A癟覺k繹retim Kredili Sistem Nedir ? Geni ve Ayr覺nt覺l覺 Bilgi

Aöf Dönemlik Kredili Sistem Dönemlik-kredili sistem; derslerin dönemlik olarak belirlendii, bir öretim y覺l覺n覺n güz ve bahar olmak üzere iki dönemden olutuu, her dönemd...

A癟覺k繹retim Kredili B繹l羹mlerin Sorumlu Olduu niteler

Dönemlik-kredili Aç覺köretim Programlar覺nda yer alan derslere ilikin ders kitaplar覺, ara s覺nav ve dönemsonu s覺navlara ait sorumluluk üniteleri aa覺daki tabloda verilmitir. Dersler 24.10.2011 tarihinde balay覺p 01.0...

A癟覺k繹retim D繹nemlik Kredili B繹l羹mler renci Sayfas覺 | S覺nav Giri Belgeleri

Aç覺köretim sistemindeki deiiklikler ile kredili bölümlerin say覺s覺nda epey art覺 olmutu. Bir dier deiiklikte s覺nav giri belgelerine yap覺ld覺. Art覺k adreslere s覺nav giri belgeleri postalanmayacak örenc...

A癟覺k繹retim 2012 Y覺l覺 S覺nav Tarihleri | A繹f 2012 S覺nav Takvimi T羹m B繹l羹mler

Aç覺köretim s覺navlar覺 eskiden y覺l覺n belirli 3 döneminde yap覺l覺rken yeni düzenlemeyle kredili sistemler eklendi ve s覺nav tarihlerinde baz覺 deiiklikler oldu. Baz覺 örencilerin s覺nav tarihleri eski sistemdeki gibi deva...

A癟覺k繹retim 2012 Dikey Ge癟i ve ikinci 羹niversite

ANADOLU N襤VERS襤TES襤 REKTRL YILLIK S襤STEMDE E襤T襤M-RET襤M YAPILAN AIKRET襤M – 襤KT襤SAT – 襤LETME FAKLTELER襤 “D襤KEY GE襤”...

A繹f T羹rk Dili ve Edebiyat覺 襤lk D繹nem Y羹zy羹ze Eitimleri Ne Zaman Bal覺yor?

Aç覺köretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat覺 Bölümü I. Dönemine 襤likin Akademik Dan覺manl覺k Dersleri 24 Ekim’de Bal覺yor Anadolu Üniversitesi’nin uzaktanöretim...

A繹f 2012 Kay覺t Yenileme Tarihleri - A癟覺k繹retim Har癟lar覺 Hangi Tarihte Balay覺p Bitiyor?

2011 - 2012 Y覺l覺 Aç覺köretim Fakültesi Kay覺t Yenileme duyurusu ANADOLU ÜN襤VERS襤TES襤 REKTÖRLÜÜ AÇIKÖRET襤M, 襤KT襤SAT, 襤LETME FAKÜLTELER襤 YILLIK S襤STEM 201...

AF Akademik Dan覺manl覺k

Yüzyüze Akademik Dan覺manl覺k Güncelleme: 02.01.2012   Akad...

A繹f B羹t羹nleme S覺nav覺na 17 G羹n 10 Saat 13 Dakika Kald覺. Haz覺r m覺s覺n覺z?

2011 Bütünleme S覺nav覺na (10-11 Eylül-2011) 17 Gün 10 Saat 10 Dakika Ara S覺nav: 2-3 Nisan 2011 Final S覺nav覺 : 28-29 May覺s 2011 ...

B羹t羹nleme ncesi S覺nav Hakk覺nda Faydal覺 Bilgiler

A癟覺k繹retim (a繹f) s覺nav sistemi hakk覺nda en 癟ok sorulan sorular覺 burada birletirmek istedik. Malum b羹t羹nleme s覺nav覺na say覺l覺 g羹nler kald覺. Sitemizin sa s羹tunundaki geri say覺m sayac覺na bakacak olursak; 20 G羹n 18 Saat 35 Dakika kalm覺 :) u g羹n...