Yazımı Karıştırılan Sözcükler | TDK Yazım Klavuzu | Doğru Kelime Klavuzu

YAZIMI KARIŞTIRILAN SÖZCÜKLER Parantez içindeki sözcüklerin yazımı, Dil Derneğinin 2005 baskılı Yazım Kılavuzundan alınmıştır (TDK'nin 2005 baskılı Yazım Kılavuzuna göre hazırlanmıştır) . . . . .

 

 

 

12.00'de

aşçı

boşu boşuna

enikonu

14 Kasım 1988 Pazartesi

aşçıbaşı

briket

enstantene

19 Nisanda

aşüfte

broşür

entelektüel

1999 Ağustosunu

atardamar

bugün

Erciyes Dağı

30 cm'si

atasözü

büyük anne (büyükanne)

Erol Bey

7 Ekim 1995'te

ateşkes

büyük baba (büyükbaba)

eski püskü

7 Şubat Cuma günü

atölye

büyükbaş

eskrim

7,65'lik

ayaküstü

büyükelçi

espri

Abant Gölü

ayırt et-

cambaz

espritüel

acayip

Ayşe teyze //akraba//

Canım Annem //hitap//

eş anlamlı (eşanlamlı)

acente

Ayşe Teyze //unvan//

cır cır //geveze//

eş sesli (eşsesli)

açgözlü

babayiğit

cırcır //fermuar//

eşek arısı (eşekarısı)

açık oturum (açıkoturum)

badem yağı (bademyağı)

çağ dışı (çağdışı)

eşofman

açıkgöz

bağ bozumu (bağbozumu)

çalakalem

etüt

açıortay

bakakal-

çalı kuşu (çalıkuşu)

fark et-

ada çayı (adaçayı)

Bakanlar Kurulunun

çekidüzen

fasulye

adamakıllı

bakımevi

çekyat

Fırat Nehri

aerobik

banknot

çer çöp (çerçöp)

film

AET'nin

barışsever

çıt çıt //ses//

filtre

ağaçkakan

Bartınlıya

çıtçıt //kopça//

fiyat

ağırbaşlı

basımevi

çikolata

floresan

ağustos böceği (ağustosböceği)

basmakalıp

çinakop

fotoğraf

Akdeniz'in doğusu

baş başa

çoban salatası

fritöz

aksesuar

baş belası

çok anlamlı (çokanlamlı)

gangster

akşamüstü

baş örtüsü (başörtüsü)

çok sesli (çoksesli)

gardırop

akupunktur

baş ucu (başucu)

çok uluslu (çokuluslu)

gelgit

alaca karanlık (alacakaranlık)

başçavuş

ÇUKOBİRLİK'e

gelişigüzel

alelacele

başıboş

çünkü

gelmeyen

âlem //evren//

başıbozuk

darmadağınık

gerçeküstü

alem //bayrak//

başöğretmen

darülaceze

gidedur-

alın yazısı (alınyazısı)

başörtü

defet-

giderayak

alışveriş

başörtü

Değerli Arkadaşım //hitap//

gitgide

alıver-

başsağlığı

dekorasyon

gliserin

Alman

başsavcı

deli dolu (delidolu)

göğüs göğüse

Almanca

baştan başa

demagog

gökyüzü

alt yazı (altyazı)

başüstüne (baş üstüne)

demek ki

görülüyor ki

altmış ( 60 )

başvur-

demir yolu (demiryolu)

gözlemevi

altüst et-

başvuru

deodorant

gözyaşı

altüst ol-

başyapıt

dershane (dersane)

gram

altyapı

başyazar

devalüasyon

grev

alüminyum

başyazı

deve kuşu (devekuşu)

gün batımı (günbatımı)

ana düşünce (anadüşünce)

bazen

Dicle Irmağı

günbegün

ana vatan (anavatan)

bekleyen

dil bilgisi (dilbilgisi)

Güneydoğu Anadolu

ana yol (anayol)

beyaz perde (beyazperde)

dipnot

güvenoyu

anaokulu

beyaz peynir (beyazpeynir)

direkt

hafriyat

anayasa

biçerdöver

distribütör

hak et-

anekdot

bilim adamı

diş eti (dişeti)

hakim //hikmet sahibi//

ankastre

bilinçaltı

diz üstü (dizüstü)

hâkim //yargıç//

Antep fıstığı (antepfıstığı)

bilirkişi

DMO'da

halbuki

antrenman

bir an

doğaüstü

halüsinasyon

antrenör

bir şey

Doğu Akdeniz

Hanefilik

apandisit

bir takım //sayı//

doğumevi

hanımeli

apar topar

biraz

doküman

hastane

apartman

birbiri

düz yazı (düzyazı)

hava yolu (havayolu)

ara cümle (aracümle)

birçoğu

efekt

havaalanı

ara söz (arasöz)

birçok

egzoz

havacıva

Arap alfabesi

birdenbire

ek eylem (ekeylem)

her gün

Arap sabunu (arapsabunu)

bire bir //ölçü//

ek fiil (ekfiil)

her hâlde //mutlaka//

arapsaçı

birebir //etkili//

el âlem (elâlem)

her ne kadar

arkeolog

birkaç

elbette ki

her şey

art arda

birkaçı

elektrik

herhâlde //belki//

arz et-

birtakım //belgisiz//

eli böğründe

herhangi

asfalt

biyografi

eli koynunda

herhangi bir

asteğmen

boşboğaz

eli kulağında

herkes

hırgür

kuş bakışı (kuşbakışı)

prefabrike

Türk Dili Dergisi dergisi

hiçbir şey

Kuvayimilliye

profesör

Türkçenin

hiçbiri

kuzeybatı

profesyonel

Türkiye Cumhuriyeti'ni

hoparlör

laboratuvar

program

Türkleşmek

hoşsohbet

laubali

propaganda

Türkoloji

Hristiyan (Hıristiyan)

limon tuzu (limontuzu)

prosedür

uluslar arası (uluslararası)

hukukun

maalesef

prospektüs

unvan

huzurevi

mademki

Protestanlık

ustabaşı

ıstırap

maestro

psikiyatr

Uzak Doğu (Uzakdoğu)

iç içe

makine

psikoloji

üniforma

iç işleri (içişleri)

materyal

rast gel-

üst geçit (üstgeçit)

içe kapanık

meğerki

rastgele (rasgele)

üst üste

içgüdü

metot

referandum

üsteğmen

ikide bir

meyve

renk körlüğü (renkkörlüğü)

üstünkörü

ikiyüzlü //riyakâr//

Milliyet gazetesi

restoran

Van Gölü'ne

ilk önce (ilkönce)

monolog

restorasyon

var ol-

ilk yardım (ilkyardım)

motosiklet

RTÜK'e

varsay-

ilkbahar

Mudonun

rüzgârgülü

varsayım

ilkokul

Musevilik

saçma sapan

vatansever

ilköğrenim

müsaade

sağduyu

vazgeç-

ilköğretim

natürmort

sanatsever

vejetaryen

illaki

ne var ki

sanki

veyahut

ince hastalık (incehastalık)

Nevruz Bayramı

sarımsak (sarmısak)

virtüöz

İngiliz anahtarı (ingilizanahtarı)

ODTÜ'ye

satır başı (satırbaşı)

viyadük

inisiyatif

okaliptus

saygıdeğer

vurdumduymaz

insanoğlu

okuryazar

Sayın Bakan

ya da

insülin

olağanüstü

Sayın Rektör

yadsı-

ipucu

oldubitti

senli benli (senlibenli)

yağlı boya (yağlıboya)

iş adamı (işadamı)

orijinal

sere serpe

yalan dolan

iş yeri (işyeri)

Orta Çağ (ortaçağ)

Sevgili Arkadaşım

yalın ayak (yalınayak)

jelatin

orta oyunu (ortaoyunu)

Sevgili Kardeşim

yalnız

jeneratör

orta öğrenim

sezaryen

yanlış

jimnastik

orta öğretim

sıkboğaz et-

yapım eki

kabakulak

ortaokul

sigara böreği (sigaraböreği)

yarı final (yarıfinal)

kahverengi

Osmanlı Devleti'ndeki

slayt

yarımada

kâhya

oy birliği (oybirliği)

soğukkanlı

yarıyıl

kaldı ki

oysaki

sömestir (sömestr)

yaşam öyküsü (yaşamöyküsü)

kamuoyu

öge (öğe)

söz et-

yazar kasa

kanepe

öğleyin

söz gelimi (sözgelimi)

yepyeni

kap kacak

ön söz (önsöz)

spekülasyon

yer altı (yeraltı)

kapitülasyon

öngörmek

SSK'ye

yer fıstığı (yerfıstığı)

kara kalem (karakalem)

önsezi

stajyer

yer kabuğu (yerkabuğu)

kara suları (karasuları)

ÖSYM'nin

strateji

yeryüzü

karı koca (karıkoca)

öteberi

stres

yeter ki

karman çorman

öteden beri

suçiçeği

yevmiye

karnabahar

öyle ki

suspus ol-

yıl dönümü (yıldönümü)

kartopu

öz eleştiri (özeleştiri)

süregel-

yılbaşı

kat sayı (katsayı)

öz geçmiş (özgeçmiş)

sürpriz

YKr'un

katafalk

öz yaşam öyküsü(özyaşamöyküsü

Süveyş Kanalı

yurt içi (yurtiçi)

katalitik

Özbekçe

şefkat

yüksekokul

keşfet-

özdeyiş

şoför

yükseköğrenim

kılavuz

özveri

şuuraltı

yükseköğretim

kırkayak

paragöz

ta ki

yüz altmış altı kişi

kim bilir (kimbilir)

paragraf

tabii ki

yüz üstü (yüzüstü)

kirpik

pardösü

tabildot (tabldot)

yüz yüze

klasisizm

pastane

takdir

yüzaltmışaltıbinlira

kolesterol

pedagog

Tanzimat Dönemi

yüzükoyun

komiser

pek çok

TDK'de

yüzyıl

kompozisyon

perakende

tekdüze

zarafet

konservatuvar

perhiz

teleferik

zatürre

kontrolör

performans

tembel

zeytinyağı

kontrplak

perspektif

terk et-

Zonguldak'a

konuksever

peş peşe

tıraş

 

Köksal Toptan Lisesine

peyzaj

toplum bilimi (toplumbilimi)

 

kravat

pırasa

TTK'yi

 

kriko

pijama

Tuz Gölü

 

kriter

pisboğaz

TÜBİTAK'ın

 

kroki

platform

Türk

 

Kurban Bayramı

poğaça

Türk Dil Kurumuna

 

kuru kahve (kurukahve)

postane

Türk Dil Kurumunun

 

kuru yemiş (kuruyemiş)

pratisyen

Türk Dili dergisi

 Etiketler: İmla Klavuzu TDK

1 yorum

 • Yorumunuz en az 30 karakter olmalıdır. (0)
  Tüm Yorumlar
  • mahmut demirkollllu 23.08.2016 00:45

   Atelye teknik bir terimdir.AtÖlye olarak yazılmaz.doğrusu AtElye dir.. TDK hata yapmasın

   Yanıtla