Osmanlı Armasının anlamı esrarı

tarih22.10.2008 01:47 — Genel,Osmanlı Armasının esrarı çözüldü


Osmanlı
Devleti'nin sembolü haline gelen 'Osmanlı arması' fikri bakın kimden
çıkmış? Ve işte armanın üzerindeki sembollerin anlamı..

Atatürk
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Yard. Doç. Dr.
Selman Can, Osmanlı Devleti'nin sembolü haline gelen 'Osmanlı arması'
fikrinin İngiltere Kraliçesi Victoria'dan çıktığını söyledi.

Osmanlı'da
arma geleneğinin bulunmadığını belirten Can, Kraliçe Victoria'nın 19.
yüzyılda arma tasarımı yaptırarak, Sultan Abdülmecid'e hediye ettiğini
söylüyor. Osmanlı arşivlerinde araştırmalar yapan Dr. Can; tepesinde
güneş, hükümdarın tuğrası, Osmanlı sancağı, adaleti temsil eden terazi,
Kur'an-ı Kerim gibi birçok sembollerle Osmanlı'yı anlatan armanın
İngilizler tarafından yapıldığını savunuyor.

Dr. Selman Can,
arma fikrinin Osmanlı ile Rusya arasındaki Kırım Savaşı sırasında
ortaya çıktığını anlatıyor. Dr. Can'ın verdiği bilgilere göre, bu
dönemde İngiltere, Osmanlı ile yakın ilişkiler kurmaya çalışıyordu.
Fransa'nın Sultan Abdülmecid'e verdiği 'Legion' nişanı İngiltere'yi
harekete geçirdi.

İngiltere Kraliçesi Victoria, Fransa'nın
verdiği nişana karşılık Kasım 1856'da Dizbağı Nişanı'nı Osmanlı
Sultanı'na sundu. Dr. Can, nişanla birlikte gelen Osmanlı armasıyla
ilgili şu bilgileri veriyor: "Böylece Sultan Abdülmecid, Dizbağı
Nişanı'nın sahibi oldu.

 


1- Tuğranın etrafındaki güneş motifi, padişahın güneşe benzetilmesinden ileri gelir
2- II. Abdülhamit'in tuğrası
3- Sorguçlu serpuş: Osman gaziyi ve tahtı temsil eder
4- Yeşil Hilafet sancağı
5- Süngülü tüfek: Nizam-ı Ceditle birlikte Osmanlı ordusunun asıl silahı olmuştur
6- Çift taraflı teber
7- Toplu tabanca
8- Terazi: şeşper ve asaya asılıdır, adaleti temsil eder.
9- (Üstte) Kuran-ı Kerim. (Altta) Kanunnameler.
10- Nışan-ı al-i imtiyaz: Devlet adına faydalı işlerde bulunmuş ilim adamları, idareci ve askerlere veriliyordu.
11-
Nışan-ı Osmani: Sultan Abdülaziz Han tarafından 1862'de ihdas edilmiş
olup, devlet hizmetinde üstün başarı sağlayanlara verilirdi.
12- Asa ve şeşper
13- Çapa, Osmanlı denizciliğini temsil eder.
14- Bereket boynuzu
15- Nışan-ı iftihar
16- Yay
17- Mecidi nişanı
18- Borazan, modern mızıka takımının kullandığı çalgı aletidir
19-
Şefkat nışanı, 1878'de II. Abdülhamit Han tarafından ihdas edilmiş
olup; savaş zamanında, büyük afetlerde devlete, millete hizmet eden
kadınlara verilirdi.
20- Top gülleleri (Bazı armalarda bulunmuyor.)
21- Kılıç
22- Top, topçu ocaklarını temsil eder.
23- El siperlikli tören kılıcı: bu kılıç klasik Türk kılıcı olmayıp, o devirdeki subaylar tarafından kullanılırdı.
24- Mızrak.
25- Çift taraflı teber, orduda üst düzey görevliler tarafından üstünlük sembolü olarak kullanılmıştır.
26- Tek taraflı teber (balta)
27- Bayrak
28- Osmanlı sancağı
29- Mızrak: Son dönem mızraklı süvari alaylarını remzeder
30-
Kalkan, Ortasında stilize edilmiş bir güneş motifi var. 12 yıldız:
Rivayete göre bu 12 yıldız 12 burcu temsil eder. Güneş bu burçlar
üzerinde hareket eder

Ancak 1346'da Kral III. Edward tarafından
ortaya çıkarılan Dizbağı Nişanı'nın geleneğinde şöyle bir uygulama
vardır: Nişanı alan kişi ya da hükümdarların armaları Londra'da Windsor
Sarayı'nda bulunan Saint George Kilisesi'nin duvarında asılmaktadır.
Ancak Osmanlı Padişahı'nın arması bulunmamaktadır. Bunun üzerine
Kraliçe Victoria, Prens Charles Young ismindeki arma uzmanını Osmanlı
için arma tasarlamak üzere görevlendirir. İstanbul'a gelerek
araştırmalarda bulunan Young'a, Etyen Pizani isminde bir tercüman
yardımcı olur."

İngiliz tasarımcı, padişahlık alameti olan
saltanat kavuğunu, sorgucu, ay-yıldızlı sancağı ve tuğrayı ön plana
çıkararak bir arma hazırlar. Bir yılda hazırlanan arma, Osmanlı
Devleti'nin Londra Sefiri Kostaki'ye teslim edilir. Kostaki tarafından
İstanbul'a gönderilen arma çizimlerini Sultan Abdülmecid de beğenir. Bu
şekilde oluşan Osmanlı Devleti arması İngiltere'nin Saint George
Kilisesi'ndeki yerini alır. Kraliçe Victoria'nın Charles Young'a
tasarlattığı arma, Sultan 2. Abdülhamit döneminde terazi ve silahlar
eklenerek son şekline kavuşur.

Tarih bilgisinin söylentilerle
oluşturulamayacağını kaydeden Dr. Selman Can, şu uyarıda bulunuyor:
"Tarihle iç içe yaşayan bir toplumuz. Ancak tarihî konular üzerinde
bilgi birikimimiz son derece zayıf. Sorgulamayı ve araştırmayı öğrenen
nesiller ancak tarihi doğru okuyabilir."

Otuz ayrı sembol bulunuyor

Prens
Charles Young ismindeki bir İngiliz tarafından tasarlanan Osmanlı
armasında; güneş, 2. Abdülhamit'in tuğrası, sorguçlu serpuş, kalkan,
sancak, mızrak, top, kılıç, borazan, yay, çapa, hilafet sancağı,
Kur'an-ı Kerim, terazi, kılıç, süngülü tüfek, şefkat nişanı, Mecidi
nişanı, nişan-ı iftihar, nişan-i Osmani gibi 30 ayrı sembol bulunuyor.
Bir önceki konu : internetten ücretsiz telefon görüşmesi

Yorum Yazın