Toplam 28 kayıt bulundu...


Uluslararası İktisat Ders Notları - Özet (aöf)

01.04.2012 — Aöf 3. Sınıf Dersler,
0 Yorum

1 -Arz ve Talep Yönünden Dış Ticaret Teorisi ve Genel Denge Dış Ticaret Teorisi analizlerinde kullanılan önemli bir araç "üretim olanakları eğrisi" veya "dönüşüm eğrisi"dir. Bu eğri ülkenin üretim koşullarını yansıtır. Sabit maliyet koşulları altında üretim olanakları eğrisi düz bir doğru, artan maliyet koşulları altında orijine göre iç bükey, azalan maliyetlerde de orijine göre dış bükey durumdadır. Bu üç durumda üretimde sırasıyla sabit, azalan ve artan verimler söz konusudur. Dış ticareti arzı etkileyen faktörler açısından açıklayan bu görüşlerin [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Para Teorisi ve Politikası Ders Notları Vize - Şekilli Ayrıntılı Anlatım

01.04.2012 — Aöf 3. Sınıf Dersler,
2 Yorum

PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI ÜNİTE 1 - PARANIN TANIMI İktisatçılar parayı (ya da aynı anlama gelmek üzere para arzını), “satın alınan mal ve hizmetlerin bedelinin karşı tarafa aktarılmasında ya da borçların geri ödenmesinde genel kabul gören her şey” biçiminde tanımlarlar. Çek yazılabilen mevduat hesaplarının temel özelliği, istendiği anda bankadan çekilebilen, yani istendiği anda nakde dönüştürülebilen türden mevduat olmasıdır. Servet sadece sahip olunan para miktarı değil, sahip olunan tahviller, hisse senetleri, değerli tablolar, toprak, mobilyalar, arabalar, mücevherler ve ev [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Maliyet Muhasebesi Final Ayrıntılı Özet

31.03.2012 — Aöf 3. Sınıf Dersler,
0 Yorum

ÜNİTE 8 – 9 Safha Maliyet Sistemi : Genellikle aynı tür mamullerin seri üretimi nedeniyle oluşturulan maliyet sistemidir.Bu sistemde üretim maliyetleri mamullere tek tek yüklenmeyip grup olarak hesaplanır.(Un, şeker, çimento, cam v.b. üreten işletmeler safha maliyet sistemini kullanır. Safha Maliyet Sistemi İle Sipariş Maliyet Sistemi Arasındaki Farklar 1-Üretilen mamuller açısından farklılık : Siparişte çok çeşitli mamul, safhada tek tip mamul üretilir. 2-Maliyetlerin izlenmesi açısından farklılık : Siparişte her bir mamul grubunun m [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Maliyet Muhasebesi Arasınav Ayrıntılı Özet

31.03.2012 — Aöf 3. Sınıf Dersler,
0 Yorum

MALİYET MUHASEBESİ Maliyet Muhasebesi: Üretilen mamul ya da hizmetlerin maliyetini oluşturan maliyet türlerinin, oluş yerleri ve ilgili oldukları mamul ya da hizmet cinsleri bakımından belirlenmesine ve izlenmesine olanak sağlayan hesap ve kayıt sistemine denir.   MALİYET MUHASEBESİNİN AMAÇLARI 1-) Mamul maliyetini saptamak        2-) Maliyet kontrolüne yardımcı olmak 3-) Planlamaya yardımcı olmak         4-) Özel yönetim kararlarına y [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Maliyet Muhasebesi - Vize Final Ders Notları

31.03.2012 — Aöf 3. Sınıf Dersler,
1 Yorum

MALİYET MUHASEBESİ 1. Maliyet: İşletmelerin faaliyet konusuna giren mal veya hizmetlerin elde edilmesi için katlandığı her türlü faktörlerin para olarak ifade edildiği toplam değere maliyet denir. Maliyet mal veya hizmetin üretilebilmesi için katlanılan fedakarlık olarakta tanımlanabilir. İşletmeler için son derece önemli bir kavram olan maliyet, gider ve harcama ile karıştırılmamalıdır. Harcama, işletmelerin bir ödeme yapmasıdır. Harcama, sermayede bir azalma meydana getiriyorsa yani işletme varlıklarında azalma söz konusu ise bunlar harcama olarak tanımlanabilir. Gider ise, ödemelerin sonunda varlığa dönüşebilen ve varlıklar arasında yer alan har [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Maliyet Muhasebesi Vize Ders Notları

31.03.2012 — Aöf 3. Sınıf Dersler,
0 Yorum

Ünite 1 MALİYET MUHASEBESİNDE KAVRAMLAR ► Maliyet Muhasebesi : Üretim işletmelerinde kullanılan mamüllerin maliyetinin hesaplandığı, bununla birlikte planlama ve karar almaya yardımcı olan, yönetim kararlarına dayanak oluşturan bir muhasebe sistemidir. Geniş Anlamda Maliyet : Elde edilecek bir mal ve hizmet karşılığında yapılacak harcamaların toplamıdır. Dar Anlamda Maliyet : Üretim aşamasında tüketilen girdilerin toplam değerleridir. ► Gider : Satın alınan veya üretilen mal ve hizmetlerin kullanılması yada satılmasıyla maliyet giderlerine dönüşür. ► Tükenmemiş Maliyet : İşletmeni [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Maliyet Muhasebesi - Özet

31.03.2012 — Aöf 3. Sınıf Dersler,
0 Yorum

MALİYET MUHASEBESİ 1) Bir yevmiye kaydında "Olağanüstü Gider ve Zarar" varsa şıklardan ANORMAL FİRE doğru cevaptır. 2) Bir yevmiye kaydında "Diğer Stoklar" varsa şıklardan BOZUK MAMÜL doğru cevaptır. 3) Hesaplanması en zor bütçe DİREKT İŞÇİLİK bütçesidir. 4) Bütün bütçelerin başlangıç bütçesi SATIŞ BÜTÇESİ'dir. 5) Transfer Fiyatlaması; Bir işletmenin bir bölümünün, aynı işletmenin diğer bölümüne sattığı mamül yada hizmet için oluşturulan bir satış fiyatıdır. Transfer fiyatı uyg [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Pazarlama Yönetimi Final Ders Notları

31.03.2012 — Aöf 3. Sınıf Dersler,
1 Yorum

9.Ünite Pazarlama kanalı = dağıtım kanalı Pazarlama kanalında 4 çeşit fayda kavramı vardır : şekil,zaman,yer,sahiplik faydasıdır.. Şekil faydası: Üretim fonksiyonu tarafından yaratılır. Zaman,yer,sahiplik faydası : Pazarlama ve dağıtım faaliyetleri sonucunda meydana gelir. Zaman faydası : Tüketici ürünü satın almak istediği zamanda satışa hazır tutabilmek anlamına gelir. Yer faydası : Ürünü tüketicilerin istedikleri yerde satışa sunabilmekle ilgilidir. Sahiplik faydası : Ürünlerin sahipliğini değiştirebilecek tüm gerekli faaliyetleri ifade eder. Aracı türleri : [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Pazarlama Yönetimi Kısa Kısa - 2

31.03.2012 — Aöf 3. Sınıf Dersler,
0 Yorum

Pazarlama Yönetimi - Dağıtım kanalındaki akışlar: para akışı, fiziksel akış, sahiplik akışı, bilgi akışı. - Sahiplik ve eylem açısından toptancılık türleri: tüccar toptancı aracılar, yardımcı toptancı aracılar, tarım ürünlerini toplayanlar, imalatçının satış işletmesi. - Pazarı ele geçirme fiyat politikasını zorunlu kılan koşullar: büyük ölçekli üretimin zorunlu olması, talep esnekliğinin çok kısa süreli olması, tüketicilerin yeni malı benimseyeceklerinin açıkça belli olması, malın hemen taklit edilmesi - Rekabete dayalı fiyatlamada mal pazarda geçerli olan yö [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Pazarlama Yönetimi Kısa Kısa

31.03.2012 — Aöf 3. Sınıf Dersler,
0 Yorum

PAZARLAMA YÖNETİMİ DERS NOTU - 1   1)      Pazarlama problemlerinin teşhisi ve çözümü ile ilgili olarak karar vericiye yardımcı olmak amacıyla verilerin sistematik ve objektif olarak toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanması sürecine pazarlama araştırması denir. 2)      Tesadüfi olmayan örnekleme yöntemleri arasında kontenjan örneklemesi en çok kullanılan yöntemdir. 3)      Simülasyon yöntemi işletmenin pazar payını belirleme yöntemleri arasında yer almaz. 4)      İşle [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...