aöfMatik | Açıköğretim Kategorisi
Uygulamayı İndir
aöfMatik Nedir?

eKamp » Açıköğretim » Adalet//Damga vergisi ve Harçlar Bilgisi... (Buradasınız)

Adalet//Damga vergisi ve Harçlar BilgisiGFBİbrahim

02.04.2013 05:23

aöfMatik
DAMGA VERGİSİ VE HARÇLAR BİLGİSİ 6-7-8 ÜNİTELERİ FİNAL DÖNEMİ ÇALIŞMA SORULARI //BAHAR 1:İCRA TAKİBİNİN AÇILMASI İLE ALACAKLIDAN BİR DEFAYA MAHSUS OLMAK ÜZERE ALINAN HARÇ HANGİSİDİR? =BAŞVURMA HARCI 2:ALACAKLI TARAFINDAN ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN NE KADARLIK SÜREDE HACİZ TALEBİNDE BULUNULMAMASI VEYA AHCİZ TALEBİ GERİ ALINDIKTAN SONRA BU SÜRE İÇİNDE YENİLEME TALEBİNDE BULUNULMAMASI HALİNDE HACİZ TALEBİ DÜŞER VE DOSYA İŞLEMDEN KALDIRILIR? =1 YIL 3:ALACAKLI İHTİYATİ HACİZ KARARININ VERİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN NE KADARLIK SÜRE İÇİNDE KARARI VEREN MAHKEMENİN YARGI ÇEVRESİNDEKİ İCRA DAİRESİNDEN İNFAZINI İSTEMEK ZORUNDADIR? =10 GÜN 4:BORÇLU YADA 3. KİŞİ YE GAYRİMENKULÜ TAHLİYE ETMESİ İÇİN NE KADARLIK SÜRE İÇİNDE TAHLİYE EMRİ GÖNDERİLİR? =15 GÜN 5:HANGİSİNDE EN YÜKSEK TAHSİL AHRCI ALINIR? =HACZEDİLEN VEYA REHİNLİ MALLARIN SATILIP PARAYA ÇEVRİLMESİ 6:HER NE SEBEPLE OLURSA OLSUN İCRA TAKİBİNİN VAZGEÇİLDİĞİNİN ZABITNAMEYE YAZILMASI İÇİN VAZGEÇİLEN MİKTARA AİT TAHSİL HARCININ NE KADARI ALINIR? =YARISI ALINIR 7:İCRA TAKİBİNDEN VAZGEÇME PARAYA ÇEVİRME SONRASI GERÇEKLEŞİRSE TAHSİL HARCININ NE KADARI ALINIR? =TAMAMI ALINIR 8:BORÇLUNUN TÜM MAL VARLIĞININ İFLAS ORGANLARI TARAFINDAN ALACAKLILARIN ALACAĞININ TAHSİLİ AMACYLA GERÇEKLEŞTİRLEN CEBRİ BİR TASVİYE USULÜNE NE DENİR? =İFLAS 9:TAKİPTE İFLASTA ALACAKLI İLK ÖNCE HANGİSİNİ YAPAR? =MAHKEMEYE BAŞVURARAK BAŞVURMA HARCINI YATIRIR. 10:ALACAKLILAR NE AKDAR SÜRE İÇİNDE ŞİKAYET YOLUNA GİTMEZSE PAY CETVELİ KESİNLEŞİR? =7 GÜN 11:BORÇLU TASDİK KARARINDAN ÖNCE KONKORDATONUN TASDİKİNİN GEREKTİRDİĞİ HANGİ ÖDEMELERİ MAHKEME VEZNESİNE YATIRMAK ZORUNDADIR? =YARGILAMA MASRAFLARI -İLAM HARCI 12:İFLAS DAVASI AŞAMASINDA ALACAKLININ DOĞRUDAN TİCARET MAHKEEMSİNE BAŞVURARAK BORÇLUNUN İFLASINI TALEP ETMESİ HALİNDEE NİSBİ KARAR VE İLAM HARCININ NE KADARINI ALIR? =1/4 Ü 13:İFLAS MASASINDAKİ MALLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİNDEN VEYA SATILAN MALLARIN BEDELİ TAHSİL EDİLDİKTEN SONRA İFLAS İDARESİ BÜTÜN İFLAS ALACAKLILARINA DÜŞEN İFLAS HİSSELERİNİ GÖSTERMEK İÇİN HANGİSİNİ DÜZENLER? =PAY CETVELİ 14:KANUNLARDAN HANGİSİNDE İCRA VE İFLAS HARÇLARI DÜZENLENMEKTEDİR? =HARÇLAR KANUNU 15:İLAMA DAYANMAYAN TAKİP TALEPLERİNDEN ALACAKLIDAN ALACAĞININ NE KADARI ORANINDA PEŞİN HARÇ ALINIR? =BİNDE BEŞ, 16:KONUSU PARA İLE DEĞERLENDİRİLMESİ MÜMKÜN OLMAYAN İLAMLI İCRA TAKİPLERİNDEN MAKTU OLARAK ALINAN HARÇ HANGİSİDİR? =İCRANIN YERİNE GETİRLİMESİ HARCI 17:HER NE SEBEPLE OLURSA OLSUN İCRA TAKİBİNDEN VAZGEÇİLEMSİ HALİNDE TAKİPTEN VAZGEÇEN ALACAKLI TARAFINDAN HANGİSİ YATIRLIR? =İCRA TAKİBİNDEN VAZGEÇME HARCI 18:CEZAEVİ HARCININ MATRAHININ BELİRLENMESİNDE HARÇ TÜRLERİNDEN HANGİSİNDEN YARARLANILMAKTADIR? =TAHSİL HARCI 19:KANUNLARDAN HANGİSİNDE CEZAEVİ HARCI DEZENLENMEKTEDİR? =2548 SAYILI KANUN 20: HACZEDİLEN MAL SATILIP PARAYA ÇEVİRİLDİKTEN SONRA İCRA TAKİBİNDEN VAZGEÇİLMESİ DURUMUNDAN İCRA TAKİBİNDEN VAZGEÇİLDİĞİNİN TUTANAĞA YAZILMASI İÇİN NE KADAR TAHSİL HARCI ALINIR? =VAZGEÇİLEN MİKTARA AİT TAHSİL HARCININ TAMAMI 21:HARÇLAR KANUNUNA GÖRE BİR GAYRİMENKULÜN TAHLİYE VE TESLİMİNE İLİŞKİN İCRA TAKİPLERİNDE TAHSİL HARCI NE KADARDIR? =1 YILLIK KİRA BEDELİ 22:İŞ KANUNUNA TABİ GÜNDELİKLERİ VEYA AYLIK ÜCRETLERİ KAÇ YAŞINI DOLDURMUŞ İŞÇİLER İÇİN BELİRLENEN ASGARİ ÜCRETİ GEÇMEYEN İŞÇİLER VE ÇIRAKLARIN İŞ MAHKEMESİNDE AÇACAKLARI DAVALAR VE BU MAHKEMELERDEN ALMIŞ OLDUKLARI İLAMLARIN TAKİPLERİNDE HARÇTAN MUAFTIRLAR? =16 23:ALACAKLILARIN KAÇ GÜN İÇİNDE ŞİKAYET YOLUNA GİTMEMESİ HALİNDE KESİNLEŞEN PAY CETVELİ ÜZERİNE İFLAS İDARESİ PAY CETVELİNE GÖRE PARALARI ALACAKLILARA DAĞITMAYA BAŞLAR? =7 GÜN 24:HANGİSİ YARGI HARÇLARINDA YARGILAMANIN YAPILMASINA SEBEBİYET VEREN KİŞİNİN YARGILAMANIN GEREKTİRDİĞİ HARÇLARIN ÖDENEMSİNDEN SORUMLU OLMASIDIR? =SORUMLULUK, 25:HANGİSİ YARGI HARÇLARINDA ASLINDA YÜKÜMLÜOLMASI GEREKEN KİŞİNİN KONUNUN AÇIK HÜKMÜNE UYULARAK MALİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN DIŞINDA BIRAKILMASIDIR? =MUAFİYET 26:HANGİSİ HAR. KONUSU İŞLEMİN YAPILMASI TALEBİNDE BULUNAN VE BU HARCIN ÖDENEMSİNE KATLANAN KİŞİ YANİ BORÇLUDUR? =KONKORDATO HARÇLARINDAN YÜKÜMLÜ KİŞİ 27:HERHANGİBİR İSTEK OLMAKSIZIN YAPILAN İŞLEMLERİN YÜKÜMLÜSÜ HANGİSİNDE DOĞRU OLARAK VERİLMİŞTİR? =LEHİNE İŞLEM YAPILAN KİŞİ 28:CEZAEVİ HARCI HANGİİSİNDEN ALINMAKTADIR? =ALACAKLI 29:VASİNİN HESABIIN GÖRÜLMESİ DOLAYISIYLA ALINACAK HARÇLARIN SORUMLUSU KİMDİR? =VASİ 30:HANGİSİ İCRA VE İFLAS DAİRELERİNİN KUSURU İLE YALNIŞ YAPILMIŞ İŞLEMLER HAKKINDA İLGİLİLERİN ŞİKAYETİ ÜZERİNE İNCELEME YAPMAKTADIR? =İCRA MAHKEMELERİ 31:TAKİPLİ İFLAS BAKIMINDAN YÜKÜMLÜ KİMDİR? =İCRA DAİRESİNE BAŞVURUP İFLAS PROSEDÜRÜNÜ HAREKETE GEÇİREN KİŞİ 32:KONKORDATO HARÇLARINDA YÜKÜMLÜ KİMDİR? =BORÇLU 33:TAKİPSİZ İFLAS BAKIMINDAN YÜKÜMLÜ KİMDİR? =TİCARET MAHKEMESİNE BAŞVURAN KİŞİ 34:HARÇ BORCUNUN HESAPLANMASI İÇİN HARÇ ORANININ TATBİK EDİLDİĞİ EKONOMİK VEYA TEKNİK MİKTARA NE DENİR? =MATRAH 35:BELLİ BİR DEĞERE İLİŞKİN VE TARİFEDE YAZILI OLAN ORANIN DEĞERE UYGULANDIĞI HARÇ TÜRÜ NEDİR? =NİSBİ HARÇ 36:KONUSU BELLİ BİR DEĞERLE İLGİLİ OLMAYAN HARÇ TÜRÜ HANGİSİDİR? =MAKTU HARÇ 37:MATRAHIN UZUNLUK YAŞ AĞIRLIK HACİM GİBİ TEKNİK MİKTAR VEYA FİZİKİ BİR ÖLÇÜ ESAS ALINARAK BELİRLENDİĞİ DURUMLARDA HANGİ MATRAH OLUŞUR? =SPESİFİK 38:TESPİT OLAN DEĞERİN EKSİK OLDUĞU ANLAŞILIRSA HANGİSİ OLURŞUR? =YALNIZ O CELSE İÇİN YARGILAMAYA DEVAM EDİLİR 39: DEĞER FİYAT BEDEL GİBİ EKONOMİK PARASAL MİKTARLARIN ESAS ALINDIĞI DURUMLARDA HANGİ MATRAH OLUŞTURULUR? =ADVOLOREM 40: DEĞER TAYİNİN DAVACI TARAFINDAN TESPİTTEN KAÇINILMASI DURUMUNDA HANGİSİ OLUŞUR? =DAVA DİLEKÇESİ İŞLEME KONMAZ 41:MAKTU HARÇLAR HARÇ ALACAĞINININ DOĞMASINDAN İTİBAREN KAÇ GĞN İÇİNDE ÖDENİR? =15 GÜN 42:YARGI HARÇLARINDA USULÜNE UYGUN BİR TEBLİGAT YAPILMASI DURUMUNDA NE KADARLIK BİR SÜRE SONUNDA GECİKME ZAMMI UYGULANMAKTADIR? =30 GÜN 43:MAKTU HARÇLARLA İLGİLİ BULUNDUĞU İŞLEMİN YAPILMASINDAN ÖNCE NASIL ÖDENİR? =PEŞİN ÖDENİR 44:DAVANIN AÇILIŞ TARİHİNE ESAS OLUŞTURACAK HARÇ HANGİSİDİR? =BAŞVURMA 45:YARGI HARÇLARI KİM TARAFINDAN ALINIR? =HARCA KONU İŞLEMİ YAPAN MAHKEME 46:ÖLÜM VE CİSMANİ ZARAR SEBEBİYLE AÇILAN MADDİ MANEVİ TAZMİNAT DAVALARINDA DAVACI NİSBİ KARAR VE İLAM HARCINI NASIL ÖDER? =1/20 SİNİ PEŞİN ÖDER 47:HARÇLAR KANUNUNA GÖRE 1/4 Ü PEŞİN ÖDENEN KARAR VE İLAM HARCININ GERİ KALAN KISMI NE KADARLIK SÜREDE OLUŞUR? =2 AY 48:MAKTU CEZAEVİ HARCI NASIL ÖDENİR? =İLAM İCRAYA KONULDUĞU ZAMAN PEŞİN OLARAK 49:NİSBİCEZAEVİ HARCI NE ZAMAN TAHSİL OLUNUR? =TAKİBİN SONUNDA ALACAKLIDANMesaj gönderebilmek için Android işletim sistemli bir cihazınızın olması gerekmektedir. Buraya tıklayın ve uygulamayı ücretsiz indirin.
Kısa bir süre sonra sitemiz üzerinden üye olabilecek ve buradan da aöfMatik uygulamasına katılabileceksiniz...