İstatistik Kısa Kısa Ders Notları ve Özet - aöf

# Ana kütlenin tümüne ulaşılamadığıdurumda, ana kütle ile ilgili bir yargıelde etmek amacıyla üzerinde istatiksel değerlerin hesaplandığıgruba ÖRNEK adı verilir.


# Gözardıedilemeyecek kadar önemli, gözönünde tutulmasıgereken fark anlamlıfarktır.


# Bir sınavda 4 seçenekli 40 soru soruluyor. Seçenekleri rasgele işaretleyen bir kişinin doğru cevaplarına ait beklenen frekansı10 olur. Bir sorunun cevabının doğru olma olasılığı1/4 olduğundan 40 x 1/4 = 10 bulunur.


# Belli bir tanıma göre gerçekleşmesi umulan frekanslara beklenen frekanslar denir.


# Hilesiz bir madeni paranın 9 kez atılışında 512 farklı sonuç elde edilir. 2N=29=512 bulunur.


# Y ve T olaylarıkarşılıklıayrık olaylar olduğuna göre, Y veya T olayının olasılığınıhesaplamak için iki olayın olasılıklarıtoplanır.


# Hilesiz bir madeni para 10 kez atıldığında 1024 farklı sonuç elde edilir. 210=1024


# "İki farklıilacın da aynıhastalığa karşıetkileri arasında bir fark olup olmadığısınanacaktır." Bu sınamada sıfır hipotezi: İki ilacın hastalığa karşı etkileri arasında fark yoktur.


# Sıfır hipotezi ile iki ana kütlenin aynıolduğu kabul edilir.


# Doğru olan sıfır hipotezinin reddedilmesi I.tür hatadır.


# Bir hipotezi 0,02 anlam düzeyinde sınarken, doğru olan sıfır hipotezini reddederek hatalıkarar verme olasılığı 0,02 dir.


# Kilogramın kesirli değerlerini alabildiği için ağırlık sürekli bir değişkendir.


# Puanlar: 90 87 80 65 53 43 Frekanslar: 1 3 3 7 8 2 ise puanı87 ve daha az olanların toplam frekansı23 olur. Çünkü 3+3+7+8+2=23


# 4 grubun gözlenen ve beklenen değerlerinin verildiği tablonun serbestlik derecesi 3 olur. Burada 1 satır verilmiş. kutucuk sayısı-1=4-1=3 bulunur.


# Bir araştırmada erkek ve kadın sürücülerin öğrenim düzeylerine göre (ilköğretim, lise, yüksek) gözlenen frekansların verildiği tablonun serbestlik derecesi 2 olur. (2-1)x (3-1)=1x2=2


# Gözlenen değeri 12, beklenen değeri 15 olan bir kutucuğun ki-kare değerine katkısı0,6 dır. (12-15)x (12-15)=9 9/15=0,6


# Günler: Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma Bilet sayısı: 30, 42, 33, 43, 40, 90,72 Günler arasıfarklılığın önemini belirlemek amacıyla yapılacak ki-kare uygunluk sınamasında Perşembe gününe ait gözlem sayısının ki-kareye katkısıen küçüktür. Ki-kare katkılarısırasıyla 8, 1.28 , 5.78, 0.98, 2, 32, 4.84 . Bunların en küçüğü 0.98 Buna karşı gelen gün Perşembe. Beklenen değer 350/7=50 dir. 30+42+33+43+40+90+72=350


# Ayakkabınumarası: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Ayakkabısayısı: 2, 5,7,12,8,3,2,1 Bu frekans dağılımının modu 41 dir. Maksimum ayakkabısayısı 12 olduğundan buna karşıgelen ayakkabınumarası 41. En sık gözlenen değer mod olmaktadır.


# Gazete: F,G,H,J,K,L,M,N Satışsayısı: 20,40,28,64,12,86,45,49 Bir bayinin gazete satışlarına ait bir günlük gözlem değerlerinin yer aldığıbu serinin modu L dir. max 86 olduğundan buna karşıgelen L olmaktadır. # Not: 3,4,5,7,8,9 Frekans: 2,2,4,10,8,4 Bu frekans dağılımının aritmetik ortalaması6.8 dir. N=2+2+4+10+8+4=30 3X2+4X2+5X4+7X10+8X8+9X4=204 204/30=6.8


# Değerler: 6,8,9,12,a,15 Frekanslar: 4,5,5,7,3,1 Bu dağılımın aritmetik ortalaması10 olduğuna göre a sayısı14 olur. 6x4+8x5+9x5+12x7+ax3+15x1=208+3a (208+3a)/25=10 Buradan a=42/3=14 bulunur.


# 2, 4, 6, 8, 10 serisinin varyansı8 dir. Farkların karelerinin toplamının N=5 sayısına bölümü 8 olur. 40/5=8 # Bir dağılımın sapma değerleri toplamıdaima sıfırdır.


# Aritmetik ortalaması32, standart sapması8 olan bir dağılımda X=22 değeri -1.25 standart değerine dönüşür. 22-32=-10 -10/8=-1.25 z=Standart değer= (Değer-Ortalama)/Sapma


# 5000 birimlik bir frekans eğrisinin altında kalan bölgelerden birinin oranlanmışalanı0.25 tir. Bu bölgede birim sayısı5000x0.25=1250 dir.


# Normal eğri altında z=1.8 ile z=2.5 arasında kalan alan 0.0297 dir. Kitabınızın 184.sayfasındaki tablodan alan 0.4938-0.4641=0.0297 bulunur.


# Aritmetik ortalaması40 ton olan normal dağılımlı bir ana kütlede, ortalamadan 3 ton uzaktaki birimlerin z değeri z=1.25 bulunmuştur. Buna göre bu dağılımın standart sapması2.40 bulunur. 1.25= (43-40)/s Buradan s=3/1.25=2.4 olur.

 İlk yorumu siz yazın !..

 • Yorumunuz en az 30 karakter olmalıdır. (0)
Sitede Ara
 • Yeni başlayanlara En iyi 10 Kore dizisi
  Güzel liste. İlgimi çeken diziler oldu. Kill me heal me ve boys over flowers da olabilirmiş listede. ...
 • medal of honor spearhead kurulum hatası...
  iyiymiş ama birazı eksik olmuş bu...
 • Sevimli Komik ve İlginç Kedi Resimleri
  aaaaaaaaaaaaa çok şirinlerrrrr...
 • Saç dökülmesinin nedenleri ve Ahmet Maranki Karışımı
  Saçlarım da dökülme var açılmalar da olmaya başladı doktora gittim testler yaptırdım ama hiçbir sorun ç...
 • CS 1.5 ve CS 1.6 İçin Sağlam Bir CFG (cengaver.cfg)
  güzel bir cfg tavsiye ediyorum...
 • Soyut Kavramlara Örnekler
  Abi somut yazsaydın da yine olmazdı. ...
 • Evcil Kuş Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri
  Merhaba, geçmiş olsun bu durumda kendi başınıza tedavi uygulamanız zor olsa da kırık çıkık için tıklayı...