Kamu Maliyesi Soru Cevap Şeklinde Çalışma Notları

KAMU MALİYESİ
ÜNİTE 2
KAMU MALİYESİNİN GÖREVLERİ

1.Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasında mal ve hizmetlerin fiyatlarını belirleyen unsurlardan bir tanesidir?
a)tüketicilerin tercihleri

b)kamusal mallar
c)politik tercihler
d)oylama
e)siyasi karar alma mekanizmaları
2.piyasaların toplum refahının dağılımında adaleti sağlayamadıkları ölçüde, devletin piyasa mekanizmasına karışarak gelir dağılımını adil olarak kabul edilen bir noktaya getirmeye çalışması devletin aşağıdaki görevlerinden hangisidir?
a)Kaynak tahsisi
b)ekonomik istikrar
c)Gelir dağılımıd)düzenleyici
e)ortak görev
3.Aşağıdakilerden hangisi kamusal mala örnek olarak verilemez?
a)ulusal güvenlik
b)hava tahmin yayınları
c)hava kirliliği önleme hizmetleri
d)sokak aydınlatması
e)ayakkabı üretimi
4.piyasa mekanizması içinde bireylerin tercihlerini gösterme yolu aşağıdakilerden hangisidir?
a)yatırımlar
b)oylama
c)tasarruflar
d)fiyate)vergiler
5.özellikle tüketimde rekabetin söz kanusu olduğu yarı kamusal malalrda, bir bireye o malı kullanmaya izin vermenin fırsat maliyeti aşağıdakilerden hangisi olarak adlandırılır?
a)sıkışıklık
b)dışsallık
c)gelir dağılımı
d)doğal tekel
e)risk
6.aşağıdakilerden hangisi tam özel malların özelliklerinden biri değildir?
a)kamu bütçelerince dağıtılırlar
b)piyasalarda dağıtılırlar
c)dışlama maliyetleri düşüktür.
d)özel firmalarca üretilir
e)satış gelirinden finanse edilir
7.aşağıdakilerden hangisi tam kamusal mallara örnek olarak verilebilir?
a)ulusal savunma
b)okullar
c)parklar
d)sağlık hizmetleri
e)kamu yüzme havuzları
8.aşağıdakilerden hangisi tam kamusal malalrın özelliklerinden biri değildir?
a)dışlama maliyetleri yüksektir.
b)piyasalarda dağıtılırlar
c)kamu bütçelerince dağıtılırlar
d)zorunlu vergi gelirleri ile finanse edilirler
e)doğrudan devlet tarafından veya devlet tarafından izin verilmiş özel firmalarca üretilirler
9.aşağıdakilerden hangisi yarı kamusal sıkışan mallara örnek olarak verilebilir?
a)şifresiz tv
b)ulusal güvenlik
c)ayakkabı üretimi
d)hava tahmin yayınları
e)itfaiye hizmetleri
10.Eskişehir'de bulunan porsuk çayının atıklarının oluşturduğu kötü kokuların bireylerin fayda fonksiyonunu etkilemesi aşağıdakilerden hangisi örnek olarak verilebilir?
a)Dışsal fayda
b)doğal tekel
c)ekonomik dışsallık
d)dışsal zarar
e)dışsal tüketim

ÜNİTE 3

1.tek bir malın arz ve talebini kullanarak, denge üretim ve denge fiyet düzeyini belirlemeye yönelik olarak yapılan analiz aşağıdakilerden hangisidir?
a)genel denge analizi
b)kısmi denge analizi
c)sosyal analiz
d)kurumsal analiz
e)farksızlık analizi
2.kısmi denge analizinde, özel mal üretim düzeyi aşağıdaki noktalardan hangisinde eşitlenecektir?
a)toplam talebin marjinal maliyete eşit olduğu noktada
b)toplam talebin tek bir malın arzına eşit oldugu noktada
c)toplam arzın tek bir malın arzına eşit oldugu noktada
d)toplam talebin toplam arza eşit oldugu noktada
e)toplam arzın sosyal marjınal malıyete eşit oldugu noktada

3. a veb bireylerinin marjınal faydalarının toplamının kamu malı üretmenın marjınal malıyetıne eşit olması kosulu asagıdakılerden hangısıdır?
a)lindahl fiyatı
b)dışsallık
c)tekel
d)marjınal fıyatlama  ılkesı
e)samuelson kosulu
4.kamu malının fınansmanında ödeme gücüne göre vergilemede bireylerin kamu malından elde ettıklerı faydadan daha fazla ödeme yapabilmeleri aşağıdakılerden hangısıdır?
a)mali rant
b)malı kar
c)mali sömürü
d)dışsal zarar
e)dışsal malıyet
5.kamu malının finansmanında ödeme gücüne göre vergilemede bireylerin kamu malından elde ettikleri faydadan daha az ödeme yapabilmeleri aşağıdakilerden hangisidir?
a)mali sömürü
b)mali kar
c)dışsal yarar
d)dışsal maliyet
e)mali rant
6.üretim faktörleri arzı ve teknoloji veri iken iki malın farklı max. üretim bileşenlerini veren eğri aşağıdakilerden hangisidir?
a)eş ürün eğrisi
b)üretim imkanları eğrisi
c)farksızlık eğrisi
d)marjinal maliyet eğrisi
e)marjinal tüketim eğrisi

7.aşağıdakilerden hangisi dışsallıkların sınıflandırma şekillerinden değildir?
a)fayda ve zarar vermesine göre
b)tek yönlü çok yönlü olmasına göre
c)devletin rolü açısından
d)politik yapı açısından
e)faaliyet türlerine göre sınıflandırma
8.bir gölde avlanan balıkcının yakaladıgı balıkların, diğer balıkçıların avlanmasını güçleştirmesi, aşağıdaki dışsallık türlerinden hangisine örnektir?
a)üreticiden üreticiye
b)üreticiden tüketiciye
c)tüketiciden tüketiciye
d)tüketiciden üreticiye
e)çok yönlü
9.otomobil egzozundan çıkan gazların insan sağlığını etkilemesi aşağıdaki dışsallıkl türlerinden hangisine örnektir?
a)üreticiden üreticiye
b)üreticiden tüketiciye
c)tüketiciden tüketiciye
d)tüketiciden üreticiye
e)çok yönlü
10.aşağıdakilerden hangisi dışsallılar söz konusu olduğunda devletin müdahalae yöntemlerinden değildir?
a)vergileme
b)subvansiyonlar
c)muafiyetler
d)miktar kısıtlamaları
e)mülkiyet hakkını düzenlemeİlk yorumu siz yazın !..

 • Yorumunuz en az 30 karakter olmalıdır. (0)
İlginizi çekebilir...
Sitede Ara
 • Çiklet (Prenses) Balıklarındaki Ürkeklik ve Korkaklık
  Ben çok uzun süre sp, bp ile frenatus besledim hiç bir sorun yaşamadım. Çok uyumlulardı. Renk katıyor a...
 • Genel İşletme 1. Dönem Vize Soruları
  soru 3 yanlıs bence"...
 • CS 1.5 ve CS 1.6 İçin Sağlam Bir CFG (cengaver.cfg)
  bozuk bu cfg kullanmayın derim ...
 • Türkiye'de Hangi Burçtan Kaç Kişi Var?
  Akrep burcu olan var mı ben akrep burcu olarak hiç akrep burcu bulamıyorum....
 • Papağan Bakımı Banyo Yaptırma Yıkama
  pakistan pağına sirkeli su ile yıkanırmı...
 • Müzik Notaları İçin A4 Kağıda Porte Çıktısı Alma
  SEN NE KRAL ADAMSIN!! VALLA ÇOK SAĞOL...
 • GTA 5 Steam’da indirime girdi - En Ucuz GTA 5 Fiyatı
  ne yazim ilk yorum milk flen dediler geldim...