Toplam 17 kayıt bulundu...


KAMU MALİYESİ Özet ve Sorular

KAMU MALİYESİ ÜNİTE 1 GENEL EKONOMİ İÇİNDE KAMU KESİMİNİN GELİŞİMİ *genel ekonomi içinde kamu kesiminin payının artmasını sağlayan en önemli etken Keynesyen iktisadi ve mali düşüncenin ortaya çıkmasıdır. *katma bütçeli kuruluşlar ayrı bir tüzel kişiliğe ve özel gelirlere sahiptir.örn üniv. Karayolları, DSİ gibi *musgrave göre kamu kesiminin yeni fonksiyonları ekonomik istikrarı sağlamak,kaynak dağılımında etkinliği sağlamak , gelirin yeniden dağılımı *Döner sermayeli işletmeler ticari, sınai, kültürel, tarımsal ve mesleki nitelikteki bazı hizmetleri sun [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi

16.12.2008 — Aöf 2. Sınıf Dersler,
0 Yorum

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Osmanlı devletinin kurduğu toprak düzeni ile elde ettiği kazanımlar: Köylünün yaşamı boyunca işleyebileceği toprağın sahibi olması Memuru olan sipahiye para ödemekten kurtulması. Sipahiden ve köylüden aldığı vergi ile hazineye gelir sağlaması Sipahiye yüklediği asker yetiştirme görevi ile güçlü bir orduya sahip olması İttihat ve Terakki'nin önde gelen ideloğu Ziya Gökalp'tir. İstanbul Hükümetinin Mustafa Kemal Paşa'ya 9.ordu komutanı olarak yüklediği görevler: Yetki bölgesindeki huzurun sağlanıp sürekli kılınmas [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

İstatistik Alıştırmalar

16.12.2008 — Aöf 2. Sınıf Dersler,
0 Yorum

İSTATİSTİK Ana kütlenin tümüne ulaşılamadığı durumda, ana kütle ile ilgili bir yargı elde etmek amacıyla üzerinde istatiksel değerlerin hesaplandığı gruba ÖRNEK adı verilir. Gözardı edilemeyecek kadar önemli, gözönünde tutulması gereken fark anlamlı farktır. Bir sınavda 4 seçenekli 40 soru soruluyor. Seçenekleri rasgele işaretleyen bir kişinin doğru cevaplarına ait beklenen frekansı 10 olur. Bir sorunun cevabının doğru olma olasılığı 1/4 olduğundan 40 x 1/4 = 10 bulunur. Belli bir tanıma göre gerçekleşmesi umulan frekanslara beklenen frekanslar denir. Hiles [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

İstatistik Özet

16.12.2008 — Aöf 2. Sınıf Dersler,
0 Yorum

# Ana kütlenin tümüne ulaşılamadığıdurumda, ana kütle ile ilgili bir yargıelde etmek amacıyla üzerinde istatiksel değerlerin hesaplandığıgruba ÖRNEK adı verilir. # Gözardıedilemeyecek kadar önemli, gözönünde tutulmasıgereken fark anlamlıfarktır. # Bir sınavda 4 seçenekli 40 soru soruluyor. Seçenekleri rasgele işaretleyen bir kişinin doğru cevaplarına ait beklenen frekansı10 olur. Bir sorunun cevabının doğru olma olasılığı1/4 olduğundan 40 x 1/4 = 10 bulunur. # Belli bir tanıma göre gerçekleşmesi umulan frekanslara beklenen frekanslar denir. # Hilesiz bir madeni paranın 9 kez a [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Kamu Maliyesi Dersane Anlatımı

16.12.2008 — Aöf 2. Sınıf Dersler,
0 Yorum

Kamu Maliyesi dersi dershaneden  sesli anlatım. Dersi indirmek için aşağıdaki linke tıklayın.Açılan sayfadan "FREE" yazan butona tıklayın ve karşınıza çıkan sayfadaki geri sayımın bitmesini bekleyin.Daha sonra belirecek olan "Download" a tıklayın ve indirin. http://rapidshare.com/files/10357252/kamu_maliyesi_ders1.zip İyi dersler arkadaşlar...   [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Ticaret Hukuku

16.12.2008 — Aöf 2. Sınıf Dersler,
0 Yorum

Menşe ve mahreç işaretleri ticaret unvanıdır. Ticaret siciline tescilin ve ilanın üçüncü kişilerin sübjektif iyiniyetini kaldırması tescilin olumlu etkisinin sonucudur. Ticari defter tutmak zorunda olanlar: Anonim şirket, ticari işletme işleten dernek, kollektif şirket, limited şirket. Esnaf ise ticari defter tutmak zorunda değildir. Karar defterini tüzel kişi tacirler tutar. Haksız rekabetin unsurları: Aldatıcı davranışın varlığı, Rekabet hakkının kötüye kullanılması, İktisadi rekabetin varlığı, Aldatıcı davranıştan başka surette iyiniyet kurallarına aykırılık. Ticari işletmenin devri iy [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Yönetim ve Organizasyon

16.12.2008 — Aöf 2. Sınıf Dersler,
0 Yorum

•   Davranışsal yönetim yaklaşımıyla birlikte gündeme gelmeye başlayan konular arasında yer alanlar: Güdüleme, Birey, Örgütün sosyal yapısı, Grup davranışı, iletişim, biçimsel ve biçimsel olmayan ilişkiler. •   Çevresiyle etkileşim ya da girdi çıktı alışverişi olmayan sistemlere kapalı sistem denir. •   Yönetim fonksiyonlarının en önemlisi planlamadır. •   Mekanik sistemler: Uçak, Otomobil, Bilgisayar •   Adam Smith, uzmanlaşma ve iş bölüm   üzerine çalışmalar yaparak yönetim birim [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...