Burslu Vak覺f ve Kurumlara Ait Bilgiler

Bilindii gibi a癟覺k繹retim 繹rencilerine babakanl覺k bursu verilmiyor. Ge癟en y覺l a癟覺k繹retim 繹rencilerinede burs verilecei s繹ylensede bu y覺l itibariyle burs imkan覺 tamamen kapand覺.

Fakat a癟覺k繹retim 繹rencileri 繹zel kurumlardan ve vak覺flardan burs alma imkan覺na sahip. Bulabildiim vak覺flar覺 sizlerle paylamak istedim. Umar覺m size uyan, burs alabileceiniz bir vak覺f veya kamu kurumu mevcuttur.

1) Abant 襤zzet Baysal niversitesi Arat覺rma ve Gelitirme Vakf覺 Baar覺l覺 ve maddi durumu yetersiz 繹rencilere burs veriliyor. Bavurular eitim d繹neminin ba覺nda yap覺lmaktad覺r.
Tel: (0-374) 253 45 11 / 45 06
2) Adana Ticaret Odas覺 Sosyal Hizmet Eitim Vakf覺 Y羹ksekokul ve 羹niversitelerde okuyan ve maddi destee ihtiya癟 duyan, Adana’na oturan baar覺l覺 繹rencilere burs veriliyor. Burs m羹racatlar覺 1-31 Ekim tarihleri aras覺nda yap覺lmaktad覺r, Ocak ay覺ndan itibaren 8 ay s羹resince burs verilmektedir.
Web Adresi: http://www.atosev.org.tr/burslar.html
Tel : (0-322) 232 59 13
3) Ad覺yaman K羹lt羹r Ve Eitim Vakf覺 Bu bursa bavurabilmek i癟in anne veya baban覺n Ad覺yamanl覺 olmas覺 gerekmektedir. rencinin maddi durumunun yetersiz, ama ayn覺 zamanda baar覺l覺 olmas覺 gerekmektedir. Son olarak m羹lakat yap覺lmaktad覺r. Bavurular 15 Eyl羹l’dedir.
Tel: (0-416) 213 47 30
4) Ar覺 Eitim ve K羹lt羹r Vakf覺 Maddi durumu yetersiz, anne veya babas覺 Ar覺 doumlu olan 繹rencilere burs verilmektedir.
Tel: (0-472) 215 39 58
5) Alarko Eitim ve K羹lt羹r Vakf覺 Ekim ay覺nda balayan burslar 8 ay boyunca devam etmektedir. Verilecek burs miktar覺 her 繹retim y覺l覺 i癟in yeniden belirlenmektedir.
Web Adresi: www.alarko.com.tr/alevwebformc1.doc
Tel: (0-212) 258 61 20
6) Ali Osman S繹nmez Vakf覺 Vak覺f sadece iletme alan覺nda 繹renim g繹ren 繹rencilere burs vermektedir. Bursiyer adaylar覺n覺n Bursal覺 ya da orta 繹renimini Bursa’da tamamlam覺 olmas覺 gerekmektedir.
Tel: (0-224) 261 04 40
7) Ankara Bitlis Eitim ve Tan覺tma Vakf覺 1-31 Eyl羹l tarihleri aras覺nda bavurular yap覺l覺r. 4 y覺ll覺k fak羹ltede okumak ve 繹rencinin anne ya da babas覺n覺n Bitlisli olmas覺 art覺 aranmaktad覺r.
Tel: (0-312) 418 69 16
8) Ankara ankaya Eitim ve K羹lt羹r Vakf覺 Ankara’daki 羹niversitelerin 4 y覺l覺k 襤襤BF ve Fen Ebebiyat fak羹ltelerinde okuyan 繹rencilere 8 ay boyunca burs verilmektedir. Bavuru kosullar覺 Eyl羹l ay覺nda a癟覺klanmaktad覺r. Ekim ay覺nda bavurular覺n yap覺lmas覺 gerekmektedir.
Tel: (0-312) 438 05 43
9) Ankara Durak Eitim rt. Day. ve Yar.Vakf覺 Ekim ay覺nda burs bavurular覺 yap覺lmaktad覺r. 4 y覺ll覺k bir fak羹ltede 繹renci olmak yeterlidir.
Adres: Z羹beyde Han覺m Mah.Sulug繹z Sok.No:15/1 襤skitler -ANKARA
Tel: (0-312) 341 31 36
10) Ankara T羹rkiye 襤nsan Kaynaklar覺 Vakf覺 niversite birinci s覺n覺f覺 baar覺 ile tamamlad覺ktan sonra Bireysel Geliim Program覺’na kabul edilen 繹renciler, fak羹ltelerin ikinci akademik y覺l覺ndan balayarak 羹癟 y覺l s羹reyle her y覺l Ekim – Haziran aylar覺 aras覺nda toplam sekiz ay ayl覺k burs almaya hak kazan覺rlar. Burs miktar覺 her y覺l Vak覺f Y繹netim Kurulu taraf覺ndan tespit edilir.
Web Adresi: http://www.tikav.org.tr/bgpbasvuruformu.htm
Tel: (0-312) 442 4822-438 05 43
11) As覺m Kocab覺y覺k Vakf覺 Baar覺l覺 ve ihtiya癟 sahibi 繹rencilere burs veren vakf覺n 繹ncelii yetim, 繹ks羹z veya anne-babas覺 ayr覺 olan 繹rencilere tan覺maktad覺r. Bu burstan mezun oluncaya kadar yararlanmak i癟in y覺ll覺k not ortalamas覺n覺n 4 羹zerinden 2,5 olmas覺 gerekmektedir. Bavuru Ekim ay覺nda yap覺lmaktad覺r. Vak覺f ge癟tiimiz y覺llarda 襤stanbul niversitesi, 襤stanbul Teknik niversitesi, Boazi癟i niversitesi ve Ortadou Teknik niversitesi; M羹hendislik, 襤letme ve 襤ktisat b繹l羹m羹nde okuyan 繹rencilere burs vermiti. Bu y覺l ise hen羹z bir a癟覺klama yap覺lmad覺. Burs m羹racaat覺, s繹z konusu okullara kay覺t yapt覺rm覺 繹rencilerin kendi okullar覺n覺n burs ofislerine yap覺lmaktad覺r.
Tel: (0-212) 251 34 10
12) Ayd覺n Ticaret Odas覺 Ayd覺n Ticaret Odas覺, b羹nyesinde kurulu bulunan Ayd覺n Ticaret Odas覺 renci Okutma ve Eitim Vakf覺 unvanl覺 kurumla, sadece Ayd覺n’da ikamet eden ve en az 4 y覺ll覺k y羹ksek 繹retim kurumlar覺nda 繹renim g繹ren 繹rencilere kredi verilmektedir.
Tel: (0-256) 213 22 02
13) ada Yaam覺 Destekleme Dernei 襤stanbul i癟inde okuyan 羹niversite 繹rencilerine kar覺l覺ks覺z burs veriyor. Eyl羹l’羹n ilk haftas覺nda bavurulmas覺 gerekiyor.
Web Adresi: http://www.cydd.org.tr/nasilburs.asp
Tel: (0-212) 252 44 33
14) Eskiehir Sanayi Odas覺 Eskiehir veya Bilecik doumlu, Eskiehir veya Bilecik il s覺n覺rlar覺 i癟inde yer alan bir liseden mezun olan ve M羹hendislik ve 襤dari Bilimler Fak羹ltesi’ni kazanan 25 ya覺n覺 amam覺 baar覺l覺 繹rencilere burs veriliyor. Bavurular, Eskiehir Sanayi Odas覺 veya Eskiehir K覺z覺lay ube Bakanl覺覺’ndan al覺nacak form ile Eskiehir Sanayi Odas覺’na yap覺lmaktad覺r.
Tel: (0-222) 236 03 60
15) Faisal Finans Kurumu Vakf覺 Vakf覺n burs aday覺nda arad覺覺 artlar; bir 羹st s覺n覺fa ge癟erken bor癟lu dersi olmamas覺, baka vak覺ftan veya kurumdan burs almamas覺, disiplin su癟u ilememi olmas覺, savc覺l覺k taraf覺ndan hakk覺nda soruturma a癟覺lmam覺 olmas覺. Bavurular Ekim ay覺ndad覺r.
Tel: (0-212) 251 65 20
16) Hac覺 mer Sabanc覺 Vakf覺 Burs, y羹ksek繹renim s羹resince, Ekim ay覺nda balamak 羹zere, her y覺l 9 ayl覺k bir s羹re i癟in kar覺l覺ks覺z, fakat geri 繹demeli olarak verilmektedir. Sabanc覺 Vakf覺 burslar覺 i癟in bavurular覺n ve gerekli belgelerin 繹renci taraf覺ndan en ge癟 17 Ekim 2008 akam覺na kadar kay覺tl覺 olduu 羹niversitenin renci 襤leri / Burs Ofisi’ne teslim edilmesi gerekmektedir. Maddi destee ihtiyac覺 olan 癟al覺kan ve baar覺l覺 繹rencilere y羹ksek 繹renimleri s羹resince verilen ancak geri 繹deme y羹k羹ml羹l羹羹 bulunan bursun ad覺 Sosyal Ama癟l覺 Burs (SAB). Bu burs i癟in, 繹rencilerin 羹niversiteye giri s覺nav覺nda ald覺klar覺 puan ile bir 繹nceki okulda veya sonraki s覺n覺flarda g繹sterdikleri baar覺lar ve mali durumlar覺 dikkate al覺nmaktad覺r. Her y覺l Eyl羹l ay覺nda 羹niversitelere g繹nderilen ve gazetelerde yay覺nlanan duyurular覺n ard覺ndan bavuruda bulunanlara form g繹nderilmekte ve gerekli koullar覺 ta覺yan 繹rencilerin m羹racaatlar覺 deerlendirilmektedir.
Burslar ile ilgili sorular覺n覺z i癟in:
Tel: (0-212) 385 89 01
17) 襤mam Hatip Liseleri Mezunlar覺 ve Mensuplar覺 Dernei (NDER) Dernek 襤mam Hatip Lisesi mezunu 繹rencilere burs vermektedir. Burs alabilecek 繹rencilerde belli kriterler arayan NDER’in baar覺l覺 繹renciler i癟in yurt d覺覺 burslar覺 da bulunuyor. 2008-2009 y覺l覺 i癟in burs bavurular覺 balad覺. 襤lgilenen 繹renciler NDER’in internet sitesinden bavuruda bulunabilir.
Web Adresi: http://www.onder.org.tr/YaziGoster.asp?ID=80
Tel: 0 (212) 519 09 53
18) 襤stanbul Sanayi Odas覺 Vakf覺 niversite ve meslek y羹ksek okullar覺n覺n teknik b繹l羹mlerinde okuyan 繹rencilere burs vermektedir. Burs verilecek aday覺 繹rencinin 繹renim g繹rd羹羹 kurum se癟er ve vak覺fa bildirir.Web Adresi: http://www.isov.org.tr/tr/index.asp?page=burslar
Tel: (0-212) 293 54 18-19
19) 襤stanbul Ticaret Borsas覺 Vakf覺 Her y覺l en fazla 23 kiiye kar覺l覺ks覺z burs vermektedir. 襤ktisad b繹l羹mlerinden herhangi birinde okuma art覺 aranmaktad覺r. rencilerin Marmara veya 襤stanbul niversitesi’lerinden olmak zorunluluu vard覺r. Bavurular Ekim ay覺ndad覺r. Istanbul Ticaret Borsas覺 Burs bavurusu yapmadan 繹nce Istanbul Ticaret Borsas覺 orijinal websitesini ziyaret ediniz veya aa覺da belirtilen iletiim numaras覺n覺 aray覺n覺z.
Tel: (0-212) 511 84 40
20) 襤stanbul Ticaret Odas覺 Vakf覺B ursun miktar覺 her Aral覺k ay覺nda deimektedir. Aran覺lan art; 繹rencinin maddi imk璽n覺n覺n yetersiz ve herhangi bir 羹niversitede iktisati ile ilgili b繹l羹mlerinden birinde okuyor olmas覺.
Web Adresi: www.ito.org.tr/itoportal/Dokuman/BursBasvuruFormu.doc
Tel: (0-212) 511 41 50
21) 襤zmir Ticaret Odas覺 襤zmir doumlu, 襤zmir’de ikamet eden veya 襤zmir’deki 繹renim kurumlar覺nda 繹renim g繹ren 繹rencilere burs verilmektedir. Burs alacak olan 繹rencinin, baka bir kurum veya kurulutan burs almamas覺, iktisadi destee ihtiya癟 duymas覺 ve baar覺l覺 bir 繹renci olmas覺 gerekmektedir. Kar覺l覺ks覺z olan bursun ka癟 繹renciye verilecei ve miktar覺 繹renim y覺l覺 balamadan 繹nce y繹netim kurulunca belirlenmektedir.
E-mail: info@izto.org.tr
Tel: (0-232) 441 77 77
22) K覺z覺lay Gen癟lik M羹d羹rl羹羹 Dernek癟e verilmekte olan kar覺l覺ks覺z burs yard覺mlar覺, toplumsal yard覺ma muhta癟, kendi imkanlar覺 ile tahsil hayatlar覺n覺 devam ettiremeyen 繹rencilere verilmektedir. rencinin baar覺l覺 olmas覺 ve s覺n覺fta kalmam覺 olmas覺 gerekmektedir.
Tel: (0-312) 430 23 00
23) Sal覺k ve Eitim Vakf覺 nceki y覺llarda t覺p fak羹ltesinde okuyan ve 3.4.5 ve 6. s覺n覺f 繹rencilerine burs veren vak覺f ge癟tiimiz y覺l i癟in burs vermemiti. Bu y覺l i癟in ise hen羹z bir a癟覺klama yap覺lmad覺. Tel: (0-216) 474 25 35
E-mail: sevbilgi@sev.org.tr
24) Sema Yazar Gen癟lik Vakf覺 Vak覺f, her y覺l 羹niversite 繹rencilerine katk覺da bulunmak amac覺yla burs vermektedir. Bursun devaml覺l覺覺 her y覺l baar覺l覺 olma kouluna bal覺d覺r. Burs verilen 繹rencilerin herhangi bir kurulutan burs ve yard覺m alm覺yor olmas覺 gerekmektedir. Burs talebinde bulunan baar覺l覺 ve maddi y繹nden destee muhta癟 繹rencilerin vak覺ftan alacaklar覺 formu doldurarak Ekim ay覺 ba覺na kadar m羹racaat etmeleri gerekmektedir.
Web Adresi: http://www.semayazar.org.tr/tr/burs.htmlTel: (0-312) 284 44 00
25) T羹rk Diyanet Vakf覺 Yakla覺k olarak 200 繹renciye burs veriyor. Burs verilecek 繹rencinin babas覺n覺n Diyanet 襤leri personeli olmas覺, anne ve babas覺ndan birisinin ya da ikisinin birden vefat etmi olmas覺, derslerinde baar覺l覺 olmas覺 ve kazand覺覺 okulun ilk 5 tercihi aras覺nda olmas覺 aranan koullard覺r. Burs miktar覺, burs aday覺n覺n bu 繹zelliklerine ve puan覺na g繹re belirlenmektedir. Bavurular Eyl羹l ay覺ndad覺r.
Web Adresi: https://burs.diyanetvakfi.org.tr
Tel: (0-312) 417 12 35/557-558
26) T羹rk Eitim Vakf覺 Yakla覺k 5000 lisans ve lisans 羹st羹 繹renciye burs vermektedir. Yurti癟i burs i癟in bavurular Ekim ay覺 i癟inde 繹renim g繹r羹len kuruma yap覺labilir. Yurtd覺覺 burslar i癟in bavurular ise TEV’e yap覺labilir. Atat羹rk ilke ve ink覺laplar覺na bal覺 olmak, baar覺l覺 olmak burs almada 繹n plana 癟覺k覺yor. Burslara bavuru tarihi 1-31 Ekim’dir.
Web Adresi: TEV
Tel: (0-212) 217 58 58
27) Yaar Eitim Vakf覺 Bavurular Ekim ay覺nda yap覺lmaktad覺r. Toplam 150 繹renciye burs verilmektedir.
Web Adresi: YAAR E襤T襤M ve KLTR VAKFI
Tel: (0-232) 482 22 00
28) Yirmibirinci Y羹zy覺l Eitim ve K羹lt羹r Vakf覺B aar覺l覺 fakat eitimlerini s羹rd羹r羹rken zorlanan gen癟lere burs verilmektedir. 15 Eyl羹l-15 Ekim aras覺nda bavuran adaylar s覺ra numaras覺na g繹re m羹lakata al覺nmaktad覺r. Belli bir puanlamaya tabii tutulan adaylara daha sonra burs verilebilinmektedir.
Web Adresi: 21.Y¼zy±l E顫itim ve K¼lt¼r Vakf±
Tel: (0-212) 288 9072 / 73 – 274 15 02
29) Yumlu Eitim K羹lt羹r Ve Bilimsel Arat覺rma Vakf覺 Baar覺l覺 ve maddi destee gereksinimi olan 羹niversite 繹rencilere burs verilmektedir. SS sonu癟lar覺na g繹re vak覺f癟a belirlenen fak羹lteleri kazanan 繹renciler Eyl羹l sonuna kadar burs i癟in m羹racat edebilmektedir. Genel olarak vak覺f, bursiyerlerini 襤stanbul d覺覺nda yerleik, 羹niversite s覺nav覺nda ilk s覺ralar覺 alacak kadar baar覺l覺, yaama 癟ada bir pencereden bakan, 羹lkenin orta ve alt gelir gruplar覺na mensup ailelerin 癟ocuklar覺 aras覺ndan se癟ilmektedir.
Tel: (0-216) 489 49 45
30) Y羹z羹nc羹 Y覺l niversitesi Vakf覺 Burstan sadece Y羹z羹nc羹 Y覺l niversitesi 繹rencileri faydalanabilmektedir. Bavurular Ekim ay覺ndad覺r.
Tel: (0-432) 225 16 90
BURS VEREN KAMU KURULULARI1)
Ankara B羹y羹kehir Belediyesi Ankara’da dar gelirlilere, doal afet madurlar覺na, ehit 癟ocuklar覺na, 繹ks羹z ve yetimlere verilen bursa 1-30 Ekim tarihleri aras覺nda bavurular覺n yap覺lmas覺 gerekmektedir.
Web Adresi: Ankara B羹y羹kehir Belediyesi
Tel: (0-312) 310 83 87
2) Babakanl覺k Sosyal Yard覺mlama ve Dayan覺may覺 Tevik Fonu Ekim ay覺n覺n son haftas覺 ile Kas覺m ay覺n覺n ba覺nda bavurulabilinir. A癟覺k 繹retim fak羹ltesi 繹rencileri dahil bu bursa t羹m 羹niversite 繹rencileri bavurabilir. Bavuru formlar覺, Y羹ksek繹retim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (YKYK) bal覺 b繹lge ya da yurt m羹d羹rl羹klerinden al覺nabilinir.
Web Adresi: …:::<<< | BABAKANLIK ANA SAYFA |>>>:::…
Tel: (0-312) 419 13 93 – 419 13 94
3) al覺ma ve Sos. G羹venlik Bakanl覺覺 Er. K繹m. Hav. Aml. Br. ve Yrd. San.Y ard覺m i癟in sand覺k bakanl覺覺na dilek癟eyle bavurmak gerekmektedir. Kar覺l覺ks覺z 繹renim yard覺m覺 yap覺lmaktad覺r.
Tel: (0-372) 251 10 06
4) 襤stanbul B羹y羹kehir Belediyesi 1994 y覺l覺ndan bu yana 襤stanbul’da eitim g繹ren 羹niversite 繹rencilerine burs veren 襤stanbul B羹y羹kehir Belediyesi bu y覺l hen羹z burslarla ilgili a癟覺klama yapmad覺. Ekim ay覺nda burs bavurular覺n覺n balayaca覺 belirtiliyor. Burs bavurusunda bulunacak 繹renciler 襤BB’nin 襤stanbul B羹y羹kehir Belediyesi adresinden yap覺lacak a癟覺klamay覺 takip edebilir ve buradan bavuruda bulunabilir.
Tel: (0-212) 514 08 15
5) Milli Eitim Bakanl覺覺 Bakanl覺k, y羹ksek繹retim kurumlar覺n覺n 繹retmen yetitiren b繹l羹mlerinde okuyan 繹rencilere burs destei salamaktad覺r. Hangi b繹l羹mden ka癟 繹renciye ne kadar burs verilecei her 繹renim y覺l覺 ba覺nda belirlenmektedir. MEB’in burslar覺, mecburi hizmet kar覺l覺覺nda verilmekte olunup, burslu 繹renci mezun olduunda 繹retmen olarak dorudan g繹reve al覺nmaktad覺r. Milli Eitim Bakan覺 H羹seyin elik, ge癟tiimiz g羹nlerde yapt覺覺 a癟覺klamada 羹niversitelerin eitim fak羹ltelerinde okuyan 繹renciler i癟in verilen bursun bu y覺l da devam edeceini bildirmiti. Ancak bakanl覺覺n sitesinde burs bavurular覺yla ilgili herhangi bir a癟覺klama yap覺lmad覺. Bakanl覺覺n 繹n羹m羹zdeki g羹nlerde ..::T.C. M襤LL襤 E襤T襤M BAKANLII::.. adresinden burslarla ilgili gerekli a癟覺klamay覺 yapmas覺 bekleniyor.
Tel: (0-312) 425 53 30
6) TB襤TAK Yerletirildii b繹l羹m羹n gerektirdii puan t羹r羹 esas olmak 羹zere matematik ve fen a覺rl覺kl覺 puana g繹re yap覺lan s覺ralamada ilk 1000 繹renci aras覺na girenlerden, temel bilimler b繹l羹mlerine (matematik, fizik, kimya, biyoloji, molek羹ler biyoloji ve genetik) kay覺t yapt覺ran T.C. vatanda覺 繹rencilere kar覺l覺ks覺z ve s覺navs覺z burs verilmektedir. Ancak, Kredi ve Yurtlar Kurumu d覺覺nda herhangi bir yerden burs alanlara ayl覺k burs 繹demesi yap覺lmaz. Yaln覺z, y覺lda iki kez (Kas覺m ve Mart aylar覺nda) birer ayl覺k burs tutar覺nda kitap destei salanmaktad覺r. Bavuru tarihleri 羹niversite s覺nav sonu癟lar覺n覺n ard覺ndan ilan edilmektedir.
Web Adresi: TB襤TAK – B襤DEB – Burslar/Programlar – B襤DEB BURS VE DESTEK PROGRAMLARI
Tel: (0-312) 468 53 00
7) T羹rk Dil Kurumu SS s覺nav覺nda s繹zel puan s覺ralamas覺nda ilk 2000′e giren ve T羹rk dili ve edebiyat覺 veya 癟ada T羹rk leh癟eleri ve edebiyatlar覺 b繹l羹mlerinden birini se癟en 繹rencilerin 15′ine verilmektedir. Bu y覺l burslarla ilgili bir a癟覺klama yap覺lmazken, kurumun 繹n羹m羹zdeki g羹nlerde kendi web sitesinden a癟覺klama yapmas覺 bekleniyor.
Web Adresi: T羹rk Dil Kurumu Ana Sayfas覺
Tel: (0-312) 467 73 50

 


8) T羹rk Silahl覺 Kuvvetleri TSK Personel Kanunu gereklerine g繹re verilen burstan subay olarak yetitirilmek 羹zere fak羹lte ve y羹ksek okulda okuyan 繹rencilere askeri 繹renci stat羹s羹nde yararland覺r覺lmaktad覺r.
Web Adresi: www.tsk.mil.tr
Tel: (0-312) 417 61 00
9) Y羹ksek renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurti癟inde t羹m 羹niversitelerde ve y羹ksek okullarda okuyan 繹rencilere 繹renim kredisi ve katk覺 (har癟) kredisi ad覺 alt覺nda bor癟 olarak verilmektedir.
Web Adresi: KYK
Tel: (0-312) 431 11 00襤lk yorumu siz yaz覺n !..

  • Yorumunuz en az 30 karakter olmal覺d覺r. (0)
襤lginizi 癟ekebilir...