Uluslararası İktisat Ders Notları - Özet (aöf)

1 -Arz ve Talep Yönünden Dış Ticaret Teorisi ve Genel Denge Dış Ticaret Teorisi analizlerinde kullanılan önemli bir araç "üretim olanakları eğrisi" veya "dönüş&uum...

Para Teorisi ve Politikası Ders Notları Vize - Şekilli Ayrıntılı Anlatım

PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI ÜNİTE 1 - PARANIN TANIMI İktisatçılar parayı (ya da aynı anlama gelmek üzere para arzını), “satın alınan mal ve hizmetlerin bedelinin karşı tarafa aktarılması...

Maliyet Muhasebesi Final Ayrıntılı Özet

ÜNİTE 8 – 9 Safha Maliyet Sistemi : Genellikle aynı tür mamullerin seri üretimi nedeniyle oluşturulan maliyet sistemidir.Bu sistemde üretim maliyetleri mamullere tek tek y&u...

Maliyet Muhasebesi Arasınav Ayrıntılı Özet

MALİYET MUHASEBESİ Maliyet Muhasebesi: Üretilen mamul ya da hizmetlerin maliyetini oluşturan maliyet türlerinin, oluş yerleri ve ilgili oldukları mamul ya da hizmet cinsleri ba...

Maliyet Muhasebesi - Vize Final Ders Notları

MALİYET MUHASEBESİ 1. Maliyet: İşletmelerin faaliyet konusuna giren mal veya hizmetlerin elde edilmesi için katlandığı her türlü faktörlerin para olarak ifade edildiği toplam değere maliyet denir. Maliyet ...

Maliyet Muhasebesi Vize Ders Notları

Ünite 1 MALİYET MUHASEBESİNDE KAVRAMLAR ► Maliyet Muhasebesi : Üretim işletmelerinde kullanılan mamüllerin maliyetinin hesaplandığı, bununla birlikte planlama ve karar almaya yardımcı olan, y&oum...

Maliyet Muhasebesi - Özet

MALİYET MUHASEBESİ 1) Bir yevmiye kaydında "Olağanüstü Gider ve Zarar" varsa şıklardan ANORMAL FİRE doğru cevaptır. 2) Bir yevmiye kaydında "Diğer Stoklar" varsa şıklardan B...

Pazarlama Yönetimi Final Ders Notları

9.Ünite Pazarlama kanalı = dağıtım kanalı Pazarlama kanalında 4 çeşit fayda kavramı vardır : şekil,zaman,yer,sahiplik faydasıdır.. Şekil faydası: Üretim fonksiyonu tarafından yaratılır....

Pazarlama Yönetimi Kısa Kısa - 2

Pazarlama Yönetimi - Dağıtım kanalındaki akışlar: para akışı, fiziksel akış, sahiplik akışı, bilgi akışı. - Sahiplik ve eylem açısından toptancılık türleri: tüccar toptancı aracılar, yardımcı to...

Pazarlama Yönetimi Kısa Kısa

PAZARLAMA YÖNETİMİ DERS NOTU - 1   1)      Pazarlama problemlerinin teşhisi ve çözümü ile ilgili olarak karar vericiye yardımcı olmak amacıyla verilerin si...