Demasoni Bal覺覺 ve zellikleri | Cinsiyet Ayr覺m覺 | Pseudotropheus - Malawi Zebra

Latince ad覺: Pseudotropheus demasoni

Corafik Kökeni: Malawi gölü

Yaam Alan覺: Derin kayal覺k bölgeler Beslenme biçimi: Otçul Davran覺 biçimi: Agresif

Kendi Türlerine Davran覺覺: Genelde sakin orta derece agresif

Üreme: Diiler yumurtalar覺 a覺zda kuluçka yaparlar.

S覺cakl覺k: 25°C - 26°C

En Fazla Büyüdüü Boy: 10 cm.

En Az Akvaryum Hacmi: 120 litre

Su Sertlii: Sert

pH: 7.8 - 8.6

 

Pseudotropheus Demasoni; Malawi gölündeki en güzel Mbunalardan biridir. Güzel renklerinden ve davran覺lar覺ndan dolay覺 son zamanlarda oldukça popüler hale gelmi ve birçok akvaristin akvaryumlar覺na renk katmaya balam覺t覺r. Latince ad覺 Pseudotropheus Demasoni olmakla beraber, Malawi Zebra ad覺yla da an覺lmaktad覺r. Piyasada az bulunmalar覺, alacal覺 renklere sahip olmalar覺, dierlerine göre biraz daha yava büyümeleri ve biraz daha zor üremeleri bu türün pahal覺 olmas覺n覺n sebepleridir. Malawi'nin en bölgeci bal覺k türlerinden biridir. Merakl覺 ve sald覺rgand覺rlar. 襤stediklerinde çok h覺zl覺 hareket ederler. Bu güzel canl覺lar覺 seyretmesi çok keyiflidir.

襤ki türü bulunmaktad覺r. Bunlardan biri "Pseudotropheus Demasoni (Mozambique)", dieri ise "Pseudotropheus Demasoni (Pombo Rocks)" ad覺yla tan覺nmaktad覺r.

Mozambique%20-%20Pombo%20Rocks

>Ülkemizde sat覺lan Demasoni türü Pombo Rocks't覺r. Mozambique ülkemizde sat覺lmamaktad覺r. Bu yüzden Pombo Rocks türünü inceleyeceiz.


Habitat覺: Malawi gölünün derin kayal覺k bölgelerinde yaar. Suyu sert ve hafif baziktir. Bu yüzden eer bu bal覺覺 besleyecekseniz sertlii yükseltmek ad覺na mercan/midye k覺r覺覺 kullanmal覺s覺n覺z. Ph 7.8 - 8.6 aras覺 olmal覺d覺r.

Davran覺 Biçimi: Serttir. Erkekleri bölgecidir. Ancak söylendii gibi katil bal覺klar deillerdir. Demasonilerimi beslediim akvaryumda K覺rm覺z覺 Prensesler ile bar覺 içinde ya覺yorlar.

Beslenme: Alg kaz覺y覺c覺 s覺n覺f覺ndan olan Demasoniler otçuldurlar. Bu yüzden bitkisel a覺rl覺kl覺 bir diyet uygulanmal覺d覺r. Tabi protein de ihmal edilmemeli, çok az da proteinsel yemler verilmelidir. Eer diyet bitkisel a覺rl覺kl覺 deil de protein a覺rl覺kl覺 olursa bal覺klar yalan覺r ve ürediklerinde daha az yavru verirler. Bunun yan覺nda Malawi Bloat gibi hastal覺klara yakalanabilirler.

Boyut: Habitatlar覺nda 10cm'ye kadar büyüyebilmektedirler fakat akvaryum ortam覺nda en iyi artlarda 8cm civar覺na gelebilirler. Dier Mbunalara göre biraz daha yava büyürler.

S覺cakl覺k: 25-27 derece aras覺 olmal覺d覺r. Yavru akvaryumlar覺 için 27 derece tavsiyemdir.

Cinsiyet Ayr覺m覺: Cinsiyet ayr覺m覺nda en önemli faktör Anüs-Vent aral覺覺d覺r. Demasonilerde aa覺daki ekildedir;

An羹s-Vent

Ancak eer bal覺k yetikin deilse Anüs-Vent aral覺覺 ile cinsiyet ayr覺m覺 yapamazs覺n覺z. Bal覺覺n rengine ve kafa yap覺s覺na bakman覺z gerekir. Erkeklerin rengi daha canl覺 ve daha koyudur, siyahlar覺 daha fazlad覺r. Diilerin ise renkleri daha sönüktür. Erkeklerin kafa yap覺lar覺 diilere göre daha yüzeyseldir. Diilerin kafa yap覺lar覺 ise daha ovaldir. Ayn覺 bat覺n yavrularda erkekler biraz daha büyük, diiler ise biraz daha küçük olurlar.

Biraz da Demasoninin beslenecei akvaryumun nas覺l olmas覺 gerektiinden bahsedeyim. Taban 2 parmak kadar mercan k覺r覺覺 veya midye k覺r覺覺 a覺rl覺kl覺, bunun yan覺nda doal kumdan olumal覺d覺r. Tabandaki kum ve mercan/midyeler ince taneli olmal覺d覺r. A覺rl覺kl覺 olarak oval kayalar kullan覺lmal覺d覺r. Bunlar覺n yan覺nda delikli kayalar da kullan覺labilir. Bitki olarak Anubias Barteri, Anubias Nana gibi sert ve kal覺n yaprakl覺 bitkiler kullan覺lmal覺d覺r. Sert saz türleri de kullan覺labilir. Otçul beslendiklerinden, ince ve yumuak yaprakl覺 bitkileri yerler.

Eer Demasoni alacaksan覺z, almadan önce dikkat etmeniz gereken baz覺 noktalar var. Bal覺覺n yüzgeçlerinde deformasyon olmamal覺, üzerinde beyaz noktalar veya lekeler olmamal覺, herhangi bir yere sürtünüyor olmamal覺, karn覺 çökük olmamal覺, karn覺 a覺r覺 i olmamal覺 ve gözleri f覺rlam覺 olmamal覺. Eer bu belirtilerden bir ya da daha fazlas覺 varsa bal覺k hasta demektir. O bal覺覺 alman覺z akvaryumunuzdaki dier tüm bal覺klar覺 tehlikeye atacakt覺r. Eer Demasoni alaca覺n覺z akvaryumdaki dier bal覺klardan baz覺lar覺nda da bu özellikler varsa o akvaryumdan kesinlikle bal覺k almay覺n.

Üreme: Üretimi Sar覺 Prenses, Snow Prenses, K覺rm覺z覺 Prenses gibi Mbuna türlerine göre biraz daha zordur. Diiler boyuna ve ya覺na göre ortalama 15-40 adet yumurtay覺 a覺zda kuluçka yaparlar. 1 erkee 3-5 dii dümektedir. Peki nas覺l ürerler? 襤lk önce tüm bal覺klar覺n覺z覺n cinsel olgunlua erimi olmas覺 gerekir. Bu artlara bal覺 olarak deimekle birlikte en erken 6 ayd覺r. Yukar覺da da bahsettiim gibi akvaryumunuzun dekoru oval kayalar a覺rl覺kl覺 bir dekor ile ince mercan k覺r覺覺 a覺rl覺kl覺 olmak üzere ince doal kumdan da oluan 2 parmak tabandan olumal覺. Burada kayalar üreyen diilerin saklanma alanlar覺 olacaklar. Ph 7.8 - 8.6 aras覺 olmal覺. Bir de sal覺kl覺 yemleme yap覺p, düzenli su deiimi ve dip çekimi ihmal edilmezse ürememeleri için bir sebep kalm覺yor.

Bal覺klar覺n覺z覺n ürediini 2 ekilde anlayabilirsiniz. Biri çiftletiklerini görerek, ikincisi de diinin az覺n覺n dolduunu görerek.

Az覺 dolu bir Demasoni diisi;

Az覺%20Dolu%20Demasoni%20Diisi


Bir dii az覺na yumurta ald覺ktan sonra bal覺覺n ya覺na ve su artlar覺na bal覺 olarak ortalama 20-22 gün kadar sürenin sonunda yavrular覺 b覺rak覺r. Bu süre esnas覺nda dii karanl覺k bir yerde kalmak ister ve yem yemez. Yavrular覺 b覺rakt覺ktan sonra uzun bir süre yem yemeyen dii zay覺f düer, toparlanana kadar da çiftlemez.

Bu noktada bir seçim yapman覺z gerekiyor. Ya kusturacaks覺n覺z ya da yavrular覺 kendisinin b覺rakmas覺n覺 bekleyeceksiniz. Eer kusturursan覺z dii zay覺f kalmayaca覺ndan daha s覺k çiftleir ve daha çok yavru verir. Kusturma ilemini en erken 13. gün, en geç 16. gün yapman覺z覺 tavsiye ederim. Kusturduunuz bal覺klar覺 ayr覺 bir akvaryumda büyütmeniz en sal覺kl覺s覺 olacakt覺r.

Eer yavrular覺 kendisinin b覺rakmas覺n覺 isterseniz ve akvaryumunuz yavrular覺n saklanabilecei kadar büyük deilse diiyi ayr覺 bir akvaryuma al覺p, yavrular覺 orda b覺rakmas覺n覺 beklemeniz gerekiyor. Ay覺raca覺n覺z akvaryuma diinin saklanabilecei kadar kaya koyarsan覺z strese girmez. Dii yavrular覺 kendisi b覺rakt覺ktan sonra diiyi hemen ana akvaryuma geri salmay覺n. Biraz yavrularla beraber beslensin ve kendini toparlas覺n. Formunu geri kazand覺覺nda ana akvaryumunuza geri salabilirsiniz.

Eer akvaryumunuz küçükse ve diiyi ay覺rmay覺p orada b覺rak覺rsan覺z diinin saklanaca覺 yeterli alan yoksa ve erkein çiftleebilecei az覺 bo dii kalmam覺sa erkek yeniden çiftlemek için diiye yavrular覺 att覺rabilir. Att覺rmasa bile dii yavrular覺 b覺rakt覺覺nda yavrular覺n saklanaca覺 yeterli alan olmayaca覺ndan büyüyemeden erkee veya dier diilere yem olurlar(Dii kendi yavrusunu yemez. Ama kusturup da yavrular覺 diinin yan覺na koyarsan覺z o zaman yer).

Demasoni yavrular覺 çizgili ve renkli doarlar. Eer kusturursan覺z 13-16. günler aras覺nda henüz renk almam覺 olacaklar覺ndan renksiz görürsünüz ama anne b覺rakt覺覺nda renkli doarlar.

Demasoni%20Yavrular覺

Bu noktada 1 hafta boyunca Artemia ile beslenmeleri büyümeleri aç覺s覺ndan iyi olur. Daha sonra toz yem ile devam edilebilir. Daha sonraki yavrulamalarda eer yavrular aras覺nda 2 kattan fazla boy fark覺 varsa yeni yavrular覺 eskilerin yan覺na koymay覺n. O tankta yavrulua koyabilirsiniz. Örnein eski yavrular覺n覺z aa覺daki resimdeki boydalarsa, yeni yavrular覺 onlar覺n yan覺na koyman覺z hiç iyi olmaz;

5%20Ayl覺k%20Demasoni%20Yavrusu


Ülkemizde bulunan Malawi türlerinin büyük çounluunu beslemi biri olarak diyebilirim ki; böyle bir malawi daha yok! Gerek renkleri, gerek davran覺lar覺 olsun benim gözümde Malawiler aras覺nda en güzel tür. Eer aktif, sevimli ve güzel renklere sahip bir bal覺k istiyorsan覺z ve Malawiler konusunda az da olsa tecrübeniz varsa mutlaka Demasoni al覺n derim..

Yazan: Meriç Baer

______________________________________________________________

Demasoni Cinsiyet Ayr覺m覺 Resimli


Aa覺daki resim sayesinde demasoni türündeki bal覺覺n覺z覺 inceleyerek cinsiyet ayr覺m覺 yapabilirsiniz. (çizim 襤brahim Ethem KAYGUSUZ'a aittir.)

Pseudotropheus Demasoni; Malawi gölündeki en güzel Mbunalardan biridir. Güzel renklerinden ve davran覺lar覺ndan dolay覺 son zamanlarda oldukça popüler hale gelmi ve birçok akvaristin akvaryumlar覺na renk katmaya balam覺t覺r. Latince ad覺 Pseudotropheus Demasoni olmakla beraber, Malawi Zebra ad覺yla da an覺lmaktad覺r. Piyasada az bulunmalar覺, alacal覺 renklere sahip olmalar覺, dierlerine göre biraz daha yava büyümeleri ve biraz daha zor üremeleri bu türün pahal覺 olmas覺n覺n sebepleridir. Malawi'nin en bölgeci bal覺k türlerinden biridir. Merakl覺 ve sald覺rgand覺rlar. 襤stediklerinde çok h覺zl覺 hareket ederler. Bu güzel canl覺lar覺 seyretmesi çok keyiflidir. 襤ki türü bulunmaktad覺r. Bunlardan biri "Pseudotropheus Demasoni (Mozambique)", dieri ise "Pseudotropheus Demasoni (Pombo Rocks)" ad覺yla tan覺nmaktad覺r. Mozambique%20-%20Pombo%20Rocks >Ülkemizde sat覺lan Demasoni türü Pombo Rocks't覺r. Mozambique ülkemizde sat覺lmamaktad覺r. Bu yüzden Pombo Rocks türünü inceleyeceiz. Habitat覺: Malawi gölünün derin kayal覺k bölgelerinde yaar. Suyu sert ve hafif baziktir. Bu yüzden eer bu bal覺覺 besleyecekseniz sertlii yükseltmek ad覺na mercan/midye k覺r覺覺 kullanmal覺s覺n覺z. Ph 7.8 - 8.6 aras覺 olmal覺d覺r. Davran覺 Biçimi: Serttir. Erkekleri bölgecidir. Ancak söylendii gibi katil bal覺klar deillerdir. Demasonilerimi beslediim akvaryumda K覺rm覺z覺 Prensesler ile bar覺 içinde ya覺yorlar. Beslenme: Alg kaz覺y覺c覺 s覺n覺f覺ndan olan Demasoniler otçuldurlar. Bu yüzden bitkisel a覺rl覺kl覺 bir diyet uygulanmal覺d覺r. Tabi protein de ihmal edilmemeli, çok az da proteinsel yemler verilmelidir. Eer diyet bitkisel a覺rl覺kl覺 deil de protein a覺rl覺kl覺 olursa bal覺klar yalan覺r ve ürediklerinde daha az yavru verirler. Bunun yan覺nda Malawi Bloat gibi hastal覺klara yakalanabilirler. Boyut: Habitatlar覺nda 10cm'ye kadar büyüyebilmektedirler fakat akvaryum ortam覺nda en iyi artlarda 8cm civar覺na gelebilirler. Dier Mbunalara göre biraz daha yava büyürler. S覺cakl覺k: 25-27 derece aras覺 olmal覺d覺r. Yavru akvaryumlar覺 için 27 derece tavsiyemdir. Cinsiyet Ayr覺m覺: Cinsiyet ayr覺m覺nda en önemli faktör Anüs-Vent aral覺覺d覺r. Demasonilerde aa覺daki ekildedir; An羹s-Vent Ancak eer bal覺k yetikin deilse Anüs-Vent aral覺覺 ile cinsiyet ayr覺m覺 yapamazs覺n覺z. Bal覺覺n rengine ve kafa yap覺s覺na bakman覺z gerekir. Erkeklerin rengi daha canl覺 ve daha koyudur, siyahlar覺 daha fazlad覺r. Diilerin ise renkleri daha sönüktür. Erkeklerin kafa yap覺lar覺 diilere göre daha yüzeyseldir. Diilerin kafa yap覺lar覺 ise daha ovaldir. Ayn覺 bat覺n yavrularda erkekler biraz daha büyük, diiler ise biraz daha küçük olurlar. Biraz da Demasoninin beslenecei akvaryumun nas覺l olmas覺 gerektiinden bahsedeyim. Taban 2 parmak kadar mercan k覺r覺覺 veya midye k覺r覺覺 a覺rl覺kl覺, bunun yan覺nda doal kumdan olumal覺d覺r. Tabandaki kum ve mercan/midyeler ince taneli olmal覺d覺r. A覺rl覺kl覺 olarak oval kayalar kullan覺lmal覺d覺r. Bunlar覺n yan覺nda delikli kayalar da kullan覺labilir. Bitki olarak Anubias Barteri, Anubias Nana gibi sert ve kal覺n yaprakl覺 bitkiler kullan覺lmal覺d覺r. Sert saz türleri de kullan覺labilir. Otçul beslendiklerinden, ince ve yumuak yaprakl覺 bitkileri yerler. Eer Demasoni alacaksan覺z, almadan önce dikkat etmeniz gereken baz覺 noktalar var. Bal覺覺n yüzgeçlerinde deformasyon olmamal覺, üzerinde beyaz noktalar veya lekeler olmamal覺, herhangi bir yere sürtünüyor olmamal覺, karn覺 çökük olmamal覺, karn覺 a覺r覺 i olmamal覺 ve gözleri f覺rlam覺 olmamal覺. Eer bu belirtilerden bir ya da daha fazlas覺 varsa bal覺k hasta demektir. O bal覺覺 alman覺z akvaryumunuzdaki dier tüm bal覺klar覺 tehlikeye atacakt覺r. Eer Demasoni alaca覺n覺z akvaryumdaki dier bal覺klardan baz覺lar覺nda da bu özellikler varsa o akvaryumdan kesinlikle bal覺k almay覺n. Üreme: Üretimi Sar覺 Prenses, Snow Prenses, K覺rm覺z覺 Prenses gibi Mbuna türlerine göre biraz daha zordur. Diiler boyuna ve ya覺na göre ortalama 15-40 adet yumurtay覺 a覺zda kuluçka yaparlar. 1 erkee 3-5 dii dümektedir. Peki nas覺l ürerler? 襤lk önce tüm bal覺klar覺n覺z覺n cinsel olgunlua erimi olmas覺 gerekir. Bu artlara bal覺 olarak deimekle birlikte en erken 6 ayd覺r. Yukar覺da da bahsettiim gibi akvaryumunuzun dekoru oval kayalar a覺rl覺kl覺 bir dekor ile ince mercan k覺r覺覺 a覺rl覺kl覺 olmak üzere ince doal kumdan da oluan 2 parmak tabandan olumal覺. Burada kayalar üreyen diilerin saklanma alanlar覺 olacaklar. Ph 7.8 - 8.6 aras覺 olmal覺. Bir de sal覺kl覺 yemleme yap覺p, düzenli su deiimi ve dip çekimi ihmal edilmezse ürememeleri için bir sebep kalm覺yor. Bal覺klar覺n覺z覺n ürediini 2 ekilde anlayabilirsiniz. Biri çiftletiklerini görerek, ikincisi de diinin az覺n覺n dolduunu görerek. Az覺 dolu bir Demasoni diisi; Az覺%20Dolu%20Demasoni%20Diisi Bir dii az覺na yumurta ald覺ktan sonra bal覺覺n ya覺na ve su artlar覺na bal覺 olarak ortalama 20-22 gün kadar sürenin sonunda yavrular覺 b覺rak覺r. Bu süre esnas覺nda dii karanl覺k bir yerde kalmak ister ve yem yemez. Yavrular覺 b覺rakt覺ktan sonra uzun bir süre yem yemeyen dii zay覺f düer, toparlanana kadar da çiftlemez. Bu noktada bir seçim yapman覺z gerekiyor. Ya kusturacaks覺n覺z ya da yavrular覺 kendisinin b覺rakmas覺n覺 bekleyeceksiniz. Eer kusturursan覺z dii zay覺f kalmayaca覺ndan daha s覺k çiftleir ve daha çok yavru verir. Kusturma ilemini en erken 13. gün, en geç 16. gün yapman覺z覺 tavsiye ederim. Kusturduunuz bal覺klar覺 ayr覺 bir akvaryumda büyütmeniz en sal覺kl覺s覺 olacakt覺r. Eer yavrular覺 kendisinin b覺rakmas覺n覺 isterseniz ve akvaryumunuz yavrular覺n saklanabilecei kadar büyük deilse diiyi ayr覺 bir akvaryuma al覺p, yavrular覺 orda b覺rakmas覺n覺 beklemeniz gerekiyor. Ay覺raca覺n覺z akvaryuma diinin saklanabilecei kadar kaya koyarsan覺z strese girmez. Dii yavrular覺 kendisi b覺rakt覺ktan sonra diiyi hemen ana akvaryuma geri salmay覺n. Biraz yavrularla beraber beslensin ve kendini toparlas覺n. Formunu geri kazand覺覺nda ana akvaryumunuza geri salabilirsiniz. Eer akvaryumunuz küçükse ve diiyi ay覺rmay覺p orada b覺rak覺rsan覺z diinin saklanaca覺 yeterli alan yoksa ve erkein çiftleebilecei az覺 bo dii kalmam覺sa erkek yeniden çiftlemek için diiye yavrular覺 att覺rabilir. Att覺rmasa bile dii yavrular覺 b覺rakt覺覺nda yavrular覺n saklanaca覺 yeterli alan olmayaca覺ndan büyüyemeden erkee veya dier diilere yem olurlar(Dii kendi yavrusunu yemez. Ama kusturup da yavrular覺 diinin yan覺na koyarsan覺z o zaman yer). Demasoni yavrular覺 çizgili ve renkli doarlar. Eer kusturursan覺z 13-16. günler aras覺nda henüz renk almam覺 olacaklar覺ndan renksiz görürsünüz ama anne b覺rakt覺覺nda renkli doarlar. Demasoni%20Yavrular覺 Bu noktada 1 hafta boyunca Artemia ile beslenmeleri büyümeleri aç覺s覺ndan iyi olur. Daha sonra toz yem ile devam edilebilir. Daha sonraki yavrulamalarda eer yavrular aras覺nda 2 kattan fazla boy fark覺 varsa yeni yavrular覺 eskilerin yan覺na koymay覺n. O tankta yavrulua koyabilirsiniz. Örnein eski yavrular覺n覺z aa覺daki resimdeki boydalarsa, yeni yavrular覺 onlar覺n yan覺na koyman覺z hiç iyi olmaz; 5%20Ayl覺k%20Demasoni%20Yavrusu Ülkemizde bulunan Malawi türlerinin büyük çounluunu beslemi biri olarak diyebilirim ki; böyle bir malawi daha yok! Gerek renkleri, gerek davran覺lar覺 olsun benim gözümde Malawiler aras覺nda en güzel tür. Eer aktif, sevimli ve güzel renklere sahip bir bal覺k istiyorsan覺z ve Malawiler konusunda az da olsa tecrübeniz varsa mutlaka Demasoni al覺n derim.. Yazan: Meriç Baer


Etiketler: Akvaryum Demasoni

2 yorum

 • Yorumunuz en az 30 karakter olmal覺d覺r. (0)
  T羹m Yorumlar
  • Master Admin Yorum: 389 Forum Mesaj: 295

   @ yusuf:


   Aleyk羹m Selam...

   Yusuf bey akvaryumun kapasitesi 繹nemli olmakla birlikte besleyebilirsiniz fakat 繹nerilmez. G繹z zevki i癟in canl覺lara eziyet olur. Genel olarak olmas覺 gereken farkl覺 癟iklet t羹rlerini bir arada tutmamakt覺r veya geni bir yaam alan覺 oluturmakt覺r.

   iklet t羹rleri b繹lgecidir. Eer her bir t羹r羹n bask覺n olan覺na bir alan veremezseniz kavgalar olacakt覺r. Tavsiyem yeteri kadar b羹y羹k bir akvaryumunuz yoksa ve saklanma alan覺 yeterli deilse kesinlikle almay覺n.

   Yan覺tla

  • yusuf

   herkeze selamun aleyk羹m 

   arkadalar akvaryumumda sar覺 prenses  beyaz prenses  mavi prenses yunus var .

   SORUM : demosoni almay覺 d羹羹n羹yorum sizce benim bal覺klar覺m aras覺nda s覺k覺nt覺 癟覺kar覺rm覺 . kavga filan edermi .

   TEEKKRLER ...

   Yan覺tla

襤lginizi 癟ekebilir...