Toplam 1 kayıt bulundu...


Otomatik Xp tarzı form ve nesneler

28.10.2008 — Visual Basic,
0 Yorum

Normalinde VB6 da xp stilini kullanabilmek için manifetst dosyasına gerek vardır.Bu kod sayesinde programımız bunu otomatik oluşturacak. Aşağıdaki Kodları Form1 içine yapıştırın... Option Explicit Private Declare Function InitCommonControls Lib "comctl32.dll" () As Long[/vb] [vb]Private Sub Form_Initialize() Dim fso As Variant Dim FName As String FName = App.Path & "" & App.EXEName & ".exe.Manifest" Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") If Not fso.FileExists(FName) Then CreateManifest FName MsgBox "Did not find a Manifest file, so one has been created for you." _ [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

vb ile xp arayüz kullanma, vb otomatik xp tarzı stili, Visual Basic, visual basic xp görünümü verme,