Türkçemiz ve sıkça yapılan yanlışlar

Yazım Yanlışları


Yazım Kuralları ve Türkçe’nin Doğru Kullanımı

Bir yazı ile okuyucuya mesajı doğru iletmede kaynağın önemli bir rolü ve sorumluluğu bulunmaktadır. Bu yüzden mesajı ileten kişi mesajını yazılı olarak iletirken bir takım yazım kurallarına uyması gereklidir. Özellikle öğrencilerin yazı yazarken yaptıkları en önemli hata, noktalama işaretlerine uymamalarıdır. * Yazılarda noktalama işaretleri bazen hiç kullanılmamakta bazen de yerinde kullanılmamaktadır. İfadelerin doğru anlaşılması için bu kurallara özenle uyulmalıdır.


* Bir bilgisayar programı kullanılarak yazılan yazılarda ise boşluk konusuna dikkat edilmelidir. Örneğin,


Noktadan ve virgülden önce boşluk bırakılmamalıdır.

Noktadan ve virgülden sonra boşluk bırakılmalıdır. Boşluk bırakılması unutulduğunda noktanın öncesinde ve sonrasındaki sözcükler tek bir sözcük olarak algılanmaktadır. Bu da yazıların kağıt üzerindeki düzenlemesini olumsuz etkilemektedir.

Parantezler açılırken parantez öncesinde boşluk bırakılmalı, açılan parantezle metin arasında boşluk olmamalıdır. Parantezler kapatılırken parantez öncesinde boşluk olmamalı, sonrasında ise olmalıdır.


* Diğer bir hata türü yazım yanlışlarıdır. Sözcükler Türk Dil Kurumu’nun belirlediği kurallar göz önünde bulundurularak yazılmalıdır.


* Yaygın olarak yapılan bir başka hata da sözcüklerin yanlış kullanımlarıdır. Örneğin “neden olmak”, “yol açmak” ve “sağlamak” gibi sözcükler çok farklı anlamları verebiliyorken aynı anlamda kullanılmaktadırlar.


* Ayrıca bazı sözcüklerin Türkçe karşılıkları varken (genelde) farkında olunmadan yabancı karşılığı kullanılmaktadır.

Yanlış (!)

Doğru (!)

hergün her gün
heryer her yer
herşey her şey
harhangibiri herhangi biri
herbiri her biri
birgün bir gün
birşey bir şey
bir çok şey birçok şey
bir kaç şey birkaç şey
hiç bir şey hiçbir şey
pekçok pek çok
pekaz pek az
arasıra ara sıra
yanısıra yanı sıra
peşisıra peşi sıra
ardısıra ardı sıra
akşam üstü akşamüstü
suç üstü suçüstü
ayak üstü ayaküstü
terketmek terk etmek
ayırdetmek ayırt etmek
farketmek fark etmek
arzetmek arz etmek
vaadetmek vaat etmek
haketmek hak etmek
muhtacolmak muhtaç olmak
şehidolmak şehit olmak
vaz geçmek vazgeçmek
baş vurma başvurmak
ön görmek öngörmek
var saymak varsaymak
ya hut yahut
ve ya veya
yada ya da
laboratuar laboratuvar
antreman antrenman
eşortman eşofman
orjinal orijinal
yalnış yanlış
yanlız yalnız
kiprik kirpik
kirbit kibrit
anbar ambar
canbaz cambaz
çenber çember
makina makine
meyva meyve
zatüre zatürree
matba matbaa
deynek değnek
süpriz sürpriz
poaça poğaça
kordalye kurdele
sandoviç sandviç
eksoz egzoz
pardesü pardösü
ayidat aidat
pilaj plaj
tazik tazyik
traş tıraş
metod metot
ara söz arasöz
ara yön arayön

Türkçe Karşılığı Varken Kullanılan Sözcükler ve Yanlış Kullanımlar

Sözcüğün yanlış kullanımı

Doğrusu (!)

Türkçesi

çok mersi merci beaucoup Çok teşekkür ederim.

Teşekkür ederim.

detay detail ayrıntı
fonksiyon function işlev
fonksiyonel functional işlevsel
avantaj advantage üstünlük
kriter criterion ölçüt
kriterler criteria ölçütler
test sınavı ??? çoktan seçmeli sınav
layt (light) light hafif
fest fud fast food hazır yiyecek
hard disk hard disc sabit disk
imeyıl (e-mail) e-mail e-posta, elmek
meyil (mail) mail e-posta mesajı, ileti
meyil çekmek sending a mail e-posta mesajı yollamak
maus (mouse) mause fare
ran etmek (run etmek) running çalıştırmak
tekrardan ??? tekrar veya yeniden

Asıl sorun Türkçeyi doğru konuşabilmekte!...

Sözcüğün yanlış kullanımı

Türkçesi

start almak


center


relax olmak


e-mail


komunikasyon


cv


okey


trend


spontane


link


exit


check etmek


feedback


full-time


koordinasyon


absurt


adapte olmak


laptop


provoke etmek


jenerasyon


objektif


deklare etmek


star


perspektif


entegre olmak


nick name


partner


okeylemek


antipatik


mantalite


illegal


timing


catering


departman


revize etmek


global


sempatik


security


printer


elimine etmek


izolasyon


data


prezantasyon


finish


download etmek


monoton


konsensus


full


emergency


ambiyans


versiyon


ekstra


imitasyon


optimist


save etmek


adisyon


print out


anons etmek


bodyguard


dokuman


dizayn


analiz


online


kriter


part-time


pesimist


slayt


empoze etmek


driver


bye bye

başlamak


merkez


rahatlamak


e-posta


iletişim


özgeçmiş


tamam


eğilim


kendiliğinden


bağlantı


çıkış


kontrol etmek


geribildirim


tam gün


eşgüdüm


saçma


uyum sağlamak


diz üstu bilgisayar


kışkırtmak


nesil, kuşak


nesnel, tarafsız


bildirmek


yıldız


bakış açısı


bütünleşmek


takma adonaylamak


sevimsiz, itici


anlayış, zihniyet


yasadışı


zamanlama


yemek hizmeti


bölüm


yenilemek


küresel


sevimli, cana yakın


güvenlik


yazıcı


elemek


yalıtım


veri


sunum


bitiş, varış


indirmek


tekdüze


uzlaşma


tam, dolu


acil


hava, ortam


sürüm, uyarlama


fazladan


taklit


iyimser


kaydetmek


hesap fişi


çıktı


duyurmak


koruma


belge


tasarım


çözümleme


çevrim-içi


ölçüt


yarı zamanlı


karamsar


yansı


dayatmak


sürücü


hoşça kal

HAZIRLAYAN

Dr. S. Sadi SEFEROĞLU


KATKI SUNAN

Muharrem AYICI


Kaynak dilimdilim.com1 yorum

 • Yorumunuz en az 30 karakter olmalıdır. (0)
  Tüm Yorumlar
  • بايزا سيدو 15.05.2017 11:40

   Çok güzel olmuşGöz Kırpan

   Yanıtla