Pazarlama Y繹netimi Final Ders Notlar覺

9.Ünite

Pazarlama kanal覺 = da覺t覺m kanal覺
Pazarlama kanal覺nda 4 çeit fayda kavram覺 vard覺r : ekil,zaman,yer,sahiplik faydas覺d覺r..

ekil faydas覺: Üretim fonksiyonu taraf覺ndan yarat覺l覺r.
Zaman,yer,sahiplik faydas覺 : Pazarlama ve da覺t覺m faaliyetleri sonucunda meydana gelir.
Zaman faydas覺 : Tüketici ürünü sat覺n almak istedii zamanda sat覺a haz覺r tutabilmek anlam覺na gelir.
Yer faydas覺 : Ürünü tüketicilerin istedikleri yerde sat覺a sunabilmekle ilgilidir.
Sahiplik faydas覺 : Ürünlerin sahipliini deitirebilecek tüm gerekli faaliyetleri ifade eder.

Arac覺 türleri :

Arac覺 : Üretici ve tüketici aras覺nda yer alan tüm birimler arac覺 ad覺n覺 al覺r..
Acente ya da Broker : Acenteler genellikle üreticiler ad覺na sürekli olrak çal覺覺rken,brokerler sadece bir ilem baz覺nda çal覺覺rlar.
Perakendeci: Dorudan tüketicilere sat覺 yaparlar. (kap覺ya sat覺,postayla sipari vs..) perakendecilik kapsam覺ndad覺r..
Toptanc覺 : Üreticilerden ürünü al覺p,dier toptanc覺lara,perakendecilere ve örgütsel müterilere ürünleri satan kurululard覺r.
Distribütör : Örgütsel (endüstriyel) pazarlarda daha yayg覺nd覺r. Dier bi ismi da覺t覺c覺d覺r..Sat覺c覺 ad覺na çal覺abildii gibi al覺c覺 ad覺nada çal覺覺r.
Deer katan dier sat覺c覺lar: Yeni ortaya ç覺kan bir arac覺 s覺n覺ft覺r. Üreticiden ald覺klar覺 ürünleri gelitirirler ve deiim deeri kazand覺rd覺klar覺 bu ürünleri tüketicilere satarlar..Bilgisayar yaz覺l覺m ve donan覺m endüstrisinde yayg覺nd覺r.
Yard覺mc覺 Arac覺lar : Ta覺ma ve depolama firmalar覺,bankalar,sigorta irketleri,reklam ajanslar覺 bu arac覺y覺 kullan覺rlar.

Pazarlama kanal覺 ak覺覺 : fiziksel,sahiplik,para,bilgi,tutundurma ak覺覺 olmak üzere 5 tanedir.
Pazarlama kanallar覺 ; tüketim ürünleri ve endüstriyel ürünler olmak üzere 2 ye ayr覺l覺r..

Tüketim ürünleri için pazarlama kanallar覺 :
Üretici-Tüketici kanal覺 ( üretici ve tüketici aras覺nda hiçbir arac覺 yoktur..Örnek : avon,oriflame gibi..)
Üretici-Perakendeci-Tüketici kanal覺 ( Büyük perakende zincirlerinde rastlan覺r..Örnek: Beyaz eyac覺lar)
Üretici-Toptanc覺-Perakendeci-Tüketici kanal覺 (Dayan覺ks覺z tüketim ürünlerinin pazarlamas覺nda en yayg覺n kullan覺lan kanald覺r.)
Üretici-Acente-Toptanc覺-Perakendeci-Tüketici ( Üreticiler ürünlerini toptanc覺ya pazarlamak için acentelere ihtiyaç duyarlar.Örnek: Gazete bayileri)
Endüstriyel ürünleri için pazarlama kanallar覺 :
Üretici-Örgütsel al覺c覺 ( Örnek: Bilgisayar sistemlerinin sat覺覺)
Üretici-Endüstriyel distribütör-Örgütsel al覺c覺 ( Örnek: Kimsayasal maddeler,inaat gereçleri)
Üretici-Acente-Örgütsel al覺c覺 (Kendi sat覺 departmalar覺na sahip olmayan üreticiler bu kanal覺 tercih ederler.)
Üretici-Acente-Distribütör-Örgütsel al覺c覺 (Üretici dorudan distribütörlere satacak beceri ve kaynaklara sahip olmad覺覺nda ya da dorudan distribütörlere satmak uygun olmad覺覺nda kullan覺l覺r.

Geriye dönük pazarlama kanallar覺 : Sat覺lamayan ürünler,iade gazeteler,geri dönüümlü merubat ieleri bu kanaldan geri döner. Bu kanalda u ilevler yerine getirilir ; toplama ve çeitlere ayr覺ma-ta覺ma ve depolama-al覺c覺larla iliki

Beyaz eyada : Üretici-Perakendeci-Tüketici kanal覺 kullan覺l覺r.
Ambalajl覺 g覺da ürünleri,deterjan : Üretici-Toptanc覺-Perakendeci-Tüketici
"Sipari miktar覺 az olan ürünler" için k覺sa da覺t覺m kanal覺 kullan覺lmaz..(Üretici-Acente-Toptanc覺-Perakendeci-Tüketici ) gibi uzun kanal kullan覺l覺r.

Da覺t覺m younluu 3 e ayr覺l覺r : youn,s覺n覺rl覺,seçimli da覺t覺m.. Youn da覺t覺ma örnek ; kibrit,gazete,temizlik malzemeleri-Seçimli da覺t覺ma örnek : giyecek,ev eyalar覺

Pazarlama kanal seçimini etkileyen deiimler ;
Pazar - Ürün - Üretici firma - Kanal üyelerine ilikin - Çevresel ...faktörler olmak üzere 5 e ayr覺l覺r.

Kanal üyelerinin seçiminde kullan覺lan kriterler :Kredi ve finansal koullar-Sat覺 gücü-Ürün dizileri-襤tibar-Pazar kapsam覺-Sat覺 performans覺-Yönetimin süreklilii-Yönetim becerisi-Tutum-Büyüklük

Fiziksel da覺t覺m ilevleri : ta覺ma,stok yönetimi,depolama ve ambalajlama,malzeme aktar覺m覺,müteri hizmet düzeyi ve sipari ileme

Müteri hizmet alanlar覺 7 faktörde toplan覺r:

Sipari ileme süresi-Sipari birletirme süresi-Teslim zaman覺-Stok güvenirlilii-Sipari büyüklüünü s覺n覺rlama-Kabul edilebilir birletirme-
Uyumluluk


10.Ünite

Perakendecilik : Dorudan nihai (son) tüketicilere yap覺lan sat覺t覺r.

Perakendeci Türleri:

Zincir maazalar : Örnek : Tansa ve migros vs..
襤malatç覺n覺n kendi sat覺 maazas覺 : Vakko ve Beymen vs..
Franchise Sistemler : (belli bir firman覺n ürünlerinin yada hizmetinin sat覺覺 için yap覺lan bir anlamaya dayan覺r.)
Genel Maazalar : ( Hertürlü tüketim ürünü satarlar. Carrefour vs..)
-Bölümlü maazalar : Gima
-Özel maazalar: Pierre Cardin
-S覺n覺rl覺 türde ürün satan maazalar : Kasaplar,kuruyemiçiler
Kolayl覺k Maazalar覺 : Geç saatlere kadar aç覺k olan,süpermarketlere nazaran daha pahal覺 olan maazalard覺r..Örnek :7eleven.
襤ndirimli Maazalar : Örnek : ok,Bim vs..
Süpermarketler: Genelde tek katl覺,birçok ürünü bünyesinde bar覺nd覺ran,otopark alan覺na sahip maazalard覺r.
Hipermarketler : Süpermarketlerin daha lüksü olan bu maazalarda restoranlar,kuaför,banka ubeleri vs..bulunur.
AVM (al覺veri merkezi) : Hertürlü olana覺n bulunduu en lüks maazalardan oluan bir gruptur..

Perakendecilikte kullan覺lan çeitli teknolojiler :

Barkod ( Rakam veya harflerin uygun okuma araçlar覺yla okunup deifre edilmesi ve bas覺l覺 bir formda ifade edilmesinin yoludur.)
RFID ( Radyo frekanslar覺 kullan覺larak ürünün "ak覺ll覺 etiketleri" arac覺覺yla her türlü bilgi aktar覺m覺 yap覺lmaktad覺r.Barkodlar覺n aksine,nesnelere temas etmeye ve görsel kontrole gerek yoktur.Etiket,anten,okuyucu,arayüz sistemin bileenlerindendir.)
Al覺veri arkada覺 ( Müterinin maazadan almay覺 planlamas覺na ramen ürünü bulmakta zorluk çektii için,alamadan ç覺kmas覺n覺n olumsuz etkilerini ortadan kald覺ran perakende teknolojisidir.)
Özel Terazi ( Müteriler manav reyonundan ald覺klar覺 ürünleri kendi balar覺na tart覺p barkotlar覺n覺 basabilmektedirler.)
Dokunarak Öde ( Al覺verilerinde kasaya gelen müterinin ödemesi için yapmas覺 gereken tek ey: parmak izini ekrana okutmak)
Kasiyersiz Kasa (Müteriler ald覺klar覺 ürünlerin barkodlar覺n覺 kendileri okutmakta ve ç覺k覺taki görevli taraf覺ndan kontrol ilemi ve para ödeme ilemi yap覺lmaktad覺r)

Müteri Hizmetleri

Ürüne bal覺 hizmetler : Ürünü ambalajlama,iade,sat覺覺 kredilendirme eklinde olabilir.
Müteriye salanan kolayl覺klar: Otobüs servisleri,otoparklar,banka ubeleri,ürünlere yönelik dan覺ma vs..

Bir perakendeci kurumun baar覺 ya da baar覺s覺zl覺覺nda en temel faktörün "maaza kurulu yeri seçimi" olduunu düünür. Örnek : Vakko,beymen gibi markalar覺n yer alaca覺 yerler; seçkin semtler..Coca cola gibi ürünler, otomatik sat覺 makinelerini üniversite kampüslerine yerletirmede dikkat ederler...

Maaza imaj覺 : ayd覺nlatma,覺s覺tma,ses,temizlik,koku,teknolojik yap覺,ürünlerin sunu ekli vs..unsurlar覺 kapsar..
Toptanc覺l覺k : Dorudan perakendecilere veya dier toptanc覺lara endüstriyel ve kurumsal al覺c覺lara ürünleri satan ve nihai tüketicilere önemli miktarda sat覺 yapmayan kii yada kurulular覺n eylemlerini oluturur.
Toptanc覺l覺k Türleri : Tüccar toptanc覺lar- Acente ve Brokerler-Üreticinin sat覺 ubeleri ve bürolar覺d覺r.
Toptanc覺l覺k Yönetimi : Pazarlama stratejisi ( Öncelikle hedef pazar覺 belirlemek zorundad覺rlar. Daha sonra büyüklük,müteri türü,hizmet gereksinimleri gibi kriterlerden yararlan覺rlar.) Finansal Performans ( Toptanc覺 kurumlar覺n baar覺s覺 büyük ölçüde finansal performanslar覺na bal覺d覺r.Finansal performans 2 önemli unsuru kapsamaktad覺r..Kar marj覺 ve stok devir h覺z覺..

11.Ünite

Tutundurma : 襤letmenin mevcut yada muhtemel müterileriyle iletiim kurma ilevini yüklenmi olan pazarlama karmas覺 unsurudur. Tüketicileri bilgilendirme,etkileme,ikna ve tevik etmek amac覺yla oluturulan iletiim yöntemleri tutundurma olarak adland覺rabiliriz.

Tutundurman覺n özellikleri;
襤letiime dayan覺r ve ikna edici özellii vard覺r.
Dorudan sat覺lar覺 kolaylat覺rma,tutum ve davran覺lar覺 etkilemeye yöneliktir.
Dier pazarlama faaliyetleri ile birlikte uygulan覺r ve onlar覺n etkisi alt覺ndad覺r.
襤letmenin d覺 çevresi ile olan iletiimini içerir.
Fiyata dayal覺 olmayan rekabet arac覺d覺r.
Sadece tüketicilere deil,toptanc覺 ve perakendecilerden oluan pazarlama kanal üyelerine de yöneliktir.

Tutundurma Karmas覺 Araçlar覺
Reklam
Sat覺 Tutundurma ( ürünü daha çekici k覺lmak amac覺yla kampanya,promosyon yoluna gidilmesi..)
Halka ilikiler / Duyurum ( iletme hakk覺nda olumlu imaj yarat覺lmas覺na katk覺da bulunur.)
Kiisel Sat覺

襤letiim : Gönderici ile al覺c覺 aras覺nda düünce ortakl覺覺 kurma süreci..

襤letiim sürecini oluturan unsurlar :

Kaynak (gönderici) : 襤letim sürecini balatan,mesajlar覺n覺 al覺c覺ya gönderen kii yada örgütlerdir.
Kodlama (mesaj) : Bir eyi iletmeyi isteyen kayna覺n ürettii sözel,görsel ve iitsel sembollerdir.
襤letiim Kanal覺 : Göndericiden al覺c覺ya yolculuk yöntemidir. TV, gazete, telefon birer kanald覺r.
Mesaj覺n Al覺c覺s覺 : Kayna覺n gönderdii mesaja hedef olan kii ya da kitledir.
Gürültü : 襤letiim sürecinde baz覺 d覺 etkenler mesaj覺n al覺m覺n覺 bozabilir yada müdahale edebilir. ( Müterinin telefonun sürekli çalmas覺 vs..)
Tepki ya da Geri Bildirim : al覺c覺n覺n reaksiyonlar覺 tepki olarak bilinir. Geri bildirim ise, al覺c覺n覺n tepkisinin,göndericiye iletilen k覺sm覺d覺r..
(Kod açma: Al覺c覺 taraf覺ndan mesaj覺n yorumlanarak anlaml覺 bir biçime sokulmas覺na denir.)

Misalen : Kap覺n覺za gelen temizlik ürünü satan kii (kaynak)…Ürünü size tan覺tmas覺 (kodlama).. Yan覺ndaki laptopla temizlik ürünlerini size görsel olarak sunum yapmas覺..(kanal).. Siz yani hedef kitle (al覺c覺)..Apartman覺n otomatiinin kapanmas覺 (gürültü).. O ürün hakk覺ndaki özellikleri duyduktan sonra kafan覺zda uyanan düünce,alsam m覺 almasam m覺 tarz覺nda (kod açma)..Ve almamaya karar verip,ihtiyaç duymad覺覺n覺z覺 dile getirmek (geri bildirim)…

Bütünleik pazarlama iletiimi : 襤letmelerin kulland覺klar覺 çok çeitli tutundurma araçlar覺n覺n koordine edilmesi ve stratejik olarak bütünlemesi ihtiyac覺n覺n ortaya ç覺kard覺覺 kavramd覺r..

Tutundurma Karmas覺:
Faaliyetlerin yönetildii hedef kitle
Ürün yaam erisi : (Tan覺t覺m,büyüme,olgunluk ve düü aamalar覺n覺 kapsar.)
Ürün özellikleri
Sat覺n alma karar sürecindeki aama
Kanal stratejileri

Tutundurma bütçesini belirlemede kullan覺lan yakla覺mlar :

Sat覺lar覺n yüzdesi yakla覺m覺 (gelecek y覺la ilikin tahmin edilen sat覺lar覺n belirli bir yüzdesi al覺narak hesaplan覺r.)
Rekabetçi eitlik modeli
Amaç ve görev yöntemi (Tutundurma bütçesinin oluturulmas覺nda kullan覺lacak en mant覺kl覺 yöntem.)
Ay覺rabildii kadar bütçeleme yöntemi
Keyfi bütçe belirleme yöntemi (zay覺f bir yöntemdir ve teorik temele dayanmaz.)

12.Ünite

Kiisel Sat覺 : Yüz yüze iletiime dayal覺d覺r. Bu iletiimin amac覺; müteriyi bilgilendirmek,ikna etmek,tan覺t覺m yapmak,müteriyle uzun dönemli ilikiler kurmak ve sürdürmektir.

Üstünlükleri :
Etki fazlad覺r.-Hedeflenmi mesaj vard覺r.-Bilgi verme kolayd覺r.-Uzlama salanabilir.-Geri bildirim an覺nda olur.
Zay覺fl覺klar覺:
Maliyet yüksektir.-Ula覺m ve s覺kl覺k az olabilir.-Kontrol yetersizdir.-Tutars覺zl覺k oluabilir.


Sat覺 Görevlileri Kategorileri
Sipari alan sat覺ç覺lar - Siparii destekleyen sat覺ç覺lar ( ilaç sektöründeki temsilciler bu gruba girer.) - Sipari elde eden sat覺ç覺lar : Ticari,teknik,yarat覺c覺 sat覺 görevleri olmak üzere üçe ayr覺l覺r.

Sat覺 temsilcilerinin faaliyetleri :
Müteri problemlerine çözüm salamak
Müterilere hizmet salamak
Mevcut ve yeni müterilere sat覺 yapmak
Müterilerde iyi niyet oluturmak
Firmas覺na pazarla ilgili veri salamak
Müterilerin sat覺n almadan sonra ürünleri kullanmas覺na yard覺mc覺 olmak
Arac覺lar覺n ürünleri kendi müterilerine yeniden satmalar覺na yard覺mc覺 olmak

Sat覺 Gücü Yönetimi :Sat覺 gücü stratejisi ve yap覺s覺n覺n tasar覺m覺n覺,sat覺lar覺n seçilmesi ve ie al覺nmas覺n覺,sat覺ç覺lar覺n eitimini,sat覺 gücünün güdülenmesi ve ücretlendirilmesini, sat覺ç覺lar覺n performans覺n覺n deerlendirilmesini..içerir.

Kiisel Sat覺 Süreci :
Sat覺 ilemi öncesi : Aday müterilerin bulunmas覺 ve yeterliliklerine karar verilmesi - Ziyaret öncesi planlama..
Sat覺 ilemi aamas覺 : Yaklama- 襤htiyaç kefi- Sunu- 襤tirazlar覺n ele al覺nmas覺- Kapatma
Sat覺 ilemi sonras覺 : 襤zleme ve hizmet

Sunu 3 e ayr覺l覺r : Paket,organize,kiiye özel sunu olmak üzere.. Paket ve organize sunu yeni ve deneyimsiz sat覺ç覺lar için uygundur. Kiiye özel sunu ise müterinin ii ve ihtiyaçlar覺n覺n göz önüne al覺nd覺覺 sat覺 sunuu gelitirilir ve sat覺ç覺ya esneklik verir.

13.Ünite

Reklam : 襤letmeler belirli bir kitleyi bilgilendirmek ve ikna etmek amac覺yla gerçekletirilen paras覺 ödenmi ve kiisel olmayan bir iletiim biçimidir.

Reklam Yönetimi:
Reklam amaçlar覺n覺n oluturulmas覺
Reklam bütçesinin belirlenmesi
Reklam stratejisinin gelitirilmesi
Reklam kampanyalar覺n覺n etkinliinin deerlendirilmesi

Reklam覺n Amaçlar覺: Bilgilendirmek-襤kna etmek-Hat覺rlatmak

Mesaj Stratejisi : Tüketicinin dikkatini çekebilmek ve devaml覺 k覺lmak için reklam mesajlar覺 daha iyi planlanm覺,daha elendirici,daha yarat覺c覺 ve tüketici için daha ödüllendirici olmal覺d覺r.

Mesaj覺n söylenme biçimleri : Yaamdan kesit, Yaam biçimi, Tan覺kl覺k, Bilimsel kan覺t, Fantezi, Sembol kiiler

Medya Stratejisi : Geçmite medya stratejisi mesaj stratejisi kadar önemli görülmüyordu. Ancak günümüzde medyadan yer ve zaman sat覺n alma maliyetlerinin artmas覺,medyan覺n bölümlenmesi ve daha odaklanm覺 hedef pazarlama stratejileri medya planlamas覺n覺n önemini art覺rm覺t覺r.

Reklam medyalar覺 aras覺nda seçim yap覺lmas覺
Televizyon (Geni kitleye hitap eder,maliyeti yüksek ve mesajlar k覺sa ömürlüdür.)
Radyo ( Düük maliyetlidir fakat görsel heyecan yaratmaz.)
Dergiler ( Reklamlar uzun ömürlüdür.Maliyeti yüksektir.)
Gazeteler ( Spesifik kitleyi hedefleyemez,düük maliyetlidir.)
Dorudan Posta (Yüksek maliyetlidir fakat spesifik tüketicileri hedefleyebilmek için en iyi medyad覺r.)
Aç覺k alan ( Maliyeti düüktür. Trafik riski ve çirkin görüntü yaratmas覺 nedeniyle eletirilebilir.)
Internet ( Maliyeti düüktür. Belirli bir kitleye ula覺r.),

Sat覺 Tutundurma : Bir ürün ya da hizmetin sat覺n al覺nmas覺n覺 ya da sat覺覺n覺 tevik eden k覺sa vadeli teviklerden oluur. (promosyon ve kampanyalar vs..)

襤letmelerin tüketicileri sat覺n almaya ikna etmek için s覺kça kulland覺klar覺 araçlar : Örnek ürün da覺t覺m覺 - Kupon da覺t覺m覺 - Armaanl覺 paketler - Armaan da覺t覺m覺 - Fiyat indirimleri - Para iadeleri - Yar覺ma ve Çekililer

Halkla ilikiler / Duyurum : Halkla ilikiler faaliyetlerinin hedefledii gruplar içsel olarak çal覺anlar,çal覺anlar覺n aileleri,sendikalar ve hissedarlard覺r. Hedef tüketiciler,tedarikçiler,rakipler,toptanc覺 ve perakendeciler halkla ilikilerin hedef kitlesi aras覺nda yer al覺r.

14.Ünite

襤letme amaçlar覺na ulamay覺 salayacak deiimi gerçekletirmek üzere mallar覺n,hizmetlerin,fikirlerin gelitirilmesi,fiyatland覺r覺lmas覺 ve da覺t覺lmas覺na ilikin olarak birden çok ülkede yap覺lan planlama ve uygulama sürecidir.

Bir iletmenin uluslar aras覺 pazara girmekte elde edebilecei avantajlar:
Kar覺lat覺rmal覺 üstünlüklerden yararlanmak ( Japonya televizyonda,Fransa arapta,Türkiye tekstilde bir üstünlüe sahiptir…vs..)
Rekabet edebilmek veya Rekabetten kaç覺nmak
Vergi avantajlar覺 elde etmek
Ürünün pazarda kalma süresini uzatmak
Kârlar覺 korumak veya art覺rmak

襤letmenin D覺 pazara giri ekilleri :

襤hracat
- Dolayl覺 ihracat
- Dolays覺z ihracat
Lisans verme - Ortak giriimde bulunma - Dorudan d覺 ülkelerde yat覺r覺m yapma

Ortak giriimler : Yerel bir iletme ile ortakl覺a giriilerek yap覺l覺r.
-Stratejik birlemeler : Rakipleri engellemek ve ortaklaa kar覺l覺k vermek üzere kurulur.
-Yönetim sözlemeleri : 襤letme bak覺m覺ndan arat覺rma-gelitirme ve pazarlaman覺n önemli olduu durumlarda yönetim sözlemeleri ön plana ç覺kmaktad覺r.

Uluslar aras覺 pazarlamada çevre faktörleri
- Çevre faktörü olarak kültür- Ekonomik çevre faktörleri- Yasal ve politik çevre faktörleri ( ambargo yat覺r覺mlar,ihracat denetimi,ithalat denetimi gibi uluslar aras覺 pazar覺 düzenleyen s覺n覺rlamalar 3 bal覺k alt覺nda yoplan覺r.)- Demografik çevre faktörleri- Doal çevre faktörleri- Teknolojik çevre faktörleri

Uluslar aras覺 pazarlamada fiyatland覺rma stratejileri: Pazar覺n kayma覺n覺 alma - Talebin yayg覺nlat覺r覺lmas覺 - Pazara nüfus etme - Rakiplerin pazardan d覺lanmas覺

Uluslar aras覺 Ticarette kullan覺lan Ödeme ekilleri

Konsinye sat覺 : Mal bedelinin mal sat覺ld覺kça ödendii bir ödeme biçimidir. Pek tercih edilmeyen bir ödeme eklidir.
Poliçe Kar覺l覺覺 Ödeme : Mal bedelinin poliçe kar覺l覺覺 ödenmesi esas覺na dayan覺r. 襤hracatçi aç覺s覺ndan risk daha düüktür..
Akreditifle Ödeme : 襤hracatta en yayg覺n kullan覺lan ödeme biçimidir.
-Teyitli ve teyitsiz akreditif : En güvenilir akreditif türüdür.
-Devredilebilir akreditif : 3.bir ahsa ya da kurulua devredilme hakk覺 olan akreditiftir.
-Rotatif akreditif: Sürekli yenilenen akreditiftir.
-Bölünebilir akreditif: Akreditifin 1 den fazla ihracatçi taraf覺ndan kullan覺lmas覺na olanak salar.
-Vazgeçilebilir ve vazgeçilmez akreditifler
Pein Ödeme : Mal bedelinin ihracat ilemi gerçekletirilmeden önce efektif,çek,havale ve seyahat çekiyle ödenmesidir.
Uluslar aras覺 pazarlarda en çok kullan覺lan fiyat kavramlar覺 : FOB-FAS-CIF
Genellikle ihracatta FOB, ithalatta CIF kullan覺l覺r.

FAS: Gemi dorultusunda teslim-FOB : Gemi bordas覺nda teslim-CIF : Mal bedeli,sigorta ve navlun

Damping : Fiyatland覺rmada rakiplere zarar vermek amac覺yla fiyat覺n çok düük tutulmas覺na denir.

15. Ünite

Küreselleme ile kaliteye verilen önemin artmas覺 1970 y覺l覺nda balam覺t覺r.

Veritabanl覺 pazarlama : Talebi tevik etmek,potansiyel ve olas覺 müterileri bir elektronik veri haf覺zas覺na kaydederek onlara daha yak覺n olmak,gelecekteki tüm ilikileri gelitirmeye katk覺da bulunmak,tüm pazarlama çabalar覺n覺n daha gerçekçi planlanmas覺n覺 yapmak..
Veritabanl覺 pazarlamada i süreçleri : Analiz-Planlama-Uygulama-Denetim

-Analiz : (Veritabanl覺 pazarlaman覺n en güçlü aamas覺d覺r. Bilgi destei verir,elde edilen bilgide doru eylemlerin doru zamanda yap覺lmas覺n覺 salar.)
-Planlama : (Çapraz kontrol üzerinde younlaarak bu sürece destek verir.)
-Uygulama : ( Belirli bir eylemin güçlü ya da zay覺f yönlerinin görülebilecei bir aamad覺r.)
-Denetim : ( Baar覺 ya da baar覺s覺zl覺覺n izlenmesine ve zaman覺nda düzenleyici önlemlerin al覺nabilmesine olanak tan覺r.)

Veritabanl覺 Pazarlaman覺n Deeri : Müteri tan覺ma ve anlamada art覺-Müteri hizmetlerinde gelime-Pazar覺n daha kapsaml覺 anla覺lmas覺-Rakipler hakk覺nda daha iyi bilgi-Sat覺 faaliyetlerini etkin yönetme-Pazarlama kampanyalar覺 gelitirme-Müterilerle daha iyi iletiim

襤likisel Pazarlama : Müteri ilikilerini,iletiim alar覺n覺 ve kar覺l覺kl覺 etkileimi içeren pazarlama olarak kabul edilmektedir. 襤likisel pazarlaman覺n 2 odak noktas覺 bulunmaktad覺r. Müterileri elde etmek ve müterileri elde tutmak.

襤likisel pazarlamayla ilemsel pazarlama aras覺ndaki fark : 襤likisel pazarlama,yeni müteri bulmaktan çok mevcut müterileri elde tutma ve onlarla iliki gelitirme üzerinde younlamakta..襤lemsel pazarlama ise; tek bir sat覺覺n yap覺lmas覺 üzerinde odaklanmaktad覺r.

Birebir Pazarlama : Bu pazarlaman覺n temel unsuru; müterinin nas覺l farkl覺l覺klar gösterdiini anlamay覺 ve bu farkl覺l覺klar覺n her bir müteriye göre iletmenin nas覺l davranmas覺 gerektii konusunda bir strateji oluturmas覺n覺 içermektedir.Birebir pazarlama müteri sadakatini,her bir müteri ile tek tek iliki kurarak gerçekletirir.
Birebir pazarlaman覺n basamaklar覺
- Müterileri tan覺ma- Müterileri farkl覺lat覺rma- Müteriler ile etkileime girme- Ürün ya da hizmeti her müterinin ihtiyac覺na uygun hale getirme

襤zine Dayal覺 Pazarlama : Yeni müteriler yerine,a覺rl覺kl覺 olarak mevcut müterilere odaklanmak gerekmektedir. Müteriler bu süreçte 5 evre geçirmektedir : yabanc覺,dost,müteri,sad覺k müteriler, kadrolu müteriler..
Deneyimsel Pazarlama : Müterinin deneyimlerini anlamaya odaklan覺r,müterilerin ürünün hangi özelliklerinden holand覺覺n覺 ortaya ç覺kar覺r.
Radikal Pazarlama : Çok fazla Pazar arat覺rmas覺na dayanmayan,reklam ajanslar覺na ve marka yöneticilerine gereksinim duymayan bir yakla覺md覺r. Müterileri anlama,yeni çözümler bulma,derin ve samimi ilikiler kurma gibi durumlarla ilgilenmektedir.
Amaca Yönelik Pazarlama : 襤letmelerin sosyal sorunlar覺 ele almalar覺 ve ürünlerini markalar覺n覺n sat覺 gelirleriyle bu sorunlar覺n çözümüne katk覺da bulunurken kendilerine de imaj gelitirme,marka bal覺l覺覺 yaratma gibi olumlu katk覺lar salamalar覺 anlam覺nda tan覺mlanmaktad覺r.1 yorum

 • Yorumunuz en az 30 karakter olmal覺d覺r. (0)
  T羹m Yorumlar
  • G羹ncel blog

   Teekkürler dostum.

   Yan覺tla

襤lginizi 癟ekebilir...