aöfMatik | Açıköğretim Kategorisi
Uygulamayı İndir
aöfMatik Nedir?

eKamp » Açıköğretim » Adalet//Avukatlık ve Noterlik... (Buradasınız)

Adalet//Avukatlık ve NoterlikGFBİbrahim

02.04.2013 05:15

aöfMatik
1:Noter kelimesinin latince anlamı NOTARUS dur. 2:Noterlikte yaş haddi 65 dir. 3:Notarus kelimeisnin anlamları :NOT TUTAN ,SÜRATLA YAZI YAZAN ,SERİ YAZIYAZAN 4:Hukuki güvenliği sağlamak ve hukuki anlaşmazlıkların doğumunu önlemek amacı ile kamusal yetki kullanan serbest meslek erbabına NOTER denir. 5:Noterliğin ana eylemi TESPİTTİR. 6:Adalet bakanlığı bir yerde birden fazla noterlik açma ve bir yerde bulunan birden fazla npterlikten birisini kapatma yetkisini kullanmadan önce TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİNDEN mütelaa almak zorundadır. 7:Noterin atanmasında ADALET BAKANLIĞI görevlidir. 8:Noter olabilmek için 21 yaşını bitirmiş ve 40 yaşını doldurmamış olmak gerekir. 9:Noter olabilmenin ön koşulu TÜRKİYE VATANDAŞI olmaktır. 10:Noterlik kanunu 4. maddesine göre noterliklerin 4 sınıfa ayrılması öngörülmüştür. 11:Noterlik müessesinin hukuk sitemi içersinde yeri ile hukuk dallarıyla olan ilişkisini inceleyen bilim dalına NOTERLİK HUKUKU denir. 12:Noterliğe giriş için gerekli olan şartlar :TC Vatandaşı olmak,mahkeme kararı ile kısıtlanmamış olmak,staj yapılacak yerde ikametgahı bulunmak ,iflas etmiş ise itibari iade edilmiş olmak. 13: Dördüncü sınıf noterlikleri yönetmekle görevli olan geçici yetkili noter yardımcısı bu görevi yürütmesii ile ilgili birsüre ifade edilmemiştir. 14:Hakkında aciz vesikası verilmiş bir kişinin diğer şartlarda gerçekelştirildiği takdirde noterliğe kabulüü için aciz vesikasını kaldırmışş bulunması gerekir. 15:Atanan noterlerin tebellüğünden itibaren 1 ay içinde göreve başlaması zorunludur. 16:3 durumda noterlik görevi sona erer :başka bir noterliğe atanma ,başka bir noterliğe nakledilmesi ,noterlik kanunu 7. maddesindeki şartlardan birinin kaybedilmesii. 17:Noterlik dairesine gelen iş kağıtlarının geliş sırasına göre numara verilerek yazıldığı deftere YEVMİYE DEFTERİ denir. 18:Noterlik dairesinde kanunlara göre tescilleri gerekl, işlemleirn yazıldığı tescil defterlerinin noterlik arşivinde saklanması açısından bi süre verilmemiştir. 19:Adalet müfetttişleirinin teftişleri sonunda yapacakları tenkit ve tavsiyelerin işlenmesine mahsus deftere TEFTİŞ DEFTERİ denir. 20:Noterlerin aylık gelir ve giderlerinin kaydedildiği deftere MUAHABERE DEFTERİ denir. 21:Muhabere defterine uygulamada haberleşme defteride denir. 22:Noterlik dairesinden gönderilen evrakın personel aracılığı ile diğer tarafa verilmesi veya teslim edilmesi halinde teslim eden ve edilen kişileirn tespit edildiği deftere ZİMMET DEFTERİ denir. 23:Teftiş defterinin tutulmasının amacı denetlemedir. 24:Noterlik dairesinde çalışan temel görevliler=NOTER VE STAJYER 25:Bir belediye sınırları içinde en az 3 noter odası bulunur. 26:Noterler odasına kayıtlı noterlerden oluşan odanın en yetkili organına NOTER ODASI GENEL KURULU denir. 27:Birlik kongresinin olağan toplantısının günüü yeri ve gündemi birlik başkanı tarafından ve 30 gün önce gazetede ilan edilir. 28:Tek katiple çalışan noterliklerde katibe imza yetkisi verilebilmesii için süre koşulu aranmamaktadır. 29:Türk ticaret kanununa göre ticari defterleri tasdike noter dairesi yetkilidir. 30:Emanet işlerinde emanetin para olması durumunda noter bu parayı en geç 10 gün içersinde hesapta göstermelidir. 31:Noter işlemleri noterlik dairesinde yapılmaktadır. 32:Bilirkişilik yapmak noterlere verilmiş noterlik dışı adli bir görevdir.Mesaj gönderebilmek için Android işletim sistemli bir cihazınızın olması gerekmektedir. Buraya tıklayın ve uygulamayı ücretsiz indirin.
Kısa bir süre sonra sitemiz üzerinden üye olabilecek ve buradan da aöfMatik uygulamasına katılabileceksiniz...