Türkçesi Varken Kullanılan Yabancı Kelimeler

Türkçesi varken popüler kültürün etkisiyle daha fiyakalı görülen yabancı kelimeler günden güne artıyor. Öyle ki yeni nesil o kelimenin orijinalini kullanmayı banal bulabiliyor. Bu yazı içeriğinde sık kullanılan yabancı kelimeler ve Türkçesi, yanlış kullanılan Türkçe kelimeler bulunmaktadır.

Bir yazı ile okuyucuya mesajı doğru iletmede kaynağın önemli bir rolü ve sorumluluğu bulunmaktadır. Bu yüzden mesajı ileten kişi mesajını yazılı olarak iletirken bir takım yazım kurallarına uyması gereklidir. Özellikle öğrencilerin yazı yazarken yaptıkları en önemli hata, noktalama işaretlerine uymamalarıdır. * Yazılarda noktalama işaretleri bazen hiç kullanılmamakta bazen de yerinde kullanılmamaktadır. İfadelerin doğru anlaşılması için bu kurallara özenle uyulmalıdır.

* Bir bilgisayar programı kullanılarak yazılan yazılarda ise boşluk konusuna dikkat edilmelidir. Örneğin, noktadan ve virgülden önce boşluk bırakılmamalıdır.

Noktadan ve virgülden sonra boşluk bırakılmalıdır. Boşluk bırakılması unutulduğunda noktanın öncesinde ve sonrasındaki sözcükler tek bir sözcük olarak algılanmaktadır. Bu da yazıların kağıt üzerindeki düzenlemesini olumsuz etkilemektedir.

Parantezler açılırken parantez öncesinde boşluk bırakılmalı, açılan parantezle metin arasında boşluk olmamalıdır. Parantezler kapatılırken parantez öncesinde boşluk olmamalı, sonrasında ise olmalıdır.

Diğer bir hata türü yazım yanlışlarıdır. Sözcükler Türk Dil Kurumu’nun belirlediği kurallar göz önünde bulundurularak yazılmalıdır.

Yaygın olarak yapılan bir başka hata da sözcüklerin yanlış kullanımlarıdır. Örneğin “neden olmak”, “yol açmak” ve “sağlamak” gibi sözcükler çok farklı anlamları verebiliyorken aynı anlamda kullanılmaktadırlar.

Ayrıca bazı sözcüklerin Türkçe karşılıkları varken (genelde) farkında olunmadan yabancı karşılığı kullanılmaktadır.

Türkçesi Varken Yabancı Karşılığı Kullanılan Kelimeler 1

Yabancı Kelime Türkçesi

start almak

center

relax olmak

e-mail

komunikasyon

cv

okey

trend

spontane

link

exit

check etmek

feedback

full-time

koordinasyon

absurt

adapte olmak

laptop

provoke etmek

jenerasyon

objektif

deklare etmek

star

perspektif

entegre olmak

nick name

partner

okeylemek

antipatik

mantalite

illegal

timing

catering

departman

revize etmek

global

sempatik

security

printer

elimine etmek

izolasyon

data

prezantasyon

finish

download etmek

monoton

konsensus

full

emergency

ambiyans

versiyon

ekstra

imitasyon

optimist

save etmek

adisyon

print out

anons etmek

bodyguard

dokuman

dizayn

analiz

online

kriter

part-time

pesimist

slayt

empoze etmek

driver

bye bye

başlamak

merkez

rahatlamak

e-posta

iletişim

özgeçmiş

tamam

eğilim

kendiliğinden

bağlantı

çıkış

kontrol etmek

geribildirim

tam gün

eşgüdüm

saçma

uyum sağlamak

diz üstu bilgisayar

kışkırtmak

nesil, kuşak

nesnel, tarafsız

bildirmek

yıldız

bakış açısı

bütünleşmek

takma ad

onaylamak

sevimsiz, itici

anlayış, zihniyet

yasadışı

zamanlama

yemek hizmeti

bölüm

yenilemek

küresel

sevimli, cana yakın

güvenlik

yazıcı

elemek

yalıtım

veri

sunum

bitiş, varış

indirmek

tekdüze

uzlaşma

tam, dolu

acil

hava, ortam

sürüm, uyarlama

fazladan

taklit

iyimser

kaydetmek

hesap fişi

çıktı

duyurmak

koruma

belge

tasarım

çözümleme

çevrim-içi

ölçüt

yarı zamanlı

karamsar

yansı

dayatmak

sürücü

hoşça kal

 

Türkçe Karşılığı Varken Kullanılan Sözcükler ve Yanlış Kullanımlar (2)

Sözcüğün yanlış kullanımı Doğrusu (!) Türkçesi
çok mersi merci beaucoup Çok teşekkür ederim.

Teşekkür ederim.

detay detail ayrıntı
fonksiyon function işlev
fonksiyonel functional işlevsel
avantaj advantage üstünlük
kriter criterion ölçüt
kriterler criteria ölçütler
test sınavı ??? çoktan seçmeli sınav
layt (light) light hafif
fest fud fast food hazır yiyecek
hard disk hard disc sabit disk
imeyıl (e-mail) e-mail e-posta, elmek
meyil (mail) mail e-posta mesajı, ileti
meyil çekmek sending a mail e-posta mesajı yollamak
maus (mouse) mause fare
ran etmek (run etmek) running çalıştırmak
tekrardan ??? tekrar veya yeniden

 

Sanat terimleri

DİREKTÖR  YÖNETMEN
DUBLAJ  SÖZLENDİRME
EXHİBİTİON CENTER  SERGİ MERKEZİ
FRAGMAN TANITIM
JENERİK TANITMA
YAZISI KOLAJ  KES YAP
MONTAJ  KURGU
NÜANS  AYIRTI
PRODÜKSİYON  YAPIM
PRÖMİYER  İLK GÖSTERİ
SİNGLE  TEKLİ
SİT-COM  DURUM GÜLDÜRÜSÜ
MEMBRAN  ZAR
İMMÜNİTE  BAĞIŞIKLIK
SİRKÜLASYON  DOLAŞIM
SEKRESYON  SALGILAMA
EKSPEKTORAN  BALGAM SÖKTÜRÜCÜ
DİLATASYON  GENİŞLETME
REVERSİBL  GERİ DÖNÜŞLÜ

 

 

Spor terimleri

DEFANS  SAVUNMA
DEPLASMAN  DIŞ SAHA
DRIPLING  TOP SÜRME
EKARTE ETMEK  ELEMEK
FAIR PLAY  DÜRÜST DURUM
FINAL FOUR  SON DÖRT
GRAND PRİX  BÜYÜK ÖDÜL
HAT-TRICK  ÜÇLEME
OFF-ROAD  ARAZİ YARIŞI
PERFORMANS  BAŞARIM
PLAY OFF  ÜST KÜME
ABSORBSİYON  EMİLİM
FEÇES  DIŞKI
HERNİ  FITIK

 

Tıp terimleri

MEDİKAL  TIBBİ
İNFLAMASYON  İLTİHAP
ANALJEZİK  AĞRI KESİCİ
RADYOTERAPİ  IŞIN TEDAVİSİ
SEMPTOM  BELİRTİ, YAKINMA
SATÜRASYON  DOYGUNLUK
İNTRASELLÜLER  HÜCRE İÇİ
REPLİKASYON  EŞLENME
SENKOP  BAYILMA
DİYARE  İSHAL
DİYAGNOZ  TANI
PRİMER  BİRİNCİL
HEMORAJİ  KANAMA
DİÜRETİK  İDRAR SÖKTÜRÜCÜ
PREVALANS  GÖRÜLME ORANI
DOMİNANT  BASKIN, BAŞAT
DİSPNE  NEFES DARLIĞI
MİKSİYON  İŞEME
SEKSÜEL  CİNSEL
PROSES  SÜREÇ
SİKLÜS  DÖNGÜ
EPİDEMİ  SALGIN
RUBELLA  KIZAMIKÇIK
KOAGÜLASYON  PIHTILAŞMA
ANTİPİRETİK  ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ
KONSTİPASYON  KABIZLIK
DEFEKASYON  DIŞKILAMA
REGRESYON  GERİLEME
FARİNKS  YUTAK
LARİNKS  GIRTLAK

 

Siyaset Terimleri

BRİFİNG VERMEK  BİLGİLENDİRMEK
DEKLARASYON  BİLDİRİ
ENTEGRASYON  BÜTÜNLEŞME
KABİNE  BAKANLAR KURULU
LANSE ETMEK  ORTAYA ATMAK
REFERANDUM  HALK OYLAMASI
EMPOZE ETMEK  DAYATMAK
KANALİZE ETMEK  YÖNLENDİRMEK
ASİMİLASYON  ÖZÜMLEME
KONSENSÜS  UZLAŞMA
KOORDİNASYON  EŞGÜDÜM

 

Ekonomi terimleri

DEVALÜASYON  DEĞER DÜŞÜRÜMÜ
DİSTRİBÜTÖR DAĞITICI
EKSTRE  HESAP ÖZETİ
HAPPY HOUR  İNDİRİMLİ SAATLER
KONSORSİYUM ŞİRKETLER BİRLİĞİ
LEASİNG  KİRALAMA
MORTGAGE  TUTULU SATIŞ
OUTLET CENTER  FABRİKA SATIŞ MERKEZİ
PROMOSYON  ÖZENDİRİM
VALÖR  GEÇERLİLİK

 

Yanlış Yazılan Türkçe Kelime ve Sözcükler

 
Yanlış (!)
Doğru (!)
hergün her gün
heryer her yer
herşey her şey
harhangibiri herhangi biri
herbiri her biri
birgün bir gün
birşey bir şey
bir çok şey birçok şey
bir kaç şey birkaç şey
hiç bir şey hiçbir şey
pekçok pek çok
pekaz pek az
arasıra ara sıra
yanısıra yanı sıra
peşisıra peşi sıra
ardısıra ardı sıra
akşam üstü akşamüstü
suç üstü suçüstü
ayak üstü ayaküstü
terketmek terk etmek
ayırdetmek ayırt etmek
farketmek fark etmek
arzetmek arz etmek
vaadetmek vaat etmek
haketmek hak etmek
muhtacolmak muhtaç olmak
şehidolmak şehit olmak
vaz geçmek vazgeçmek
baş vurma başvurmak
ön görmek öngörmek
var saymak varsaymak
ya hut yahut
ve ya veya
yada ya da
laboratuar laboratuvar
antreman antrenman
eşortman eşofman
orjinal orijinal
yalnış yanlış
yanlız yalnız
kiprik kirpik
kirbit kibrit
anbar ambar
canbaz cambaz
çenber çember
makina makine
meyva meyve
zatüre zatürree
matba matbaa
deynek değnek
süpriz sürpriz
poaça poğaça
kordalye kurdele
sandoviç sandviç
eksoz egzoz
pardesü pardösü
ayidat aidat
pilaj plaj
tazik tazyik
traş tıraş
metod metot
ara söz arasöz
ara yön arayön

 3 yorum

 • Yorumunuz en az 30 karakter olmalıdır. (0)
  Tüm Yorumlar
  • C. Karamazdan

   Merhaba,Türkçesi varken başlıklı sayfanıza şu sözcükleri de ilave edebilir misiniz?

   götürge bisiklet - çalınga boks - kunt boksör - kuntçu ciddi - itimil ders - çimke diktafon - ünalga dipnot - kızanak dünya - çıncalık emoji - sındamga enerji - dönünek feminist - hatuncu feminizm - hatunculukgram - ağram hafta - yedil hayvan - döngül hekim -sagan ikametgâh - düşnek kâğıt - düşerge kanal - arna kilo - gelikilo metre - çağrım lider - kösem, yolbaşçı lehçe - ağgan lütfen - ötünem mercimek - yasmık mıknatıs - çaşak mide - aşkazan milyon - pekmen organ - konakçı patates - çisil penguen - karabat program -  ünalgı saat - sögen sigara - çilim sinyal - çınav şarkı - aydım şoför - hayd avcı, sürücü, yöndemci takvim - dallık, gündizme telefon - alısün, çınka teleskop - böngü televizyon - sınalgı temel - özül trafik - katnav trafik polisi - yol sakçısıtwerk - şeveke üniversite - birdem vantilatör - yelletke

    

   Yanıtla

  • M. Tomdaşlı

   aile - kodak, odbaşı anten - sırgavıl asansör - götürge avukat - aklavcı bisiklet - çalınga ciddi - salmaklı çikolata - itimil domates - kızanak ekonomi - denlik elektrik - çıngı elektronik - çıncalık film - yanka fotoğraf - yaçıng azete -yenün hayvan - döngül kamera - sınalga kamp - düşerge makine - kılga mühendis - kıvcı nostalji - eslem otel - konakçı patates - çisil penguen - karabat piramit - köpyak plaj - çimerlik program - bağdarlama radyo - ünalgı selfie - özçekim, görçek sigara - çilim takvim - gündizme, dallık, köm telefon - alısün televizyon - sınalgı üniversite - birdem vantilatör - yelletke

   Yanıtla

  • بايزا سيدو

   Çok güzel olmuşGöz Kırpan

   Yanıtla

Sitede Ara
 • Çiklet (Prenses) Balıklarındaki Ürkeklik ve Korkaklık
  Ben çok uzun süre sp, bp ile frenatus besledim hiç bir sorun yaşamadım. Çok uyumlulardı. Renk katıyor a...
 • Genel İşletme 1. Dönem Vize Soruları
  soru 3 yanlıs bence"...
 • CS 1.5 ve CS 1.6 İçin Sağlam Bir CFG (cengaver.cfg)
  bozuk bu cfg kullanmayın derim ...
 • Türkiye'de Hangi Burçtan Kaç Kişi Var?
  Akrep burcu olan var mı ben akrep burcu olarak hiç akrep burcu bulamıyorum....
 • Papağan Bakımı Banyo Yaptırma Yıkama
  pakistan pağına sirkeli su ile yıkanırmı...
 • Müzik Notaları İçin A4 Kağıda Porte Çıktısı Alma
  SEN NE KRAL ADAMSIN!! VALLA ÇOK SAĞOL...
 • GTA 5 Steam’da indirime girdi - En Ucuz GTA 5 Fiyatı
  ne yazim ilk yorum milk flen dediler geldim...