Toplam 1 kayıt bulundu...


Her zaman üstte kalan form

28.10.2008 — Visual Basic,
0 Yorum

Her zaman üstte kalan form 'Formun kod kısmına aynen ekleyin Const HWND_TOPMOST = -1 ' Hep üstte tutan değişken değer Const HWND_NOTOPMOST = -2 ' Hep üstte özelliğini yok eden değişken değer... Const SWP_NOSIZE = &H1 ' Formun boyutlarını değiştirilmez yapar... Const SWP_NOMOVE = &H2 ' Formu taşınmaz yapar... Const SWP_NOACTIVATE = &H10 ' Form Aktif yapılmaz... Const SWP_SHOWWINDOW = &H40 ' Pencere Görünür Yapılır... Private Declare Sub SetWindowPos Lib "User32" (ByVal hWnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, _ ByVal X As Long, ByVal Y As Long, ByVal cx As Long, ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

vb ile hep üstte kalan form, vb ile programı üstte tutma, Visual Basic,