Php ile Forum Yazmak | Kendi Forumunuzu Kodlayın

tarih12.07.2009 15:20 — Programlama, Webmaster,Bu yazıda php kodlama diliyle bir forum nasıl kodlanır onu anlatmaya çalışacağım. Adım adım uygularsanız işlem sonunda basit bir forum scripti elde etmiş olacaksınız. Bu forumu geliştirmek size kalmış. Bu bir başlangıçtır ve mantığını kavrama amaçlı verilmiştir. Gelişmiş özellikler eklemek sizin kodlama bilginize kalmıştır. Hadi başlayalım canlarım... ilk Önce Tablolarimizi Olusturuyoruz; Katagori Tablolari

Kod:
create table categories(
 id int(4) not null auto_increment,
 title varchar(255) not null,
 description varchar(255) not null,
 primary key(id)
);

Forum Tablolari

Kod:
create table forums(
 id int(4) not null auto_increment,
 cid int(4) not null,
 title varchar(255) not null,
 description longtext not null,
 last_post_title varchar(255) not null,
 last_post_username varchar(32) not null,
 topics int(9) not null,
 replies int(9) not null,
 primary key(id)
);

Gönderilen Basliklar Tablolari

Kod:
create table topics(
 id int(9) not null auto_increment,
 timestamp int(20) not null,
 fid int(4) not null,
 title varchar(255) not null,
 post longtext not null,
 username varchar(32) not null,
 last_post_username varchar(32) not null,
 replies int(9) not null,
 views int(9) not null,
 primary key(id)
);

Gönderilen Mesajlar Tablolari

Kod:
create table replies(
 id int(9) not null auto_increment,
 tid int(9) not null,
 post longtext not null,
 username varchar(32) not null,
 primary key(id)
);

Tablolarimizi Olusturduk Simdi Baglanti dosyalari,index,katagori ekleme,forum ekleme,forum görüntüle,mesaj ekleme,mesaj görüntüle gibi dosyalari olusturacagiz database.php [ Baglanti ]

Kod:
<?
mysql_connect("localhost", "db ismi", "db sifresi");
// alt kisimada Olusturdugumuz databese ismini yaziyoruz.
mysql_select_db("database");
?>

index.php [ Ana Sayfa ]

Kod:
<?
// Baglantiyi include ediyoruz.
include ("database.php"); 

// Bu kisimda Baglantigi kurdukdan Sonra tablomuza Baglanip kategori tablomuza baglaniyoruz
$result = mysql_query("select * from categories order by id asc") or die(mysql_error()); 

  while($r = mysql_fetch_array($result))
  {
   // redefine our category row variables.
   $category_id = $r['id'];
   $category_title = $r['title'];
   $category_description = $r['description'];
?>
<table cellpadding="5" cellspacing="1" border="0" style="width:90%;border:1px solid #000;">
 <tr>
  <td colspan="4" style="background-color:#eee;"><? echo $category_title; ?><br />
  <? echo $category_description; ?></td>
 </tr>
<? 

   $result2 = mysql_query("select * from forums where cid = '$category_id'"); 

   while($r2 = mysql_fetch_array($result2))
   { 

    $forum_id = $r2['id'];
    $forum_title = $r2['title'];
    $forum_description = $r2['description'];
    $forum_last_post_title = $r2['last_post_title'];
    $forum_last_post_username = $r2['last_post_username'];
    $forum_topics = $r2['topics'];
    $forum_replies = $r2['replies'];
?>
 <tr>
  <td style="width:50%;background-color:#fafafa;">
  <a href="viewforum.php?f=<? echo $forum_id; ?>"><? echo $forum_title; ?></a><br />
  <? echo $forum_description; ?>
  </td>
  <td style="width:30%;background-color:#fafafa;">
  <? echo $forum_last_post_title; ?><br />
  <? echo $forum_last_post_username; ?>
  </td>
  <td style="width:10%;background-color:#fafafa;"><? echo $forum_topics; ?></td>
  <td style="width:10%;background-color:#fafafa;"><? echo $forum_replies; ?></td>
 </tr>
<?
   }
?>
 <tr>
  <td style="background-color:#eee;font-size:0;height:15px;" colspan="4">&nbsp;</td>
 </tr>
</table>
<?
}
?>

add_category.php [ Kategori Ekle ]

Kod:
<?
// Baglanti include Ediyoruz.
include ("database.php"); 

if(isset($_POST['addcategory']) && !empty($_POST['title']))
{ 

  $title = $_POST['title'];
  $description = $_POST['description']; 

  mysql_query("insert into categories values('null', '$title', '$description')");
  echo "<b> The Category Was added Successfully.</b><br /> \n";
}
?>
<h1>Kategori Ekle</h1>
<form action="add_category.php" method="post">
Kategori Basligi:<br />
<input type="text" name="title" /><br />
Aciklamasi:<br />
<input type="text" name="description" /><br />
<input type="submit" value="Add Category" name="addcategory" />
</form>

add_forum.php [ Forum Ekle ]

Kod:
<?
// Her Zamanki gibi baglanti include ediyoruz.
include ("database.php"); 

if(isset($_POST['addforum']) && !empty($_POST['title']))
{ 

  $title = $_POST['title'];
  $description = $_POST['description'];
  $cid = $_POST['cid']; 

  mysql_query("insert into forums (id, cid, title, description)
   values('null', '$cid', '$title', '$description')");
  echo "<b> The forum was added successfully.</b><br /> \n";
}
?>
<h1>Forum Ekle</h1>
<? 

$result = mysql_query("select id, title from categories order by title asc"); 

if(mysql_num_rows($result) < 1)
{
  echo "You need to add categories first. \n";
}
// else, display the form.
else
{
?>
<form action="add_forum.php" method="post">
Add to which category?<br />
<select name="cid">
<? 

  while($r = mysql_fetch_array($result))
  {
   echo "<option value=\"". $r['id'] ."\">". $r['title'] ."</option> \n";
  }
?>
</select><br />
FORUM Baslik:<br />
<input type="text" name="title" /><br />
FORUM Aciklama:<br />
<input type="text" name="description" /><br />
<input type="submit" value="Add Category" name="addforum" />
</form>
<?
}
?>

viewforum.php [ Forum Görüntüle ]

Kod:
<?
// Baglanti include.
include ("database.php"); 

$f = $_GET['f']; 

$result = mysql_query("select title from forums where id = '$f'"); 

$result2 = mysql_query("select * from topics where fid = '$f' order by timestamp desc"); 

$r = mysql_fetch_array($result); 

$forum_title = $r['title'];
?> 

<b>Görüntüleme: <? echo $forum_title; ?></b><br /><br /> 

<a href="addthread.php?f=<? echo $f; ?>">Cevap Yaz</a><br /> 

<table cellpadding="5" cellspacing="1" border="0" style="width:90%;border:1px solid #000;">
 <tr>
  <td style="background-color:#eee;">Baslatan</td>
  <td style="background-color:#eee;">Son Mesaj</td>
  <td style="background-color:#eee;">Cevaplar</td>
  <td style="background-color:#eee;">Görüntüleme</td>
 </tr>
<? 

while($r2 = mysql_fetch_array($result2))
{ 

  $thread_id = $r2['id'];
  $thread_title = $r2['title'];
  $thread_username = $r2['username'];
  $thread_last_post_username = $r2['last_post_username'];
  $thread_replies = $r2['replies'];
  $thread_views = $r2['views'];
?>
 <tr>
  <td style="width:50%;background-color:#fafafa;">
  <a href="viewthread.php?t=<? echo $thread_id; ?>"><? echo $thread_title; ?></a>
  <br />started by: <b><? echo $thread_username; ?></b>
  </td>
  <td style="width:30%;background-color:#fafafa;"><? echo $thread_last_post_username; ?></td>
  <td style="width:10%;background-color:#fafafa;"><? echo $thread_replies; ?></td>
  <td style="width:10%;background-color:#fafafa;"><? echo $thread_views; ?></td>
 </tr>
<?
}
?>
 <tr>
  <td style="background-color:#eee;font-size:0;height:15px;" colspan="4">&nbsp;</td>
 </tr>
</table>

addthread.php [ Mesaj Ekle ]

Kod:
<?
// Baglanti include
include ("database.php"); 

$f = $_GET['f']; 

$result = mysql_query("select title from forums where id = '$f'");
$r = mysql_fetch_array($result);
?>
<? 

if(isset($_POST['preview']))
{
?>
<table cellpadding="5" cellspacing="1" border="0" style="width:90%;border:1px solid #000;">
 <tr>
  <td colspan="2" style="background-color:#eee;"><? echo $_POST['title']; ?></td>
 </tr>
 <tr>
  <td style="width:25%;background-color:#fafafa;" valign="top">
  <? echo $_POST['username']; ?></td>
  <td style="width:75%;background-color:#fafafa;" valign="top">
  <? 

  echo nl2br(htmlspecialchars($_POST['post']));
  ?>
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td style="background-color:#eee;font-size:0;height:15px;" colspan="4">&nbsp;</td>
 </tr>
</table>
<br />
<?
}
?>
<? 

if(isset($_POST['addthread']) && !empty($_POST['title']) && !empty($_POST['username'])
  && !empty($_POST['post']))
{ 

  $f = $_POST['f'];
  $title = addslashes(htmlspecialchars($_POST['title']));
  $username = addslashes(htmlspecialchars($_POST['username']));
  $post = addslashes(htmlspecialchars($_POST['post'])); 

  $timestamp = time(); 

  mysql_query("insert into topics (id, fid, title, username, post, last_post_username, timestamp)
   values('null', '$f', '$title', '$username', '$post', '$username', '$timestamp')"); 

  $add_count_result = mysql_query("select topics from forums where id = '$f'");
  $add_count_row = mysql_fetch_array($add_count_result);
  $add_count = $add_count_row['topics']+1; 

  .
  mysql_query("update forums set topics = '$add_count' where id = '$f'"); 

  $thread_id_result = mysql_query("select id from topics order by id desc limit 1");
  $thread_id_row = mysql_fetch_array($thread_id_result);
  $t = $thread_id_row['id'];
?>
<table cellpadding="5" cellspacing="1" border="0" style="width:90%;border:1px solid #000;">
 <tr>
  <td style="background-color:#eee;">Mesajiniz Eklendi</td>
 </tr>
 <tr>
  <td style="width:75%;background-color:#fafafa;" valign="top">
  Your Thread was added successfully.<br />
  <a href="viewthread.php?t=<? echo $t; ?>">Görüntülemek icin tiklayin</a>
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td style="background-color:#eee;font-size:0;height:15px;" colspan="4">&nbsp;</td>
 </tr>
</table>
<?
}
else{ 

<form action="addthread.php" method="post">
<input type="hidden" value="<? if(isset($_POST['f'])){ echo $_POST['f']; } else{ echo $f; } ?>"
name="f" />
<table cellpadding="5" cellspacing="1" border="0" style="width:90%;border:1px solid #000;">
 <tr>
  <td colspan="2"style="background-color:#eee;">Adding Forum to: <? echo $r['title']; ?></td>
 </tr>
 <tr>
  <td style="width:15%;background-color:#fafafa;">isim:</td>
  <td style="width:85%;background-color:#fafafa;">
  <input type="text" name="username"
  value="<? if(isset($_POST['username'])){ echo $_POST['username']; } ?>" />
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td style="width:15%;background-color:#fafafa;">Cevap Basligi:</td>
  <td style="width:85%;background-color:#fafafa;">
  <input type="text" name="title"
   value="<? if(isset($_POST['title'])){ echo $_POST['title']; } ?>" />
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td style="width:15%;background-color:#fafafa;" valign="top">Mesajiniz:</td>
  <td style="width:85%;background-color:#fafafa;">
<textarea name="post" cols="" rows="" style="width:80%;height:200px;">
<? if(isset($_POST['post'])){ echo $_POST['post']; } ?>
</textarea>
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td style="width:15%;background-color:#fafafa;" valign="top">&nbsp;</td>
  <td style="width:85%;background-color:#fafafa;">
  <input type="submit" name="preview" value="Önizleme" />
  <input type="submit" name="addthread" value="Gönder" />
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td style="background-color:#eee;font-size:0;height:15px;" colspan="4">&nbsp;</td>
 </tr>
</table>
</form>
<?
}
?>

viewthread.php [ Mesaj Görüntüleme ]

Kod:
<?
// baglanti.
include ("database.php"); 

$t = $_GET['t']; 

$result = mysql_query("select * from topics where id = '$t'"); 

$result2 = mysql_query("select * from replies where tid = '$t'"); 

$r = mysql_fetch_array($result); 

$topic_title = $r['title']; 

$add_count = $r['views']+1;
mysql_query("update topics set views = '$add_count' where id = '$t'");
?> 

<a href="addreply.php?t=<? echo $t; ?>">Cevap Ekle</a><br />
<table cellpadding="5" cellspacing="1" border="0" style="width:90%;border:1px solid #000;">
 <tr>
  <td style="background-color:#eee;" colspan="2"><? echo $topic_title; ?></td>
 </tr>
 <tr>
  <td style="width:20%;background-color:#fafafa;" valign="top">
  <? 

  echo stripslashes($r['username']); ?></td>
  <td style="width:80%;background-color:#fafafa;">
  <? 

  echo nl2br(stripslashes($r['post'])); ?></td>
 </tr>
</table> 

<? 

while($r2 = mysql_fetch_array($result2))
{
?>
<br />
<table cellpadding="5" cellspacing="1" border="0" style="width:90%;border:1px solid #000;">
 <tr>
  <td style="background-color:#eee;" colspan="2">re: <? echo $topic_title; ?></td>
 </tr>
 <tr>
  <td style="width:20%;background-color:#fafafa;" valign="top">
  <? echo stripslashes($r2['username']); ?></td>
  <td style="width:80%;background-color:#fafafa;">
  <? echo nl2br(stripslashes($r2['post'])); ?></td>
 </tr>
</table>
<?
}
?>

addreply.php [ Mesaj Ekle ]

Kod:
<?
// Baglanti include.
include ("database.php"); 

$t = $_GET['t']; 

$result = mysql_query("select title, fid from topics where id = '$t'");
$r = mysql_fetch_array($result);
$f = $r['fid'];
?>
<? 

if(isset($_POST['preview']))
{
?>
<table cellpadding="5" cellspacing="1" border="0" style="width:90%;border:1px solid #000;">
 <tr>
  <td colspan="2" style="background-color:#eee;">re: <? echo $_POST['title']; ?></td>
 </tr>
 <tr>
  <td style="width:25%;background-color:#fafafa;" valign="top">
  <? echo $_POST['username']; ?></td>
  <td style="width:75%;background-color:#fafafa;" valign="top">
  <? 

  echo nl2br(htmlspecialchars($_POST['post']));
  ?>
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td style="background-color:#eee;font-size:0;height:15px;" colspan="4">&nbsp;</td>
 </tr>
</table>
<br />
<?
}
?>
<? 

if(isset($_POST['addreply']) && !empty($_POST['username'])
  && !empty($_POST['post']))
{ 

  $t = $_POST['t'];
  $f = $_POST['f'];
  $username = addslashes(htmlspecialchars($_POST['username']));
  $post = addslashes(htmlspecialchars($_POST['post'])); 

  $timestamp = time(); 

  mysql_query("insert into replies (id, tid, username, post)
   values('null', '$t', '$username', '$post')"); 

  $add_count_forum_result = mysql_query("select replies from forums where id = '$f'");
  $add_count_topic_result = mysql_query("select replies from topics where id = '$t'");
  $add_count_forum_row = mysql_fetch_array($add_count_forum_result);
  $add_count_topic_row = mysql_fetch_array($add_count_topic_result);
  $add_count_forum = $add_count_forum_row['replies']+1;
  $add_count_topic = $add_count_topic_row['replies']+1; 

  mysql_query("update forums set replies = '$add_count_forum' where id = '$f'");
  mysql_query("update topics set replies = '$add_count_topic', timestamp = '$timestamp'
        where id = '$t'");
?>
<table cellpadding="5" cellspacing="1" border="0" style="width:90%;border:1px solid #000;">
 <tr>
  <td style="background-color:#eee;">Mesaj Eklendi</td>
 </tr>
 <tr>
  <td style="width:75%;background-color:#fafafa;" valign="top">
  Your Reply was added successfully.<br />
  <a href="viewthread.php?t=<? echo $t; ?>">Görüntülemek icin tiklayiniz.</a>
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td style="background-color:#eee;font-size:0;height:15px;" colspan="4">&nbsp;</td>
 </tr>
</table>
<?
}
else{ 

<form action="addreply.php" method="post">
<input type="hidden"
value="<? if(isset($_POST['t'])){ echo $_POST['t']; } else{ echo $t; } ?>" name="t" />
<input type="hidden"
value="<? if(isset($_POST['f'])){ echo $_POST['f']; } else{ echo $f; } ?>" name="f" />
<table cellpadding="5" cellspacing="1" border="0" style="width:90%;border:1px solid #000;">
 <tr>
  <td colspan="2"style="background-color:#eee;">Mesaj Buraya Ekleniyor: <? echo $r['title']; ?></td>
 </tr>
 <tr>
  <td style="width:15%;background-color:#fafafa;">isim:</td>
  <td style="width:85%;background-color:#fafafa;">
  <input type="text" name="username"
  value="<? if(isset($_POST['username'])){ echo $_POST['username']; } ?>" />
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td style="width:15%;background-color:#fafafa;" valign="top">Mesajiniz:</td>
  <td style="width:85%;background-color:#fafafa;">
<textarea name="post" cols="" rows="" style="width:80%;height:200px;">
<? if(isset($_POST['post'])){ echo $_POST['post']; } ?>
</textarea>
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td style="width:15%;background-color:#fafafa;" valign="top">&nbsp;</td>
  <td style="width:85%;background-color:#fafafa;">
  <input type="submit" name="preview" value="Önizleme" />
  <input type="submit" name="addreply" value="Postala" />
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td style="background-color:#eee;font-size:0;height:15px;" colspan="4">&nbsp;</td>
 </tr>
</table>
</form>
<?
}
?>

İşlemler bu kadar.
Bir önceki konu : Php ile Basitçe Mysql Sayfalama Kod Örneği
  Yorumlar...
  (Toplam 26 yorum var.)


  Sayfa: 1 2 3

  Bu yorumu gerçekten şikayet etmek istiyor musunuz ???


  Bir sebep belirtmek isterseniz alttaki kutucuğa yazabilirsiniz...
  Pencereyi Kapat...
 1. 26.10.2012 21:14
  QFUSION


  Misafir
  selam kendimce bir mesaj paneli yapmaya çalışıyorum  admin panelini oluşturdum  fakat admin sayfası nasıl yapılır bir türlü mantıgı nedir çözemedim  yardımıcı olup bir yol gösterebilirmisiniz

  tüm dosyalarım burda

  http://dhost.info/istanbul/mesajlar.rar

   

  ilginiz için şimdiden teşekkür ederim

   

   

   


 2. 28.10.2012 19:27
  Emre


  Misafir
  Taa 2 yıl önce yorum yapmışım. Hotmail adresimi de vermişim bi baktım bildirim geldi. Bu zamanında benim çok işime yaramıştı. Gülümseme

   

  QFUSION : Dostum verdiğin adres işe yaramıyor ama mesaj panelinden kastın ne pek anlayamadım. Eğer buradaki gibi bir yorum sistemiyse onun için admin paneliyle uğraşmana gerek yok. Onun için bir admin hesabı oluşturursun sql'de bir değer atarsın mesela ben şöyle yapıyordum. Admin için 0, üye için 1, ziyaretçi için 2. Sonra atıyorum o sayfadaki yorumlara bakarken sadece değeri 0 olan kullanıcılarda ve o mesajı yazan üyelerde düzenle seçeneğinin gösterilmesini sağlıyordum.

   


 3. 31.10.2012 21:54
  QFUSION


  Misafir
  Wed Oct 31, 2012 20:17:36 bu şekilde görünüyor

   $r=$_SERVER["REMOTE_ADDR"];
       $day=date("D M d, Y H:i:s");
       $timegone=date("U") ; // 1 ocak 2012 bu kodu nasıl güncel tarihe türkçe ayarlayabilirim


 4. 05.11.2012 23:08


  Admin
  Yorum: 391
  Forum Mesaj: 296
  Alttaki fonksiyonu kullanabilirsiniz; (Türkçe tarih fonksiyonu)

  
  function turkcetarih($zaman) { 
  $gunler = array( 
  "Pazar", "Pazartesi", "Salı", "Çarşamba", "Perşembe", "Cuma", "Cumartesi" 
  ); 
  
  $aylar =array( 
  NULL, "Ocak", "Şubat", "Mart", "Nisan", "Mayıs", "Haziran", "Temmuz", "Ağustos", "Eylül", "Ekim", "Kasım", "Aralık" 
  ); 
  $tarih = date("d",$zaman)." ".$aylar[date("n",$zaman)]." ".date("Y",$zaman)." ".$gunler[date("w",$zaman)]; 
  return $tarih; 
  }

   

  ekrana yazdırmak için;

   echo turkcetarih(time()); 

   


 5. 16.11.2012 18:43
  hasan


  Misafir
  Kategori tablolarını hangi dosyaya yazıyoruz?


 6. 10.11.2016 19:48


  Kayıtlı Üye
  Yorum:
  Forum Mesaj:
  Ben bu forum sistemini nasıl sayfalayabilirim.  Limit 10 mesela her sayfada vs. (1-2-3-4)

  Sayfalama kodları denedim bir yapamadım. Yardımcı olur musunuz ?


Sayfa:1 2 3


Yorum Yazın