Pazarlama Yönetimi Kısa Kısa

PAZARLAMA YÖNETİMİ DERS NOTU - 1
 
1)      Pazarlama problemlerinin teşhisi ve çözümü ile ilgili olarak karar vericiye yardımcı olmak amacıyla verilerin sistematik ve objektif olarak toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanması sürecine pazarlama araştırması denir.

2)      Tesadüfi olmayan örnekleme yöntemleri arasında kontenjan örneklemesi en çok kullanılan yöntemdir.
3)      Simülasyon yöntemi işletmenin pazar payını belirleme yöntemleri arasında yer almaz.
4)      İşletmenin ürettiği mal dizisinin sayısına ürün karmasının eni denir.
5)      Fiyatların genel arz ve talebe göre oluştuğu, işletmelerin fiyat belirleyici değil, fiyat kabullenici olduğu pazar türü tam rekabet’tir.
6)      Özellikli ürün satan toptancılar sınırlı hizmet sunan toptancılar arasında yer almaz.
7)      Tüketiciyi bilgilendirme, etkileme, ikna ve teşvik etme amacıyla oluşturulan iletişim yöntemine tutundurma denir.
8)      Tek bir satış üzerine odaklanma işlemsel pazarlamanın özelliklerinden biridir.
9)      Stratejik planlamanın amacı işletmenin güçlü alanlar bulup geliştirmesi, zayıf olanları elemesidir.
10)   Toptancı düzeyinde, bir şehirde yada bölgede tek bir toptancıya distribütörlük verilmesiyle, perakende düzeyinde ise ürünün nihai tüketicilere satış hakkının sadece bir mağazaya verilmesiyle gerçekleştirilen dağıtım türüne sınırlı dağıtım denir.
11)  Tüketiciler pazarı endüstriyel pazar türleri arasında yer almaz.
12)  Gazetede bir köşe yazarının belli bir şirket hakkında olumlu bir yazı yazmasına duyurum denir.
13)  Üretilen mamulün tüketicilerin istediği kalitede olup olmadığının kontrol edilmesi pazar alanı analizinin amaçları arasında yer almaz.
14)  Güvenceli fiyatlar psikolojik fiyat politikaları arasında yer almaz.
15)  Mal bedelinin ihracat işlemi gerçekleştirilmeden önce efektif, çek, havale ve seyahat çeki ile ödenmesine peşin ödeme denir.
16)  Firmanın ücretli satış temsilcilerinin, aday müşteriler arasından sipariş almasına, müşteri tatminine ve satış sonrası hizmet ve ilişkilere dayanan doğrudan iletişime kişisel satış denir.
17)  İşletmelerin sosyal sorunları ele almaları ve ürünlerinin gelirleriyle bu sorunların çözümüne katkıda bulunurken kendilerine olumlu imaj geliştirerek marka bağımlılığı yaratmaları amaca yönelik pazarlama kapsamında yer alır.
18)  Veri toplama yöntemlerinden biri olan gözlem, odimetre de kullanılır.
19)  Donatım ürünleri endüstriyel ürünler arasında yer alır.
20)  Bir işletmeden bir başka işletmeye, belirli ayrıcalıkların belirli bir zaman dilimi içinde ve belirli bir iş kolunda kullanımı hakkının verilmesine franchising sistemi denir.
21)  Satın alma merkezinde bir ürün ya da hizmetin satın alınmasıyla çözümlenebilecek bir sorun ya da ihtiyacı tanımlayan kişiye başlatıcı denir.      
22)  Rekabet odaklı satış gücü yapısı firmaların kullandığı satış gücü örgüt yapılarından biri değildir.
23)  Stratejik iş birimlerinin seçilmesi pazarlama planlaması sürecinde yer almaz.
24)  İşletmenin organizasyon yapısı işletmelerin pazar bölümleme stratejilerini etkileyen faktörlerden değildir.
25)  İyileştirme ürünün yaşam süreci aşamalarından biri değildir.
26)  Kelime çağrışım testi veri toplama yöntemlerinden projeksiyon’da kullanılır.
27)  Satıl alma merkezinin büyüklüğü bir işletmenin satıl alma davranışını etkileyen faaliyete dayalı ve durumsal faktörler arasında yer almaz.
28)  Değişik Pazar koşullarına bağlı olarak gerçekleşen, arz ve talep dengesine göre oluşması gereken fiyatlara kuramsal fiyat denir.
29)  Dağıtım stratejilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak distribütörlerin işlemlerinden değildir.
30)  Üretim maliyet faktörleri pazarlama kanal seçimini etkileyen faktörlerden biri değildir.
31)  Müşteri hizmet alanı kıstası perakendeci kurum sınıflandırmasında kullanılmaz.
32)  Üreticilerin tutundurma faaliyetlerini aracı kurumlara yönelttikleri uygulamaya itme stratejisi denir.
33)  Ulaşımın ve sıklığın az olması kişisel satışın zayıf yönlerinden biridir.
34)  Bir mamul için hazırlanan yazılı pazarlama planının ilk bölümünü yönetici özeti ve içindekiler bölümü oluşturur.
35)  Tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden bir diğeri kolay yoldan örneklemedir.      
36)  Arama grupları referans gruplarından biri değildir.
37)  Yaratıcı pazarlama azalan talep türünde kullanılır.
38)  Harekete geçirirci pazarlama sıfır talep türünde kullanılır.
39)  Diğer işletmelerin kullandığı teknolojilerin taklit edilmesi yerli ürün geliştirme sürecinin aşamalarından bir değildir.
40)  Belirli bir dönemde, işletmenin yapacağı yatırımlardan belirli bir kar elde etme amacını gerçekleştirecek fiyatları uygulama temeline dayanan fiyatlama sistemine belirli bir kar hedefine dayanan fiyatlama sistemi denir.
41)  Tüketicilere daha yakın yerlerde kurulan, self servise dayalı çalışan, çeşitleri az olan ve gıda ürünlerinin ağırlıkta olduğu mağaza türlerine kolaylık mağazaları denir.
42)  Dağıtım kanalı iletişim sürecini oluşturan unsurlardan biri değildir.
43)  İzleme ve hizmet satış işlemi sırasında gerçekleştirilen aşamalarından bir değildir.
44)   Bir basketbol oyuncusunun sevdiği marka sütü reklamlarda çocuklara önermesi, reklam mesajının sunulması için kullanılabilecek tarzlardan tanıklığa ait bir örnektir.
45)  Mal mülkiyetinin ihracatçıda olduğu, mal bedelinin mal satıldıkça ödendiği ödeme biçimine konsinye satış denir.
46)  Pazarlama kavramıyla ilgili olarak pazarlama bir ürünün sadece reklam satışı ile ilgilidir düşüncesi yanlıştır.
47)  Pazarlama planında; satışlarla, maliyetlerle, karlarla, pazarlama durumuyla, rakiplerle, dağıtımla ve makro çevre faktörleriyle ilgili geçerli bilgilerin yer aldığı bölüme mevut pazarlama durumu bölümü denir.
48)  Kümelere göre örnekleme yönteminde, örnekleme hatası çok düşüktür ifadesi yanlıştır.
49)  Leasing endüstriyel satın alma yöntemlerinden biri değildir.
50)  Fiziksel dağıtım işlevlerini oluşturan temel öğeler şunlardır;
·         Taşıma
·         Stok Yönetimi
·         Malzeme aktarımı
·         Müşteri hizmet düzeyi ve sipariş işleme
51)  Kooperatifler, şube mağazaları, zincir mağazaları sahipliğine göre sınıflandırılan perakendeci kurumlardır.
52)  Uluslar arası ticarette riski en düşük ödeme biçimi peşin ödemedir.
53)  Amaca yönelik pazarlamanın uygulanmasıyla ilgili dünyadaki ilk örnek 1980’lerin başında yapılan American Express’in sosyal sorumluluk kampanyasıdır.


İlk yorumu siz yazın !..

 • Yorumunuz en az 30 karakter olmalıdır. (0)
İlginizi çekebilir...
Sitede Ara
 • Çiklet (Prenses) Balıklarındaki Ürkeklik ve Korkaklık
  Ben çok uzun süre sp, bp ile frenatus besledim hiç bir sorun yaşamadım. Çok uyumlulardı. Renk katıyor a...
 • Genel İşletme 1. Dönem Vize Soruları
  soru 3 yanlıs bence"...
 • CS 1.5 ve CS 1.6 İçin Sağlam Bir CFG (cengaver.cfg)
  bozuk bu cfg kullanmayın derim ...
 • Türkiye'de Hangi Burçtan Kaç Kişi Var?
  Akrep burcu olan var mı ben akrep burcu olarak hiç akrep burcu bulamıyorum....
 • Papağan Bakımı Banyo Yaptırma Yıkama
  pakistan pağına sirkeli su ile yıkanırmı...
 • Müzik Notaları İçin A4 Kağıda Porte Çıktısı Alma
  SEN NE KRAL ADAMSIN!! VALLA ÇOK SAĞOL...
 • GTA 5 Steam’da indirime girdi - En Ucuz GTA 5 Fiyatı
  ne yazim ilk yorum milk flen dediler geldim...