aöfMatik | Açıköğretim Kategorisi
Uygulamayı İndir
aöfMatik Nedir?

eKamp » Açıköğretim » Adalet //Damga vergisi ve Harçlar Bilgisi... (Buradasınız)

Adalet //Damga vergisi ve Harçlar BilgisiGFBİbrahim

02.04.2013 04:39

aöfMatik
ÇALIŞMA SORULARI
1:Belirli işlemlerin yapılmasına iizn verilmesi karşılığı alınan kamu gelirine ne denir? =VERGİ 2:Damga vergisine dahil birinci düzenlemeyi hangisi oluşturur? =DAMGA VERGİSİ KANUNU 3:Damga vergisinin konusunu hangisi oluşturur? =KAĞIT VE BELGELER 4:Devletin kendi ülkesi içinde bulunan vergi konuları ile kendi ülkesinde gerçekleşen vergiyi doğuran olayları vergilendirilebilmesi hangi ilkenin sonucudur? =MÜLKİLİK 5:Bir mamul yada mahsulün imal edildiği yada yetiştirildiği ülkeyi belli etmek için ticaret ve sanayi odaları veya diğer makamlarca düzenlenip verilen belgeye ne denir? =MENŞE ŞAHADENAMESİ 6:Damga vergisi kanunu kaç yılında yürürlüğe girmiştir? =1964 7:Yabancı ülkelerden deniz yolu ile gelen eşya ile düzenlenerek gümrük idaresine verilen belge hangisidir? =MANİFESTO 8:Damga vergisinde vergiyi doğuran olay ne zaman gerçekleşmiş sayılır ? =KAĞIDIN DÜZENLENMİŞ OLMASI İLE 9:Yabancı ülkelerden demiryolları ile taşınan eşya ile ilgili olarak demiryollarınca düzenlenen listelere ne denir? =BARNAME 10:Maktu vergide vergi miktarını hangisi ifade eder? =SABİTTİR 11:Akreditif mektup ve telgraflarda süre uzatıldığı takdirde verginin alınma oranı nedir? =1/4 12:Makbuz karşılığında ödenecek damga vergileri ne zaman vergi dairesine bildirilir? =İZLEYEN AYIN 20. GÜNÜ AKŞAMINA KADAR 13:Damga vergisinin pul yapıştırılması suretiyle ödenmesi usülü hangi yıll kaldırılmıştır? =2004 14:Yabancı memleketlerin birinden diğeri üzerine düzenlenip Türkiyede tevadüle çıkarılan kağıtlar hangi oranda vergiye tabidir? =YARI NİSPETTE 15:Damga vergisi kanunun 19. maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlarında avans niteliğinde ödemelerde avansın itası sırasında istihkaklardan kesinti yapılması şeklinde ödenemsine bakanlıklardan hangisi izin vermek lidir? =MALİYE BAKANLIĞI 16:Basılı damga konuları kağıtlar matbu olan rak hazırlanıp bastırılır bu kağıtların damga vergisi nasıl ödenir? =BASILMADAN ÖNCE %5 NOKSANI İLE 17:Damga vergisi nde üstü sınır her yıl neye dayanarak artırılır? =YENİDEN DEĞERLENDİRME ORANINA GÖRE 18:Damga vergisi uygulamasında herbiri hukuken aynı hüküm ve ispat gücüne sahip olmak üzere birden fazla düzenlenmiş kağıtlardan herbirine ne denir? =NÜSHA 19:Damga vergisine tabi şekli kanunlarda belirtilmiş olan kağıtların nitelikleri tain edilirken hangisi esas alınır? =KAĞITDIN İLGİLİ KANUNDAKİ ADINA BAKILIR 20:Damga vergisne tabi şekil aknunlarda belirtilmemiş bir kağıdın niteliği nasıl belirlenmektedir? =KAĞIT ÜZERİNDEKİ YAZININ İÇERDİĞİ HÜKÜM VE ANLAMA BAKILIR 21:Nüshadan çıkarılan imza içermeyen bu nedenle aslının aynı olduğu tasdik edilmek suretiyle hukuken geçerliliği sağlanan kağıt kopyalara ne denir? =SURET 22:Kağıttan birden fazla kişinin imzasının yer alması hangisini belirleyen bir unsurdur? =MÜKELLEF SAYISININ 23:Cumhuriyet tarihinde harçları birarada toplayan ilk kanun hangisidir? =5887 SAYILI HARÇLAR KANUNU 24:Harçlar alanındaki yapısal değişiklikler hangisi ile gerçekleştirilmiştir? =TANZİMAT FERMANI İLE 25:Kamu hukukundan kaynaklanan hakkın oluşturulması durumunda harçlardan ahngisinden söz edilir? =TEVCİH HARCI 26:Harçların kanunla alınmasının başlıca nedeni hangisidir? =MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİN KİŞİLERİN TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ İLE YAKINDAN İLGİLİ OLMASINDAN DOLAYI İDARENİNN KEYFİ VE TAKDİRİ UYGULAMALARINI ÖNLEMEK 27:Yargı harçlarının bugüne esas teşkil eden temelleri hangisi döneminde atılmıştır? =2. MAHMUT 28:Harç alınamsında hangisi belirleyici bir rol oynamaktadır? =YASAMA ORGANI 29:Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin gerçekleştirdiği bayındırlık hizmeti sonucunda malvarlıklarının değerlerinin yükselmesi nedeniyle mülk sahiplarinden bu hizmetin maliyetine katılma karşılığında artan değerle ilgili olarak alınan paralara ne denir? =ŞEREFİYE 30:Sosyal güvenlik kuruluşlarının topladığı parafiskal gelirler daha önceki yıllarda oluşan fonlarla birlikte gayri safi milli hasılanın ortalama % kaçlık kısmını oluşturur? =%10-15 31:Bugünkü harç mevzuatına esas teşkil eden temel kaynak hangisidir? =492 SAYILI HARÇLAR KANUNU 32:Kamu harcamalarının finansmanını karşılamak amacı ile kamu gücüne dayalı olarak belirli bir hizmetin veya işin görülmesi için yetkili makamlarca verilen yetki ve izin karşılında alınan paralara ne denir? =RESİM 33:Hangileri mahkeme harçlarıdır? =BAŞVURMA HARCI- CELSE HARCI- KARAR VE İLAM HARCI 34:Geçici hukuki koruma talepleri hangileridir? =İHTİYADİ TEDBİR-İHTİYATİ HACİZ-DELİL TESPİTİ 35:Para alacaklarına ilişkin mevcut ve müstakbel bir takibin sonucunun güvence altına alınması için mahkeme kararı ile borçlunun malvarlığına el konulması sağlayan geçici hukuki korumaya ne dneir? =İHTİYATİ HACİZ 36:Gayrimenkülün tahliyesi davalarında kaç yıllık kira bedeli nispi karar ve ilam harcının konusunu oluşturmaktadır? =1 YIL 37:Gereksiz davaların açılmasının ve diğer tarafın haksız yere ızrar edilmsinin önlenmesi içinhangiis ihdas edilmiştir? =KARAR VE İLAM HARCI 38:Dava dosyasının işlemden kaldırıldığı tarihten itibaren kaç ay içinde yenilenirse yenileme talebinde bulunan taraftan herhangibir harç alınmaz? = 1 AY 39:Konusu belli bir değerle ölçülebilen ve nispi karar ve ilam harcına tabi davalarda davayı ilk celsede kabull eden davalı karar ve ilam harcının ne kadarını ödemeye mahkum edilir? =% 18 40:Davanın sulh ile sonuçlanması halind emahkemenin sulh olmadan davayı karara bağlaması halinde ödenecek olan karar ve ilam harcının ne kadarı alınır? =3/2 41:Hukuk ve ticaret mahkemeleri idari yargı mercilerinde taraflar ve yetkileri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celseler nedeniyle hangisi alınır? =CELSE HARCI 42:Yargılamanın ilk duruşmasında davayı kabull halinde kara ve ilam harcının ne kadarı alınır? =3/1 43:Görevsizlik veye yetkisizlik kararlarının kesinleşmesindne itibaren kaç gün içinde görevli veya yetkili mahkemeye müracaat edilmemesi halinde ise görevli veya yetkili mahkemede davaya devam edebilmesi için yeniden harç yatırılması gerekmektedir? =10 GÜNMesaj gönderebilmek için Android işletim sistemli bir cihazınızın olması gerekmektedir. Buraya tıklayın ve uygulamayı ücretsiz indirin.
Kısa bir süre sonra sitemiz üzerinden üye olabilecek ve buradan da aöfMatik uygulamasına katılabileceksiniz...