Toplam 15 kayıt bulundu...


GENEL İŞLETME

19.11.2008 — Aöf 1. Sınıf Dersler,
0 Yorum

GENEL İŞLETME >> "Gün ışığı ve yağmur suyu" Serbest mallar (ekonomik olmayan mallar) grubuna girer. >> İşletmelerin geleneksel iki temel amacı Kar elde etmek(kar sağlama) ve topluma hizmettir. >> İşletmeler işlevlerine göre gruplandırıldığında, Muhasebe ve Ar-Ge, Destekleyici işlev arasında yer alır. >> Yapılabilirlik (ön proje) projesi araştırmaları (fizibilite) arasında yer alanlar: Ekonomik, Teknik, Finansal, Yasal, Örgütsel araştırma içinde yer alır. >> Birbirinin aynı olan malları üreten ve pazarlayan işletmelerin birleşmesine yatay birleşme denir. >> Ana etik sorunların ortaya çıktığı alanlar: [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Genel İşletme, GENEL İŞLETME Ders Notları, GENEL İŞLETME Özet,

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ

19.11.2008 — Aöf 1. Sınıf Dersler,
0 Yorum

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ >> Çalışma ya da iş sosyolojisi anlamına gelen sanayi sosyolojisinin inceleme alanlarından biri verimliliktir. >> Bilimsel araştırmanın sahip olması gereken özellikler: Nesnellik, Doğruluk ve tekrar, Basitlik ve açıklık, Sınırlılık >> Platon'a göre birey, içinde yaşadığı devletin karakterini taşır. Politika, Platon'un en önemli çalışmasıdır. >> Ziya Gökalp’ın görüşlerini benimsediği batılı düşünür E.Durkheim'dir. >> Babalık kazanılmış bir statüdür.(Statü, bireyin toplum içindeki pozisyonudur.) >> Avcı ve toplayıcı [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Hukuka Giriş

19.11.2008 — Aöf 1. Sınıf Dersler,
0 Yorum

Hukuk; sosyal hayatı düzenleyen maddi yaptırımlı kurallar bütünüdür. Sosyal ilişkiler; sosyal hayatta gelişen ilişkilerdir. Yaptırım(müeyyide); sosyal kurallara uyulmadığında karşılaşılan tepkidir. Sübjektif ahlak kuralları; kendi nefsimize karşı nasıl davranmamız gerektiğini belirten ahlak kurallarıdır. Objektif ahlak kuralları; sosyal hayatta kişilerin birbirleri ile ilişkilerinde nasıl davranmaları gerektiğini belirten ahlak kurallarıdır. Nafaka yükümlülüğü; yardım edilmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoy, altsoy ve kardeşlerine yardım etmekle yükümlü olma [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Açıköretim Vize Sorumlu olunacak Üniteler Nereye kadar

3 Yorum

Konu güncellenmiştir bağlantıyı takip ediniz;  İktisat Fakültesi 1.2.3.4. Sınıf Ara Sınav (Vize) Sorumluluk Üniteleri   İKTİSAT ve İŞLETME FAKÜLTELERİ 1. SINIF DERSLER ÜNİTELER 1. Genel Muhasebe 1- 10 2. Genel İşletme 1- 9 3. İktisada Giriş 1-10 4. Genel Matematik 1- 7 5. Davranış Biliml [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Genel Muhasebe Stoklar Nasıl Çalışılır

22.10.2008 — Aöf 1. Sınıf Dersler,
0 Yorum

Arkadaşlar genel muhasebe dersinde en zor ünitelerden biride ünite 7 stoklar dır.Bu ünitede ki KDV hesaplarında aşağıdaki yöntemi ezberleyerek aklınızda tutmayı sağlayabilirsiniz. Katma değer vergisi (KDV) hesapları 1. indirilecek KDV hesabı işletme satın aldığı mal ve hizmet bedelleri üzerinden satıcılara ödediği veya ödeyeceği KDV dir ve bu hesabın borcuna yazılır. 2. hesaplanan KDV hesabı İşletmenin sattığı mal veya hizmet üzerinden alıcılardan aldığı KDV dir ve pasif hesap olduğu için alacak kısmına kaydedilir. İpucu kısmı Burada şöyle düşü [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...