Online Zikir - Tespih Uygulamas覺 Zikirmatik - tespih.somut.net

Zikirmatik Uygulamas覺 Bilgisayar覺n覺z覺n ekran覺ndan online olarak tespih 癟ekebileceiniz uygulamam覺z g羹ncellendi. Zikirmatik uygulamas覺na sesler, limitleme ve uyar覺 b繹l羹m羹 eklendi. Ayr覺ca Tespih 癟ekme ekran覺nda dikkatinizin da覺...

Tevbe 襤stifar Duas覺

"All璽h羹mme ente Rabb簾 l璽 il璽he ill璽 ente halakten簾 ve ene abd羹ke ve ene al璽 ahdike ve vadike mestetat羹. E羶z羹 bike min erri m璽 sane't羹. Eb羶 羹 leke binimetike aleyye ve eb羶 羹 bizenb簾 fafirl簾 zun羶b簾 fe inneh羶 l璽 yafiruz-zun羶be ill璽...

Nuh (A.S.) Tufan覺 T羹m D羹nyada m覺 Oldu? Hangi Canl覺lar Gemiye Al覺nd覺?

Nuh (A.S.) Tufan覺 T羹m D羹nyada m覺 Oldu? Hangi Canl覺lar Gemiye Al覺nd覺? NUH’UN GEM襤S襤 deyince hemen Nuh Tufan覺 hat覺rlan覺r ve arkas覺ndan da bir tak覺m sorular gelir: Nuh Tufan覺 b羹t羹n yer y羹z羹n羹 kapl...

S覺k覺nt覺dan Kurtulmak 襤癟in Dua

Her t羹rl羹 s覺k覺nt覺 an覺nda size Allah'覺n yard覺m覺n覺 ulat覺racak olan kolay bir dua. Bu yaz覺 da dualar覺m覺zda bize rehber olan k覺sa ama tesirli bir Ayet'in g羹c羹nden bahsediyoruz.

Zikir Nedir - Nas覺l Zikir Edilmeli

Zikir Nedir - Nas覺l Zikir Edilmeli Kavram olarak ‘zikir’; Allah’覺 anmak üzere söylenmesi ve yap覺lmas覺 tavsiye edilen, sözlü ve ameli eylemleri kapsayan davran覺lar覺n tüm&u...

Orucu bozar m覺?

Orucu Bozan Haller Bir gün sonra Ramazan-覺 erif art覺k balam覺 olacak. Ramazanda bir çok kiinin kafas覺n覺 megul eder or...

Ramazan Fotoraflar覺

Ramazan, 襤slam’覺n temel esaslar覺ndan olan oruç tutmakla emredildiimiz, her y覺l覺n bir ay覺na özel ibadet mevsi...

K覺skan癟l覺ktan (Haset) kurtulmak i癟in ne yapmam laz覺m?

K覺skançl覺ktan kurtulmak için ne yapmam laz覺m? Hasetten kurtulabilir miyiz? Hasetten kurtulman覺n yollar覺 nelerdir? Haset eden kii ilk olarak bu halinin fark覺nda olup 覺slah覺na...

Kur'an'da Melek ve Ahiret 襤nanc覺?

Melek ve Ahiret 襤nanc覺 Ahiret Kavram覺 ve Ahirete 襤man Ahiret, sözlükte “son, sonra olan ve son gün” anlamlar覺na gelir. Terim olarak ahiret, 襤srafil&rs...

S覺k覺nt覺 ve Belalardan Kurtulmak 襤癟in Bunlar覺 Okuyun...

Merhabalar... Günümüz yaam koullar覺 içinde bitmek tükenmek bilmeyen hesaplar覺m覺z bizi strese ve s覺k覺nt覺ya sokmaktad覺r. Yaad覺覺m覺z stres hayat覺m覺z覺n bir parças覺 ve mümkün olduunca kendim...