A癟覺k繹retim Af Bavuru ve Gerekli Bilgiler

A癟覺k繹retim, 襤ktisat ve 襤letme Fak羹lteleri 2018-2019 retim Y覺l覺 7143 Say覺l覺 Kanun Kapsam覺nda Af 襤nternet Bavuru ve Kay覺t Duyurusu

A繹f Yeni Ders Program覺 - 2018 - 2019 Lisans ve nlisans B繹l羹mleri

A癟覺k繹retim Fak羹ltesi 襤ktisat ve 襤letme Fak羹ltelerinin ders programlar覺n覺 yeniledi. Baz覺 derslerin d繹nemleri deitirildi ve baz覺 dersler ise kald覺r覺ld覺. Bu d羹zenlemeyle ilgili yap覺lan duyur ve yeni ders program覺 aa覺dad覺r.

A繹f 2019 Y覺l覺 S覺nav Tarihleri

A癟覺k繹retim (a繹f) Fak羹ltesi 2019 y覺l覺 s覺nav takvimi. A繹f 繹rencilerinin yeni d繹nemde girecekleri s覺navlara ilikin resmi s覺nav tarihleri aa覺daki gibidir.

A繹f 癟 (3) Ders S覺nav Duyurusu

AF 癟 Ders S覺nav覺 Nedir? 癟 ders s覺nav覺 tarihi, s覺nav yerleri ve hangi artlarla girilebileceine dair t羹m bilgiler bu yaz覺m覺zda.

AF AKTS Nedir Nas覺l Hesaplan覺r?

A癟覺k繹retim Fak羹ltesi 繹rencilerini yak覺ndan ilgilendiren bir dier konu da AKTS Kredi sistemi. 2005 y覺l覺ndan bu yana kullan覺lan bu sistemin avantaj ve dezavajlar覺 neler. Nas覺l hesaplan覺r bakal覺m.

Kredili Sistemde Ders Ge癟mek 襤癟in Ka癟 Almal覺s覺n覺z?

Kredili sistemde A繹f 繹rencileri not (puan) hesaplamalar覺n覺 nas覺l yapabilir? A癟覺k繹retim sistemi deimeden 繹nce hesaplama ilemi 癟ok daha basitti. Kredili sisteme ge癟ince haliyle iler biraz daha zorlam覺 oldu. AF s覺nav sistemin...

A繹f (A癟覺k繹retim Fak羹ltesi) Telefon Numaras覺

Anadolu niversitesi A癟覺k繹retim Fak羹ltesi (a繹f) telefon numaralar覺 aa覺dad覺r. 襤rtibat telefonlar覺n覺 7 g羹n 24 saat arayabilirsiniz.

癟 Ders S覺nav Hakk覺 Koullar覺 ve Giri Yerleri (A繹f)

A癟覺k繹retim Sistemine G繹re retim Yapan Fak羹ltelere Kay覺tl覺 renciler 襤癟in 癟 Ders S覺nav Duyurusu A癟覺k繹retim, 襤ktisat ve 襤letme Fak羹ltelerinin lisan...

A繹f 2017 Bahar ve D繹nem Sonu S覺nav Tarihleri Deiti

A癟覺k繹retim, 襤ktisat ve 襤letme Fak羹lteleri 2016 – 2017 Bahar D繹nemi Ara S覺nav ve D繹nem Sonu S覺nav Tarihleri Deiiklik Duyurusu Eklenme Tarihi: 15 ubat 2017 Anadolu niversitesi Senatosunun 14/02/...

A繹f Yeni D繹nem 襤nternet Bavuru ve Yeni Kay覺t Klavuzu 2015

A繹f Yeni D繹nem 襤nternet Bavuru ve Yeni Kay覺t Klavuzu 2015 A癟覺k繹retim Fak羹ltesi bavurular覺yla ilgili online klavuz yay覺nland覺. 2014 - 2015 SYS - AYS-AF internet bavuru ve yeni kay覺t klavuzu 羹zerinden b羹t羹n bilgi...