Finansal Yönetim Ders Notları | 8-13

FİNANSAL YÖNETİM FİNAL ÜNİTE 8 - Dayanıksız mallar daha çok peşin satılırken, dayanıklı mallarda kredili satışlar daha fazla olur - Satışlar arttıkça alacak miktarıda artar. ...

Finansal Yönetim Kısa Notlar

FİNANSAL YÖNETİM Finansal yönetim amaçlarından "İşletmenin piyasa değerini en yükseğe çıkartmak" günümüz koşullarında diğer amaçlardan daha rasyonel kabul edilir. ...

Finansal Yönetim Ders Notları | 1-7

FİNANSAL YÖNETİM Ünite - 1 Finansman: İşletmenin ihtiyacı olan fonların sağlanmasıdır. Finansal yönetim: İşlemenin ...

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ders Notları

Ünite – 1 ( İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ) 1) İş sözleşmesinin tarafları arasındaki hukuki ilişki, işveren adına ve hesabına iş görmesine yol açarak işçiy...

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kısa Özet

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Vize Notları * İşçi ile işveren arasındaki iş ilişkilerini düzenleyen ilk medeni kanun : MECELLE * Yetişkin işçilerin yanı sıra ilk kez kadın gen&cce...

Türk Vergi Sistemi Final Özet - Ders Notları

Ünite - 9 Kurumlar vergisi, Safi Kurum Kazancı üzerinden hesaplanır. Kurumlar ne tür gelir elde ederse etsin, kurum kazancı altında birleştirilir. Kurumlarda safi kuru...

Türk Vergi Sistemi Ders Notu - Özet

TÜRK VERGİ SİSTEMİ ÜNİTE – 1 Türkiye’de gelirlerin vergilendirilmesine 1926 yılında 755 sayılı KAZANÇ VERGİSİ KANUNU ile başlamış ve değişikliklere uğrayarak 196...

Aöf Açıköğretim Türk Vergi Sistemi Madde Madde Özet Ders Notları

Türk Vergi Sistemi Gelir Vergisi Kanununa göre, gelirin gerçeklik özelliği muhasebe denetimini gerekli kılar. Vergi borcunun meydana gelebilmesi için gerekli olan...