aöfMatik | Açıköğretim Kategorisi
Uygulamayı İndir
aöfMatik Nedir?

eKamp » Açıköğretim » ADALET 2.SİNİF NOT LAR//TİCARET HUKUKU... (Buradasınız)

ADALET 2.SİNİF NOT LAR//TİCARET HUKUKUGFBİbrahim

02.04.2013 04:24

aöfMatik
*YÖNETİM KURULU ; yönetim kurulunu seçme yetkisi genel kurula ait tir. *kuruluş sırasında yönetim kurulu üyeleri sözleşme ile atanır. *seçilecek üye sayısı en az 3 kişidir. *yönetim kurulu görev süresi en çok 3 yıl için seçilir. *seçim genel kurul tarafından yapılır. *norminal değer; pay senedinin üzerinde yazılı olan değerdir. *anonim ortaklıklar yönetim kurulu tarafından yönetilirler. *sözleşmede aksine hüküm yoksa toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarısının bir fazlasının toplantıda hazır bulunması gerekir. *anonim ortaklık temsil yetkisi sınırı işletme konusudur. *anonim ortaklıkta denetçileri seçme yetkisi genel kurula ait tir. *anonim ortaklığın denetleme organı denetçilerdir.zorunlu organlardır. *anonim ortaklıkta denetçi sayısı 5 ten çok olamaz. *denetçiler ilk defa 1 yıl için kuruluş genel kurulu ve sonradan en çok 3 yıl için genel kurul tarafından seçilir. *seçilen denetçiler tescil ve ilan ettirilir.tescil ve ilan yönetim kurulunca yapılır. *iki taraf arasındaki sözleşme kural olarak bir vekalet sözleşmesidir. *şikayetleri inceleme görevi denetçilere ait tir. *paya kim sahip ise,ortak ta odur ortak sıfatı paya göre belirlenir. *paylar ortaklığın kuruluşundan veya sonradan sermaye artırımında aslen payı sahibinden devir almakta da devren kazanılır. *anonim ortaklıkta gerçek pay sahibi sayısı 5 ten aşağı ya düşerse bir fesih sebebi olur. *pay sahibinin asli borcu ortaklığa olan sermaye borcunun yerine getirmektir. *kar dağılımının ilk şartı usulüne uygun olarak düzenlenmiş bir bilançoya göre kar sağlanmış veya daha önceki yıllar karından bu amaçla kullanılabilecek yedek akçe ayrılmış olması. *tasfiye payı; ortağın sermaye payı oranında ortaklığın infisahi ve tasfiyesi halinde tasfiye bakiyesi üzerindeki sahip olduğu şarta bağlı müeccel bir borçtur. *önalım hakkının kullanılması için verilecek süre 15 günden az olamaz. *anonim ortaklıkta yönetim organı yönetim kuruludur. *temsil yetkisi yönetim kuruluna aittir. **olağan genel kurul toplantısından en az 15 gün önce kar ve zarar hesabı bilanço ve safi karın nasıl dağıtılacağı konusundaki öneriler ortaklık merkez ve şubelerinde pay sahiplerinin emrine hazır bulundurulur. *anonim ortaklıkta işletmenin tam bir şekilde faaliyete başlamasına kadar geçen devre için ödenen faize hazırlık devresi faizi denir. *anonim ortaklıkta paylar kıymetli evrak niteliğinde ki pay senetlerinde cisimlendirilir. *pay senedi ancak ortaklığın tescili ile tüzel kişilik kazanmasından sonra çıkarılır. *pay senetleri devri şekli açısından nama veya hamile yazılıl olarak düzenlenirler.emre yazılı olamazlar. *ayın karşılığı olan pay senetlerinin ortaklığın tescilin den itibaren 2 yıl geçmedikçe başkalarına devri hükümsüzdür. *tahviller kıymetli evrak niteliğindedir.nama ve hamile yazılı olabilirler. *emre yazılı tahvil çıkarılamaz hamile yazılı tahviller teslim ile devredilebilirler. *tahvillerin vadesi 2 yıldan az olmamak üzere serbestçe belirlenir. *çıkarılan her tahvilin güvencesi ilk önce çıkarılan ortaklığın malvarlığıdır. *türk hukukunda anonim ortaklıkların tahvil çıkarma koşulları esas olarak türk ticaret kanununda düzenlenmiştir. *genel kurul kararı olmaksızın tahvil çıkarılamaz. *halka arz edilecek tahvşllerin satış süresi kurul kaydına alınma tarihinden itibaren 6 iş gününden az olmamak ve 3 ayı geçmemek üzere izahname de gösterilir. *5 yıl arka arkaya zarar oluştuğunda ortaklık infisahı eder. *kural olarak tasfiye memurluğu görevini yönetim kurulu yapar. *LİMİTED ORTAKLIK SERMAYESİNİN ARTIRILMASI İÇİN ====ORTAKLIK SÖZLEŞMESİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ GEREKİR., *LİMİTED ORTAKLIKTA ORTAK YERİNE GETİRMEDİĞİ SERMAYE TAAHÜDÜNDEN DOLAYI ====ORTAKLIĞA SORUMLUDUR . *LİMİTED ŞİRKETLERİNDE DENETÇİ SAYISI EN ÇOK ====5 OLUR. *LİMİTED ORTAKLIKLARINDA ASGARİ SERMAYE MİKTARINI 10 KATINA KADAR ARTIRMAYA YETKİLİ ==== BAKANLAR KURULUDUR . *LİMİTED ŞİRKETLERDE ŞİRKETİ FESHETME YETKİSİ =====ORTAKLAR KURULUNA AİTTİR . *HAMİLİNE YAZILI KIYMETLİ EVRAKLARIN DEVRİ İÇİN ====TESLİM GEREKLİ VE YETERLİDİR . *KIYMETLİ EVRAKTA SENET METNİNDEN DOĞAN DEFİLER ====HERKESE KARŞI İLERİ SÜRÜLEBİLİR . *GÖRÜLDÜĞÜNDEN BELLİ BİRSÜRE SONRA ÖDENECEK POLİÇELERDE İBRAZ SÜRESİ ====1 YILDIR. *POLİÇEDE KABUL ETMEME PROTESTOSU EN SON ====VADEYE AKDAR YAPILABİLİR . *CİRODA KİME CİRO EDİLDİĞİ YAZILMAZSA =====BEYAZ CİRO SÖZ KONUSU OLUR. *HAMİLİN KEŞİDECİ İLE CİRANTANLARA KARŞI AÇACAĞI DAVALAR PROTESTODAN İTİBAREN ====3 YIL İÇİNDE AÇILABİLİR. *MUHATAP =====POLİÇENİN MUHATAPÇA KABULÜ VE İMZALANMASI İLE SORUMLU HALE GELİR. *PRETOSTO KEŞİDE EDİLDİKTEN SONRAA YAPILAN CİRO =====ALACAĞIN TEMLİKİ HÜKMÜNDEDİR. *POLİÇEDE CİRANTANIN BİR CİRANTAYA VEYA KEŞİDECİYE KARŞI AÇACAĞI DAVALARDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ ===6 AYDIR. *POLİÇEDE POLİÇE YAZISI BULUNMAZSA POLİÇENİN HUKUKİ NİTELİĞİ ====EMRE YAZILI SENET OLUR. *POLİÇEDE KABUL ETMEME PROTESTOSU ====MUHATABIN YERLEŞİM YERİNDE DÜZENLENİR. *ÇEKTE HAMİLİN AÇACAĞI DAVALAR İÇİN İBRAZ SÜRESİNİN BİTİMİNDEN =====6 AYLIK SÜRE İÇİNDE ZAMANAŞIMINA UĞRAR. *BONODA BONO KELİMESİ BULUNMAZSA ====== EMRE YAZILI ÖDEME VAADİ HÜKMÜNDE OLUR. *BONODA =====4 TÜRLİ VADE VARDIR . *ÇEK EMRE DÜZENLENMİŞSE =====CİRO VE TESLİM İLE DEVREDİLİR. *ÇEKTE ====== GÖRÜLDÜĞÜNDE VADELERİ SÖZ KONUSUDUR. *BANKADAN BAŞKA BİR KİŞİ ÜZERİNE ÇEK ÇEKİLMESİNİN HUKUKİ SONUCU =====İŞLEM EMRE YAZILI HAVALE HÜKMÜNDEDİR. *ÇEK KEŞİDE EDİLDİĞİ YERDEN BAŞKA BİR YERE ÖDENECEKSE İBRAZ SÜRESİ KEŞİDE GÜNÜNDNE İTİBAREN ======1 AYDIR. *FAİZ ŞARTI BULUNAN ÇEKİN HUKUKİ ŞARTI ===== FAİZ ŞARTI YAZILMAMIŞ SAYILIR . *BİR ÇEKİN ÖDEME YERİNİN KEŞİDE YERİNDEN FARKLI BİR KITADA BULUNMASI DURUMUNDA İBRAZ SÜRESİ ====3 AYDIR. *KOMBİYO SENETLERİNDE ====ÇEK KAYITSIZ ŞARTSIZ HAMİLİN EDÜZENLENEBİLİR. *NAMA YAZILI SENETLER ===== DEVİR BEYANI VE SENEDİN TESLİMİ İLE DEVREDİLEBİLİR. *BİR TALEP KARŞISINDA KALAN BORÇLUNUN TALEBİN VARLIĞINI KABUL ETMEKLE BİRLİKTE ÖZEL BİR NEDENE DAYANARAK BUNU YERİNE GETİRMEK İSTERKEN KAÇINACAĞI YOLDAKİ SAVUNMASINA ====DEF'İ DENİR . *LİMİTED ORTAKLIKTA PAYIN DEVRİ İÇİN ===== SERMAYENİN 3/4 ÜNE SAHİP ORTAKLARIN ONAYI ŞARTTIR. *LİMİTED ORTAKLIKTA ======MÜDÜR OLAN ORTAK REKABET YASAĞINA TABİDİR. *LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİNDE ====== ORTAKLIK SÜRESİNİN GÖSTERİLEMESİ MECBURİDİR. *LİMİTED ORTAKLIKTA DENETÇİ ====== ORTAK SAYISI 20 DEN FAZLA İSE ZORUNU OLUR. *LİMİTED ORTAKLIKTA ORATK SAYISI EN AZ =====2 EN FAZLA 50 OLUR. *LİMİTED ORTAKLIKLARDA DENETLEME KURULUNUN KURULABİLMESİ İÇİN ORTAK SAYISI ====20 Yİ AŞMASI GEREKİR.Mesaj gönderebilmek için Android işletim sistemli bir cihazınızın olması gerekmektedir. Buraya tıklayın ve uygulamayı ücretsiz indirin.
Kısa bir süre sonra sitemiz üzerinden üye olabilecek ve buradan da aöfMatik uygulamasına katılabileceksiniz...