Siyaset Bilimi

ÜNİTE-1 S.1- Felsefe ile bilim arasındaki temel farklılık nedir? Felsefe olması gerekeni, bilim ise olanı inceler. S.2- Toplumları "üretim biçimlerine" göre ayıran ilk düş&uu...

Aöf Türk Dili Ders Notları - Özet 1.ve 7. Üniteler

TÜRK DİLİ Ünite 1 Dil ve Dilin Özellikleri Dil, insanlar arasında iletişimi sağlayan, bilinmeyen zamanlarda ortaya çıkmış bir işaretler sistemi, kendine &...

Yerel Yönetimler Ders Notları ve Özet

YEREL YÖNETİMLER • Türkiye de 1960–1985 yılları arasında kentlerde yasaların genel nüfus içindeki oranı %25 den %50,3 e yükselmiştir.2000 yılında dünya nüfusun...

Vergi Hukuku - Vergi Uygulamaları Ders Notları

VERGİ UYGULAMALARI ▬ Anayasaya göre Bakanlar Kurulunun vergilendirmeye ilişkin değişiklik yapmaya yetkili olduğu konular: İstisnalar, Muafiyetler, İndirimler, Oranlar ▬ Anayasa mahkemes...

Türkiye Ekonomisi 1. ve 9. Üniteler Ders Notları

TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜNİTE  1 Osmanlı İmparatorluğu’nda kapitalizm öncesi hakim üretim şekli vergisel üretim tarzıydı. Dirlik: Has, tımar ve zeamet to...

Maliye Politikası Ders Notları

MALİYE POLİTİKASI ▬     Maliye politikasında klasik görüşten sapmalar özellikle 1930 yılından sonra önem kazanmaya başlamıştır. ▬     Para arzı, IS-L...

Uluslararası İşletmecilik Ders Notları - Bütünleme 9 ve 15. Üniteler

ÜNİTE 9 İ.K.Y’nin fonksiyonları :İşgörenin bulunması, yerleştirilmesi,değerlendirilmesi, ücretlendirilmesi ve geliştirimesidir. Uluslarası işletmelerde İ.K.Y süreci :İşe alma, ...

Uluslararası Mali İlişkiler Ders Notları

*Uluslararası Finansman Kavramı ve Az Gelişmiş Ülkeler Uluslararası finansman kavramı geniş bir kavram olup uluslar arası yardımları ve dış borçları kapsamaktadır. Bağışlar, hükümetlerden hükümet...

Uluslararası Mali İlişkiler Soru - Cevap

1.) Yardım yapan ve alan iki ülke arasında kamu kaynaklarından sağlanan fonlarla yapılan uluslararası yardımlara ne denir? A) Mali yardım B) Teknik yardım C) İkili yardım D) Gıda yardımı E) Ço...