Hz. Muhammed'in (SAS) Hayat覺 dev ve dev Kapa覺

 Hz. Muhammed'in (SAS) Hayat覺 dev ve dev Kapa覺

HZ. MUHAMMED'襤N HAYATI

Hz. Muhammed Hicret’ten 52 y覺l 繹nce (Mil璽di 570), Rebi羹levvel ay覺n覺n 17. g羹n羹nde Mekke ehrinde d羹nyaya gelmilerdir. Babas覺, Hz. Abdullah daha Hz. Muhammed d羹nyaya gelmeden, 25 yalar覺nda vef璽t etmitir. Annesi, Hz. mine’yi ise 6 ya覺nda iken kaybetmitir. K羹癟羹k yata babas覺n覺 ve annesini kaybeden Hz. Muhammed’i, dedesi Abd羹lmutt璽lib himayesine ald覺 ve o zamana kadar kimseye verilmemi olan Muhammed ad覺n覺 kendisine verdi. O da bir y覺l sonra vef璽t edince, Hz. Muhammed’i amcalar覺ndan, Hz. Ali’nin babas覺 Hz. Eb羶 T璽lib yan覺na al覺p b羹y羹tm羹t羹r. Hz. Muhammed Mekke’nin en b羹y羹k ailesi olan H璽imiler’dendi.

Peygamberler, Peygamber olarak d羹nyaya gelirler ve o vazife i癟in yarat覺lm覺lard覺r. Peygamberlik gibi a覺r bir emaneti y羹klenmek i癟in bir haz覺rl覺k devresi ge癟irirler, sonunda il璽hi vahye mazhar olurlar ve insanlara il璽hi emirleri teblie balarlar.

Hz. Muhammed’in hayat覺, Peygamberliini a癟覺klamaya emir al覺ncaya kadar; sade, temiz, 癟ok d羹r羹st ve yaay覺覺 da insanl覺a 繹rnek bir yaay覺 idi.

Hz. Muhammed gen癟 yalar覺nda iken b羹t羹n Hic璽z’da, daha Peygamberlik gelmeden 繹nce, huylar覺n覺n g羹zellii ve her hususta emin olular覺 dolay覺s覺yla, Araplar taraf覺ndan “Muhammed’羹l Emin” diye an覺lmaya balanm覺t覺. Babas覺ndan mal, m羹lk, bir ey kalmad覺覺 i癟in bir hayli fakirdi; yaln覺z 癟ok soylu bir aileden olduu i癟in 癟ok itibar g繹r羹rd羹.

繹dev kapa覺

Dier Din K羹lt羹r羹 dev Kapaklar覺 襤癟in Buraya T覺klay覺n

 

 

Hz. Hatice ile Evlenmesi

Kurey han覺mlar覺ndan olan Hz.Hatice ticaretle uramakta idi. ok zengin ve dul olduundan, mallar覺n覺 idare etmesi, ticaretini s羹rd羹rmesi i癟in emin bir kii olarak g繹rd羹羹 Hz.Muhammed’i kendisine yard覺mc覺 se癟ti. Daha sonra Hz.Muhammed ile Hz.Hatice evlendiler. Evlendiklerinde Hz.Muhammed 25, Hz.Hatice ise 38 veya 40 yalar覺nda idi. Hz.Muhammed’in, Hz.Hatice’den iki erkek, d繹rt k覺z 癟ocuu olmutur.B羹t羹n evl璽tlar覺 kendi zaman覺nda 璽hiret d羹nyas覺na g繹癟 etti. Hayatta kalan tek evl璽tlar覺 Hz.F璽t覺ma ise Hz.Muhammed’in, Peygamberlikleri zaman覺nda Hicret’ten 11 y覺l 繹nce d羹nyaya gelmitir.

 

Hz.Muhammed’in soyu 癟ok sevdii k覺z覺 “Ehl-i Beyt”ten olan Hz.F璽t覺ma’dan y羹r羹m羹t羹r. Hz.F璽t覺ma’dan da, Hz.Peygamber’in 癟ok sevdikleri “Ehl-i Beyt”ten olan torunlar覺 Hz.Hasan ile Hz.H羹seyin d羹nyaya gelmilerdir.

襤lk Vahy’in Gelii

Hz.Muhammed ilk vahy’in geliini 繹yle anlat覺yorlard覺:

“Hir璽 da覺nda, ad覺m覺n 癟ar覺ld覺覺n覺 duyard覺m; fakat 癟a覺ran覺 g繹remezdim. Derken bir g羹n melek g繹r羹nd羹 bana; kucaklad覺 beni, g繹s羹ne bast覺rd覺, s覺kt覺 ve «Oku» dedi. Ben okumak bilmem dedim. Tekrar s覺kt覺 «Oku» dedi. Ayn覺 s繹z羹 s繹yledim. Yine s覺kt覺 «Oku»” dedi. Ve Kur’璽n-覺 Ker簾m’in u 璽yetlerini okudu:

“(1) Oku Rabbinin ad覺yla ki b羹t羹n mahl羶kat覺 yaratt覺, (2) 襤nsan覺 da bir par癟a kan p覺ht覺s覺ndan var etti; (3) Oku ve Rabbin, pek b羹y羹k bir kerem s璽hibidir, (4) yle bir Rab ki kalemle 繹retmitir, (5) 襤nsana bilmediini belletmitir (繹retmitir).” (Al璽k 1-5. 璽yetler)

Bu 璽yetler Hz.Muhammed’e ilk inen s羶renin ilk be 璽yetidir.Hz.Muhammed’e, Allah taraf覺ndan ilk vahiy Ramazan ay覺nda n璽zil olmutur.

 

“Ramazan ay覺 ki onda Kur’璽n inzal olunmutur. Kur’璽n nas i癟in ayn覺 hid璽yettir; doru yola g繹t羹ren, hak ile b璽t覺l aras覺n覺 ay覺ran a癟覺k delillerdir.” (Bakara 185. 璽yet)

Kur’璽n-覺 Ker簾m, Hz.Peygamber ebed簾 璽leme g繹癟ene kadar 23 y覺lda tamamlanm覺t覺r. N璽zil olan b羹t羹n 璽yetler, Allah taraf覺ndan zaman zaman vahiy edilmitir.

Kur’璽n-覺 Ker簾m’de; kulun, yani Peygamber’in Allah ile ancak vahiy yoluyla konuabilecei anlat覺lmaktad覺r. Bu konudaki 璽yetler de unlard覺r:

“Vahiyle veya perde ard覺ndan olmas覺 veya bir el癟i g繹nderip ona kendi izniyle diledii eyi vahiy etmesi suretlerinden baka hi癟bir suretle Allah’覺n konumas覺 hi癟bir insana m羹yesser olmaz. 羹nk羹 O y羹cedir, iinde hakimdir.” (羶ra 51. 璽yet)

“(192) Kur’璽n 羹phesiz Rabbel璽leminin indirmesidir. (193-194-195) Sen Tanr覺 az璽b覺yla korkutanlardan olas覺n diye onu «ruh-i emin» a癟覺k olan Arap diliyle indirmitir.” (uar璽 192-195. 璽yetler)

“ (16) (Ey Muhammed)! Vahiy bitmesin diye acele almak i癟in dilini k覺m覺ldatma. (17) 羹nk羹 onu kalbinde toplamak ve lisan覺nda k覺raatini sabit k覺lmak bize aittir. (18) Sana Kur’璽n-覺 Ker簾m’i k覺raat eylediimizde sen onun k覺raatine t璽bi ol. (19) Onu izah ve bey璽n yine bize d羹er.” (K覺y璽met 16-19. 璽yetler)

Peygamber Oluu

Hz.Muhammed 40 yalar覺nda iken (Mil璽di 610), yine Hir璽 da覺ndaki maarada halvette bulunuyordu. Bu sefer Allah taraf覺ndan, kendisini dorudan doruya Peygamberlik g繹revine 癟a覺ran, Kur’璽n-覺 Ker簾m’in M羹ddesir S羶resi’nin 1-7. 璽yetleri n璽zil oldu.

“(1) Ey 繹rt羹s羹ne b羹r羹nm羹 Peygamber! (2) Kalk azapla korkut. (3) Rabbini b羹y羹kl羹kle an, (4) Elbiseni temiz tut. (5) Az璽ba bais olan eyleri b覺rak. (6) ok istemek 羹zere bir ey verme. (7) Rabbin i癟in her eye katlan.”

Gelen bu “vahiy”den sonra art覺k “vahiy”lerin arkas覺 kesilmedi. S羹rekli ve zamana bal覺 olarak “vahiy” gelmeye balad覺. Hz.Muhammed’in, Peygamberlik hayat覺 iki devreye ayr覺l覺r. Birinci devre Peygamberliinin balang覺c覺ndan Medine’ye Hicret’ine kadar ge癟en 13 y覺ll覺k d繹nemdir (Mil璽di 610-622). 襤kinci devre ise Hz.Peygamber’in Hicret’ten, Hak’ka vuslat edinceye kadar ge癟en 10 y覺ll覺k d繹nemdir (Mil璽di 622-632).

Hz.Muhammed halk覺 襤sl璽miyete davete balad覺覺nda, erkeklerden ilk olarak Hz.Ali, kad覺nlardan da Hz.Muhammed’in ei Hz.Hatice M羹sl羹man olmu; ona inanm覺lar, uymular ve ezeli 簾manlar覺n覺 izh璽r etmilerdir. Belli bir s羹re sonra da Hz.Muhammed; 繹nce akrabalar覺n覺, ard覺ndan Safa Tepesine 癟覺karak t羹m Mekke halk覺n覺, Allah’tan gelen emir gereince a癟覺ktan a癟覺a, M羹sl羹man olmaya 癟a覺rmaya balad覺.

Kardei, Veziri, Vas簾ysi, Hal簾fesi

Kur'璽n-覺 Kerim'in uar璽 S羶resi’nin 214-216. 璽yetleri:

“(214) Pek yak覺n kavim ve kabileni (akrabalar覺n覺) Allah az璽b覺yla korkut. (215) Sana t璽bi olan m羹’minlere kanad覺n覺 al癟ak tut. (Onlara kar覺 yumuak davran, l羶tufla muamele et) (216) Kavim ve kabilen sana kar覺 gelirlerse «-Ben sizin ilediklerinizden v璽resteyim» dersin.”

Bu 璽yetler n璽zil olunca Hz.Muhammed, Hz.Hatice’ye yemek haz覺rlatm覺 ve Hz.Ali’ye de; “H璽im oullar覺 soyundan olanlar覺 癟a覺rmas覺n覺” emir buyurmulard覺.

Yemekten sonra Hz.Muhammed:

“Ben b羹t羹n insanlara, Tanr覺 el癟isi olarak g繹nderildim. Ulu ve y羹ce Allah, mensub olduum boydan, bana en yak覺n olanlar覺 korkutmam覺 buyurdu. Allah’tan baka yoktur tapacak demezseniz, sizi az璽b覺ndan kurtaramam” buyurdular. Amcas覺 Eb羶 Leheb; “Bizi bunun i癟in mi 癟a覺rd覺n” dedi ve yak覺mayacak s繹zler s繹yledi. Gelenler de da覺l覺p gittiler.

Hz.Muhammed, H璽im oullar覺n覺 bir kere daha 癟a覺rd覺. Yedirdi, i癟irdi. Sonra; “Ey H璽im oullar覺” dedi. “Bana it璽at edin, yery羹z羹ne h璽kim olun. 襤癟inizden kim bana yard覺m eder, bu ite beni kuvvetlendirirse kardeim, vas簾yim, vezirim, v璽risim ve benden sonra hal簾fem olur” buyurdu. 襤癟lerinden hi癟biri cevap vermedi. Gen癟 yata olan Hz.Ali ayaa kalk覺p; “Ey Tanr覺 el癟isi! Bu ite ben sana yard覺m edeceim” dedi. Hz.Muhammed; “Otur” buyurdu ve s繹z羹n羹 bir kere daha tekrarlad覺. Yine Hz.Ali’den baka cevap veren 癟覺kmad覺. 癟羹nc羹 defas覺nda Hz.Peygamber, Hz.Ali’ye; “Otur” buyurdular ve Hz.Ali’ye hitaben; “Art覺k kardeim, vas簾yim, vezirim, v璽risim ve benden sonra hal簾fem sensin” demiler ve toplant覺da bulunan H璽im oullar覺na “Ali’ye it璽at edin” buyurmulard覺r.

Hz.Muhammed’in getirmi olduu yeni din, Mekke’de b羹y羹k muhalefetle kar覺lat覺. Bilhassa Kurey’in ileri gelenleri, Hz.Peygamber’in halk覺 襤sl璽m’a davetine, iddetle kar覺 癟覺kt覺lar. 羹nk羹 襤sl璽miyet puta taparl覺覺 kald覺r覺yor, insan haklar覺 羹zerine bir癟ok yenilikler getiriyordu. Bu durumda, Hz.Muhammed davetlerini bir m羹ddet gizli tutmak zorunda kalm覺t覺r.

Bu d繹nemde 襤sl璽m d簾nini kabul edenlerin b羹y羹k bir 癟ounluu, 羹st d羹zeyden mal ve canlar覺n覺 vermekten 癟ekinmeyen kiiler olduklar覺 halde, onlarda bir m羹ddet dinlerini gizlemek zorunda kalm覺lard覺r.

Az zamanda yeni dinin m羹minleri 癟oald覺. Bunlara “Tanr覺’ya teslim olan” anlam覺na gelen “襤sl璽m” denildi. 襤lk M羹sl羹manlar 癟ok a覺r hakaretler, ikenceler g繹rd羹kleri halde, 簾manlar覺ndan, inan癟lar覺ndan asla d繹nmediler, kendilerine ve yak覺nlar覺na yap覺lan ikencelere tahamm羹l ettiler.

Hz.Muhammed’in halk覺 M羹sl羹man olmaya 癟a覺r覺覺, bulunduklar覺 mevki ve ellerindeki g羹癟leri yitirebilecekleri kayg覺s覺yla, Mekkeli m羹rikleri (ink璽rc覺lar覺-inanmayanlar覺) tedirgin etti. K璽’be’den putlar覺n覺n kald覺r覺lmas覺n覺n, ticaretlerini engelleyecei ve bir tak覺m al覺kanl覺klar覺na son verilecei i癟in b羹y羹k bir tepki g繹sterdiler.

Bu ortamda Arabistan diyar覺 g繹r羹lmemi bir ahl璽ks覺zl覺k ve ceh璽let i癟indeydi. Onun i癟in Hz.Muhammed’den 繹nceki Arap tarihine “Cahiliye devri” denir. Hz.Muhammed’e kadar Hak d簾ni H覺ristiyanl覺kt覺. Ancak H覺ristiyanl覺k d簾ni, Tanr覺 g繹r羹羹yle de, hukuk sistemiyle de, art覺k insanl覺覺n ihtiyac覺n覺 gerektii gibi kar覺layam覺yordu.M羹sl羹manl覺k, b羹t羹n Peygamberleri Allah taraf覺ndan g繹nderilmi el癟iler olarak kabul ediyordu.

Bu y覺llarda 襤sl璽miyet’i kabul eden, kimsesiz ve yoksul olan M羹sl羹manlara; m羹riklerin, ink璽rc覺lar覺n yapt覺klar覺 cef璽lar, eziyetler gittik癟e artmaktayd覺. Hz.Muhammed’in, 襤sl璽miyet’e davete balad覺klar覺n覺n 10. y覺l覺nda (Mil璽di 620) o y覺l覺n Ramazan ay覺nda, 羹癟 g羹n arayla amcas覺 Hz.Eb羶 T璽lib ile vef璽l覺 ei Hz.Hatice vef璽t ettiler. M羹sl羹manlar o y覺la “H羹z羹n Y覺l覺” ad覺n覺 verdiler.1 yorum

 • Yorumunuz en az 30 karakter olmal覺d覺r. (0)
  T羹m Yorumlar
  • b繹羹rtlen Kay覺tl覺 ye Yorum: 12 Forum Mesaj: 10

   Bu metni okumad覺m.羹nk羹 癟ok uzun.Ama g羹zel bir eye benziyor.

   Rahat   Neyse

   Yan覺tla

襤lginizi 癟ekebilir...