İKTİSADA GİRİŞ

İKTİSADA GİRİŞ GENEL NOTLAR İktisadın Tanımı ve Temel Kavramları Bir bilim dal› olarak iktisadın tanımını ve ilgi alanını açıklayabilmek • İktisat, sonsuz olan insan ihtiya&c...