Nefes Borusuna Bir Cizim Ka癟arsa Ne Yapmal覺?

BOAZA B襤R C襤S襤M KAÇMASI

Nefes Borusuna Bir Cizim Kaçarsa Ne Yapmal覺?

Boaza bir cismin kaçmas覺 sonucu insanlar boulma tehlikesi ile kar覺laabilirler.

Boulman覺n genel belirtisi kiinin ellerinin boaz覺na sar覺lm覺 olmas覺d覺r.

 

bogaza_birsey_kacmasi_bogulan_kisi

 

Boulma tehlikesi ile nas覺l kar覺la覺l覺r ?

 • Az çinenmi büyük bir lokma yutmaya çal覺mak.

 • Yemekten önce yada yemek yerken alkol almak, çünkü alkol yutmaya yard覺mc覺 olan sinirleri uyuturur.

 • Çineme güçlükleri.

 • Konuurken veya gülerken bir eyler çinemek.

 • Çok h覺zl覺 yemek.

 • A覺zda yiyecek varken oynamak, komak yada yürümek.

Çocuklar覺 boulma tehlikesi ile kar覺 kar覺ya b覺rakmay覺n !

 • Çocuklar覺n ulaabilecekleri yerlere yutulacak büyüklükte küçük objeler b覺rkmay覺n.

 • Çocuklar yemek yerken sandayeye oturtun.

 • Çok h覺zl覺 yemek yemelerine engel olun.

 • Çinemelerini gerektirmeyen yumuak yiyecekler verin.

 • Oyuncaklar覺 yutamayacak büyüklükte olsun.

 • Oyuncaklar覺n ç覺kar覺labilen küçük parçalar覺 olmas覺n.

 • Küçük çocuklara leblebi, üzüm ve benzeri türde yiyecekler vermeyin.

 • Büyük yiyecekleri yutabilecekleri küçük parçalara ay覺r覺n

 • Yerken ba覺nda bulunun.

B襤R C襤S襤MLE BOULMA TEHL襤KES襤 YAAYAN B襤R襤S襤YLE KARILATIINIZDA:

 

Sorun ! - Bouluyor musunuz ? Hasta konuabiliyor, nefes al覺yor veya öksürüyorsa  herhangi bir giriimde bulunmay覺n.
Eer hasta konuam覺yor, öksüremiyor veya nefes alam覺yorsa yutulan nesneyi ç覺karmak için Heimlich Manevras覺' n覺 uygulay覺n. Yetikinler için: bogaza_birsey_kacmasi_heimlich Henry Heimlich bütün dünyaca bilinen bir t覺p adam覺d覺r. Heimlich Manevras覺 diye bilinen yöntemi gelitirmitir. Bu yöntem sayesinde yaln覺zca ABD de 50 000 den fazla kii boulmaktan kurtar覺lm覺t覺r.
1. Hastan覺n arkas覺na geçin ve kollar覺n覺z覺 hastan覺n beline dolay覺n

2. Bir yumruunuzu ba parma覺n覺z覺 avucunuzun içine alacak ekilde göbein hemen üzerine yerletirin. Dier elinizle yumruunuzu s覺k覺ca kavray覺n ve h覺zla içeriye doru bast覺r覺p çekin. A覺r覺 iman ve hamilerde göüse bask覺 uygulayabilirsiniz.

bogaza_birsey_kacmasi_heimlich_manevrasi1
3. Bu ilem t覺kan覺kl覺k giderilinceye kadar veya hasta bilincini kaybedinceye kadar tekrarlanmal覺d覺r.  
4. Hasta bilincini yitirirse hastay覺 yere s覺rtüstü uzat覺n, bogaza_birsey_kacmasi_heimlich_manevrasi2
5. A覺z içini kontrol edin, hala nefes alam覺yorsa suni solunumu deneyin. bogaza_birsey_kacmasi_heimlich_manevrasi3
6. T覺kan覺kl覺k giderilemedi ise hastan覺n dizleri üzerine oturup ayn覺 bölgeye iki elinizin yard覺m覺yla yukar覺 doru bast覺rarak itme ilemine devam edin. A覺z içini s覺k s覺k kontrol edin. Solunumu destekleyin. Kalp de durmusa temel yaam destei uygulamalar覺na balay覺n.  

 

Çocuklar için:

1. A覺z içini kontrol edin. Görebiliyorsan覺z yabanc覺 cismi ç覺karmaya çal覺覺n. Eer çocuk 1 ya覺n üzerinde ise yumuak bir ekilde Heimlich Manevras覺' n覺 uygulay覺n. bogaza_birsey_kacmasi_heimlich_manevrasi7
2. Eer ç覺kartam覺yorsan覺z bir elinizle gösünden tutarak bebei yüzü yere bakacak ekilde ön kolunuzun üzerine dizinizle destek olacak ekilde yat覺r覺n. Kürek kemikleri aras覺na dier elinizin ayas覺 ile 5 kez vurun. bogaza_birsey_kacmasi_heimlich_manevrasi4
3. 5 kez iaret ve orta parma覺n覺zla göüs hamlesi uygulay覺n bogulma3
4. A覺z içini kontrol edin.  
5. Gerekiyorsa yapay solunum yapt覺rmaya balay覺n  
6. Gerekiyorsa temel yaam destei uygulamalar覺na balay覺n  
7. Baar覺l覺 oluncaya kadar bu ilemlere s覺ras覺yla devam edin.  

 2 yorum

 • Yorumunuz en az 30 karakter olmal覺d覺r. (0)
  T羹m Yorumlar
  • melike

   @ melekkk:

   orda yazanlar覺n ayn覺s覺n覺 yapmal覺s覺n

   Yan覺tla

  • melekkk
   Bebein boaz覺na sa癟 k覺l覺 ka癟arsa ne yap覺lmal覺 ? Benim ve bebeinin sa癟lar覺 癟ok fazla d繹k羹l羹yor ve 羹zerinde hep sa癟 buluyorum ne kadar dikkat etsemde onleyemiyorum.eer bir g羹n sa癟覺 bogazina ka癟arsa ne yapmal覺y覺m.bebeim 5 aylik

   Yan覺tla