Yardım Dosyalarına Common Dialog İle Bağlanmak

tarih28.10.2008 02:26 — Visual Basic,Yardım Dosyalarına Common Dialog İle Bağlantı Kurmak

Project--> Components--> Microsoft Commont Dialog Control `ü components`i seçin . CommonDialog1`i formunuza ekleyin .

Project-->Project1 Properties (? Hangi proje ismini vermişseniz )-->Help File Name `den hazırlamış olduğunuz *.hlp ( ? Hangi help dosya ismini vermişseniz ) dosyasını giriniz . App nesnemizin HelpFile özelliği tasarım aşamasında set edilmiş olur . Ayrıca setup hazırlarken help dosyalarını da otamatik olarak ekletmiş oluruz .

Sub Command1_Click()

With CommonDialog1

.HelpFile=App.HelpFile

.HelpCommand=11 ’içindekiler sekmesini görüntüler

.ShowHelp

End With

End Sub

‘*******Herhangi bir konu sayfasına erişmek istersek

Sub Command2_Click()

With CommonDialog1

.HelpFile=App.HelpFile

.HelpContext=1

.HelpCommand=1 ’HelpContext = 1 numaralı konu sayfasının görünmesi

.ShowHelp

End With

End Sub
Bir önceki konu : Formu görev çubuğunda gizleme Taskbar

Yorum Yazın