SYM - LYS Yerletirme Sonu癟lar覺 2013

ÖSYM Üniversite yerletirme sonuçlar覺 aç覺kland覺

Lisans Yerletirme S覺navlar覺 (LYS) sonuçlar覺 yerletirme sonuçlar覺n覺 aç覺klad覺.

Adaylar sonuçlar覺 ÖSYM'nin osym.gov.tr ve sonuc.osym.gov.tr  t覺klay覺p TC No ve örenci ifreleriyle örenebilecek.

 

Yükseköretime s覺navs覺z geçi hakk覺 bulunan adaylarla Yükseköretime Geçi S覺nav覺 (YGS) ve Lisans Yerletirme S覺navlar覺 (LYS) sonuçlar覺na göre, 2013-ÖSYS yükseköretim programlar覺na merkezi yerletirme sonuçlar覺, ÖSYM'nin internet sayfas覺ndan aç覺kland覺. 

Yerletirme sonuç belgesi gönderilmeyecek ve üniversitelere kay覺tlar 2-6 Eylül aras覺nda yap覺lacakt覺r.

LYS Yerletirme Sonuçlar覺 襤çin T覺klay覺n.

ÖSYM Örenci Giri Sayfas覺襤lk yorumu siz yaz覺n !..

  • Yorumunuz en az 30 karakter olmal覺d覺r. (0)
襤lginizi 癟ekebilir...