sağlık ekonomisi ile ilgili bir soru - iktisatçılardan yardım bekliyorum.

nyn016
04.03.2013 21:47

Üye


Mesajlar: 2

sağlık harcamalarının devlet tarafından karşılanması sonucu özel sağlık hizmet ücretlerinin nasıl dengeye tekrar geleceğini grafik üzerinde yorumlayınız?  (bu soruda sağlık harcamalarının denge noktası var.devlet sağlık harcamalarını üstlenirse 1. denge fiyatı nereye gider?grafikte göster.grafikte 2 tane denge noktası olacak ve nedenlerini anlatılacak )





  • 1