Temel Bilgi Teknolojileri Özet

 Bilgiyi işlemekte kullanılan araçlar ikiye ayrılır. 1- Maddi cihazlar 2-Kavramsal araçlar.
 Kullanıcıve bilgisayarın karşılıklıetkileşimini sağlayan birimlerin genel adıGiriş-çıkışbirimleridir.
 Bilgisayar sisteminin maddi unsurlarına Donanım denir. Maddi olmayan unsurlarına yazılım denir.
 Windows 98, windows 2000, windows XP, işletim sistemleridir.
 Daha önceden kaydedilmişolan bir belgeyi açmak için oklu açık kitap düğmesi kullanılır.
 Kelime işlemcilerle metin düzenleme, metin biçimlendirme, metin yazdırma, metin saklama yapılabilir fakat metin karakteri oluşturulamaz.
 fx düğmesinin işlevi aktif hücreye işlev yapıştırmaktır.
 Sunum programlarının görünüm seçenekleri: Anahat, normal, slayt, slayt sıralayıcısıgörünümü
 Sunum programlarında farklıbiçimlerde ve renklerde hazır metin şablonlarından yararlanmak
için WortArt kullanılır.
 Bilgisayarda çeşitli şekiller ve gerçekçi çizimler yaratmak ya da düzenlemek amacıyla kullanılan
yazılımların genel adıçizim programlarıdır.
 Veri tabanında kayıtlarımeydana getiren hücrelere alan denir.
 Bilgisayar ağınıoluşturan dört temel öğe: İletim ortamıile bilgisayar arasındaki arayüz donanımı,
İletim yöntemi, Fiziksel iletim ortamı, Ağişletim sistemi
 Bilgisayarlararasıbağlantıların şekline ağtopolojisi denir.
 Ağa bağlıbilgisayarların birbirleriyle haberleşmekte
kullandıklarıdile ağprotokolleri denir.
 Eğitim kurumlarının internet adreslerindeki
uzantısı.edu
 İki ya da daha fazla kullanıcının farklıanlarda
birbiri ile bilgisayar ağıüzerinden haberleşmesini Email
sağlar.
 İnternet üzerinde bulunan web sitelerinin
görüntülenebilmesi için kullanılan programlardan
biri İnternet Explorer'dır.
 Algoritmaların grafiksel şekiller kullanılarak
gösterimine AkışŞemasıdenir.
 Sistem analizi ve tasarımında problem çözme
sürecinin ilk aşamasıÖn araştırma'dır.
 Girilen veriler üzerinde işlem yapan bilgisayar birimi
işlemcidir.
 Kelime işlemcilerde metin saklama, yazdırma,
düzenleme, biçimlendirme yapılabilir ama metin
karakteri oluşturulamaz.
 İşlem tablosunun özellikleri: Sayısal verileri
yorumlamaya yardımcıolmak, karmaşık
hesaplamalar ve işlemler yapmak, değişikleri
kendiliğinden güncellemek, eğer türü sorular
sormaya olanak tanımak.
 Bilgi işlem sürecinin adımları: kaydetme, sıralama,
sınama, sınıflandırma.
 Büro yazılımlarında ekranda görüntülenmesi istenen
bir araç çubuğunu eklemek için kullanılan menü
Görünüm menüsüdür.
 Bilgisayar sisteminde verilerin ve programların
bulunduğu bilgi kümelerine dosya denir.
 Herhangi bir amaç için hazırlanmışve bilgisayar
konusunda uzmanlık gerektirmeden kullanılabilen
bilgisayar programlarına paket program denir.
 Kelime işlemci programında belgeye bir resim
eklemek için kullanılan menü ekle menüsüdür.
 Büro yazılımlarında standart araç çubuğu üzerinde
bulunan disket düğmesinin işlevi üzerinde çalışılan
dosyayıkaydetmektir.
 Windows 2000 işletim sistemidir.
 Kelime işlemci programında, yaratılan bir belgenin
yazıcıdan çıkmadan önceki en son halini
görüntülemek için BaskıÖnizleme kullanılır.
 Bilgisayarların sadece kendilerinin bildiği dile
makine dili denir.
 Bilgiyi işlemekte araçlar ikiye ayrılır.
 Farklıprogram ve uygulamayımasaüstünden
çalıştırmak üzere yaratılan nesnelere kısayol denir.

 Günümüz toplumlarında bilgiyi tarif ederken
kullanılabilecek en önemli ölçüt: Karar verme
sürecindeki rolü
 Bilgi işlem sürecindeki işlem adımları: Kaydetme,
Sınama,sınıflandırma, Özetleme, Erişim, Hesaplama,
Saklama,Çoğaltma, İletme
 Bir disketin kapasitesi 1.44 megabayttır.
 Ortalama bir CD nin kapasitesi 700 MB'dir.
 Bilgisayara belirli bir işi gerçekleştirmesi için verilen
komutlar toplamına program denir.
 Kullanıcıların programlama bilmeden kendi
ihtiyaçlarınıkarşılayabilmesini sağlamaya yönelik
programlara paket programlar denir.
 Tek kullanıcının her defasında tek bir işi
yapabilmesine yönelik olarak tasarlanan işletim
sistemi : Tek kullanıcı-tek görev'dir.
 Hızlıbaşlat araç çubuğu ekranın sol alt köşesinde yer
alır.
 Standart araç çubuğunda yer alanlar: Yeni dosya,
dosya aç, kaydet, önizleme, sözlük denetimi, kes,
kopyala,yapıştır,geri al, yinele,bağlantıekle,
yakınlaştır.
 Kopyala komutunun klavye kısa yolu Ctrl+C (copy)
Yapıştır komutunun kısa yolu Ctrl+V
Dosya yeni komutunun kısa yolu Ctrl+N (new)
Tümünü seç komutunun kısa yolu Ctrl+A (all)
Kes komutunun kısa yolu Ctrl+X
MS Word programında yer alan A düğmesi metnin
seçili alanıaltıçizili yapar.
 Kelime işlemcilerde metni oluşturan harf, rakam,
sembol ve boşluklar karakter ile ifade edilir.
 =TOPLA(D7:D12) komutu yerine
=D7+D8+D9+D10+D11+D12 komutu kullanılabilir.
 Excel programında bir grafik çizmek için yapılması
gereken ilk işlem grafikte gösterilmek istenen veriler
etiketleriyle beraber seçilir.1 yorum

 • Yorumunuz en az 30 karakter olmalıdır. (0)
  Tüm Yorumlar
  • abuzer 11.01.2012 09:38
   ya çok çok sağolun, gerçekten mükemmel bir şey oldu benim için

   Yanıtla

İlginizi çekebilir...