Toplam 2 kayıt bulundu...


İstatistik Ders Notları

07.12.2012 — Aöf 2. Sınıf Dersler,
0 Yorum

İSTATİSTİK METODUNA GİRİŞ  İstatistiğin tanımı  İstatistik belirli olayların gözlemlenmesi yoluyla elde edilen verilerin toplanması, işlenmesi ve bu verilerden bir sonuca varılabilmesi için kullanılan tekniklerin tümünü kapsamaktadır. Bir bilim dalı olarak geçmişi ve içinde bulunulan durumu sayısal yöntemlerle analiz ederek gelecek hakkında karar vermeyi kolaylaştırmaktadır. İstatistiğin konusu olan olayları, kendi türünden olayları tam anlamıyla temsil edip edemediğine bakarak ikiye ayırabiliriz. Buna göre olaylar tipik olay ve kollektif olay olarak ayrılabilir. [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Aöf İstatistik, İstatistik Ders Notları,

İstatistik Özet

16.12.2008 — Aöf 2. Sınıf Dersler,
0 Yorum

# Ana kütlenin tümüne ulaşılamadığıdurumda, ana kütle ile ilgili bir yargıelde etmek amacıyla üzerinde istatiksel değerlerin hesaplandığıgruba ÖRNEK adı verilir. # Gözardıedilemeyecek kadar önemli, gözönünde tutulmasıgereken fark anlamlıfarktır. # Bir sınavda 4 seçenekli 40 soru soruluyor. Seçenekleri rasgele işaretleyen bir kişinin doğru cevaplarına ait beklenen frekansı10 olur. Bir sorunun cevabının doğru olma olasılığı1/4 olduğundan 40 x 1/4 = 10 bulunur. # Belli bir tanıma göre gerçekleşmesi umulan frekanslara beklenen frekanslar denir. # Hilesiz bir madeni paranın 9 kez a [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...