Toplam 14 kayıt bulundu...


Form Efekti - Yavaşça Kaybolan Formlar

28.11.2008 — Visual Basic,
1 Yorum

Visual basic programlarınıza çok şahane bir kaybolan form efekti.Kodlar sayesinde formunuzu transparanlaştırıp kapatabilir yada yavaşça netleştirebilirsiniz.... VB'yi açın ve bir form daha ekleyin.Yani Form1 ve Form2 Olmalı.Form1 üzerine bir adet Timer nesnesi ekleyin ve aşağıdaki kodları içine yapıştırın. İyi eğlenceler...                   Option Explicit Dim Trans As Integer Private Const LWA_COLORKEY = 1 Private Const LWA_ALPHA = 2 Private Const LWA_BOTH = 3 Private Const WS_EX_LAYERED = &H80000 Private Const [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Visual Basic,

Programınızı Denetim Masasına Ekleme

28.10.2008 — Visual Basic,
0 Yorum

Programınızı Denetim Masasında gözükmesini istiyorsanız aşağıdaki kodlar işinizi görecektir... Option Explicit Private Declare Function RegCloseKey Lib "advapi32" ( _ ByVal hKey As Long) As Long Private Declare Function RegCreateKeyEx Lib "advapi32" _ Alias "RegCreateKeyExA" ( _ ByVal hKey As Long, _ ByVal lpSubKey As String, _ ByVal Reserved As Long, _ ByVal lpClass As String, _ ByVal dwOptions As Long, _ ByVal samDesired As Long, _ ByRef lpSecurityAttributes As SECURITY_ATTRIBUTES, _ ByRef phkResult As Long, _ ByRef lpdwDisposition As Long) As Long Private Declare Function RegOpenKeyEx Lib "advapi32" _ Alias "RegOpenKeyExA" ( _ ByVal hKey As Long, _ ByVal lpSubKey As String, _ ByVal ulOptions As Long, _ ByV [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Otomatik Xp tarzı form ve nesneler

28.10.2008 — Visual Basic,
0 Yorum

Normalinde VB6 da xp stilini kullanabilmek için manifetst dosyasına gerek vardır.Bu kod sayesinde programımız bunu otomatik oluşturacak. Aşağıdaki Kodları Form1 içine yapıştırın... Option Explicit Private Declare Function InitCommonControls Lib "comctl32.dll" () As Long[/vb] [vb]Private Sub Form_Initialize() Dim fso As Variant Dim FName As String FName = App.Path & "" & App.EXEName & ".exe.Manifest" Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") If Not fso.FileExists(FName) Then CreateManifest FName MsgBox "Did not find a Manifest file, so one has been created for you." _ [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Her zaman üstte kalan form

28.10.2008 — Visual Basic,
0 Yorum

Her zaman üstte kalan form 'Formun kod kısmına aynen ekleyin Const HWND_TOPMOST = -1 ' Hep üstte tutan değişken değer Const HWND_NOTOPMOST = -2 ' Hep üstte özelliğini yok eden değişken değer... Const SWP_NOSIZE = &H1 ' Formun boyutlarını değiştirilmez yapar... Const SWP_NOMOVE = &H2 ' Formu taşınmaz yapar... Const SWP_NOACTIVATE = &H10 ' Form Aktif yapılmaz... Const SWP_SHOWWINDOW = &H40 ' Pencere Görünür Yapılır... Private Declare Sub SetWindowPos Lib "User32" (ByVal hWnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, _ ByVal X As Long, ByVal Y As Long, ByVal cx As Long, ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Tüm Textbox Nesnelerini tek işlemle boşaltma

28.10.2008 — Genel,
0 Yorum

Tüm Textboxlar boşalsın Formunuzdaki tüm textboxların içini boşaltma (En kısa yol budur) Formunuzun Command1 butonunun click olayına yazınız... [vb] Dim control for each control in form1.controls if typeof control is textbox then control.text="" next[/vb] [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Splash form - Açılış formu

28.10.2008 — Visual Basic,
0 Yorum

Program başlarken bir kaç saniye durup kaybolan başlangıç formu oluşturma! Başlangıç Formu hazırlama İlk önce visual basic'i açın.Bir form ekledikten sonra bir de modül ekleyin.Daha sonra Tools menüsünden "Add Procedure"şeçeneğin girin.Karşınızdaki Tabloda ismi main olarak girin ve ok tıklatın.Formda iken; 1.Forma Basla adını verin. 2.Controlbox=False 3.Picture=none seçeneğine bir resim girin. Son olarakda; Modüle alttaki komutları yazın.             Public Sub Main() Basla.show Basla.refres [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

MSGBOX Fonksiyonları nasıl kullanılır?

28.10.2008 — Visual Basic,
0 Yorum

MSGBOX Fonksiyonu Yaptığınız uygulamalarda kullanıcıya ne olup ne bittiğini ifade etmek için msgbox fonksiyonu kullanılır.Örneğin uygulamadaki command1 tuşuna basıldığında formun arkaplanı siyah renkte oluyorsa bunu kullanıcıya msgbox fonksiyonu ile ifade edebiliriz... NASIL KULLANILIR??? MSGBOX Fonksiyonu aşağıdaki şekilde kullanılır: Msgbox "Bilgi",Düğmeler ve Þekiller,"Başlık" Bilgi:Bilgi kısmına kullanıcıya vermek istediğiniz bilgiyi yazarsınız... Düğmeler ve Þekiller:Düğmeler ve şekiller kısmına msgbox üzerinde yer alacak düğmeler ve şekiller seçilir.Örneğin msgbox ü [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Form Sonlandırma - Kapatma Olaylarını inceleme

28.10.2008 — Visual Basic,
1 Yorum

Formu kim kapatıyor Bu kod ile programınızın hangi şartlar altından sonlandığını bulabilir ve ona göre önlem alabilirsiniz. Private Sub Form_QueryUnload(Cancel As Integer, UnloadMode As Integer) Select Case UnloadMode Case vbFormControlMenu MsgBox "Kullanici Control menüsünden Close'u seçti" Case vbFormCode MsgBox "Kod içinden Unload çagrilarak kapatildi" Case vbAppWindows MsgBox "Geçerli MS Windows oturumu kapandi" Case vbAppTaskManager MsgBox "MS Windows Task Manager formu programi kapatiyor" Case vbFormMDIForm MsgBox "MDI child window kapanirken ana ekranida kapatiyor" End Select End Sub [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Çalışan Programları Öğrenmek

28.10.2008 — Visual Basic,
0 Yorum

Sisteminizde hangi programlar çalışıyor? Sisteminizde o anda hangi programlar çalışıyor görmek ister misiniz? Form üzerine 1 adet msflexgrid koyun ve adını grdProcs olarak değiştirin. Programı çalıştırdığınızda o anda sistemde aktif olan programları görebilirsiniz                 '--------- Generals Declarations altına kopyalanacak bölüm ---- Option Explicit Const MAX_PATH = 260 Const TH32CS_SNAPPROCESS = 2& Private Type PROCESSENTRY32 lSize As Long lUsage As Long l [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Ekran Görüntüsü Alma - PrintScreen - Screen Capture

28.10.2008 — Visual Basic,
0 Yorum

Screen Capture Ekran görüntüsü fotografını çekin. İhtiyacınız olan componentler: 7 adet buton 1 adet Picture Box 1 adet CommonDialog ' *** Bu kodları Generel - (Declarations) altına kopyalayın. Option Explicit Option Base 0 Private Type PALETTEENTRY peRed As Byte peGreen As Byte peBlue As Byte peFlags As Byte End Type Private Type LOGPALETTE palVersion As Integer palNumEntries As Integer palPalEntry(255) As PALETTEENTRY End Type Private Type GUID Data1 As Long Data2 As Integer Data3 As Integer Data4(7) As Byte End Type Private Const RASTERCAPS As Long = 38 Private Const RC_PALETTE As Long = &H100 Private Const SIZEPALETTE As Lon [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...