Toplam 28 kayıt bulundu...


Finansal Yönetim Ders Notları | 8-13

31.03.2012 — Aöf 3. Sınıf Dersler,
0 Yorum

FİNANSAL YÖNETİM FİNAL ÜNİTE 8 - Dayanıksız mallar daha çok peşin satılırken, dayanıklı mallarda kredili satışlar daha fazla olur - Satışlar arttıkça alacak miktarıda artar. - Satışların hacmi, kredili satışların toplam satışlara oranı, kredi ve tahsilat politikası alacakların düzeyini belirleyen faktörlerdir. - Finansal yöneticinin kontrolü altında olan kredi ve tahsilat politikasıdır. - Ekonomide durgunluk arttıkça, sektördeki rekabet fazlaysa, işletmeler büyüyorsa alacaklar artar. - 2/10 net 30 ifadesi , 30 gün vade tanınan bir alacak 10 gün içinde ödenirse % 2 iskonto tanınac [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Finansal Yönetim Kısa Notlar

31.03.2012 — Aöf 3. Sınıf Dersler,
1 Yorum

FİNANSAL YÖNETİM Finansal yönetim amaçlarından "İşletmenin piyasa değerini en yükseğe çıkartmak" günümüz koşullarında diğer amaçlardan daha rasyonel kabul edilir. Finansal yöneticiler, uzun dönemli yatırım kararları alırken ve bu yatırımlar ile ilgili bütçelemeyi yaparken mikro ekonomiden yararlanırlar. Finansal yöneticiler "finansal planlamada" kaynak seçimi ve yatırımlar arasında uyum sağlamayı amaçlar. Kar planlaması, sermaye bütçelemesi ve finansmanda yararlanılacak maliyet standartları için planların hazırlanarak yürütülmesi "kontrolö [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Finansal Yönetim Ders Notları | 1-7

31.03.2012 — Aöf 3. Sınıf Dersler,
2 Yorum

FİNANSAL YÖNETİM Ünite - 1 Finansman: İşletmenin ihtiyacı olan fonların sağlanmasıdır. Finansal yönetim: İşlemenin ihtiyacı olan fonların sağlanarak uygun varlıklara yatırılmasıdır. Sermaye bütçelemesi: Sermayenin uzun süreli varlıklara yatırılmasıyla ilgili kararlar sürecidir. Finans: Kişi yada kurumların faydalanabileceği para,fon ya da sermaye anlamına gelir. Finansal yönetimin 3 tane genel amacı vardır. 1-Karı en yükseğe çıkarmak 2-Pay başına gelirleri en yü [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ders Notları

31.03.2012 — Aöf 3. Sınıf Dersler,
3 Yorum

Ünite – 1 ( İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ) 1) İş sözleşmesinin tarafları arasındaki hukuki ilişki, işveren adına ve hesabına iş görmesine yol açarak işçiyi işverene bağımlı kılar. Buna öğretide tabiiyet denir. 2) İşçinin bağımlılığı teknik, hukuki ve ekonomik olarak ifade edilir. Teknik Bağımlılık : İşin yapılması ile yürütüm biçimi ve koşulları yönündendir. Hukuki Bağımlılık : İşverenin gözetimi ve yönetimi eş deyişle otoritesi altında iş görülmesidir. Ekonomik Bağımlılık: İşçinin iş görmesi karşılığında işverenden sürekli ve [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kısa Özet

31.03.2012 — Aöf 3. Sınıf Dersler,
0 Yorum

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Vize Notları * İşçi ile işveren arasındaki iş ilişkilerini düzenleyen ilk medeni kanun : MECELLE * Yetişkin işçilerin yanı sıra ilk kez kadın genç ve çocuk işçileri koruyan kanun : 1930 - Umumi Hıfzıssıhha Kanunu * Devlet memurlarının iş ilişkilerini idare hukuku düzenler * Bir doktorun yanında çalışan pansumancı : İş kanununa tabidir. * Hastalanan gazetecinin iş sözleşmesi 6 ay süreyle feshedilmez. * İşçinin sattığı mal miktarına göre yüzde olarak ödenen : Komisyon ücret * Ücretin unsurları : üçüncü kişile [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Türk Vergi Sistemi Final Özet - Ders Notları

31.03.2012 — Aöf 3. Sınıf Dersler,
3 Yorum

Ünite - 9 Kurumlar vergisi, Safi Kurum Kazancı üzerinden hesaplanır. Kurumlar ne tür gelir elde ederse etsin, kurum kazancı altında birleştirilir. Kurumlarda safi kurum kazancının tespitinde ticari kazanç hükümleri uygulanır. Kurum kazananın tespitinde ticari kazançta olduğu gibi tahakkuk esası geçerlidir. Gerçek Usulde Kurum Kazancı: DSÖS - DBÖS -  eklenen değerler + çekilen değer ( DSÖS: Dönem sonu öz sermaye  DBÖS: Dönem başı öz sermaye ) [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Türk Vergi Sistemi Ders Notu - Özet

31.03.2012 — Aöf 3. Sınıf Dersler,
16 Yorum

TÜRK VERGİ SİSTEMİ ÜNİTE – 1 Türkiye’de gelirlerin vergilendirilmesine 1926 yılında 755 sayılı KAZANÇ VERGİSİ KANUNU ile başlamış ve değişikliklere uğrayarak 1961 yılında 193 sayılı GELİR VERGİSİ KANUNU uygulamaya konulmuştur. GELİR VERGİSİ TÜRLERİ 1-) Üniter Gelir Vergisi : sübjektif karakterli bir vergidir. Elde edilen gelirlerin tümü toplanır ve bu toplamdan; en az geçim indirimi, özel indirim, bağış ve yardımlar, yapılan giderler Düşülür. Bulunan toplam tutara Artan oranlı vergi t [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Aöf Açıköğretim Türk Vergi Sistemi Madde Madde Özet Ders Notları

1 Yorum

Türk Vergi Sistemi Gelir Vergisi Kanununa göre, gelirin gerçeklik özelliği muhasebe denetimini gerekli kılar. Vergi borcunun meydana gelebilmesi için gerekli olanlar: Vergiyi koyan bir kanunun bulunması. Bütçe kanunu ile izin verilmesi. Vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesi. Verginin tarh edilmesi. Kanunda özel olarak sayılan ticari kazançlar: Maden ocağı işletilmesi. Coberlik faaliyetleri. Özel okul işletilmesi. Gayrimenkul alım satım işiyle sürekli uğraşılması.       Bir vergilendirme döneminde dönem s [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...