Toplam 17 kayıt bulundu...


İstatistik Ders Notları

07.12.2012 — Aöf 2. Sınıf Dersler,
0 Yorum

İSTATİSTİK METODUNA GİRİŞ  İstatistiğin tanımı  İstatistik belirli olayların gözlemlenmesi yoluyla elde edilen verilerin toplanması, işlenmesi ve bu verilerden bir sonuca varılabilmesi için kullanılan tekniklerin tümünü kapsamaktadır. Bir bilim dalı olarak geçmişi ve içinde bulunulan durumu sayısal yöntemlerle analiz ederek gelecek hakkında karar vermeyi kolaylaştırmaktadır. İstatistiğin konusu olan olayları, kendi türünden olayları tam anlamıyla temsil edip edemediğine bakarak ikiye ayırabiliriz. Buna göre olaylar tipik olay ve kollektif olay olarak ayrılabilir. [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Aöf İstatistik, İstatistik Ders Notları,

Aöf 2011 İstatistik Vize (Ara Sınav) soruları ve cevapları Açıköğretim (3 Nisan)

0 Yorum

Bir örneklemin gözlem değerleri için hesaplanan karakteristik değerler: istatistik p(z>1.5) cevap: 0,0668 35 çalışandan rastgele 3 kişi sorusu cevap: 6545 bir zasın iki kez atılması cevap: 36 P(X < 1) Taboldan 1'e kadar olan değerlerin toplamı cevap: 0.18 1'den 16'ya kadar olan sayıların tek olma olasılığı cevap: 1/2 bie madeni paranın 3 kez atılması sorusu cevap: 1/2 İstatistik serilerinin grafikle gösterimi cevap : histogram medyan sorulmuştu cevap: 13 değişim aralığı sorulmuştu cevap: 25 *25 ve 25 -den az ve -den çok(35) gibi bi soru vardı. *tanımlanan hesapların karakteristik özellikler [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Açıköğretim 2. Sınıf İstatistik Video Dersler 1den 16. Üniteye Kadar

1 Yorum

  Anadolu Üniversitenin e-öğrenme sitesinde yer alan videolardır. Kitabınızı okumadan önce çalıştığınızda faydasını mutlaka göreceksiniz. Ayrıntılı olarak anlatılmış. İyi dersler, başarılar...           01 Temel Kavramlar   02 İstatistik Serileri 03 Merkezi Eğilim ve Değişkenlik Ölçüleri 04 Olasılık 05 Kesikli Rassal Değişkenler ve Olasılık Dağılımları 06 Sürekli Rassal Değişkenler ve Normal Dağılım 07 &O [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Kısa Kısa Özet

16.12.2008 — Aöf 2. Sınıf Dersler,
1 Yorum

# Osmanlıdevletinin kurduğu toprak düzeni ile elde ettiği kazanımlar: Köylünün yaşamıboyunca işleyebileceği toprağın sahibi olması Memuru olan sipahiye para ödemekten kurtulması. Sipahiden ve köylüden aldığıvergi ile hazineye gelir sağlaması Sipahiye yüklediği asker yetiştirme görevi ile güçlü bir orduya sahip olması # İttihat ve Terakki'nin önde gelen ideloğu Ziya Gökalp'tir. # İstanbul Hükümetinin Mustafa Kemal Paşa'ya 9.ordu komutanıolarak yüklediği görevler: Yetki bölgesindeki huzurun sağlanıp sürekli kılınması Ordu ve halkın elinde bulunan silah ve cephanenin toplanması Toplanan silah ve cephanelerin g [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

İktisat Teorisi Formülleri

16.12.2008 — Aöf 2. Sınıf Dersler,
0 Yorum

1)Gsmh=Gsyih+Dış Alem Faktör Gelirleri 2)Gsyih açığı=Gsyih(Potansiyel)-Fiili Gsyih 3)Gsmh Ekonomik Büyüme Orani=2.yil-1.yil /2 4)ae=c+i+g+(x-m) 5)Gsyih=(ücret+faiz+rant+kar)dolayli Vergi+Amortismanlar-Dış Alem Üretim Faktörleri 6)Gsmh=Gsyih+Dış Alem Gelirleri 7)Nmh=Gsmh-Amortismanlar 8)Mh=nmh-Dolayli Vergi 9)Gsyih Deflatörü=nominal Gsyih/reel Gsyih 10)Kişisel Gelir=mh-(dağitilmamiş şirket Karlari+sosyal Güv.kesintileri)+transfer Harcamalari 11)Kullanilabilir Gelir=kişisel Gelir-dolaysiz [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

MUHASEBE UYGULAMALARI Kısa Kısa Özet

16.12.2008 — Aöf 2. Sınıf Dersler,
0 Yorum

# İşletmeler işe yeni başladıklarında yapacaklarıİLK işlem Kuruluşenvanteri çıkarmaktır. Birleşen işletmelerin her biri devir envanteri çıkarır. İşletmeler kapanmalarıhalinde tasfiye envanteri çıkarır. # İşletmelerde, dönem sonu işlemleri sırasında yapılan "değerleme", muhasebe dışıenvanter aşamasında yer alır. # Bir işletmenin ticari mevduat hesabına tahakkuk eden faizler üzerinden kesilen gelir vergisi ve fonlar "Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabının borç tarafında" izlenir. # Dönem sonunda hisse senetleri hesabının borç kalanı 400 milyon TL ve aynıtarihte hisse senetlerinin borsa değeri 360 milyon TL'dir. Bu bilgilere göre d [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

MUHASEBE UYGULAMALARI

16.12.2008 — Aöf 2. Sınıf Dersler,
0 Yorum

MUHASEBE UYGULAMALARI ÜNİTE 1- ENVANTER İŞLEMLERİ ENVANTER: Saymak,ölçmek,tartmak,değerlemek suretiyle bilanço gününde tüm mevcutları, alacakları ve borçları kesin bir şekilde tesbit etme işlemine envanter denir. Envanter türleri şunlardır: Kuruluş envanteri :İşletmeler kurulduklarında ilk yapacağı kuruluş envanteridir. Dönemsonu envanteri : 31.12.- itibariyle çıkarılması zorunlu olan envanterdir. Devir envanteri: İşletmeler devredildiklerinde devir envanteri çıkartmak zorundadır. Tasfiye envanteri : İşletmeler tasfiye edildiğinde tasfiye envanteri çıkartacaklardır. [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

İktisat Teorisi Ünite 1/2/3/4 Ders Notları

16.12.2008 — Aöf 2. Sınıf Dersler,
0 Yorum

ÜNİTE 1 iktisat:kıt kaynakların seçenek kullanımları arasındaki akılcı insan  davrabışlarını inceler. iktisadın çalıma alanı:üretim, tüketim,dağıtım gibi iktisadi olayların yanısıra iktisadi kurum ve organizsyonları, gelirin elde edilme süresi, paranın fonksiyonları, kredi, borçlanma gibi ulusal ve uluslar arası iktisadi olaylardır.iktisat arkadaşlık,yurt sveerlik, içtenlik gibi sayısal olmayan konularda değerleme yapmaz. iktisadın görevleri 1.yorum görevi:neden-sonuç ilişkilerini bilimsel olarak ortaya koyar 2.seçicilik görevi:iktisadi olaylar içinden iktisada uyugun ve önemli olanları s [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

İktisat Teorisi Özet

16.12.2008 — Aöf 2. Sınıf Dersler,
0 Yorum

#    Bir zaman boyutuna bağlı olmadan ifade edilebilen değişkenlere stok değişken denir. #    Bir ekonomik sistemdeki bütün değişkenlerin değişebileceği zaman dilimine uzun dönem denir. #    Pasta sayısı: 0 1 2 3 4 5, Toplam fayda: 0 12 21 28 33 36 ise 5.dilim pastanın tüketiciye sağladığı marjinal fayda 3 tür. Marjinal fayda: 0 12 9 7 5 3 #    Bir malın fiyatını belirleyen temel faktörler arz ve taleptir. #    Eş fayda eğrisi üzerinde B(4,8), C(8,4) iken tüketici B noktasından C noktasına geçerken et ile ekmek arasındaki marjinal ikame oranı 1 dir. (8-4)/(8-4)=1 [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

İktisat Teorisi Çalışma Notları Özet

16.12.2008 — Aöf 2. Sınıf Dersler,
1 Yorum

Bir zaman boyutuna bağlı olmadan ifade edilebilen değişkenlere stok değişken denir. Bir ekonomik sistemdeki bütün değişkenlerin değişebileceği zaman dilimine uzun dönem denir. Pasta sayısı: 0 1 2 3 4 5, Toplam fayda: 0 12 21 28 33 36 ise 5.dilim pastanın tüketiciye sağladığı marjinal fayda 3 tür. Marjinal fayda: 0 12 9 7 5 3 Bir malın fiyatını belirleyen temel faktörler arz ve taleptir. Eş fayda eğrisi üzerinde B(4,8), C(8,4) iken tüketici B noktasından C noktasına geçerken et ile ekmek arasındaki marjinal ikame oranı 1 dir. (8-4)/(8-4)=1 Tüketicinin gelirinin değişmesi durumunda ulaşabileceği yeni tüketici denge noktalarını [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...