Genel İşletme 1. Dönem Vize Soruları

Açıköğretim Fakültesi Genel İşletme Dersi 1. Dönem Vize Sınav Soruları (Çıkmış Sorular) 1) Aşağıdaki şıklardan hangisi mal ve hizmet üretimi için kullanılan yöntemleri ifade eder? A) Emek B) Serm...

GENEL İŞLETME Ders Notları

İşletme Kavramı İşletme Bilimi, işletmeleri ilgilendiren iç ve dış olayların açıklanması, çözümlenmesi ve sistemleştirilmesinin yanında, işletmelerin toplum içindeki yer...

GENEL İŞLETME

GENEL İŞLETME >> "Gün ışığı ve yağmur suyu" Serbest mallar (ekonomik olmayan mallar) grubuna girer. >> İşletmelerin geleneksel iki temel amacı Kar elde etmek(kar sağlama) ve topluma hizmettir. ...