Açıköğretim Yeni Açılan Bölümler 2010 | Hangi Dersler Okunacak ?

Anadolu üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yeni açılan bölümlerin listesi ve 1. 2. 3. ve 4. sınıflarda okutulacak dersler hakkında bilgi....

İktisat Fakültesi (Lisans)

 • Uluslararası İlişkiler

İşletme Fakültesi (Lisans)

 • Konaklama İşletmeciliği *

Açıköğretim Fakültesi (Lisans)

 • Felsefe
 • Sosyoloji
 • Türk Dili ve Edebiyatı

Açıköğretim Fakültesi (Önlisans)

 • Menkul Kiymetler ve Sermaye Piyasası
 • İşletme Yönetimi
 • Spor Yönetimi
 • Adalet
 • Fotoğrafcılık ve Kameramanlık
 • Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
 • Kültürel Miras ve Turizm
 • Turizm ve Seyahat Hizmetleri *
 • Lojistik
 • Medya ve İletişim
 • Radyo ve Televizyon Programcılığı

ADALET ÖNLİSANS PROGRAMI (Açıköğretim Bölümü)

Programın amacı, çağdaş ve evrensel değerler ışığında, yargı örgütünde temel hukuk bilgisine sahip ara insan gücü gereksinimini karşılayabilecek kuramsal bilgi altyapısı olan, bu bilgiyi kullanabilen ve teknolojiyi izleyebilen öğrenciler yetiştirmektir.

Hakim ve savcılara yardımcı eleman sağlama ile birlikte ceza ve infaz kurumlarında ve adalet hizmetleri bünyesinde kamu ve özel sektörde çalışan veya çalışmak isteyen personelin uzaktan öğretim yoluyla eğitimi ve bilgi gereksinimlerini gidermek amaçlanmaktadır.

1. yıl hangi dersler var ?

 • ANAYASA HUKUKU
 • HUKUKA GİRİŞ
 • HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM
 • MEDENİ USUL HUKUKU
 • YARGI ÖRGÜTÜ VE TEBLİGAT HUKUKU
 • KALEM MEVZUATI
 • YABANCI DİL
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

2. yıl hangi dersler var ?

 • İNSAN HAKLARI VE KAMU ÖZGÜRLÜKLERİ
 • CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU
 • İNFAZ HUKUKU
 • İCRA İFLAS HUKUKU
 • MEMUR HUKUKU
 • TÜRK DİLİ
 • ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ

FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK ÖNLİSANS PROGRAMI  (Açıköğretim Bölümü)

Programın amacı, gelişen fotoğrafçılık sektörüne fotoğrafın temel teknik bilgileriyle donanmış, sayısal teknolojileri ve bunların süreçlerini bilen elemanları yetiştirmektir. Fotoğrafçılığı bir çalışma alanı olarak düşünenler ve halen bu sektörde çalışanlar için uygundur.

1. yıl hangi dersler var ?

 • UYGARLIK TARİHİ
 • SOSYOLOJİYE GİRİŞ
 • İLETİŞİM BİLGİSİ
 • GÖRSEL ESTETİK
 • TEMEL FOTOĞRAFÇILIK
 • FOTOĞRAF VE HAREKETLİ GÖRÜNTÜNÜN TARİHİ
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
 • YABANCI DİL

2. yıl hangi dersler var ?

 • SAYISAL FOTOĞRAFA GİRİŞ
 • SAYISAL FOTOĞRAF İŞLEME TEKNİKLERİ
 • SAYISAL FOTOĞRAF BASKI TEKNİKLERİ
 • KAMERA TEKNİĞİNE GİRİŞ
 • FİLM VE VİDEO YAPIMI
 • FOTOĞRAFIN VE KAMERANIN KULLANIM ALANLARI
 • TÜRK DİLİ
 • ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ

İŞLETME YÖNETİMİ ÖNLİSANS PROGRAMI (Açıköğretim Bölümü)

Programın amacı, girişimcilik potansiyeli olan bireylerin girişimcilik ruhlarını açığa çıkarmak, bu alandaki öğrenilebilir davranışları kazandırmak, özellikle genç ve kadın girişimciliğin yaygınlaşmasını sağlamak, iş bulabilmek yanında iş kurabilmeyi de seçenek olarak sunmak, kamu ve sivil toplum kuruluşlarında sosyal girişimciliğin ne kadar önemli olduğunu öne çıkarmak ve bu konuda da beceri ve davranış kazandırmaktır.

1. yıl hangi dersler var ?

 • GENEL İŞLETME
 • DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ
 • İKTİSADA GİRİŞ
 • İLETİŞİM BİLGİSİ
 • HUKUKA GİRİŞ
 • PAZARLAMA YÖNETİMİ
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
 • YABANCI DİL

2. yıl hangi dersler var ?

 • GİRİŞİMCİLİK VE İŞ KURMA
 • İŞ PLANI
 • PROJE ANALİZİ VE DEĞERLEME
 • GİRİŞİM FİNANSMANI
 • ELEKTRONİK TİCARET
 • YENİLİK YÖNETİMİ
 • TÜRK DİLİ
 • ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ

KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM ÖNLİSANS PROGRAMI (Açıköğretim Bölümü)

Programın amacı; Türkiye'nin arkeolojik varlıklarının, kültürel miras ve sanat birikiminin özenle korunması, bu varlıkların ulusal ve uluslararası turizme açılarak turizm açısından çekim alanına dönüştürülmesi ve bu yolla sosyal, kültürel ve ekonomik açılardan sürdürülebilir bir kalkınmanın sağlanmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunacak ve Turizm sektöründe fark yaratabilecek elemanlar yetiştirmektir. Günümüzde turizm sektöründeki gelişmeler, bu alanı popüler hale getirmiştir. Bununla birlikte bu alanda faaliyet göstermesine karşın akademik eğitim almamış çok sayıda çalışan bulunmaktadır. Kültürel miras alanlarının dikkatle incelenmesine ve tanıtılmasında eğitimli personele duyulan gereksinim karşılanacaktır. Program, uzaktan öğretim yoluyla bu kişilere ulaşarak bilgi gereksinimlerini gidermeyi ve Kültürel Miras ve Turizm konusuna ilgi duyanlara da gerekli eğitim olanağını sağlamayı amaçlamaktadır.

1. yıl hangi dersler var ?

 • GENEL İŞLETME
 • DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ
 • İKTİSADA GİRİŞ
 • HUKUKA GİRİŞ
 • İLETİŞİM BİLGİSİ
 • UYGARLIK TARİHİ
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
 • YABANCI DİL

2. yıl hangi dersler var ?

 • GENEL TURİZM BİLGİSİ
 • TURİZM COĞRAFYASI
 • ANTROPOLOJİ
 • ANADOLU ARKEOLOJİSİ
 • KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ
 • ORTAÇAĞDAN GÜNÜMÜZE ANADOLU UYGARLIKLARI
 • TÜRK DİLİ
 • ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ

TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ ÖNLİSANS PROGRAMI (Açıköğretim Bölümü)

Uluslararası standartlarda yerli ve yabancı havayolu şirketlerinin biletlerini düzenleyebilen, yolcu için en uygun parkuru belirleyebilen, ücretlendirme yapabilen, insan ilişkilerinde başarılı, iletişimi güçlü, İngilizce bilgisini aktif olarak kullanabilen ve bütün bu özellikleri IATA (International Air Transport Association) şartlarına uygun bir şekilde, uygulayabilen profesyonel bilet satış uzmanına ihtiyaç vardır. Bu gerçekten hareketle, programın amacı, turizm sektörüne sayılan bu özelliklere sahip tam donanımlı uluslararası standartlarda bilgiyle donanmış elemanlar yetiştirmektir. Program, uzaktan öğretim yoluyla bu kişilere ulaşarak bilgi gereksinimlerini gidermeyi ve tur operatörlüğü ve bilet satış konusuna ilgi duyanlara gerekli eğitim olanağını sağlamayı amaçlamaktadır.

1. yıl hangi dersler var ?

 • GENEL MUHASEBE
 • GENEL İŞLETME
 • İKTİSADA GİRİŞ
 • HUKUKA GİRİŞ
 • DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ
 • UYGARLIK TARİHİ
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
 • YABANCI DİL

2. yıl hangi dersler var ?

 • GENEL TURİZM BİLGİSİ
 • SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ
 • TURİZM ULAŞTIRMASI
 • TUR PLANLAMASI VE YÖNETİMİ
 • BİLET SATIŞ
 • TURİZM COĞRAFYASI
 • TÜRK DİLİ
 • ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ

LOJİSTİK ÖNLİSANS PROGRAMI (Açıköğretim Bölümü)

Lojistik Önlisans Programı, lojistik sektörünün ihtiyaç duyduğu mesleki bilgi ve becerilere sahip, etik ilkelere saygılı, elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

1. yıl hangi dersler var ?

 • GENEL İŞLETME
 • DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ
 • İKTİSADA GİRİŞ
 • GENEL MATEMETİK
 • GENEL MUHASEBE
 • HUKUKA GİRİŞ
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
 • YABANCI DİL

2. yıl hangi dersler var ?

 • LOJİSTİK YÖNETİMİ VE UYGULAMA
 • ULAŞTIRMA HUKUKU
 • LOJİSTİK İLKELERİ
 • LOJİSTİKTE TEKNOLOJİ KULLANIMI
 • DEPO VE ENVANTER YÖNETİMİ
 • ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ
 • TÜRK DİLİ
 • ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ

SPOR YÖNETİMİ ÖNLİSANS PROGRAMI (Açıköğretim Bölümü)

Spor yönetimi bir uzaktan eğitim ve ön lisans programıdır. Spor yönetimi programı işletme yönetimi ile ilgili kavram ve yaklaşımları kapsayan bir interdisipliner bir alan olup, aynı zamanda spor yönetimi, spor pazarlaması ve spor ekonomisi gibi alanları kapsamaktadır. Bu programın amacı öğrencilere organizasyonlarda rekabet avantajı kazandırmak için geniş bir perspektifte kuramsal ve uygulamalı konuları sunar ve potansiyel orta kademe spor yöneticilerini ya da çalışanlarını yetiştirir. Bu program yönetim süreci, sponsorluk yönetimi, spor pazarlaması, insan kaynakları, etkinlik yönetimi ve finans gibi konularda mesleki becerilere sahip öğrencilerin yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Spor yönetimi ön lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar özel ve kamu sektöründe çalışma fırsatı elde eder. Bu programın mezunları spor kulüpleri ve gençlik ve spor müdürlüklerinde istihdam edilebilmektedir. Ayrıca, bu program mezunları pazarlama, halkla ilişkiler, insan kaynakları, finans, yönetim, sponsorluk ve etkinlik yönetim departmanlarında çalışabilmektedir.

1. yıl hangi dersler var ?

 • GENEL İŞLETME
 • SPOR TESİSİ İŞLETMECİLİĞİ VE SAHA MALZEME BİLGİSİ
 • İKTİSADA GİRİŞ
 • SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ
 • İLETİŞİM BİLGİSİ
 • GENEL MUHASEBE
 • YABANCI DİL
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

2. yıl hangi dersler var ?

 • SPOR PAZARLAMASI
 • SPOR FİNANSMANI
 • SPORDA SPONSORLUK
 • ÇATIŞMA VE STRES YÖNETİMİ
 • YÖNETİM VE ORGANİZASYON
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
 • TÜRK DİLİ
 • ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ

MEDYA VE İLETİŞİM ÖNLİSANS PROGRAMI (Açıköğretim Bölümü)

Medya ve İletişim Programının genel amacı, öncelikle yerel medya sektöründe; iletişim becerilerine sahip doğru ve etkili iletişim kurabilen, halka doğru ve dürüst haber ileten, gazeteciliğin temel ilkelerine ve etik kurallarına uyan, etkin hizmet verebilecek yerel medya çalışanı yetiştirmektir.

1. yıl hangi dersler var ?

 • GENEL İŞLETME
 • DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ
 • İKTİSADA GİRİŞ
 • HUKUKA GİRİŞ
 • İLETİŞİM BİLGİSİ
 • HABERCİLİĞİN TEMEL KAVRAMLARI
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
 • YABANCI DİL

2. yıl hangi dersler var ?

 • İLETİŞİM HUKUKU
 • İLETİŞİM ORTAMLARI TASARIMI
 • HABER YAZMA TEKNİKLERİ
 • RADYO TELEVİZYONDA PROGRAM YAPIMI
 • BASIN FOTOĞRAFÇILIĞI
 • MEDYADA ÇALIŞMA HAYATI
 • TÜRK DİLİ
 • ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ

RADYO-TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI ÖNLİSANS PROGRAMI (Açıköğretim Bölümü)

Radyo-Televizyon Programcılığı Önlisans Programı, öğrencilere radyo-televizyon haberciliği ve yayıncılığı formasyonunu kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, Programda radyo-televizyon yayıncılığından haberciliğine, radyo-televizyon tekniğine ve yasal konulardan yeni iletişim teknolojilerinin yayıncılıkta yarattığı değişimlere kadar geniş bir yelpazede dersler sunmayı amaçlamaktadır.

1. yıl hangi dersler var ?

 • GENEL İŞLETME
 • DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ
 • İKTİSADA GİRİŞ
 • HUKUKA GİRİŞ
 • İLETİŞİM BİLGİSİ
 • HABERCİLİĞİN TEMEL KAVRAMLARI
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
 • YABANCI DİL

2. yıl hangi dersler var ?

 • RADYO TELEVİZYON HABERCİLİĞİ
 • HABER SUNUM TEKNİKLERİ
 • RADYO TELEVİZYON TEKNİĞİ
 • RADYO TELEVİZYON YAYINCILIĞI
 • RADYO TELEVİZYONDA PROGRAM YAPIMI
 • İLETİŞİM HUKUKU
 • TÜRK DİLİ
 • ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ

MENKUL KIYMETLER VE SERMAYE PİYASALARI ÖNLİSANS PROGRAMI (Açıköğretim Bölümü) Sermaye piyasaları hızlı değişim göstermektedir. Bu alanda çalışacakların; sermaye piyasasının yapısı, sermaye piyasasının araçları ve finansal kurumların artan önemi konusunda sağlam bir bilgiye ihtiyaçları vardır. Bu programın amacı, finansal aracı kurumlarda veya organize menkul kıymet borsalarında çalışabilmeye yönelik özgüven düzeyini sağlayacak sermaye piyasaları ve menkul kıymetler bilgisine sahip öğrenciler yetiştirmektir. Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasaları programında öğrencilerin; sermaye piyasaları ve menkul kıymetlerin matematiksel, yönetimsel, hukuki ve ekonomik yönlerine, finansal kurumların işlevlerine ve günümüz küresel piyasalarıyla ilgili güncel konulara ilişkin bilgi düzeylerinin artırılması hedeflenmektedir.

1. yıl hangi dersler var ?

 • GENEL MUHASEBE
 • GENEL İŞLETME
 • DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ
 • İKTİSADA GİRİŞ
 • GENEL MATEMATİK
 • HUKUKA GİRİŞ
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
 • YABANCI DİL

2. yıl hangi dersler var ?

 • İŞLETME FİNANSI
 • FİNANS MATEMATİĞİ
 • SERMAYE PİYASASI MEVZUATI
 • MENKUL KIYMET YATIRIMLARI VE ANALİZİ
 • MAKRO İKTİSAT TEORİSİ
 • FİNANSAL KURUMLAR
 • TÜRK DİLİ
 • ATATÜRK İLK. İNK. TARİHİ

ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM, İLETİM VE DAĞITIMI ÖNLİSANS PROGRAMI (Açıköğretim Bölümü) Hızla gelişen sanayisi ve artan nüfusuyla orantılı olarak ülkemizin elektrik enerjisine olan gereksinimi her geçen gün artmaktadır. Ülkemizdeki enerji kaynaklarının kısıtlı olması ise gerekli ihtiyacı karşılama konusunda dışa bağımlılığımızı ortaya çıkarmaktadır. İşte bu nedenlerle, üretiminden tüketimine kadar geçen süreç içerisinde elektrik enerjisinin verimli ve tasarruflu bir şekilde harcanmasına dikkat edilmelidir. Bu durumda ülkemizin elektrik enerjisinin üretimi, dağıtımı, iletimi ve verimli bir şekilde kullanımı aşamalarında hizmet verecek olan iyi yetişmiş ara eleman gücüne gereksinimi gün geçtikçe artmaktadır. Bu program elektriğin üretiminden tüketimine kadar geçen her alanda, EİE, TEİAŞ, EÜAŞ, TETAŞ gibi kamu kurumlarında, elektrik enerjisinin dağıtım ve pazarlamasından sorumlu tüm kuruluşlarda ve elektrik enerjisini kullanan tüm sanayi kuruluşlarında görev alabilecek ara eleman gereksinimini karşılamak üzere 2009- 2010 yılından başlamak üzere uzaktan öğrenim sisteminde öğrenci almaya başlamıştır. Bu programdan mezun olanların Enerji Yöneticisi çalıştırma zorunluluğu olan işletmelerde, bu kişilere yardımcı eleman olarak da istihdam edilmeleri mümkündür.

1. yıl hangi dersler var ?

 • GENEL MATEMATİK
 • TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ
 • GELENEKSEL ENERJİ KAYNAKLARI VE KULLANIMI
 • GENEL İŞLETME
 • İKTİSADA GİRİŞ
 • HUKUKA GİRİŞ
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
 • YABANCI DİL

2. yıl hangi dersler var ?

 • YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE KULLANIMI
 • ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ VE DAĞITIMI
 • ENERJİ TASARRUFU VE ÇEVRE
 • YÖNETİM ORGANİZASYON
 • ENERJİ EKONOMİSİ
 • ENERJİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ
 • TÜRK DİLİ
 • ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ

SOSYOLOJİ LİSANS PROGRAMI (Açıköğretim Bölümü)

Bu program, sosyolojiye ilgi duyan ve örgün öğretime devam etme olanağı bulamayan öğrencilere sosyoloji eğitimini alma olanağı sağlamaktadır. Dolayısıyla bu program uzaktan eğitim yoluyla sosyoloji eğitimi almak isteyen öğrencilere yönelik olarak hazırlanmıştır. Dört yıllık lisans eğitimi süresince sosyoloji eğitimi alan öğrenciler uzman sosyologlar olarak mezun olacaklardır. Uzaktan eğitim yoluyla sosyoloji bölümlerini tercih eden öğrenciler yerel ve küresel düzeydeki toplumsal değişmeleri anlayabilecek ve temel sosyal problemleri çözümleyebilecektir. Sosyoloji lisans programında çağın gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler öğrencilere aktarılarak düşünen, sorgulayan, eleştiren ve toplumsal refahın gelişimine katkıda bulunan uzman sosyologlar yetiştirilecektir. Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji lisans programını bitiren öğrenciler, sosyoloji ve ilgili alanlarda yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilir. Mezun öğrenciler başta araştırma şirketlerinde araştırmacı ve büyük şirketlerde insan kaynakları uzmanı olmak üzere özel ve kamu sektöründe çalışabilir.

1. yıl hangi dersler var ?

 • SOSYOLOJİYE GİRİŞ
 • TÜRK SİYASAL HAYATI
 • İKTİSADA GİRİŞ
 • PSİKOLOJİYE GİRİŞ
 • SOSYAL POLİTİKA
 • SOSYOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

2. yıl hangi dersler var ?

 • İSTATİSTİK
 • SOSYOLOJİ TARİHİ
 • TOPLUMSAL DEĞİŞME KURAMLARI
 • SİYASET BİLİMİ
 • ANTROPOLOJİ
 • FELSEFE
 • SOSYAL PSİKOLOJİ
 • ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ

3. yıl hangi dersler var ?

 • ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ KURAMLARI
 • EKONOMİ, ENDÜSTRİ VE TOPLUM
 • TOPLUMSAL TABAKALAŞMA VE EŞİTSİZLİK
 • AİLE SOSYOLOJİSİ
 • KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ
 • TOPLUMSAL CİNSİYET SOSYOLOJİSİ
 • YABANCI DİL

4. yıl hangi dersler var ?

 • KENT SOSYOLOJİSİ
 • YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER VE KÜRESELLEŞME
 • TÜRKİYE'DE SOSYOLOJİ
 • DİN SOSYOLOJİSİ
 • MEDYA SOSYOLOJİSİ
 • HUKUK VE SUÇ SOSYOLOJİSİ
 • TÜRK DİLİ

FELSEFE LİSANS PROGRAMI (Açıköğretim Bölümü)

Felsefe Lisans Programı, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde 2009 yılında açılan bir programdır. Felsefe Lisans Programı Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile öğrenci kabul etmektedir. Program, felsefeye ilgi duyan ve örgün öğretime devam etme olanağı bulamayan öğrencilere felsefe eğitimini alma olanağı sağlamaktadır. Bu bölümde okutulan dersler yıllıktır ve bölümün öğrenim süresi 4 yıldır. Uzaktan Eğitim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, yılda üç kez oturumlu olarak sınavlara katılmaktadırlar. Ara, yılsonu ve bütünleme sınavı olarak gerçekleştirilen bu sınavlara öğrenciler bağlı oldukları büronun bulunduğu ilde katılırlar. Bölümden mezun olan öğrenciler, felsefe ve ilgili alanlarda yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilir, kamu ve özel sektörde düşünsel yaratıcılığa dayalı işlerde başarılı olabilirler. Bu programda çağdaş yaşama uyum sağlayabilecek, kavramsal ve akılcı düşünebilen bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Programda felsefi mirası tanıtan derslerin yanı sıra temel felsefi sorunsalların ele alındığı ve eleştirel düşünmenin amaçlandığı dersler bulunmaktadır. Felsefe Lisans Programında öğrenim gören öğrencilerin temel öğrenme materyali ders kitaplarıdır. Uzaktan öğretim sistemi ile alınan derslerin kitapları uzaktan öğretim sisteminin bir gereği olarak kendi kendine öğrenme ilkelerine göre ve konularında uzman öğretim üyeleri tarafından hazırlanmıştır. Öğrencilerimiz için ayrıca derslerle ilgili televizyon programları hazırlanmakta ve internet üzerinden destek hizmeti verilmektedir.

1. yıl hangi dersler var ?

 • SEMBOLİK MANTIK
 • İLKÇAĞ FELSEFESİ
 • UYGARLIK TARİHİ
 • SOSYOLOJİYE GİRİŞ
 • PSİKOLOJİYE GİRİŞ
 • SOSYAL BİLİMLERDE TEMEL KAVRAMLAR
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

2. yıl hangi dersler var ?

 • METAFİZİK
 • EPİSTEMOLOJİ
 • ORTAÇAĞ FELSEFESİ
 • TOPLUM VE İLETİŞİM
 • YURTTAŞLIK VE ÇEVRE BİLGİSİ
 • ANTROPOLOJİ
 • FELSEFE
 • ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ

3. yıl hangi dersler var ?

 • BİLİM FELSEFESİ
 • ETİK
 • MODERN FELSEFE
 • ZİHİN FELSEFESİ
 • MANTIĞIN GELİŞİMİ
 • SİYASET FELSEFESİ
 • YABANCI DİL

4. yıl hangi dersler var ?

 • FELSEFİ YÖNTEM
 • DİL FELSEFESİ
 • ÇAĞDAŞ FELSEFE
 • TÜRKİYE'DE FELSEFENİN GELİŞİMİ
 • TARİH FELSEFESİ
 • SANAT FELSEFESİ
 • TÜRK DİLİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI LİSANS PROGRAMI (Açıköğretim Bölümü)

Programın amacı, Türk dilinin tarihî dönemlerinden günümüze kadarki bir süreç içinde meydana gelen yazılı ve sözlü metinleri okuyup anlayabilecek, bu metinler üzerinde fonetik, morfolojik, sentaktik, semantik ve edebî incelemeler yapabilecek uzman elemanlar yetiştirmektir.

1. yıl hangi dersler var ?

 • TÜRKİYE TÜRKÇESİ SES VE BİÇİM BİLGİSİ
 • HALK EDEBİYATINA GİRİŞ
 • OSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ
 • ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ
 • BATI EDEBİYATINDA AKIMLAR
 • YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

2. yıl hangi dersler var ?

 • ORHON VE UYGUR TÜRKÇESİ
 • TÜRKİYE TÜRKÇESİ CÜMLE BİLGİSİ
 • XI XV. YÜZYILLAR TÜRK EDEBİYATI
 • TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI
 • OSMANLI TÜRKÇESİ GRAMERİ
 • HALK HİKÂYELERİ VE MASALLAR
 • ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ

3. yıl hangi dersler var ?

 • XI XV. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ
 • XVI XVII. YÜZYILLAR TÜRK EDEBİYATI
 • SERVET İFÜNUN VE MİLLÎ EDEBİYAT
 • ELEŞTİRİ TARİHİ VE KURAMLARI
 • GENEL DİLBİLİM
 • TÜRK HALK ŞİİRİ
 • YABANCI DİL

4. yıl hangi dersler var ?

 • XVI XIX. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ
 • XVIII XIX. YÜZYILLAR TÜRK EDEBİYATI
 • CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRİ
 • CUMHURİYET DÖNEMİ NESRİ
 • ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ
 • ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATLARI
 • TÜRK DİLİ

İKTİSAT FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER LİSANS PROGRAMI (Açıköğretim Bölümü)

Bu program bölgesel ve küresel düzeydeki siyasi, tarihi, toplumsal ve ekonomik gelişmeleri; devletlerin ve uluslararası organizasyonların birbirleriyle olan ilişkilerini; uluslararası işbirliklerini ve uluslararası sorunları analiz etmektedir. Bölümün amacı, küreselleşmenin ve uluslararası ilişkilerin karmaşık dinamiklerini çok boyutlu değerlendirme yeterliliğine sahip mezunlar yetiştirmektir. Bu bağlamda, öğrencilere diplomatik hizmet kurumlarında, uluslararası organizasyonlarda, sivil toplum kuruluşlarında, çokuluslu şirketlerde ve kamu kurumlarının uluslararası birimlerinde görev alabilmek için gerekli donanımı sağlayabilecek bir öğretim programı sunulmaktadır.

1. yıl hangi dersler var ?

 • DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ
 • İKTİSADA GİRİŞ
 • GENEL MATEMATİK
 • UYGARLIK TARİHİ
 • HUKUKA GİRİŞ
 • TÜRK SİYASAL HAYATI
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

2. yıl hangi dersler var ?

 • SİYASİ TARİH
 • ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ
 • İSTATİSTİK
 • SİYASET BİLİMİ
 • TÜRKİYE EKONOMİSİ
 • KAMU YÖNETİMİ
 • TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI
 • ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ

3. yıl hangi dersler var ?

 • ULUSLARARASI İKTİSAT
 • İDARE HUKUKU
 • ANAYASA HUKUKU
 • KARŞILAŞTIRMALI SİYASAL SİSTEMLER
 • GÜVENLİK VE STRATEJİ
 • ULUSLARARASI ÖRGÜTLER
 • YABANCI DİL

4. yıl hangi dersler var ?

 • TÜRK DIŞ POLİTİKASI
 • ULUSLARARASI HUKUK
 • KÜRESELLEŞME VE KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM
 • ULUSLARARASI ÇEVRE POLİTİKALARI
 • AVRUPA BİRLİĞİ
 • İNSAN HAKLARI VE DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİ
 • TÜRK DİLİ

İŞLETME FAKÜLTESİ KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ LİSANS PROGRAMI (Açıköğretim Bölümü)

Bölüm, konaklama endüstrisinde artan kalifiye eleman talebini karşılamaya yönelik güncel, dünya ölçeğinde düşünen ve kurumlarını ülkenin koşullarına uygun yönetebilen yönetici adaylarını yetiştirmeyi amaçlarken, örgün eğitime girme olanağı bulamayan kişilere konaklama işletmeciliği gibi dinamik ve özgün bir çalışma alanında eğitim fırsatı da vermektedir.

Bu bölümde uygulanan eğitim modeli, üniversite çağındaki gençler için olduğu kadar, bir işte çalışıp örgün öğretimi izleme olanağı bulamayanlara, ön lisans diploması olan ve bunu lisans derecesine yükseltmek isteyenlere önemli bir fırsat sunmaktadır.

1. yıl hangi dersler var ?

 • GENEL MUHASEBE
 • GENEL İŞLETME
 • DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ
 • İKTİSADA GİRİŞ
 • GENEL MATEMATİK
 • HUKUKA GİRİŞ
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

2. yıl hangi dersler var ?

 • GENEL TURİZM BİLGİSİ
 • SEYAHAT ACENTELİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ
 • KONAKLAMA HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİMİ
 • OTEL İŞLETMELERİNDE KONAKLAMA HİZMETLERİ
 • OTEL İŞLETMELERİNDE DESTEK HİZMETLERİ
 • YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ
 • ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ

3. yıl hangi dersler var ?

 • İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
 • TURİZM EKONOMİSİ
 • FİNANSAL YÖNETİM
 • PAZARLAMA YÖNETİMİ
 • OTEL YÖNETİMİ
 • YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ
 • YABANCI DİL

4. yıl hangi dersler var ?

 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
 • MUHASEBE DENETİMİ VE MALİ ANALİZ
 • HİZMET TASARIMI
 • STRATEJİK YÖNETİM
 • GİRİŞİMCİLİK
 • KÜLTÜR VE KENT
 • TÜRK DİLİ


Etiketler: Açıköğretim aöf

505 yorum

 • Yorumunuz en az 30 karakter olmalıdır. (0)
  Tüm Yorumlar
  • lali 29.09.2012 14:12

   tabikide devam edebilirsin


    

   Yanıtla

  • mehmet 03.08.2012 12:49

   İŞLETME FAKÜLTESİ KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ LİSANS PROGRAMI na kayıt yaptırmayı düşünüyorum yalnız uzaktan eğitim olup olmadığını anlayamadım bilen varsa yazarsa sevinirim

   Yanıtla

  • Tugba 27.07.2012 09:56

   Acikogretim lojistik bolumunn staj yapma zorunlulugu var mi ?

   Yanıtla

  • karanlık 05.04.2012 16:37

   ayse Kullanıcısından alıntı;

   @ burak7:3.sınıfa devam etme gibi bir sansın yok...

   burak7 bende lojistik okudum iki yıl su an uluslararası ilişkilere geçişy yaptım ikinci ünv olarak

   bence sen onu aof ye bi sor

   açıktan diyorsan eger...


    

   Yanıtla

  • sarajevo 27.02.2012 17:12

   merhaba arkadaslar uzun bir aradan sonra isletme 3. sinifa kayit oldum birinci taksiti yatirdim ikincisi beklemede simdi kaydimi dondurma durumundayim .cunku sinava giremeyecegim . bu durumda ...........2. taksiti yatirmazsam ne olur ?                                                       

                                                                                                                                                  ..............nasil kayit dondurma islemi yapabilirim iyim  interntten                              .... yardimci olurmusunuz 

    

   Yanıtla

  • ayse 26.02.2012 01:52

   @ burak7:3.sınıfa devam etme gibi bir sansın yok...

    

   Yanıtla

  • burak7 10.01.2012 19:22

   Merhaba arkadaşlar 2 sene meslek yüksek okulunda - lojistik bölümü okudum açık öğretim 3. sınıfdan devam etme şansım var mı acaba ?

   Yanıtla

  • zeze 28.12.2011 14:45

   arkadaşlar merhaba ben insan kaynakları yönetimi 2. sınıf öğrencisiyim.4 dersimin (çalışma ilişkileri,örgütlerde i.k. yönetimi,eğitim ve geliştirme,performans ve ücret yönetimi) 2009 öncesi çıkmış sorularını bulamıyorum.sanırım o tarihlerde ders isimleri farklıymış.bu konu hakkında bilgisi olan varsa bana yardımcı olabilir mi?

   Yanıtla

  • nurse'' 11.12.2011 22:25

   merhaba ben turk dılı ve edebıyat lısans bolumune kayıt olmayı dusunuyorum..bu bolumde okuyan arkadaslar bıtırdıgımde ogretmenlık yapabılırmıyım?formasyon alabılınıyor mu? bu konuyla ılgılı bılgısı olan arkadaslar lutfen yazarsanız sevınırım tesekkurler..

    

   Yanıtla

  • mfhayranı 13.11.2011 20:34
   @ hakan: Anadolu üniversitesinde okuyorsunuz herhalde. Bunun için anadolu üniversitesinin iletişim bölümündeki numarayı arayıp sormanız bence siizn için daha yararlı olabilir..

   Yanıtla

  • hakan 11.11.2011 20:04
   iii aksamlar ben geçen sene vizelere girdim sonra askere gittim.askerde oldugum ıcın finallere girmedm.şimdi kayıt yenileme şansım var mı ?yardımcı olursanız sewınırım...

   Yanıtla

  • mfhayranı 05.11.2011 15:42
   @ SELDA: Ne yapıcaz çok merak ediyorum bu bölüme puanı yüksek olupta giren çok arkadaşım var. Bunun nedeni de şehir dışına gidemediğimizden dolayı. Şimdi örgündekilerle aynı puanı alıpta şehir dışına gidemediğimiz için alamadığımız formasyonun hakkını kim vericek çok merak ediyorum.! =/ =(

   Yanıtla

  • SELDA 02.11.2011 17:47
   @ mfhayranı: bnde bu soruya yanıt arıyorum ..

   Yanıtla

  • mfhayranı 12.10.2011 11:20
   iYİ gÜNler. Size bir sorum olacaktı.. Tarih bölümü öğrencilerine kayıt yaptırmadan önce 3.ve 4. sınıfta ek ders olarak formasyon eğitimi verileceği söylendi. Ve buna bakarak birçok öğrenci kayıt yaptırdı. 2010da bir karar ile bunun böyle olduğu yani formasyonun verileceği söyleniyor. Ama bunu inkar edenlerde var. formasyon eğitmi verilmeyecek diyenler yani.. Yaa lütfen yardım edin. Ben tarihi çok seviyorum şehir dışı gidemediğim için o yzden bu bölümü tercih ettim. Ben 3. ve 4. sınfta formasyon eğitimi alabilecek miyiim? =((((

   Yanıtla

  • mfhayranı 11.10.2011 17:12
   İyi günler arkadaşlar. Size bir sorum olacaktı. Anadolu üniv tarih bölümünü kzandım. Aralıkta sınavım var. Derslerde nereye kadar sorumlu olacağım hakkında tam olarak bilgi edinemedim. Yardımcı olabilr misiniz? BEN BU İLGİYE NEREDEN BAKABLİRM.

   Yanıtla

  • ali toker 06.10.2011 10:48
   @ sezayi: kardeşim selamünaleyküm 1056274 sosyoloji kodu hakkında hayırlısı olsun

   Yanıtla

  • leyla 06.10.2011 09:11
   slm ben leyla ack edb okuyorum bu yıl 3 gecmem gerekiyodu 1 sınıftan dersim var geciyomuyum acil cevap lutfen:(

   Yanıtla

  • sezayi 29.09.2011 22:35
   merhaba arkadaşlar ben bu sene sosyoloji yazmak istiyorum fakat kitapçıkta tercih kodunu bulamıyorum lütfen yardım edermisiniz

   Yanıtla

  • zeliha 29.09.2011 18:33
   @ esra: @ esra: Esra bildiğim kadarıyla işletme ve iktisat war ama bu sene geçişler değişmiş.. ben sosyal bilimler okumuştum aöf.de.. benmde işletme we iktisata geçiş hakkım wardı .. fakat bu sene bölümümle bağlantılı olduğu için sosyolojiye geçiş hakkı tanındı.. seninde bağlantılı başka bi bölüme geçme hakkın olabilir.. 444 10 26 bu aöf nin nosu.. öğrenci bilgilendrme sana yardımcı olacaktr.

   Yanıtla

  • Nadir Sacar 19.09.2011 09:39
   Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bölümünü kazandım kayıt yaptırdım fakat sadece ingilizce kitabı verdiler, diğer kitaplar 3 ekimde dağıtılacakmış aralık ayında da sınavlar başlıyor ne saçma bir eğitim sistemidir bu arkadaş, bu arada e öğrenme portalı diye birşey var oradan ders notlarını alabileceğimizi söylediler tc kimlik numarası ile giriş yapılıyormuş sistem beni kabul etmiyor, ders notlarını nasıl bulabilirim paylaşım yapabilecek arkadaşlar yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler.

   Yanıtla

  • sunayy 15.09.2011 23:26
   @ esra: işletme ve iktisat ayrıca hazırlık sınıfı var.

   Yanıtla

  • esra 09.09.2011 00:57
   ben 2 yıllık lojistik mezunuyum açıköğretim hangi bölümlere geçebilirim bilgisi olan cevap verebilir mi?

   Yanıtla

  • olcay 03.09.2011 14:02
   @ busee: busee slm..Üniversiteyi kazandığığın için tebrik ederim,Anadolu Üniversitesinde okumak bir başka güzeldir,alışanlık yapar,okul bittiğinde bile ruhun oralarda kalır,tersini söyleyende çıkmamaıştır zaten,Eskişehir tam bir öğrenci şehri,okula başladıktan sonra anlayacak ve başka bir yere gitme istemeyeceksin bence..yaşamak ve görmek gerek hak verip,vermemek için...başarılar:)

   Yanıtla

  • zeyneb 29.08.2011 05:40
   Size çokk teşekkür ederim Aylin hanım. Çok yardımcı oldunuz sagolasınız. Bu arada bir yerde yanlış bir hitap kullanmışım ben farkındayım ama siz belirtmemişsiniz hayırlı günler=))

   Yanıtla

  • AYLİNNN 25.08.2011 17:32
   @ busee: ilk sorunu yanıtlayım : Diğer ünv lere geçiş yapman için belli bir zaman YOKTUR. 2 yıl şartı aranmaz! Benim arkadasım 1. sınıfta 1. dönemin SONUNDA başka bir ünvye geçiş yapabildi. ŞİMDİ SENİN YAPMAN GEREKEN ŞU,: Ders notlarını olabildiğince Yüksek tutmaya çalışacaksın... Sen ANADOLU dan , İTÜ yada MARMARA'ya geçiş yapmak istiyorsun diyelim. 1. dönem sonunda senin not ortalaman belli olduğunda o istediğin ünv leri takip edeceksin SENİN BÖLÜMÜNDE GEÇİŞLE ÖĞRENCİ ALINIYORMU...(çünkü bazı ünvler sadece dönem sonunda öğrencileri alırlar..) 2. soruna gelince.. geçişle ilgili pek zorluk yok aslında. DERS notun olabildiğince yuksek olmalı. 100 üzerinden 100 DİPLOMA NOTUN olursa neden seni kaçırayım ki?.. (not: zorluk şöyle olabilir, belki okuduğun ünv senin baska bir ünv ye geçiş yapmanı istemeyebilir. onaylamaz falan.. o da sonra ki ihtimaller çok takılma böyle şeylere.. hayatta kolay bişey yok! ) 3. sorun hakkında bir fikrim yok.

   Yanıtla

  • AYLİNNN 25.08.2011 17:12
   @ derya: ünv den mezun olunca, ikinci ünv olarak seçtiğin felsefe bölümüne ELBETTE sınavsız geçiş yapabilirsnn.. http://www.anadolu.edu.tr/ogrenci_isleri/sinavsiz_ikinci_universite.aspx BU LİNKTE SINAVA GEREK KALMADAN SECİLEBİLEN BÖLÜMLER VAR. İLGİLENENLERE DUYURULUR...

   Yanıtla

  • busee 22.08.2011 05:35
   merhabalar ben Anadolu Üniversitesi tarih öğretmenlğini kazandım. Yalnız benim merak ettiğim birkaç soru var. İlk olarak 2 yıldan sonra diğer üniversitelere geçiş yapılabiliyor mu? Yani ben puanlarımı çok yüksek tutsam 2 snee boyunca başarılı olsam İstanbul yada herhangi bir yere geçiş yapabiliyor muyum? 3. sınıfta formasyon dersleri ek ders olarak verilecekmiş. Ben 3 ve 4 ü başka ünivde okuabilr miyim? böyle bir şansım var mı? 2. olarakta Geçiş haklarının zor olduğusöyleniyor bunun için benim puan ortalamasına bakıldığında eğer ki böyle bir imakanım varsa ne kadar yapmam gerekli. 3. olarakta Osmanlıca nın görüleceği olduğu söyleniyor ve İngilizce yi de istersen eğer Osmanlıcanın yanında ek dil oalrak alabiliyormuşsun bu doğru mudur? Lütfen Cevap vermenizi istiyorum. Ben tarihi çok seviyorum ve elimden elen herşeyi yaparım bu bölüm ne kadar benim için avantajlı... =/

   Yanıtla

  • seda 21.08.2011 17:27
   açıköğretimde tarih yok mu ya bilgilendirebilir misiniz?

   Yanıtla

  • senem 21.08.2011 14:31
   ya tarih bölümü dersleri niye yok.

   Yanıtla

  • duygu 20.08.2011 11:37
   @ derya: felsefe yok sadece iktisat ve işletme okuyabılırsın

   Yanıtla

  • derya 15.08.2011 17:22
   ya ben tarih ikinci sınıftayım açıköğretimin 4 yıllık diplomalarında aöf yazmayacağını duyduğum için açıktanda felsefe okumak istiyorum ama bu sene sınava girmedim. şu üniversite öğrencilerine sınavsız bölümlerin içinde 4 yıllık felsefede var mı?

   Yanıtla

  • majezik 05.08.2011 12:35
   merhaba arkadaşlar ben hazırlık dahil 5 yıllık uluslararası okuyorum 2 senem kaldı bu senede açıköğretimden üniver. sınavlarına grdim ama tercihime karar veremedim lojistik sizce nasıl benim mesleğime ? cvplarsanız çok sevinirim

   Yanıtla

  • pervin 03.08.2011 13:23
   açıköğretimin 2 yıllık adalet bölümünden mezun olunca nerelerde ne olarak çalışılıyor önü açık bir bölümmü bilgisi olan varsa açıklayabilir mi?

   Yanıtla

  • tarık 03.08.2011 01:03
   açıköğretim tarih bölümünü okumak istiyorum. mezun olunca iş olanakları neler? hangi dersleri göerceğim? bilgi veren olursa sevinirim.

   Yanıtla

  • senem 02.08.2011 13:14
   @ leman: gelmez ttlm

   Yanıtla

  • eda 01.08.2011 17:45
   ben kız meslek lisesi kadın giyim modelistliği mezunuyum ygs 4 ten 258 aldım ama açıköğretimden türk dili ve edebiyatı için kaç puan gerekiyor yani okuyabilir miyim

   Yanıtla

  • Hakan 01.08.2011 14:20
   @ hande: Aöf Okul Öncesi 380 Felandı Tercih Etsen Gelirdi Hayırlısı olsun Bu Sene dene Şansını

   Yanıtla

  • fırat 29.07.2011 16:21
   slm arkadaşlkar 2 yıllık açık öğretşm bölümüne yerleşmek istiyorum güzel bölümler hakkında bilgi verebilecek varmı

   Yanıtla

  • emre 25.07.2011 17:06
   ösym 2011 kılavuza göre okuyabilirsin@ leman:

   Yanıtla

  • leman 19.07.2011 00:08
   @ semiha: ben çocuk gelişimi meslek lısesi mezunuyum ygs 240 aldım açıköğretim okulöncesi istiyorum acaba gelirmi bilen varsa cevap yazsın lütfen

   Yanıtla

  • özgül 11.07.2011 12:46
   ya ben bu konulardan hıç bısey anlamıyorum ya kıme ne danışıcamı şaşırdım artık.benı aydınlatıcak kımse yok mu?????

   Yanıtla

  • ebru 06.07.2011 18:58
   slm ben seracılık 2 yıllık mezunum.lise kızmeslek çocuk gelişim mezunuyum.okulumu 4 yıla çıkarmak istiyorumen yakın aldığım derslerden muaf olucam bir bölüm hangisi olur yardımcı olursanız mutlu olurum

   Yanıtla

  • hande 24.06.2011 17:12
   bende geçen yıl ygsden terçh puanm 410 du ama anadolu lisesi çkışlym aöf den okl öncesi iştiorm olur mydu

   Yanıtla

  • aydan 22.06.2011 14:09
   slm... ben şuan ordu üniversitesinde okuyorum fakat açıkögretimden de bir bölüm okumak istiyorum. iki bölüm hakkında bilgi almak istiyorum. Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı ile Laborant ve Veteriner Sağlık Programı .bölümlerde hangi dersler okutuluyor ve alınan derslerde muaf olunabiliyor mu. tşk ederim...

   Yanıtla

  • Ercüment 21.06.2011 12:39
   AöL mezunuyum.Spor Bölümü okuyabilirmiyim açıktan ? Lütfen yardımcı olurmusunuz

   Yanıtla

  • sezer 17.06.2011 17:53
   ben ne yapacam yawwwwwww

   Yanıtla

  • ruken 11.06.2011 16:11
   slm benm bi sorum olcak aol de okuyom ana sınıf öğretmenliğini okucaam ama hangi ders ler var bilmiom bana yardımcı olabilirmisiniz bi sorum daha olcak meslek lisesine gecebilirmiyim

   Yanıtla

  • semiha 07.06.2011 11:52
   slm ben açıköğretim lisans mezunuyum açıköğretim okul öncesi öğretmenliği istiyorum olabilme şansım nedir merak ediyorum?

   Yanıtla

  • zehra 04.06.2011 14:29
   slm ben düz lise ögrencisiym aöf okul öncesi ögretmnliği okuyabilirmiym ve puanım 307 kazanabilrmiym sizce lütfen cvp verin geçen sene 385 le almş :((

   Yanıtla

  • mustafa 03.06.2011 18:05
   mrb ben lisans mezunuyum açık ögretim için sıava girmemiz gerekiyor mu ygs yeterli micevap yazarsanız sevinirim

   Yanıtla

  • defne 23.05.2011 11:59
   ben düz lise mezunuyum spor hocası olmak istiyorum.hangi bölüm okumam gerek bilgi sıfırım şuana

   Yanıtla

  • seda 20.05.2011 02:26
   ben ticaretm meslek lisesi mezunuyum okul öncesi öğretmenliğini hedefleyebilirmiyim?kız meslek lisesi olması şart mı?

   Yanıtla

  • filiz 13.05.2011 15:11
   selam ben ygsye girdim ama 2 yllık barajı aşabildim aöf 2 yıllık seçme hakkım var değil mi.?

   Yanıtla

  • yusuf 08.05.2011 00:20
   selam ben düz lise 11. sınıftan terk ettmek zorunda kaldım ve ayrıldım okuldan şimdi okulu devam etmek istiyorum ama tasdiknamemı aldım die olmuomuş acaba acıköğretmden saglık meslek lisesine nasıl geceblrm acil tıp teknısyeni olmak istiyorum dışardan geçiş yapabilmem mümknmü acaba beni bilgilendiriseniz çok sevinirm ... teşekürler

   Yanıtla

  • rukiye 06.05.2011 21:53
   selam ben kız meslek lisesi bilgisyar meznuyum ana sınıfı açıktan yazmak istyrm puanım ek puanla 335 oluyor puanım kesilirmi yerleşeblrmiyim açığına

   Yanıtla

  • yasemn 05.05.2011 01:30
   AYŞEGÜL aöf edebiyat bölümünde daha önceki senede kotenjan yoktu fakat 2010 da 10.000 kontenjan aldı..bu bakımdan kontenjansız bir bölüm değil...sınırlı sayıda öğrenci alıyor..ben geçen sene yerleştim ygs 5 280,498 en yüksek puanımdı ....bu bölümü okuyan kişi farklı bir ünide ikinci bir bölüm okuyamaz ..bölümü kazanıp gitmessen ikinci yıl puanın kesilir bilginde olsun ..başarılar ,, OSMAN aöf den önlisans tercih etmen için barajı aşman yeterli..baraj 140 ...AZRA aöf de almanca öğretmenliği bölümü malesef yok ...

   Yanıtla

  • SONAY ACAR 04.05.2011 15:00
   Ben çocuk gelişimi mezunuyum.Açıköğretimde bu bölümün 2 yıllık MYO varmı?

   Yanıtla

  • sevgi kahraman 03.05.2011 16:49
   @ sevda: taban geçen sene385 ti bu sene aldığın en yüksek puana ve bu yüksek aldığın puana okulun sana verdiği puanı ekle bu puana yakınsa olur inşaallah

   Yanıtla

  • sevgi kahraman 03.05.2011 16:44
   okul öncesi öğretmenlik en aşşağı 385 ti şimdi kaç olur tahmin varmı

   Yanıtla

  • ceylan 02.05.2011 15:22
   aöf türk dili edbytı için puan yok puansz ve kontenjansz

   Yanıtla

  • ceylan 02.05.2011 15:20
   sevda anaokulu öğretmi olman için meslek lisesi çıkışlı olman lazım malesef olamıosn ama ygsdn çooook yüksek puan alırsn aöf den okul öncesi öğrtmnlğni yazabilirsn

   Yanıtla

  • sevda 30.04.2011 15:07
   ben düz lise öğrencisiyim bu sene 2011 ygs ye grdm ana okulu öğretmenliği aöf yazmak istiyorum acaba en az kaç puan gerekli bilgi alabilir miyim?

   Yanıtla

  • osman 30.04.2011 00:36
   açıköğretim önlisans tercih edebilmek için kaç puan gerekli ???

   Yanıtla

  • ayşegül 29.04.2011 15:55
   açık öğretim türk dili edbiyatı kazanmam için kaç puan almalıyım

   Yanıtla

  • ayşegül 29.04.2011 15:53
   ben ygsden 266 aldım okul puanm 75 türk dili istiyorum ygs ye girmelimiyim açık öğretimde puanım kesilir mi

   Yanıtla

  • azra 24.04.2011 19:46
   açıköğretimde almanca öğr.okumak istiyorum varmı acaba?

   Yanıtla

  • duygu 23.04.2011 12:33
   @ ebru: açıköğretimde grafik tasarım yok maalesef birkaç güzel bölüm geldi onun haricindeki bölümler de işe yaramaz

   Yanıtla

  • duygu 23.04.2011 12:29
   @ deniz: artık edebiyat bölümü de kontenjanlı ayrıca ing öğretmenliği 2 yıl açıköğretim 2 yıl örgün öğretim şeklınde eğitim veriyor karar senin

   Yanıtla

  • nazimem 07.04.2011 13:46
   ya ben ana sınıfı ögretmeni olmak issstiyom dersler içinde o yok

   Yanıtla

  • deniz 31.03.2011 16:54
   ya ben meslek lısesi mezunuyum ygsye grdım ama aöfden ing ögretmenliği okmak istyrum sanırım kontnjan snrlıyms ve meslek lisesi oldgm icin alınma sansım cok dusuk.peki edebiyat bolmnu seceblr mym

   Yanıtla

  • deniz 31.03.2011 16:46
   ben meslek lisesi ögrencisiyim acıkoğretimden edebiyat bolümünü secebilir miyim. aslında ing ögretmenliği istiyorum ama onun gelme sansı cok düsük cünkü kontenjan sınırlı diye duydum.yardımlarınızı rica ediyorum.

   Yanıtla

  • ayşegül 30.03.2011 13:25
   düz liseden sonra 2. bir dibloma aldım kız mslk lisesi çocuk gelişimini bitirip meb onaylı diblomam var açık öğrtmden lisans programı okumak istiyorum acaba kaç puan almam lazım.bide bu 2. dibloma elden ankaraya ulaşması gerekiyor diye duydum ne kadar dogru.bunları örenmek istiyorum bilen varmı arkadaşlar.tşkrler.

   Yanıtla

  • ebru 16.03.2011 18:32
   ben meslek lisesi 12.sınıf öğrencisiyim. grafik tasarım bölümündeyim.27 martta ygs ye giricem.ama 2yıllık geçiş yapmak istiyorum.ve aynı anda da açıköğretim okumak istiyorum.yani 2 okul birden bitirmek istiyorum.ama çok araştırmama rağmen açıköğretim bölümlerinde grafik tasarım göremedim.acaba varda ben mi göremiyorum yoksa grafik tasarım bölümü açıköğretimde yok mu ??? cevap verirseniz sevinirim .. :D

   Yanıtla

  • duygu 07.03.2011 14:19
   @ yılmaz: bildiğim kadarıyla yeniletebilirsin ben de o bölümü okuyordum ve sınıfta kaldım kayıt yenilettikten sonra kaldığım dersleri vermem gerekiyordu ben de bölüm değiştirmek için yenıden ygs ye başvurdum aöf burosundan ayrıntılı bilgi alabilirsin

   Yanıtla

  • duygu 07.03.2011 14:08
   @ tanem: evet ama kontenjansız bölümlerde yerleşme şansın daha yüksek ve kendi alanının devamı niteliğinde bir bölüm seçersen ösym tarafından ek puan alırsın

   Yanıtla

  • abdullah 06.03.2011 10:50
   slm ben sımdı acık ogretımde uluslararası ılıskıler okusam allttan der almam gerekıyor mu acaba gecıs yaparsam ıkı yıllık dan acık ogretıme

   Yanıtla

  • yılmaz 05.03.2011 23:23
   mrb ben 2009 yılında Kamu Yönetim bölümünü okuyodum fakat sınıfta kaldığım için 2010 yılında tekrar başvurdum daha sonra askerlik dolayısıyla bırakmak zorunda kaldım şimdi tekrar aöf'ye başvursam kayıt yenileyebilirmiyim mi yoksa sınava tekrar girecekmiyim?

   Yanıtla

  • neslihan 05.03.2011 00:18
   merhaba ben açık öğretim 2.sınıf öğrencisiydim manevi nedenlerden dolayı bırakmak zorunda kaldım.Şimdi af çıkmış.tekrar devam edebilir miyim.2. sorum örgün eğitime geçip okuyabilir miyim?yada bölüm değiştirsem spor yönetimi önlisans programına geçebilir miyim?bunun için ne yapmalıyım.Bilgilendirirseniz sevinirm....

   Yanıtla

  • tanem 03.03.2011 15:31
   @ duygu: 140 taban puan mı oluyor yani

   Yanıtla

  • tanem 03.03.2011 15:26
   ben lise son sınıf oğrencısıyım 4 yıllık okumak ıstıyorum muhasebe bolumu okuyorum, ama bıldığınız uzere lıse yanı meslek oğrencısı ıçın 4 yıllık çok zor çunku alt yapı yok

   Yanıtla

  • ebrar 03.03.2011 13:48
   meraba arkadaslar kız meslek lisesinden mezunum ygs ye gircem ama kendi bransımda okumak istemiyorum bunun için de hangi bölümü okumak için karar veremedin sizce ne yapabilirim kaç puanla nereye yerlesebilirim yardımcı olursanız sevinirim

   Yanıtla

  • nuray 03.03.2011 00:52
   SLM DAMLA AF ÇIKTIGINI ÖGRENDİM AMA ACIK ÖGRETİMİDE KAPSADIGINI BİLMİYODUM SINAVSIZ GEÇİŞ HAKKININDA KALDIRILACAGINI DUYMUŞDUM KESİN KALDIRILDIMI BİLMİYODUM BUYUZDEN SORDUM COK TEŞEKKÜR EDERİM HEPİNİZE ARKADEŞLAR BİLİYORUM BİRAZ FAZLA OLDUM AMA ALANIM DIŞINDA BİR BÖLÜME TERÇİH YAPMA SANSIM VARMI ??? ? YARDIM ETTİGİNİZ İÇİN SAĞOLUN

   Yanıtla

  • EGEMEN A 02.03.2011 18:40
   merhaba arkadaşlar ben 30 yaşındayım aöf de okumak istiyorum ama hangi bölüm yazsam karar veremiyorum.Acaba bu yaştan sonra bana en uygun bölüm hangisi olur.yardımcı olursanız sevinirim

   Yanıtla

  • damla 02.03.2011 16:30
   NURAY arkadaşım 25 şubatta üniversitelere af çıktı, istersen atıldığın bölümden devam edebilirsin, ayrıca artık okuldan atılma diye bişey yok biraz araştırırsanız öğrenirsiniz :) yeniden sınavsız değiş hakkınıda kullanabilirsin canım

   Yanıtla

  • duygu 01.03.2011 19:44
   @ ertan: lys ye girmene gerek yok sadece ygs ye girmen yeterli ve 140 barajını geçmen lazım

   Yanıtla

  • duygu 01.03.2011 19:43
   @ huseyin: aöf sosyal bilimlerden aöf (iktisat veya işletme bölümlerinden başka) herhangi bir bölüme geçiş hakkı yok sadece örgün eğitim için geçiş yapabilirsin bunun için de dgs ye girmen gerekir

   Yanıtla

  • duygu 01.03.2011 19:06
   @ musti35: 140 puan senin için yeterli 4 yılık istediğin bölümü seçebilirsin

   Yanıtla

  • duygu 01.03.2011 18:54
   @ bahadır: şu anda açılma ihtimali yok ama ilerde olabilir

   Yanıtla

  • duygu 01.03.2011 18:29
   @ derya: açıköğretim için ygs ye girmen ve 140 barajını geçmen yeterli

   Yanıtla

  • duygu 01.03.2011 18:26
   @ bilal: türk dili ve edebiyatı ya da felsefe seçebilirsin diğer bölümlerin ilk yılında sayısal var

   Yanıtla

  • NURAY 20.02.2011 16:44
   slm arkadaşlar ben NERDEN YARDIM ALMAM GEREK BİLMİYARUM YARDIM EDERSENİZ SEVİNİRİM 2005 tiçaret meslek lisesi mezunuyum sınavsız acık ögretim muhasebe bölumune yerleş miştim okuldan atıldım YENİDEN CINAVSIZ GECİŞ HAKIMI KULNANARAK FARKLI BİR BÖLÜM SECEBİLİRMİYİM BİR BİLGİSİ OLAN VARMI YARDIM LÜTFEN ACIL ŞİMDİDEN TESEKÜRLER

   Yanıtla

  • ertan 20.02.2011 15:20
   merhaba, bir sorum olacak. yaklaşık 40 gün sonra ygs'ye gireceğim, açıköğretim sosyoloji bölümünü düşünüyorum. ygs'den 140 veya 160 baraj hangisiyse, barajı geçmem yetiyor mu yoksa bir de lys'ye mi girmem gerekiyor ygs'den sonra?

   Yanıtla

  • huseyin 17.02.2011 13:11
   ben aöf sosyal bilimler 2.sınıftayım acaba bitirdikten sonra sosyolojiye 3. sınıftan devam etme imkanım varmi* lütfen bilen varsa söylesin

   Yanıtla

  • musti35 17.02.2011 09:02
   arkadasla acıkögretımın herhangı bır bölumune gitmek istorum 4 yıllık olacak en az kaç puanla gırılebılıyor

   Yanıtla

  • ugur 16.02.2011 15:10
   @ aslı: slm ben ugur bende acik ögretm sosyal hizmetler okumak istiyorum.ben suan baska bir bölüm okuyorum sınavsiz gecis hakkımı kullanmayi düsünüyorum .. acaba sosyal hizmetler bölümü nasıl iş konusun da

   Yanıtla

  • bahadır 10.02.2011 21:17
   @ duygu: duygu hanım tarih veya sanat tarihi bölümü açılacakmı bilginiz varmı yada açılma ihtimlai vrmı siz<ce?

   Yanıtla

  • tarık 05.02.2011 14:26
   açıköğretim sosyolog veya felsefe öğretmenliğine girmek istiyrum ancak lys yemi girmem gerek ve kaç puan istiyorrlar

   Yanıtla

  • derya 28.01.2011 10:36
   merhaba ben açıköğretim sosyoloji bölümünde okumak istiyorum. sadece ygs ye girip 140 barajını geçmem yeterli mi? lgs ye girmek gerekiyor mu?

   Yanıtla

  • merym 26.01.2011 10:38
   iyi günler lisans son sınıf öğrencisiyim. son sınıfta başvurulduğu takdirde aöf de istediğimiz bölüme devam edilebileceğini duydum. araştırdım ama bulamadım. bu konusa bir bilgisi oln varsa bana yardımcı olabilir mi lütfen. teşekkür ederim

   Yanıtla

  • bilal 25.01.2011 11:21
   sayısal bişey olmadan sözelle okumk istiyorum hangi bölümü secebiliirm.bilgilerinize arz ederim

   Yanıtla

  • aslı 24.01.2011 22:29
   ben açıköğretimden sosyal hizmetler okumak istiyorum acaba okul harçları ne kadar ve bitirnce iş imkani var mı ve nerelerde var kpss var mı

   Yanıtla

  • zeynep inci 24.01.2011 10:10
   @ duygu: çok teşekkür ederim benım için süper olur çok çok sağolun bilgilendirdiğiniz için.

   Yanıtla

  • duygu 22.01.2011 21:27
   @ zeynep inci: (Sosyologlar, Devlet Planlama Teşkilatı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Köy İşleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi kamu kuruluşları ile özel sektör kurum ve kuruluşlarının ilgili birimlerinde ve yayın kuruluşlarında çalışabilmektedirler. Bu meslekte çalışan bayanların oranı fazladır. Özellikle, sosyolog olarak iş bulma olanakları oldukça sınırlıdır. Sosyologlar, eğitimleri süresince edindikleri bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını, herhangi bir işsizlik durumunda halkla ilişkiler ve tanıtım alanlarındaki araştırma çalışmalarına yönlendirebilirler. Ayrıca insan kaynakları faaliyetleri ile de ilgilenirler. Ülkemizde, sosyal bilimler alanında daha çok, gelişmiş ülkelerin bulgularından yararlanma yoluna gidilmiş, ülkemiz için, çok sınırlı düzeydeki araştırma ve çalışmalarla yetinilmiştir. Ancak, Türkiye gibi çok hızlı bir toplumsal değişme ve gelişme sürecinde bulunan bir ülkede, toplum planlaması ve yapılan hizmetlerin sonuçlarının izlenmesi için, sosyologların çalışmalarına gereksinim olduğu anlaşılmıştır. Bu gereksinim çerçevesinde, çok yönlü mesleki gelişmelerin söz konusu olacağı ve ayrıca, verilerin istatistiksel olarak düzenlenmesinde bilgisayar kullanımının yaygınlaşacağı düşünülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan/ açılacak olan Ortaöğretim alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayan sosyoloji mezunları öğretmenlik yapabilirler) sanırım bu bilgi işine yarar

   Yanıtla

  • duygu 22.01.2011 21:06
   @ kenan: önemli değil inşallah açılır sen yine de takip et

   Yanıtla

  • kenan 22.01.2011 16:53
   duygu yazmış:
   @ kenan</ seni yanıltmak istemem araştırdım ama açılacağına dair bir bilgiye ulaşmadım
   ilginiz için teşekkür ederim ama umarım inşallah açılır benim istediğim bölümler

   Yanıtla

  • zeynep inci 21.01.2011 16:46
   mrb arkadaşlar bu sene açıköğretim sosyoloji okumak istiyorum iş imkanı nedir bilen varmı yardımcı olursanız sevinirim.

   Yanıtla

  • duygu 21.01.2011 15:47
   @ döne: edebiyatta ilk sene osmanlı türkçesine giriş ikinci sene orhon ve uygur türkçesi var yabancı diyerek o dersleri kastetmiş olmalılar bu derslerde zorlanabilirsin üniversiteler bazı seçilen dersleri uygun gördükleri kampüslerde tarih ve saat belirleyerek akademik danışmanlık hizmeti kapsamında eğitim veriyorlar bazı üniversitelerin belirledikleri yer ve tarihleri biliyorum öğrenmek istersen yardımcı olurum

   Yanıtla

  • döne 21.01.2011 02:02
   mrehaba arkadaslar bn bu sene terch yapacagım edebıyat bolumu ıstyrum edebyetı sewyorum derslerı sımdılk lıse derslerı yanı kolay gelıyo aof de bu kolaylıgı bkmıyorum ama bna yabancı dıl derslerı oldgunu syledıler ve zor tk basıma ypılmyacak kadr zr dedıler o yabancı dıllr grcekten zrmu yardım edersınz sevınırım ve bu akademık danısma derslerı nasıl oluyoo derslere grecgmızı nasıl hber alıyoruz

   Yanıtla

  • kenan 18.01.2011 22:37
   kenan yazmış:
   kenan yazmış: 1.Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü/Anabilim Dalı2. Psikoloji Bölümü  bu 2 bölümün açılıp açılmayacağını bilen var mı acaba_? soruma cevap verebilecek var mı ?

   Yanıtla

  • duygu 18.01.2011 11:18
   @ Serap Tiryaki: inş kazanırsın açıköğretimden 4 yıllık işletme için 165 barajını geçmen yeterli Ankara üniversitesi nde akademik danışmanlık hizmetleri kapsamında bazı seçilmiş derslere girebilirsin

   Yanıtla

  • Serap Tiryaki 17.01.2011 16:16
   mrhba. ben şuan son sınıf ögrencisiyim. meslek lisesinde muhasebe bölümündeyim. eger olrda sınvı kazanamzsam açıkögretimden 4 yıllık işletme bitirmek istiyrum mümkn mü acaba büyk ihtmal ankarada olrum o zmn gidebilecegim ünv.ler hangileri olr sizce

   Yanıtla

  • aylin 17.01.2011 14:41
   bu sene sınava hazırlanıyorum. kazanamazsam edbiyat ya da sosyoloji okuyacağım açıköğretim. edebiyat bölümünün kapanma olasılığı nedir? açıkögretimden edebiyat okuyup bir yandan tekrar sınava hazırlanmak zor mudur? yardımcı olursanız sevinirim

   Yanıtla

  • duygu 17.01.2011 13:46
   @ osman: osman bölüm değiştirmek için tekrar ygs ye girmen gerekıyor başvuru için iki gün kaldı

   Yanıtla

  • duygu 17.01.2011 13:43
   @ done: türk diline kontenjan konuldu öğrendiğim kadarıyla 50 kişi alacak ve yerleşme şansın olması için 300 üzeri alman gerekıyormuş

   Yanıtla

  • Fatih 14.01.2011 14:06
   Merhaba ben bu sene Uluslararası İlişkiler bölümüne başladım Vize konuları nereye kadar oldugunu tam buulamadım bunu hakkında bilgi verebilirmisiniz ???????

   Yanıtla

  • karince 13.01.2011 16:01
   @ gul: yooo hiç zor olmaz önceki dönemlerin sınav soruları ve yardımcı kitapşar sayesinde bitirebilirsiniz aöf yi

   Yanıtla

  • osman 11.01.2011 22:10
   @ duygu: bolum degıstırme oluyor mu yha farklı bolume gecmek ıcın napabılırım yardımcı olursanız memnun olurum:-(

   Yanıtla

  • osman 11.01.2011 22:09
   mrb.ben bu yıl acık ogretım kamu yonetımı yazdım ama baska bır bolume gecmek ıstıyorum acılll yardımcı olabılır mısınız?

   Yanıtla

  • buket kaya 07.01.2011 12:28
   mrb. ben bu sene açık ögretim sosyoloji bölümü okumak istiyorum fakat hakkında hiç bi bilgim yok kaç puan gerekir bunun için

   Yanıtla

  • hazel 01.01.2011 22:59
   slm suanda önlisan okuyorum bundan oncede aöf de işleme okuyodum ama 1 sınıftan gecemedım bıraktım orgun egıtıme basladım sımdı okulum bıtınce ıktısat okumak ıstıyorum ıktısatı okuyup daha sonra işletmeye devam edebılırmıyım .. tesekkurler sımdıden.

   Yanıtla

  • çiçek 23.12.2010 13:56
   Merhaba...Ben, 2002 yılında Anadolu Üniversitesi'nin dört yıllık İşletme Açık Öğretim Fakütlesinde iki yıl okuyarak önlisans aldım. Şimdi, sosyoloji ya da felsefe bölümüne sınavsız girme hakkım var mı? Ben de bu ikinci üniversite hakkından yararlanabilir miyim?Teşekkürler...

   Yanıtla

  • neriman 23.12.2010 11:01
   hayır diplomada açık öğretim yazmıyo @ gül:

   Yanıtla

  • enginm 15.12.2010 01:26
   2 yıllık yıyecek içecek işletmeciliği mezunuyum 4 yıllığa devam etmek istiyorum bölümümle alakalı hangi alanda okuyabilirım

   Yanıtla

  • aytun 14.12.2010 22:21
   @ Özlem Tokgöz: Selam Özlem eğitim özgeçmişimiz ve bu konudaki vizyonumuz aynı. Sanırım hayatı yorumlamamız da öyle... vaytun@hotmail.com benimle kontak kurar mısın lütfen...

   Yanıtla

  • xemrez 11.12.2010 13:06
   mrba bn kameraman bölümüne kaç puan istiolar ve kameramanlık ile ile ilgili en iyi tawsiye edilen ünüverstler  le ilgili bilgiler verblrmisinz _?

   Yanıtla

  • kenan 10.12.2010 19:39
   kenan yazmış:
   1.Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü/Anabilim Dalı2. Psikoloji Bölümü  bu 2 bölümün açılıp açılmayacağını bilen var mı acaba_?
   soruma cevap verebilecek var mı ?

   Yanıtla

  • kenan 08.12.2010 23:16
   1.Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü/Anabilim Dalı2. Psikoloji Bölümü  bu 2 bölümün açılıp açılmayacağını bilen var mı acaba_?

   Yanıtla

  • pakize 07.12.2010 15:07
   ben düz lise mezunuyum aof okul öncesi istiyorum puanlı ve kontenjanlı bir bölüm meslek liseli olma şartı yok sanırım daha geniş bi bilgi verebilir misiniz

   Yanıtla

  • funda 03.12.2010 18:33
   slmm..ben aöf işletme 3. sınıf öğrencisiyim... bu yıl yeni bölümler eklenmş.tekrar sınava girp çocuk gelişimi okumak istiyorum ya da türk dili edebiyatı...acaba açıktan 2 ünv okumam mümkün mü??ya da birini dondurup daha sonra devam etmem mümkün mü??? cevaplarsanız çok sevinirim..teşekkürler...

   Yanıtla

  • gül 29.11.2010 22:04
   geçen yıl sınava girdim 4 yıllık bir bölüme yerleşemedim ama oldukça iyi bir puan almıştım..ve açık öğretimde Türk dili ve edebiyatı bölümü olduğunu bilmiyordum :((bu yıl yine şansımı denemek istiyorum sırf bu bölüm için..ama çok endişeliyim..bu bölümün kaç puanla öğrenci aldığını ve kontenjanı hakkında bilgim yok..çok üzgünüm hayatım hep böyle kaçırılan fırsatlarla dolu :((

   Yanıtla

  • buse 29.11.2010 12:58
   arkadaşlar ALLAH hepimize kolaylık versin. İşimiz zor, sadece bizim için değil oluyan herkes için.

   Yanıtla

  • sedat 27.11.2010 19:07
   slm arkadaşlar ben bu sene ygs sınavına gireceğim aöf den medya ve iletişim okumak istiyorum ygs den kaç puan almam lazım ve aöf den 4 yıllık örgün eğitime geçebilirmiyim ? bana bilgi verirseniz sevinirim şimdiden teşekkürler...

   Yanıtla

  • elaaa 26.11.2010 13:38
   mrb ben sosyal hizmetlere kayıt yatptm bu yıl acaba bu bölümün geleceği hakknda bilgsi olan var mı

   Yanıtla

  • aysegül 21.11.2010 20:51
   mrhaba.. ben 2yıllık bil.programcılıgı okumaktayım ama okulu 1 yıl dondurdum şimdi aöf den sözel bir bölüme kayıt yapmak istiyorum aceba mümkün mü?ve önceki okulumdaki kayıtım silinecekmi? lütfen acil cvp kayıt süresi bitmeden cevaplayabilirmisiniz?

   Yanıtla

  • halime 20.11.2010 10:33
   ikinci üniversite olarak okul öbcesi öğretmenliği bölümü var mı?

   Yanıtla

  • halime 19.11.2010 20:47
   açıköğretimde radyoloji teknikerliği diye bir bölüm var mı?

   Yanıtla

  • zehra 18.11.2010 18:40
   ya ben uluslararası ilişkilere kayıt yaptırdım 4 yıllık başka bir bölüme geçiş yapmam mümkünmüdür???*

   Yanıtla

  • sevgi 18.11.2010 16:17
   ADMİN NEREDESİNİZ MİLLET CVP BEKLİYOR ...

   Yanıtla

  • gizem 18.11.2010 13:30
   @ gül: hayır aöf yazmıyor. normal 4 yıllık okumuşsunuz gibi lisans diplomanız olacak.

   Yanıtla

  • sofia 17.11.2010 16:32
   yazıyor arkadasım yazıyor, eski mezunlarda yazmıyordu ama şimdi yazıyor arkadasım ben 2009 mezunuyum yeni diplomalarda hep yazıyor açık öğretim fakültesi diye,bilmeyen boşuna yanlış bilgilendirme yapmasın lütfen bu sayfada

   Yanıtla

  • cansu 16.11.2010 18:43
   2 yıllık adalet mezunu olduktan sonra örgün eğitimde hukuk fak. geçme şansım varmı bilgi almak istiyorum e_postama gönderirseniz sevinirim

   Yanıtla

  • aykut 13.11.2010 19:17
   merhaba... ben gazi üniversitesinde seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği öğretmenliği okuyorum açık öğretimden uluslararası ilişkiler okumak istiyorum bane ne gibi yararları olur. yoksa aöfden baska bi bölüm mü seçmeliyim? Şimdiden teşekkür ederim.

   Yanıtla

  • deniz 12.11.2010 12:31
   mrb kuaförlük iki yıllık bitirdim önlisansım bu bölümün açık öğretimi warmı

   Yanıtla

  • sezer kurtkan 07.11.2010 10:58
   mrb ben polis meslek yuksek okulunu ve acikogretim isletme fakultesini bitirdim. suan acik ogretim ozel guvenlik ve koruma yuksek okuluna kayit yaptircam acaba hangi derslerinden muaf olurum bilgi verirseniz sevinirim tskler.

   Yanıtla

  • haydar 04.11.2010 22:12
   gitmek şart değil ama eskişehire gidersen çok iyi bir eğitim alırsın :)

   Yanıtla

  • ceren 03.11.2010 10:47
   aöf tiyatro bölümü var mı varsa puanı ne kadar baraj puanı yeterlimi yoksa özel sınavlamı alıyorlar

   Yanıtla

  • ceren 03.11.2010 10:46
   BEN AÖF EDEBİYAT BÖLÜMÜNÜ OKUMAK İSTİYORUM 10 000 KONTEJAN SINIRLAMASI VARMIŞ KAÇ PUAN ALMAM GEREKİYOR? İLLA YGS NİN Mİ YÜKSEK PUAN OLMASI LAZIM? YGS DEN BARAJI GEÇİP LYSDEN DAHA YÜKSEK PUAN ALDIYSAM LYS İLE ALIYORLAR MI? YA DA YGSDEN BARAJI GEÇEMEDİM DİPLOMA PUANI İLE ALIYORLAR MI?

   Yanıtla

  • sibel 03.11.2010 09:57
   merhaba ben acıköğretimden hemşirelık okumak ıstıyorum ama hemsırelığı secınce hemen devlet kabul etmıyormus oncelıgı lıseyı bıtıren saglık mezunlarına verıyorlarmıs ne yapmam lazım.acaba hemsırelıge yakın baska meslek varmı.bır de hemsırelık ıcın 145 puan almam yeterlı mı?şimdıden teşekkürler

   Yanıtla

  • yasmin 02.11.2010 14:41
   AÇIKCASI BENDE ÖRGÜN OLARAK KAMU YÖENTİMİ MEZUN OLDUM VE GERÇEKTEN ÇOK AMA ÇOK ZORLANDIM BENİM GÖRDÜĞÜM DERSLERİ AÇIKÖĞRETİMDE Kİ ARKADAŞLAR GÖRMÜYOR BU DA HAKSIZLIK EN ZOR DERSLERİ GÖRMEDİLER BENDE İNAT OLARAK FELSEFE OKUYACAĞIM İŞTE.BİRAZ DİĞER BÖLÜMLER ÇEKSİN BEN ZOR ZAHMET OKUDUM BİR SÜRÜ İİBF MEZUNU OLDU NE KADAR ZOR BİR DURUM HEM ÇOK ÇALIŞ HEM ONLARLAR YARIŞ ŞİMDİ DİĞER BÖLÜMLERDE İİBF ACISINI ÇEKSİN .BEN SEVİNDİM AÇIKCASI Kİ İİBF BU ŞEKİLDE EĞİTİM VERİLEBİLİYORSA HAYLİ HAYLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DE VERİLİR BEN DERSLERE BAKTIM ÇOK ZOR DEĞİL KEŞKE EDEBİYATA GEÇİŞ HAKKIMIZ OLSAYDI GEÇEN SENE VARDI BU SENE OLMUYOR GALİBA ,KEŞKE EDEBİYAT OKUSAYABİLSEYDİM ÜSTELİK NEDEN KONTENJANA BAĞLI KALDI O ZAMAN İİBF KONTENJAN OLSUN.

   Yanıtla

  • seda_06 30.10.2010 21:28
   merhabalar aöf de isletme ve iktisat fakültelerindeki hangi bolum daha cok işime yarar bilgisi olan var mı? Ben kamu yonetimi ile iktisat arasında kararsız kaldım yardımcı olursanız cok sevınırım

   Yanıtla

  • zeyneb 30.10.2010 20:37
   çocuk qelişimi için kaç puan qerekiyo bilqisi olan varmı? sözelden mi qiriliyo sınava?

   Yanıtla

  • minee 30.10.2010 16:51
   açık öğretim diplomasında iktisat fakültesi/ iktisat yazar mesela örgünde ise iktisadi ve idari bilimler fakültesi / iktisat bölümü yazar diye biliyorum fark bu aynı olmaz yani.

   Yanıtla

  • can 30.10.2010 15:32
   bırakın arkdaşlar 140 puanla öğretmenmi olunur adamlar dünyanın parasını harcasın bi sürü sıkıntıya katlansın siz 140 puanla ögretmen olun hem diplomanızda kapı gibi açık öğretim fakültesi yazacak bu açıkögretim sistemi örgün okuyanların emeklerini çalmaktan başka bi işe yaramaz örgün okuyan tde mezunları atanamıyo açık tde mezunlarımı atanacak

   Yanıtla

  • aslı 24.10.2010 13:15
   merhabalar önlisans bölümü olarak tıbbi dökümasyon ve sekreterlik bölümü açılmamışmı bilgisi olan arkadaşlar cevaplarsa sevinirim .....

   Yanıtla

  • Mine 22.10.2010 01:09
   merhabalar. ben marmara üniversitesinde mütercim tercümanlık okuyorum. yandal olarak uluslar arası ilişkiler istiyorum ama burdan çok zor. bir lisans programında okunuyorken açık öğretim programında da okunabilir mi? bu yeni sınav sisteminde hangi sınava girip hangi bölümden kaç soru yapmak gerekir uluslar arası ilişkilere kayıt için? bir de açık öğretimde uluslar arası ilişkiler okursam diploma aldığımda diplomada açık öğretim yazar mı? cevabınız için şimdiden teşekkürler.

   Yanıtla

  • done 19.10.2010 16:53
   yaa bu sene edebıyat bolumu kontjanlı olmuss ve bu sene edebıyat bolumune gren arkadaslar varsa kac puanla grdıler hber verırsenız sevınırım acıl cevap ygs kac puan alıp grdınız edebıyat bolumune

   Yanıtla

  • dj 17.10.2010 14:20
   admin msn istiyorum sizden

   Yanıtla

  • dj 17.10.2010 14:13
   ya arkadaşlar sizden yardım istiyorum ben adalet bölümüne kayıt yaptım eskişehirde derslerine giriliyor dediler sınav yerini ora verdim bazı arkadaşlarda yok ya verilmiyor hiç gitme eskişehire diyor giddip ders gören arkadaşlarım yadA Bİlgisi olan varsa bana ltf yardım etsin belki dersler başlamışta kafamda ki soru işaretlerine cvp ltfnnnn

   Yanıtla

  • cemre 16.10.2010 10:58
   bn trakya unı trk edebıyatı bolumu okuyorum. aynı zamanda bu sene snawa gırıp acıktan bolum yazmak ıstıyorum,adalet, medya ve ıletısım arasında kaldım sızce hangısını yazmalıym???

   Yanıtla

  • emel 15.10.2010 14:43
   ben grafik mezunuyum ve ilk yerleştirmede olmadı ek tercih yaptım oda olmadı açıktan devam etmek istiyorum ek tercihleri yaparken açıktan tercih yapmadım direk açıktan oluyomuş dıye duydum ve yapmadım.ama şimdi bu sene açıktan okuma şansım varmı kayıt olabılırmıyım cevaplarsanız çok sevinicem :(

   Yanıtla

  • kardelen_tk 14.10.2010 15:50
   fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümü 1. sınıf vizede kaçıncı üniteye kadar sorumluyuz?

   Yanıtla

  • arzu 12.10.2010 18:29
   ben birşey soracaktım,rahatsız etmezsem.ben işletme mezunuyum.şimdi ikinci üniversite olarak edebiyat okuyabilir miyim?sınava girmem gerekiyor mu yani?mezunlar da ikinci üniversiteden yararlanabiliyor mu?şimdiden çok çok teşekkür ederim.

   Yanıtla

  • zafer 12.10.2010 15:45
   slm arkadaşlar ben açık ögretime yeni kayıt oldum genel kültür olarak derslerden hangisi kolay bilen varsa söyleyebilirmi_?

   Yanıtla

  • güneş 10.10.2010 23:59
   Türk Dili ve Edebiyatı, (Açıköğretim Fakültesi)kodunu bulamdım yardmc olrmsnz:(((((((((:=(( arkadslar

   Yanıtla

  • güneş 10.10.2010 23:57
   Türk Dili ve Edebiyatı, (Açıköğretim Fakültesi) kodu neyyy ya bulamdm yardmcı olrmsnz

   Yanıtla

  • emre 10.10.2010 22:48
   uluslar arası ilişkiler bölümüne dair duşuncelşeriniz ve bölümü bitiren insanın siyasette görev alımı nasıl görev derken siyatte kolay görev alabiliyormu bölümü bitirdigimiz zaman

   Yanıtla

  • unique 09.10.2010 17:57
   selam bi sorum olucak ben uluslararası ilişkiler okuyorum 2.sınıfa gectım murat yayınlarının bu bolum 2. sınıf kıtabını bulamadım nereye baktıysam hep su an 1. sınıfın war. acaba henuz kıtaplar hazırlanmadımı yoksa ne yapmam gerekıyo yardmcı olurmsnz ?

   Yanıtla

  • Birtan 08.10.2010 02:49
   @ yiğit demirtaş: Sosyoloji diyebilirim

   Yanıtla

  • Birtan 08.10.2010 02:47
   @ Hilal: Güzel de İstanbul Üniversitesi ile AÖF bölümünü aynı derecede eğitimiş gibi düşünmen yanlış, isim çok şey fark ettiriyor. Bu bölümleri okuyorsan eğer 4 yıllık bölümler sana kariyer açısından hiç bir şey kazandıramaz. Öte AÖf öğrencilerinin işi de kolay değil, devlet üniversitelerinde doktora yapabilmek için yüksek puan almak şart..

   Yanıtla

  • kamil turhan 07.10.2010 17:45
   ben 4 yıllık üniv.mezunuyum.tekrar öss ye girmeden açık öğretimden herhangi bir bölüm okuyabilirmiyim.bir de dış ticaret bölümüyle ilgili bilgi verirsenin sevinirim.teşekkür ederim.

   Yanıtla

  • NLY 07.10.2010 10:50
   AÖF 2 YILLIK HALKLA İLİŞKİLER VE 4 YILLIK İŞLETME MEZUNUYUM.AÖF BİR BÖLÜME ÜNİVERSİTE SINAVINA GİRMEDEN SINAVSIZ GEÇİŞ YAPABİLİRMİYİM.

   Yanıtla

  • goccia 06.10.2010 22:50
   2 yıllık kültürel miras ve turizm bölümünü bitirdikten sonra kpds sınavını geçip rehberlik yapma şansımız var mı*??

   Yanıtla

  • murat 06.10.2010 19:51
   @ admin: meraba admin ben murat izmirden açık öğretime kayıt olcam nasıl olmam gerektiğini tam bilimiorum yaşım ise 17 bu konuda bilgilendirirmisin beni bide puanımı tam olarak bilmiorum ama 155 veya 165 arasındaydı galiba bu punla hangi bölüme girebilirim veya hangisini tercih edersin bu konudada bilgilendirirsen sevinirim acaba mesajını msn adresime atarmısın çok sık giremiorum da bu siteye msn adresime atarsan sevinirim crazy_fenerli_1905@hotmail.com yardımcı olursan sevinirim. . .

   Yanıtla

  • murat 06.10.2010 19:42
   arkadaşlar puanımı tam olarak bilmiorum ama 155 le 165 in arsı ydı acaba bu puanla hangibölümü seçebilirim ve ya hangisini tercih edersiniz acaba yardımcı olurmusunuz

   Yanıtla

  • elçin 06.10.2010 14:48
   mrhba..ben düz lise sözel bölümü çıkışlıyım ve okul öncesi öğretmenlık okumak istıyorum acık ögretımden okuyabilirmiyim acaba sözel cıkışlı olmam sorun yaratırmı lütfen bana acılen cvp verırmısın

   Yanıtla

  • burcu 06.10.2010 00:04
   mrhabaa ben bu sene ticrt meslek lisesi bitirdimmm özel üniversiteye yerleştim ama gitmedem açıköğretim halkla ilişkiler bölümüne kayıt yaptırblrmymm ltfn yrdmcı olun

   Yanıtla

  • yakamoz 05.10.2010 14:34
   @ ESRA: Öncelikle hayırlı uğurlu olsun kardeşim bende geçen sene yerleştşm soyoloji bölümüne üniverstede bizim derslerden sadece İktisada giriş dersleri verildiğini biliyorum .Bu sene ne olur bilemem AQçıköğretim bürosuna telefonla danışırsan daha net bir cevap alırsın sanırım.Selametle...

   Yanıtla

  • songül 05.10.2010 13:24
   merhaba ben aöf sağlık kurumları işletmeciliği 2.sınıf öğrencisiyim..bu bölümü 4 yıllığa tamamlamak istiyorum ..sınavsız olarak hangi bölümlere geçme imkanın var acaba?bu konuda bilgi verirseniz çok sevinirim..iyi günler..

   Yanıtla

  • güzin 04.10.2010 17:57
   merhaba.4senelık aöf grmek ıcın gereken sartlar nelerdır bı bbılgınız warmı

   Yanıtla

  • kadir 04.10.2010 14:39
   ii gnler arkadaslar ben anadolu üni örgün iktisat ikinci oretm brnci snf orencsym ve ikinci uni imkanı eşliinde uluslararası ilişkler bolumune kayt yaptrmayı dsnyorm ders verilecek mi yoksa yalnz ktaplara mı calıscaz brde bolum terchm doru mu bana avantaj sağlar mı deilse hangi bolumu terch etmelym teskrler

   Yanıtla

  • gözde 03.10.2010 23:05
   yaa ben duyunca çok sewindimm bi nebzee çıkışş gibi oldu bana bende şöyle birşey duydum 2 yıl yada 1 yıl boyunca dışardan okuyon sonra üniye geçiş yapılıyomuş normal üniwersite okuyomuş gibi doğrumu bilgilerinize şimdiden teşekkürler.

   Yanıtla

  • elif 03.10.2010 15:04
   @ gül: hayr canım yazmıyo açık öğretim die normal üniwersite okuynların diploması gibi

   Yanıtla

  • melis 02.10.2010 16:25
   ya arkdaşlarr ben sosyoloji veyaa felsefe yazıcam kac puan gerklii:(((((((((((((((((

   Yanıtla

  • elbi 02.10.2010 13:01
   ben 2 yıllık işletme mezunuyum kafkas ünv tesinden şimdi devam etmek istiyorum 3 ten ne zaman kayıt yapmam gerekli birde harcı ne kadar olacak birde iktisattan devam edebilirmiyim 3 e inşaallah kayıt zamanı geçmemiştir bişey daha 2 yıldır mezunum devam etme hakkım varmı lütfen cvplayın tşk

   Yanıtla

  • ecrin 30.09.2010 10:23
   slm arkadaslar kayıtlar basladı ben medya iletişimi kazandım fakat suan kayıt yaptırmasam ek yerlestırmede edebıyata gecebılırmıyım cunku son anda yanlıs tercıh yaptım sımdı pısmanın yardımcı olurmusunuz

   Yanıtla

  • berfin 29.09.2010 19:38
   merhaba ben şunu öğrenmek istiyorum.ben aöf türk dili ve edbiyatı öğrencisiyim.ve bu sene 2. sınıfa gectim.acaba bu bölümden işletme gibi bölümlere geciş yapabilirmiyim.

   Yanıtla

  • ozlem 28.09.2010 01:05
   @ gül: dıplomada yazmıyacakmış normal unıverste mezunu sayılacakmısız.fark olmuyacakmış

   Yanıtla

  • esra 27.09.2010 17:56
   merhabalar, Psikoloji bölümü açılacak mı? Bilgisi olan var mı? Teşekkürler

   Yanıtla

  • berfin yılmaz 27.09.2010 16:22
   arkadaşlar açık öğretimden okumanın zor olduğunu söylüyr çoğu kişi söyledikleri kadar var mı bilgi verirmsnz

   Yanıtla

  • yasemin 24.09.2010 21:15
   2 yıl dışardan bitirdi.DGS ile 4 yıla tamamladım lys ve lgs ye girmeden başka bir 4 yıllık bölüm okuyabilirmiyım

   Yanıtla

  • büşra 24.09.2010 17:25
   @ gul: merhaba ben önlisans tekstil mezunuyum.bu yıl açıköğretim 3 sınıfına kayıt yaptıracam.bize açık olan bölümlerde iktisat ve işletme var.edebiyatı çok istiyorum seçme hakkımız varmı gerçekten tşk.

   Yanıtla

  • halil 24.09.2010 17:13
   @ gül: yazmaz....

   Yanıtla

  • Gülay 24.09.2010 15:40
   ben 2 yılık organik tarım mezunuyum öss'ye girmeden açık öğretimden edebiyat öğretmeni bölümüne kayıt yaptıra bilirmiyim

   Yanıtla

  • nurcan 24.09.2010 14:52
   yhaa arkadaslar ben sızden bı bılgı almak ıstıorum ben grafıkerlık uzerıne kendımı gelıstırdım ama acık ogretımde sanırım bu bolum yhok dıye duydum dogrumu ?

   Yanıtla

  • yalçın 22.09.2010 17:13
   merhaba ben bu sene trakya unv. harita kadastro bölümünü kazandım kayıt yaptırmadım ek kontenjandan aöf yazma şansım varmı teşekkür ederim

   Yanıtla

  • ecem 21.09.2010 14:50
   açık öğertimde sıtaj görülüyor mu?

   Yanıtla

  • ASLI 21.09.2010 12:14
   ya açık öğratimde çocuk gelişimi yok mu ?varsa okul numarasını yazar mısınız:!

   Yanıtla

  • MERYEM 21.09.2010 09:39
   MRB BEN ACIK MESLEKİ LİSEDE OKUYORUM VE ACIKÖĞRETİMDEN DEVAM ETMEK İSTYORUM LİSEDE BÖLÜMÜM GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ ACIK ÖĞRETİMDE DE BU BÖLÜME YAKIN Bİ BÖLÜM OKUMAK İSTİYORUM .HANGİ BÖLÜMÜ SEÇMELİYİM ???

   Yanıtla

  • kısmet 20.09.2010 19:32
   slm bende açık öğretime geçmek istiyorum acaba çok zormudur yaaa

   Yanıtla

  • reyhan 20.09.2010 00:44
   ben anadolu üniverstesi kamu yönetimi (açık öğretm) bölümüne yerleştm.kayıtda yaptıracağım. açık öğretm programı olduğum içn ek yerleştrme terch hakkım var bunu da yapacağım ve yine kontenjansız olan bankacılık ve sigortacılık bölümüne terch yapacağım byk ihtimalle çıkacak.. bunada kaydımı yaptırıp ikisini birden okuyablme şansım var mı? bilen brilernden acil cvp bekliyorum...

   Yanıtla

  • burcu 20.09.2010 00:17
   slm ben 2007de 2 yıllık aöf halkla ilişkilerden mezun oldum..daha sonra 4yıllık diploma için iktisat okumaya kalktım ama yabancı dil mezunu olduğum içinağır geldi ve hamile kaldığım için finallerde doğumuma denk geldiği için sınavlara girmedim..şimdi tekrar kayıt yaptırmak istiyorum.ancak dondurmadım çünkü arkadaşım artık dondurmaya gerek kalmadığını söyledi ve benimde bidaha arkasını aramaya vaktim olmadı..tekrar kayıt yaptırsam yeni açılan bölümlerden faydalanabiliyor muyum? faydalanıyorsam hangilerinden? bana yardımcı olursanız çok sevinirim çünkü evde çocuk bakan boş bir ev hanımı olmak istemiyorum :D şimdiden çok teşekkür ederim..

   Yanıtla

  • betül 18.09.2010 04:10
   merhaba.ben önlisans muhasebe mezunuyum bu sene açıköğretime devam edicem fakat ben türk dili ve edebiyatı bölümüne direk kayıt olabilirmiyim edebiyat böümü diye bişimi var ikisi ayrımı öğretmenlik mümkünmü sonrasında veya sadece iktisat ve iletme fakültelerinde iletme yada iktisat mı okuyabiliyorum ben başka bölüm istiyourum ama hakkım varmı net bilgiyi nerden alabilirmm acilllll..tşklerr

   Yanıtla

  • fatih 17.09.2010 01:56
   mrblar.ben 2006 da uzaktan ögretim bilgisayar programcılıgını kazandım ve bu sene ocak ayında bitti.ackögretimden 3 . okuma sansım varmı ve okuma sansım varsa bölümüme göre bilgisayar alanında hangi bölümler vardır?

   Yanıtla

  • mona 15.09.2010 14:32
   türk dili ve edb kaldırıldığı söylenmişti.Doğrumu acaba

   Yanıtla

  • hatice 14.09.2010 11:05
   slm ben ilk tercihlerde yerleştim ama kayıt yapmadım ek yerleştirmelerde açıköğretm adalet yazabiliyormuyum

   Yanıtla

  • nilay 13.09.2010 00:31
   arkdslar ben ilk sınavda 2 yıllık bi bölüm kazandım ama gitmiycem kadrosuz aö bölümüne kayıt yaptırıcam yaapbilirim dimi bide türk dili edebiyat kayıt olabilrmiyim bide zamnları ne zamn oluyo bunlarınn bana bi cewap lütfen

   Yanıtla

  • Hilal 12.09.2010 03:34
   @ gulcan: sınavsız ıkıncı universite tarıhlerını soruyosan, * İnternet Başvuru Tarihi: 25 Ekim 2010 – 26 Kasım 2010 * AÖF Bürosundan Kayıt Tarihi: 25 Ekim 2010 – 23 Kasım 2010 * AÖF Bürosundan Mazeretli Kayıt Tarihi: 24 – 25 – 26 Kasım 2010 gec kalmadın merak etme:) ben de radyo televizyon yada medya ve iletişim okumayı düşünüyorm. ama hala kararsızım hngisi dha cok işime yarar acaba fikri olan varsa yazsn ltfn.

   Yanıtla

  • gulcan 11.09.2010 18:48
   ben örgün eğitim programında türk dili ve edebiyatı bölümünü okuyorum.3.sınıfa geçtim.bu yılda lys ye girdim.aynı zamanda açık öğretim fakültesinden önlisans programı olan radyo ve televizyopn programcılığını okumayı düşünüyorum.tercih yapmak için geç mi kaldım? bu konuyla ilgili bir ilde başvurduğum açık öğretim bürosu tam olarak bilgilendiremedi beni.harç durumalrını da tam olarak bilmiyorum.yan dal olarak mı geçecek okuduğum program.? bu konuda beni bilgilendirirseniz sevinirim

   Yanıtla

  • Hilal 10.09.2010 21:57
   Merhaba. Ben İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünde okuyorm. Bu yıl 3.sınıfa geçtm. Açıktan bir çok yeni bölüm açıldı. Örgün öğretim sansı olamayanlar ıcın bişey dyemem ama ben bu bölümü bu okulu kazanmak için çok uğraştım. Şmdi benım uğraştıgımın yarısı kadar uğraşmayanlar benımle aynı bölümü okuma şansı kazandılar. Mezun olunca hepimiz 4yıllık sosyoloji diploması alıcaz. Ben bunu haksızlık olarak görüyorum ve çok karşı çıktım. Sosyoloji gibi, edebiyat gbi, felsefe gbi bölümler açıktan okunamaz.bizlerin inek gbi çalışıp girdiğimz bölümlere ve sınavlarda akıttıgımz terlere yazık. madem öyle ben de bu sene açık öğretime başvuruyorum önce iki yıllık bir bölüm okuyup sonra dikey geçişle işletmeyi bitirip 3 diploma almaya karar verdim. sistem bunu gerektiriyorsa eğer..

   Yanıtla

  • uğur 09.09.2010 19:51
   slm ben 2yıllık dış ticaret mezunuyum dgsden hiç bi yer gelmedi ygs ye girmiştim a.ö uluslararası ilişkiler geldi kayıt olsam 3.sınıftan başlayabilirmiyim? cevabın için şimdiden teşekkür ederim iyi bayramlar

   Yanıtla

  • ibrahim 07.09.2010 22:42
   @ gülden:ewet aynı anda iki üniversite okuyabilirsin ama bu senin için maddi ve manevi zor olabilir

   Yanıtla

  • deniz 07.09.2010 10:53
   4 yıllık kamu yönetimi bölümünü bitirdim..tetrar devam etmek için sosyoloji veya felsefe bölümüne kayıt yaptırabiliyormuyum acaba?

   Yanıtla

  • alise 07.09.2010 02:20
   herkes uzaktan okuyup öğretmenlik peşinde formasyonla bitmiyo iş kusura bakmayın ben öğretmenim ve 4 yıl canımız çıktı sadece teorik değil yüz yüze uygulamalı eğitim şart zaten eğitim fakülteleri ne için var.formasyon al hadi öğretmen ol o zaman doktorda olalım avukatta olalım mühendiste niye sadece öğretmenlik.hani hiç bişey olamıyorsan öğretmen bari ol der gibi kimse alınmasın ama kızıyorum.

   Yanıtla

  • alise 07.09.2010 01:56
   zaten edebiyat öğretmenliği diye bölüm yok sadece edebiyat var..

   Yanıtla

  • benn 06.09.2010 23:10
   2 yıllık elektrik mezunu olanlar 3.sınıftan aöf hangi bölüme devam edebilir dört yıla tammlama durumu olabilirmi sınava girmeden devam edebileceği bi bölüm 3 yıl önce mezun oldu lütfen acil cevap verirmisiniz

   Yanıtla

  • merve 01.09.2010 12:41
   arkadaşalr yabancı dilde 4 yıllık yazıyodu ama bilgi yok açılımını yaparmısınız ve ayrıca taban ve taban puanları nelerdır ben dil bölümü mevzunuyum_? acele cwp gelırse çok evınırım saygılar

   Yanıtla

  • yıldız d 31.08.2010 20:51
   sevgili arkadaşlar cevap alabilme ümidiyle soruyorum 1993 de önlisans örgün eğitim bitirdim şu an lisans tamamlamaya devam ediyorum uzaktan eğitim.sınavsız sosyolojiye kayıt yaptırabilirmiyim tekrar sınava girmelimiyim mezun olur formasyon alırsam şu an 657 devlet memuruyum kurumlararası geçiş imkanım varmı sağlık bakanlığından milli eğitime geçebilecekmiyim aöf mezumlarına formasyonda zorluk çıkarıyorlar mı teşekkürler

   Yanıtla

  • ahmet 31.08.2010 12:58
   selam admin ben geçen sene türk dili ve edebiyatı yazdım sadece 1. sınava girdim ondan hiçbir sınavına girmedim ve kaldım bütlere girmeyi düşünmüyorum ben bu sene ygs yi girdim tekrar şimdi ben iki yıllık başka bi açık öğretim bölümü tercih edebiliyormuyum şimdiden teşekkürler.

   Yanıtla

  • arin 24.08.2010 00:02
   Ben mimari dekoratif sanatlar ögrencısıyım son senem seneye tekrardan sınava gırıp aöf den okul öncesı ögretmenliğini yazmayı düşünüyorum acaba geçiş yapma şansım varmı ayrıca çocuk gelsıımı meslek lısesı mezunuyum lıse mezunuyetımın etkısı olurmu acaba aöf okul önc ögretmenlıgıne...? ve bu bölüme geçiş yapamassam eger hangı bölümlere geçiş yapabılırım altını çiziyorum geçiş dedım geçiş oldugu takdırde türk dılı tarıh ıngılızce temel bılgı tek vsvsv muhaf olacagım soylendı dogrumudur yada geçiş yapmassamda dırek aldıgım puanla gırsem yıne 3 sınıftanmı okucam hangı bölümu okucaksam .... ben bu yenı acılan bölumlerın kpss ile atama durumlarınıda ogrenmek ıstıyorum mesela sosyal hızmetlerı ya<dık atanma durumum nedır ıhtıyac varmıdır yokmudur yanı ben bır ısletme yımı okusam ıkıncı unıversıte olarak daha cdabuk atanırım yoksa sosyal hızmetlerımı okusam daha cabuk atanırım ARKADASLAR BILGISİ OLAN VARSA LÜTFEN CEVAP VERSIN TEŞEKKÜREDERIM SIMDIDEN....

   Yanıtla

  • elif_drn 21.08.2010 00:02
   ben açıköğretim işletme bölümünü bitirdim.yeni bölümler açıldıgı için aklım türk dili edebiyatında kaldı.acaba bir tane daha açıköğretim bölümü okuyabiliyormuyum??

   Yanıtla

  • ESRA 20.08.2010 15:42
   ya ben bu sene sosyoloji bölümüne kayıt yaptıracam allahın izniyla kayıt yaptırırsak biz eskişehir ünv baglı oluyoruz baglı oluyorsak gidim orda okuma şansımız var mı lütfen net cvp bekliyorum

   Yanıtla

  • EMİN 19.08.2010 23:27
   ya sosyoloji aömak istiem

   Yanıtla

  • esmaa 19.08.2010 12:45
   mine.hala cvp bulamadıysan ben kaldırılmadı diye biliyorum arladasıma hocaları hala tercih yap diyorlarmıs cünkü.gazi üni. nin hocaları

   Yanıtla

  • esmaa 19.08.2010 12:43
   selam ben celal bayar ünide işletme okuyorum.bu yıl bırakıp acık ögretimden devam etmek istiyorum acaba 2nci snıftanmı devam ederim direk.birde bu sene sınava girmedim.sınava girmedende üni okuyalar tercih yapabilir diyorlar acıkögretim icin doğrumudur

   Yanıtla

  • yasmin 18.08.2010 23:04
   slm.ben bu sene bana 4 yıllık iktisat geldi ben burda pek okumak istemiyom.acaba bi 4 yıılk açıkögretim prog. yerleşebilirmiyim.bilgi veririseniz sevinir.özellikle türk dili edebiyat yada uluslararası ilişkiler düşünüyom beni bilgilendirirseniz sevinirm

   Yanıtla

  • saadet 18.08.2010 17:35
   @ gul: slm ben bu sene aöf adalet bölümününe gidecegım ama eskişehirde okumayı istiyorum dersleri varmı orda yardımcı olurmusun?

   Yanıtla

  • almash 18.08.2010 15:09
   slm ben açık ogretme kayt yaptrmak istyorum ve kaytlar nezaman başlyor ve 4 yıllık universite bittrdm bu sene acaba drek sinavsz kayt yapdrma şansm varmi?

   Yanıtla

  • çiğdem 17.08.2010 22:43
   selam arkadaşlar ben lisans öğrencisiyim ama aynı zamanda açıköğretimdede okumak istiyorum ..açıköğretim harcları ortalama ne kadar oluyo kitap parası harca dahilmi?

   Yanıtla

  • Yasemin 17.08.2010 13:05
   ARZU yazmış:
   2 YILLIK BİR BÖLÜM OKUNDUKTAN SONRA AÖF İŞLETME YADA İKDİSAT BÖLÜMÜNE, 3. SINIFTAN BAŞLAMA DURUMU VARDI. AYNI DURUM YENİ AÇILAN BÖLÜMLER İÇİNDE GEÇERLİMİ YANİ İŞLETME YERİNE SOSYOLOJİ YADA EDEBİYAT BÖLÜMLERİNİ SEÇME DURUMUMUZ VARMI?
   gerçekten böyle bi şey söz konusu mu net bi bilgi var mıdır?bende edebiyatı çok istiyodum ama tercihime müdahale eden bikaç şahıs yüzünden dış ticaret yazdım 2 sene dış ticaret okuduktan sonra 3.sınıfta edebiyata devam edebilicek miyim?öyle bi imkanı varsa çok çok mutlu olucam kara kara düşünüyodum ne yapabilirim diye

   Yanıtla

  • rıza 17.08.2010 11:58
   ben sağlık kurumları işletmeciliği önlisan okuyorum okul bittiğinde açıktan 4 yıllığa çıkara biliyormuyum.........

   Yanıtla

  • sofist 16.08.2010 05:04
   arkadaşlar eskişehirde açıköğretim felsefe dersleri weriliyormu acil cwp lütfen..

   Yanıtla

  • didem 14.08.2010 22:30
   merhaba ben bu sene acık ogretım fakultesı Lojıstık bolumunde okucam fakat bu kayıt klavuzunu bız nerdne tehmın edıcez ve lojıstık 2 yıllık bır bolummu ?

   Yanıtla

  • ayşin 14.08.2010 21:31
   mrb arkadaşlar ben açıköğretim sosyal hizmetleri kazandm fakat 2 yıllıkmı yoksa 4 yıllıkmı hiç bi bilgim yok cvp verirseniz sevinirim...

   Yanıtla

  • asse 14.08.2010 14:32
   Merhabalar ! Ben myo mezunuyum. Açıköğretimde yeni açılan sosyoloji bölümü için öss ye girmek ve barajı geçmiş olmak şart mı? Ben bu sene öss ye girmedim. Ne zaman bu bölüme başvurabiliyoruz? Cevaplar için şimdiden teşekkürler ..

   Yanıtla

  • Fatma 13.08.2010 11:30
   merhbalar,açıköğretimde büro yönetimi ve yönetici asistanlığı bölümünde hangi dersler va ve ben ikamet ettiğim şehir dışında başka bi şehirde kayıt olabilir miyim ve nasıl? sanırım burs ve kredi verilmiyo..

   Yanıtla

  • natlus68 12.08.2010 22:34
   mrblar duydum ki aöf de edebiyat kontenjansz olmuş doğruluğu yanlşlğnı nedir birde edebiyat bölümünü okuyanlar eskişehr ünv de ders görebiliyormu.?

   Yanıtla

  • gamze sultan 11.08.2010 18:27
   MERHABALAR HERŞEYİ YAZDIM AMA BİR REHBER HOCASINA GÖSTEREMEDİM BUNEDENLE KLAVUZ DAHİ ALAMAYIP TERCİH YAPAMADIM.İKİNCİ BİR TERCİH HAKKI VAR MI.EVLİYİM VE YENİ MEZUNUM.UZAKTAN EĞİTİMDE BANA HANGİ BÖLÜM DENK GELİR?? MSELA SOSYOLOJİ OLUR MU YADA SENEYE TEKRAR MI DENEMEM GEREK KEŞKE OKUL ÖNCESİ OKUSAM AMA DÜZ LİSE ÇIKIŞLIYIM LÜTFEN YARDIM EDİN EDEBİYAT İSTEMİYORUM.4YILLIK BİR BÖLÜMÜM KAZANMAM GEREK !!!YARDIMINIZA İHTİYACIM VAR BU ARADA BU AY HERKESE BEREKET RAHMET GETİRSİN..

   Yanıtla

  • gamze sultan 11.08.2010 18:23
   ALANİÇİ(sayısal) başarı sırası ygs 1den:244.554 0601092 ygs 4den:267.277 0739954 !!ygs 5den:279.999 0698918 ygs 6dan:268.343 0670661 ALANDIŞI YGS1 233.563 BAŞARI SIRA: YGS2 219.412 0816037 YGS3 265.394 0923920 YGS4 255.720 0916904 YGS5 268.595 0850232 YGS6 256.939 0806513

   Yanıtla

  • gamze sultan 11.08.2010 18:14
   ygs 1puan 189.598 başarı sıram 0810711 ALANİÇİ(sayısal) başarı sırası ygs 2puan 175.447 başarı.......0907380 ygs 1den:244.554 0601092 ygs 3puan 219.168 .............0978920 ygs 4den:267.277 0739954 ygs 4puan 209.490..............0973493 !!ygs 5den:279.999 0698918 ygs 5puan 222.978 .............0909880 ygs 6dan:268.343 0670661 ygs 6puan 211.322..............0870495 MERHABALAR HERŞEYİ YAZDIM ALANDIŞI AMA BİR REHBER HOCASINA GÖSTEREMEDİM YGS1 233.563 BAŞARI SIRA:0743297 BUNEDENLE KLAVUZ DAHİ ALAMAYIP TERC YGS2 219.412 0816037 CİH YAPAMADIM.İKİNCİ BİR TERCİH HAK YGS3 265.394 0923920 KI VAR MI.EVLİYİM VE YENİ MEZUNUM.UZ YGS4 255.720 0916904 AKTAN EĞİTİMDE BANA HANGİ BÖLÜM DENK YGS5 268.595 0850232 GELİR MSELA SOSYOLOJİ OLUR MU YADA YGS6 256.939 0806513 SENEYE TEKRAR MI DENEMEM GEREK KEŞKE OKUL ÖNCESİ OKUSAM AMA DÜZ LİSE ÇIKIŞLIYIM LÜTFEN YARDIM EDİN EDEBİYAT İSTEMİYORUM.4YILLIK BİR BÖLÜMÜM KAZANMAM GEREK !!!YARDIMINIZA İHTİYACIM VAR BU ARADA BU AY HERKESE BEREKET RAHMET GETİRSİN..

   Yanıtla

  • hikaye 11.08.2010 04:35
   Osmanlıca ve Eski Türk Edebiyatı için üniversitelerde eğitim var. Bence araştırınız..

   Yanıtla

  • canan 10.08.2010 13:03
   cevabınızı ımeilime gönderirseniz çok sevinirim mutlaka cevap yazmanızı rica ediyorum

   Yanıtla

  • canan 10.08.2010 13:01
   slm ben bu yıl üniversiteyi kazandım tercihimde AÖF nin adalet bölümü olarak yaptım inşallah kazanacağım. sormak istediğim sınava girerken başka bir ildeydim orada kazandım tercihimide internetten yaptım. yalnız o ilden şimdi taşındım adres değişikliğini internetten yapamıyorum bana gelen belgelerin ulaşması için ne yapmam gerekiyor teşekkür ederim

   Yanıtla

  • leylaa 09.08.2010 19:26
   bn yeni lise mezunuyumm.aöf kayıt yaptrmak istiyormm sadce ygs ye grdmm hepndenn 140 barajını geçtim ama puanımm çoq yüksek diil.aöf tercihlerini tarihi geçtimi hala yaptrabilirmiyim we hangi bölümü okuyabilirm türk dili we edebiyat istiyorm puanım yeter mi bilen birinden bi cwp bekliyorum lütfen.......

   Yanıtla

  • arzu 09.08.2010 08:51
   ya ben 1993 doğumluyum tüm yorumları okudum ama emin olmak için bende bi soru sorcam lütfen bana da yardımcı olun ben şimdi diyelimki açıköğretim okucam da baraj puan kaç almam gerekiyo türk dili ve edbiyat bölümü için.vede ben bu yıl gircem sınavlara bölüm kalkarmı yada bana da vurabilir mi

   Yanıtla

  • Deniz Güneş 06.08.2010 17:46
   MErhabalar benim bir sorum olucaktı 2 yıllık dış ticaret okuduğumda diplomamda açıköğretim fakultesi yazıcak mı??

   Yanıtla

  • tek sans 06.08.2010 09:15
   ben e.meslek mezunuyum vede 13 sene araverdiğim halde tek sans dedim dene dim 312 almışım ygs den 2 çocuk var örgüne gidemem ama okul öncesi öğretmenliğini çok çok istiyorum oda çocuk gelişimi okumuşlara geçerliymiş öylemi bu puan kendime güvenimi geri kazandırdı. ama klavuzda boğuldum ii bi fikir istiyorum evde dersanesiz yürüte bile ceğim bölümler türkçe ve matematik seviyorum bugün son tercihler sesimi duyan cvp lütfen

   Yanıtla

  • mine 05.08.2010 20:21
   bi duyannnnnnnn varmııııııııııııııı sesimiiiiiiiiiiiiiii

   Yanıtla

  • mine 05.08.2010 20:20
   ben en sonda aglacam orası kesinnnnnn

   Yanıtla

  • mine 05.08.2010 20:13
   BİDAHAMI SORSAM ACABA.......

   Yanıtla

  • mine 05.08.2010 20:11
   SLM BENDE Bİ AÖF MAGDURUYUM ACABA BİDE BENİM SORUMA CEVAP ALABİLİRMİYİM 2010 DA T.D BÖLÜMÜNÜN KALDIRLDIGINI DUYDUMDA ACABA DOGRUMU Tekrar aynı soru belki bir bilen olur.....

   Yanıtla

  • mine 05.08.2010 20:03
   erkan bana cevaplarla gel pls ........

   Yanıtla

  • efeimge 05.08.2010 17:19
   merhabalar ben daha önce üniversite bitirdim şimdi ise açıköğretim okul öncesi öğretmenliği okumak istiyorum fakat meslek liselerinin ilgili bölümlerinden değil de düz lise çıkışlıyım bu bölümü okuyabilmem için illa lisede çocuk gelişiminden mi mezun olmam gerekiyordu yoksa düz lise çıkışlı biri olarakta bu bölümü tercih edebilirmiyim konu hakkında hiç bir bilgim yok aydınlatırsanız çok sevineceğim şimdiden teşekkürler iyi çalışmalar...

   Yanıtla

  • Erkan 04.08.2010 13:45
   cevap verin şu kıza :D

   Yanıtla

  • mine 03.08.2010 18:23
   yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa cevap istiyommmm

   Yanıtla

  • mine 03.08.2010 18:01
   SLM BENDE Bİ AÖF MAGDURUYUM ACABA BİDE BENİM SORUMA CEVAP ALABİLİRMİYİM 2010 DA T.D BÖLÜMÜNÜN KALDIRLDIGINI DUYDUMDA ACABA DOGRUMU

   Yanıtla

  • Erkan 03.08.2010 14:47
   Arkadaşlar 4 yıllık açıköğretim fakültesi işletme istiyorum fakat bu verdikleri tercih klavuzunda göremedim.Lütfen biri yardımcı olabilirmi?

   Yanıtla

  • TUBA 03.08.2010 14:09
   açıkögretim 4 yıllık uluslarası ilişkiler diye bir bölüm varmı yoksa kalktımı kılavuzlarda bu bölümü göremiyorum ama bütün sitelerde bu bölüm var 2 yıllık dış ticaret mezunuyum tekrar sınava girdim ve uluslarası ilişkiler okumak istiyorum ama bir türlü kılavuzda bulamıyorum yardımcı olursanız sevinirim :)

   Yanıtla

  • ismail dığrak 03.08.2010 12:02
   Açık öğretim bölümlerinde yabancı dil olmayan bölümler varsa bana bildirmenizi önemle rica ederim.

   Yanıtla

  • ömer 03.08.2010 00:37
   uluslararası ilişkiler nasil bir bölüm önerir misiniz ? tşkrler.

   Yanıtla

  • dogan 02.08.2010 14:18
   Bu 4yıllık işletme bölümü ile 2 yıllık işletme yönetimi bölümü birbirinden farklı bölümler mi ???

   Yanıtla

  • mehtap 01.08.2010 20:17
   @ nurşen babrak bu bölüme sınırsız öğrenci alınmazz çünkü ilk açıldığı dönemde kontenjan yoktu onun için puan önemli değildi bu sene kaç puanla bu bölüme girilirr bilinmez bu sene öğrenilir ama yüksek olmasıı gerekir keza neden bu bölüme kontenjan konulsuun türk dili edebiyatı bölümüne toplamda 10 000 kişi alınacak ve açıköğretim bölümlerinde ilk defa kontenjan sözkonusu bende bu bölümü istiorum 310 aldımm iinş oluurr tabi seninde

   Yanıtla

  • hatice 01.08.2010 13:36
   yha arkadaslar bnmde sorum olcak bn imam hatip mezunuyum edebiyatı cok seviyorum ama ilerde başım açık öğretmenlik yapmak istemyorum bu yüzdn ilahiyatı seçicem 2 yıl okuduktan sonra 4e geçiş yapıcam bitirdkten sonra türk dili gbi öğretmenlik yapma şansım varmı formasyon eğitimi veriyolar mı bilgi verirseniz çok sevinicem teşekkrler...

   Yanıtla

  • yiğit demirtaş 01.08.2010 01:53
   Merhaba arkadaşlar, ben örgün eğitimden tarih okumayı planlıyorum ; bunun yanı sıra açık öğretimden felsefe yada sosyoloji arasında bir seçim yapıp, bu bölümlerden birtanesini de bitirmek istiyroum sizce hangisi daha iyi gider tarih le birlikte. şimdiden teşekkür ederim.

   Yanıtla

  • bünyamin 31.07.2010 22:24
   selam arkadaşlar 2010 adalet önlisans yazmak istiyorum ygs 3 puanım 255 yazsam gelirmi acaba bilen varsa bana yardımcı olsun lütfen

   Yanıtla

  • zeki 31.07.2010 14:38
   @ gül: hayır yazmıyo hepsinde eskişehir üniv. yazıyo

   Yanıtla