aöfMatik | Açıköğretim Kategorisi
Uygulamayı İndir
aöfMatik Nedir?

eKamp » Açıköğretim » Adalet/Ulusal yargı Ağı Projesi... (Buradasınız)

Adalet/Ulusal yargı Ağı ProjesiGFBİbrahim

02.04.2013 04:32

aöfMatik
*MAAŞ BİLGİSİNİN GİRİLMESİ EKRANI MAL MODÜNÜNE AİTTİR. *İCRA İŞLEMLERİ SIRASINDA TARAFLARA AİT MAL BİLGİLERİNİN SİSTEME KAYDEDİLMESİNİ VE GÜNCELLENMESİNİ KAPSAYAN İŞLEMLER VE ONLARIN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ EKRANLARDAN OLUŞAN MODÜL REHİN İŞLEMLERİ MODÜLÜDÜR. *SİSTEMDE AYRI BİR EKRANDA BİLGİ GİRİŞİ YAPILAMAYAN MAHCUZ MALLARIN BİLGİLERİNİN SİSTEME GİRİLDİĞİ EKRANA DİĞER MALLAR BİLGİSİNİN GİRİLDİĞİ EKRAN DENİR. *TARAF BİLGİLERİNİN GÜNCELLENMESİ DOSYA İŞLEM MODÜLÜ İÇERSİNDE YER ALIR. *SİSTEM İŞLETİMİNE GEÇMEDEN ÖNCE AÇILMIŞ DOSYALARA AİT BİLGİLERİ SİTEME AKTARMAK İÇİN KULLANILAN EKRANA ESKİ DOSYA GİRİŞİ EKRANI DENİR. *BORÇLUNUN BÜTÜN MENKUL VE GAYRİMENKULLERİNİN ALACAKLIYA OLAN BORCUNU KARŞILAMASI DURUMUNDA ALACAKLININ TALEBİ ÜZERİNE ALACAKLI İÇİN ALACAĞINA DAİR BELGE HAZIRLAMASI İŞLEMLERİNİN YAPILDIĞI EKRAN ACİZ BELGESİNİN HAZIRLANMASI EKRANI DENİR., *SİSTEME TEMİNAT SATIŞ AVANS TAHSİLATI OLARAK KAYDEDİLEN TAHSİLATLARIN NEDENLERİNİN BORÇ TAHSİLATI OLARAK GÜNCELLENMESİNİ SAĞLAYAN EKRANA TAHSİLAT NEDENİ GÜNCELLEME EKRANI DENİR. *AÇILMIŞ OLAN İCRA DOSYASININ İŞ BÖLÜMÜ GEREĞİNCE YADA İLGİLİ DURUMLARDA İLGİLİ KISMININ AYRILARAK İLGİLİ İCRA DAİRESİNE GÖNDERİLDİĞİ EKRAN DOSYA TEFRİK İŞLEMLERİ EKRANI DENİR., *DOSYA HESAP BİLGİLERİ EKRANI HARÇ VE KASA İŞELMLERİ MODÜLÜNDE YER ALIR. *BANKO DEKONTU BİLGİSİNİN GİRİLMESİ EKRANI HARÇ VE KASA İŞLEMLERİ MODÜLÜNDE YER ALIR. *İSTİHKAK İDDİASI İŞLEMLERİ ALT MODÜLÜ HACİZ İŞLEMLERİ MODÜLÜNDE YER ALIR. *YED-İ EMİN İŞLEMLERİ ALT MODÜLÜ HACİZ İŞLEMLERİ MODÜLÜNDE YER ALIR.

*SIRA CETVELİNİN OLUŞTURULMASI EKRANI SATIŞ İŞLEMLERİ MODÜLÜ NDE YER ALIR. *İCRA İŞLEMLERİ SIRASINDA TARAFLARDAN ADRESLERİ BİLİNMEYENLERİN ADRESLERİNİN BİLDİRİLMESİ İÇİN BAŞKA KURUMLARA ARAŞTIRMA YAZISI YAZILMASI İŞLEMLERİNİN YAPILDIĞI EKRAN GENEL ARAŞTIRMA YAZISI HAZIRLANMASI EKRANIDIR. *İCRA İFLAS İŞLEMLERİNDE TAHLİYE YAZISI HAZIRLANMASI EKRANI GENEL YAZILAR MODÜLÜNDE YER ALIR. *İCRA ESAS DEFTERİ EKRANI RAPORLAR MODÜLÜNDE YER ALIR. *ANAHTAR AKTARIM EKRANI SİSTEM İŞLEM MODÜLÜNDE YER ALIR. *ŞABLON ÖZELLEŞTİRME İŞLEMLERİ EKRANI SİSTEM İŞLEM MODÜLÜNDE YER ALIR. *MEZAT SALONU İŞLEMLERİ EKRANI TANIMLAR MODÜLÜNDE YER ALIR. *YIL SONUNDA DEVREDEN DERDEST DOSYA KAPALI DOSYA TAHSİLAT BİLGİLERİNİN SİSTEME GİRİLMESİNİ KAPSAYAN İŞLEMLER VE ONLARIN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ EKRANLARDAN OLUŞAN ALT MODÜL DEVİR İŞLEMLERİ ALT MODÜLÜ DENİR. *TASFİYE KARARININ HDAHA ÖNCEDEN TEBLİĞ İŞLEMİ YAPILAN VE TEBLİGAT EKİNİN HAZIRLANMASI VE SİSTEME AKTARILMASI EKRANI İFLAS İŞLEMLERİ ALT MODÜLÜNDE YER ALIR., *DAHA ÖNCEDEN TEBLİĞ İŞLEMİ YAPILAN TEBLİGAT EKİNİN DÖNEMEMESİ ÜZERİNE TEKİT YAZISI HAZIRLANMASI İŞLEMİNİN YAPILDIĞI EKRAN POSTA BİRİMİNE UYARI YAZISI HAZIRLANMASI EKRANINDA YER ALIR. *VEKİLLİKTEN AZLEDİLEN VEKİLLERE TEBLİGAT EKRANI OLAN MODÜL GENEL İŞLEMLER MODÜLÜDÜR. *SIRA NO GÜNCELLEME EKRANI RAPORLAR MODÜLÜNDE YER ALMAKTADIR. *TAŞINMAZIN İMAR DURUMU BİLGİLERİNİN GİRİLMESİ EKRANI SATIŞ İŞLEMLERİ MODÜLÜNE AİTTİR. *MAHKEMELERDE YALNIŞ YAILAN REDDİYATLARIN İPTALİ İŞLEMİNİN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ EKRAN HARÇ MASRAF REDDİYATI HESAPLAMA İPTAL EKRANINDA YER ALIR. *GELEN DERGİ VE KİTAPLARIN KAYDEDİLMESİ MODÜLÜ DİĞER MODÜL ARASINDA YER ALIR . *DURUŞMA TUTANAĞI EKRANI DURUŞMA MODÜLÜNDE YER ALIR. *AVUKATLIK ÜCRETİ HESAPLAMA EKRANI KARAR MODÜLÜNDE YER ALIR. *TARAF BİLGİLERİNİN GÖRÜNTÜLENMESİ BİLGİ GİRİŞ MODÜLÜNDE YER ALIR. *HAVALESİ YAPILMIİŞ DOSYALAR EKRANI HAZIRLIK MODÜLÜNDE YER ALIR. *BANKA HESABI TANIMLAMA EKRANI HARÇ MODÜLÜ EKRANINDA YER ALIR. *MAHKEMELERDE YAPILAN TEBLİGAT REDDİYATLARININ TOPLUCA BİR EKRAN ÜZERİNDEN SERİ OLARAKYAPILMASI İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ EKRAN TOPLU POSTA REDDİYAT HESAPLARI EKRANIDIR. *BANKAYA YATIRILAN VE ÇEKİLEN PARALARIN SORGULAMA İŞLEMİNİNİN YAPILDIĞI GÖRÜNTÜLENDİĞİ VE YAZDIRILDIĞI EKRAN BANKA HESAP HAREKETLERİ RAPOR EKRANIDIR. *UZMANA BAŞKAN TARAFINDAN YALNIŞ HAVALE EDİLMİŞ DOSYANIN UZMAN TARAFINDAN İADE EDİLDİĞİ EKRAN HAVALE EDİLEN DOSYANIN İADE ETME EKRANIDIR. *ADLİ TIP KURUMUNUN MUAYENEYE GELEN GELECEK KİŞİNİN GÖRÜNTÜLENDİĞİ EKRAN GEL DEFTERİ SORGULAMA EKRANIDIR. *TRAFİKLE İLGİLİ OLAYLARDA İNCELEME YAPILDIKTAN SONRA YAZILAN RAPOR EKRANI TRAFİK ID RAPORU EKRANIDIR.Mesaj gönderebilmek için Android işletim sistemli bir cihazınızın olması gerekmektedir. Buraya tıklayın ve uygulamayı ücretsiz indirin.
Kısa bir süre sonra sitemiz üzerinden üye olabilecek ve buradan da aöfMatik uygulamasına katılabileceksiniz...