Kütüphanecilik Kulübü Görevleri

tarih09.10.2008 22:15 — Öğrenci İşleri,KÜTÜPHANECİLİK KULÜBÜ İÇ YÖNETMELİĞİ


AMAÇ:Kütüphanecilik kulübü ,Lise Dengi Okullar  Eğitici  Kulüpler Yönetmeliğinde belirtilen genel amaçlar doğrultusunda:

MADDE 1. Okulumuz kütüphanesine işlerlik kazandırmak.

MADDE 2. Öğrencilere kütüphaneden yararlanmayı öğretmek.

MADDE 3. Öğrencilere araştırma,kaynak kullanma ve öğrenme zevki aşılamak.

MADDE 4. Kitap okuma zevki ve alışkanlığı kazandırmak.

MADDE 5. Öğrencilerin boş zamanlarını kitap okuyarak ve   araştırma  yaparak geçirmesini sağlamak.

MADDE 6. Öğrencilerin genel kültürlerini artırmak onlara kendini yenileme alışkanlığını kazandırmak

KAPSAM :

MADDE 7. Bu iç yönetmelik Mustafa Kemal Lisesi  Kütüphanecilik  Kulübü  çalışmalarını  kapsar.

GENEL HÜKÜMLER:

MADDE 8.Kütüphanecilik Kulübü bütün üyeleriyle toplantı yaparak,çalışmaları değerlendirir,ilk  toplantıda yıllık çalışma programı hazırlayarak Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Kuruluna sunar.

MADDE 9. Kulüp toplantısı ,kulüp  öğrenci temsilcisinin çağrısı ile yapılır. Toplantıda kararlar oy çokluğu  ile alınır.

MADDE 10.Kulüp yönetim kurulu haftada bir defa toplanarak ,çalışmaları gözden geçirir.

MADDE 11.Kulübün ilk toplantısında yürürlükte bulunan iç yönetmelikte değişiklik yapılması teklif edilirse görüşülür,karar bağlanır.Bu karar kulüp rehber öğretmeni aracılığı ile Rehber ve Psikoloji Danışma Hizmetleri Yürütme Kurulunda görüşüldükten sonra müdürün onayı ile yürürlüğe girer.

MADDE 12. Kulüp rehber öğretmeni toplantılara gözlemci olarak katılır. Kendisinden danışman olarak yararlanılır.

MADDE13.Bütün  toplantılar demokratik kurallar içinde yürütülür.

MADDE14.Bu yönetmeliği okul müdürü yürütür.

2.BÖLÜM

MADDE15.Eğitici kulüpler yönetmelik hükümlerine göre sınıf ve şubelerden seçilen,gönüllü öğrencilerden oluşur

MADDE16.Kütüphanecilik kulübü rehber öğretmeni  Hatice Cansızoğlu'dur.

MADDE17.Genel kurulca kulüp yönetimi için öğrenciler kendi aralarında seçim yaparak,10-C sınıfından Sevim Özcan'ı kulüp öğrenci temsilcisi olarak seçmişlerdir.

3.BÖLÜM

GÖREVLER:

Kulüp Öğrenci Temsilcisinin Görevleri:

MADDE18.Kulüp çalışmalarında,yıllık çalışma programının uygulanmasından birinci derecede sorumludur

MADDE19.Kulüp öğrenci temsilcisinin görevleri şunlardır:

a.Kulüp ile ilgili bütün dilekleri alır,üyeleri toplantıya çağırır.

b.Diğer kulüplerle iş birliği yapar.

c.Rehber öğretmenlerin gözetim,denetim ve yönlendirmelerini üyelere iletir.

d.Kulüp çalışmalarının düzenini,disiplinini ve gelişimini sağlar.

e.Toplantılarda başkanlık eder.

KÜTÜPHANECİLİK KULÜBÜNÜN ÇALIŞMA ALANI:

MADDE20.Kulüp şu alanlarda faaliyet gösterir:


 1. Kendi üyelerinin ve bütün okul öğrencilerinin görü,seziş ve buluş ufuklarını geliştirici çalışmalara yer verir.

 2. Okul kütüphanesinden bütün öğrencilerin yararlanmasını sağlar.

 3. Öğrencilerin kaynak bulmalarına yardımcı olur.


KULÜBÜN TUTACAĞI DEFTER VE DOSYALAR:

MADDE21. Kulüp şu defter ve dosyaları tutar:

a.Toplantı karar defteri.

b.Kulüp çalışmalarını içeren dosya.

c. Öğrenci kitap takip defteri.

d. Öğretmen kitap takip defteri.

f . Öğrenci nöbet defteri.

g.Kitap sayım defteri.

KULÜBÜN SORUMLU OLDUĞU KİŞİ VE KURUMLAR:

MADDE 22. Kulüp öğrencileri adına ,öğrenci temsilcisi;


 1. Okul Müdürüne,

 2. Eğitim uzman yardımcısı ve görevli müdür yardımcısına,

 3. Kol rehber öğretmenlerine,

 4. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Kuruluna,

 5. Kulüp Genel Kuruluna karşı sorumludur.


KÜTÜPHANECİLİK KULÜBÜNÜN İŞBİRLİĞİ YAPACAĞI DİĞER KULÜPLER:

MADDE 23. Kütüphanecilik kulübü Kültür Edebiyat kulübü ile birlikte çalışır.

BU YÖNETMELİK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ  YÜRÜTME KURULUNUN VE OKUL MÜDÜRÜNÜN ONAYI İLE YÜRÜLÜĞE GİRER.  Yorumlar...
  (Toplam 12 yorum var.)


  Sayfa: 1 2

  Bu yorumu gerçekten şikayet etmek istiyor musunuz ???


  Bir sebep belirtmek isterseniz alttaki kutucuğa yazabilirsiniz...
  Pencereyi Kapat...
 1. 06.03.2014 20:16
  Mazhar Efe


  Misafir
  cok güzeldi valla cok işime yaradı Şımarık


 2. 07.12.2014 14:49
  iroş59


  Misafir
  @ sinsi şey:


  tam aradıgım sey

   


Sayfa:1 2


Yorum Yazın