Stratejik Y繹netim Ders Notlar覺 1-6 nite

STRATEJ襤K YÖNET襤M ÜN襤TE 1 襤lk defa aç覺k ekilde izah覺 iki mat olan Neumann ve Morgenstern taraf覺ndan yap覺lm覺t覺r. - Strateji bir iletmenin uzun dönemli amaçlar覺n覺n saptanmas覺 ve bu ...

Sermaye Piyasas覺 ve Finansal Kurumlar Ders Notlar覺

Sermaye Piyasas覺 ve Finansal Kurumlar Ders Notlar覺 ÜN襤TE 1 Finansal piyasalar: fon arz edenlerle talep edenlerin bir araya geldii ve kar覺l覺kl覺 deiimin meydana geldii yer...

Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz Ders Notlar覺

MUHASEBE DENET襤M襤 VE MAL襤 ANAL襤Z ÜN襤TE -1 襤letmenin muhasebe sistemi taraf覺ndan oluturulan, iletmenin finansal yap覺s覺n覺, kârl覺l覺覺n覺 ve gelecekteki performans覺n覺 deerlendirm...

襤癟i Sal覺覺 ve 襤 G羹venlii Ders Notlar覺

襤GÖREN SALII VE 襤 GÜVENL襤襤 襤gören Sal覺覺: Çal覺anlara en yüksek sal覺k kapasitesi salamak onlar覺n çal覺ma koullar覺n覺n olumsuzluklar覺ndan korumak i ile i&cce...

襤ktisat Tarihi Ders Notlar覺

襤ktisat Tarihi Ders Notlar覺 Tüm Üniteler 襤KT襤SAT TAR襤H襤 B襤L襤M襤N襤N DOUU : 襤ktisat tarihi ile ilgili önerilen iki tarih vard覺r.Bunlardan ilki Adam Smith’in “Milletlerin Serveti” adl覺 ...

襤ktisadi Kalk覺nma Ders Notlar覺

*Kalk覺nma ve Azgelimilik Kalk覺nma ve azgelimilik, 襤kinci Dünya Sava覺 sonras覺 dünyan覺n en çok ilgilendii konular覺n ba覺nda gelmektedir. Dünyan覺n yakla覺k 3/4’ünü azgelimi diye tan覺ml...

襤nsan Kaynaklar覺 Ders Notlar覺 - nite zetleri (Geni zet)

襤nsan Kaynaklar覺 Ünite - 1 襤K YÖNET襤M襤 VE ÖRGÜTLENMES襤 -Çal覺anlar için 1980’lerde 襤nsan Kaynaklar覺, 1990’lardan beri 襤nsan Sermayesi yada Entelektüel ...

襤nsan Kaynaklar覺 Ders Notlar覺 - Vize

ÜN襤TE 1 襤nsan kaynaklar覺 :Bir ürün ya da hizmet üretebilmek için gerekli üretim tesislerini ve donan覺m覺 içeren fiziksel kaynaklar, öz kaynaklar覺,alacaklar覺,borçlar覺 ve k...

rg羹tsel Davran覺 Ders Notlar覺

Örgütsel Davran覺 Ders Notlar覺   Üniversitede ekonomi eitimi gören bir örencinin, televizyon ve gazete haberlerinde sadece ekonomi ile ilgili olanlar dikkatini çekmektedir. Bu ...

Siyaset Bilimi Ders Notlar覺

UN襤TE 1 S襤YASET B襤L襤M襤 NED襤R? 1. Siyaset Arapça kökenli bir sözcüktür At eitimi anlam覺na geliyor. Politika sözcüü yunan kökenlidir...