aöfMatik | Açıköğretim Kategorisi
Uygulamayı İndir
aöfMatik Nedir?

eKamp » Açıköğretim » ARKADAŞLAR ELINDE KAMU YÖNETİMİ DERS ÖZETİ OLAN VA... (Buradasınız)

ARKADAŞLAR ELINDE KAMU YÖNETİMİ DERS ÖZETİ OLAN VARMIKartaliçee

22.05.2015 18:56

aöfMatik
ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ- SON DÖRT ÜNİTE

• EGOSANTRİZİM (BENMERKEZCİLİK): Başkalarının varlığını ve çıkarlarını gözardı ederek kendini ve sorunsalını herşeyin merkezine koyma tutumu ve davranışıdır.
• EMPATİ: Bir insanın , kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasıdır.
• Empati denildiğinde aklımıza KARL ROGERS gelir.
• İletişmin gerçekleşmesinde empati en temel eylem olmalıdır.
• FORD a göre 3 tür benmerkecilik vardır;
Görsel
Bilişsel
Duygusal
• KURDECK ve RODGON 3 tür perspektif alma şekli tanımlamışlardr;
Algısal perspektif alma: diğer kişinin bakış açısını fark etme
Bilisel perspektif alma:diğer kişinin ne düşündüğünü fark etme
Duygusal perspektif alma: diğer kişinin yaşamakta olduğu duyguların farkına varma
• Saygısızlık iletişim kanalları ve diyaloğun önündeki en büyük engeldir.farklılıklara tahammül edemeyen karşısındaki insana saygı duymuyor demektir.
• BENLİK : Kişinin sahip olduğu tüm zihinsel yapının ve dış özelliklerinin bir bütünüdr.
• Diğer bir tanımla BENLİK : Kişinin kendini sevebilmeye olan yatkınlığı ve kendini sevmeye olduğu kadar sevilmeyede layık görüp görmemesidir.
• ERİC BERNE tarafından ortaya atılan TRANSAKSİYONEL ANALİZ (TA) ,
Kişilik 
Kişiler arası ilişkiler
İletişim 
Gelişim
Yaşam 
Psikopatoloji
Psikoterapi
Gibi çok geniş bir yelpaze üzerinde insan davranışlarını açıklayan bir yaklaşımdır.
• ANA –BABA BENLİĞİ koruyucu, yargılayıcı,denetleyici,ders verici ,önyargı kalıpları olan,sahip çıkan kısıtlayan benliktir. Konuşmalrında genellikle şu ifadelere yer verirler;
Olmamış !
Böyle yap !
Merak etme ben hallederim !
Olmaz öyle şey !
• DOĞAL ÇOCUK : ilkel ,fevri ,kontrolsüz ve yardım bekleyen yani çocuk gibi çocuk diyebileceğimiz türden bir kişilik özelliği taşır.
• KÜÇÜK PROFESÖR: Yaratıcı , sezgileri güçlü ve başkalarını kendi istekleri doğrultusunda idare edebilen bir çocuk benliği türüdür.
• Çocuk benliğine sahip kişiler iletiimlerinde genellikle şu ifadeleri kullanırlar;
Banane !
Hemen !
Nasıl !
İstiyorum !
• YETİŞKİN BENLİK :Bu benlik insanın akılcı ve mantıklı tarafıdır.bu tutum sayesinde ne asi olur nede uysal doğrusu neyse onu yapar. Akılcı ,anlayışlı,paylaşımcı,geliştirmeye ve çözüm bulmaya yönelik davranılarda bulunur.
• Yetişkin benliğe sahip kişilr iletişimlerinde şu ifadelere yer verirler ;
… olmalı.
Öyle mi?
Beraber düşünelim 
• Saldırgan kişiler bireylerarası iletişimde genellikle ‘’ sen önemli değilsin , önemli olan benim ‘’mesajı vermeye çalışırlar.
• Çekingen kişiler karşısındaki kişiye ‘’ ben önemli değilim , sen önemlisin ‘’ mesajı verirler.
• Güvenli kişiler ise güçlü duygusu yüksek kişilerdir . öncelikle kendini düşünsede başkalarının haklarını ve duygularınıda hesaba katar. Kendine güvenen kişşi başkalarınada güvenir
• Anlaşmak için en önemli fakttör Anlaşma niyetine sahip olmaktır.
• İliki mühendisliğinin ilk kuralı Farklılıklara saygı duymaktır.
• Farklılıklara tahammül ,hoşgörü ,sevgi ,saygı deyince aklımıza MEVLANA ,HACI BEKTAŞİ VELİ ,YUNUS EMRE gelir.
• Kişinin belirli değerleri algılma biçimi ile yaşamına yön veren hedef ve idealleri üzerindeki kanılara İDEAL BENLİK denir.
• Benmerkezcilik kavramını PİAGET ortaya atmıştır.
• Çalışmanın ana metodu SEMİOTİK (SİMGELER VE ANLAMLAR BİLİMİ ) olarak ortaya çıkar.
• İyi bir konuşma sesinin özellikleri ; işitilebilirlik ,akıcılık ,hoşa giderlik tir.
• Konuşmayı oluşturan en önemli öge DİNLEYİCİDİR .
• İkna edici iletilere karşı izleyicinin tepkisi analiz edildiğinde bazı kavramların dikkate alınması gerekir. Bunlar ;tutumlar inançlar ,değerler,düşünceler ve davranışlardır.
• İKNA EDİCİ KONUŞMA TÜRLERİ:
Var olan tutum ve inancı pekiştirn konuşmalar
Bir tutum ve inanç oluşturan konuşmalar
Bir tutum ve inancı değiştirmeye yönelik konuşmalr
Dinleyicileri bir harekete yönlendiren konuşmalr
• İletişim sürecinde gürültüye dönüşen dinleme türleri ;
Görünüşte dinleme 
Seçerek dinleme
Saplanmış dinleme
Savunucu dinleme
Tuzak kurucu dinleme
Yüzeysel dinleme
• Dinleme düzeyleri ;
Dalgın gözle bakma
Otomatik tepki verme
Son kelimeleri yineleme
Sorulara cevap verme
Başka kişiye söyleme
Birilerine öğretebilme
• Aktif dinleyici sorulan sorulara hemen cevap vermek zorunda değildir.hemen çözüm bulma zorunlulugu yoktur.
• Özel durum konuşmaları:
Giriş konuşmalrı
Sunuş konuşmalrı
Anma konuşmalrı
Kabul konuşmalrı
Yemek sonrası konuşmalr
• Yapılan araştırmalara göre gündelik hayat 300-400 kelimeyle sürdürülebilir.
• Sözel konuşmanın temeli boğumlama (telaffuz )dur
• İkna edici iletişim matrisi : insan hayatı boyunca sahip oluna insan ilişkilerindeki tüm bağımlı ve bağımsız değişkenler hakkındaki kesin ve tam v eriledir.
• İletişimde bağımsız değişkenin temel konusu ; kim , kime ,neyi hangi kanaldan,ne tür etkilerle söylemiştir.
• Güç : astların , liderin emirlerini yerine getirip getirmediğini denetlemesidir.
• Her ikna edici mesaj şu dört amaçtan birine sahiptir
Benimsetme 
Süreklilik
Kesilme
Engelleme (caydırma)
• Motivayon konusunu ilk inceleyen kişi ABRAHAM H. MASLOW dur.
• MASLOW un ihtiyaçlar hiyerarşisi;
Fizyolojik ihtiyaçlar
Güvenlik ihtiiyaçları
Sevgi ve aidiyet ihtiyacı saygı ihtiyacı
İdealleeini ve yeteneklerini geliştirme ihtiyacı
• Çift faktör teorisi yada motivasyon hijyen kuramı FREDERİCK A. HERZBERG e aittir.
• MC CLELAND , MASLOW dan farklı 3 insan ihtiyacı üzerinde durur.
Başarı ihtiyacı
Sosyal ilişkilerde bnulunma ihtiyacı
Güç ihtiyacı
• CLAYON ALDERFER adındaki yönetim uzmanı insan ihtiyaçlarını yine 3 sekilde ayırmıştr.
Varlık ihtiyacları
Sosyal ilişkiler ihtiyacı
Gelişme ihtiyaçları
• Etki taktikleri :
Rasyonel akılcı ikna-birincil taktik
Arkadaşlık yada kişisel çekicilik-birincil taktik
Pazarlık- birincil taktik 
Koalisyon- ikincil taktik
Baskı - ısrar - ikincil taktik
Bir üst otoritenin kullanımı- ikincil taktik
Tasdik- ikincil taktik
• En zor ikna edilen dinleyici türü KARŞITLAR dır
• Cezalandırma GÜCÜNÜN KAPSADIĞI DAVRANISLAR :
Tenzili rütbe
İşe son verme
Eleştiri
Başaka göreve atama
Ücret artışı yapmama
• Kişisel süreçte ilk adım algılamadır.
• Ölçüt doyum modeli karşıt görüşlü izleyiciler durumunda uygulanır.
• Artık model düşman izleyiciler için etkilidir.
• Kültürün en önemli özelliği toplumsal ,biriktirlme ve aktarılmasıdır
• Kültürel içe dönüklük(etnosantrizm) ; kendi kültürünün tek dogru ve tek dogru yol olduğuna ve diger kültürleri kendi kültürüne göre yargılama ,degerlendrme eğilimidr.
• Toplumal bir takım farklılaşmalara göre beliren değişimlere Alt kültür (subculture) denir.
• Karşıt kültür toplumun bir takım değerlerine ters düşen bir kültür alt grubudur.
• Sözsüz iletişim genel iletişimn % 93 ünü oluşturur. % 55 in yüz ifadelerivücut hareketleri,mesafe algısı oluşturuken , % 38 in ses tonuyla iletildiği svunulur.
• Kodlama türleri:
Keyfi kodlama –en çok kullanılan türdür.merhabalasma hareketi ve el sallama örnekleri verilebilir
İkonik kodlar- örnegin birini öldürecegini ifade eden bogaz kesme hareketi
İçsel kodlar- işaret ettikleri şey ile doğrudan görsel bir ilikileri vardır. Örnegin kızgın bir insanın titremesi ,kızarması ,yumrugunu sallaması
• Kişisel alan düzeyleri
İçli – dışlı mesafe (35 – 40 )
Samimi , kişisel mesafe (40- 80 )
Toplumsal mesafe (80 cm -2 m )
Yabancılar için kamusal mesafe (2m ve fazlası)
• Sıcak renklr( sarı ,kırmızı ,turuncu )uyarıcıdırlar
• Soğuk renklr(mavi ve yeşil ) gevşetici ve dinlendirici
• Kadınların ve erkeklerin sözsüz davranış farklılıklarının açıklanmasında en yaygın düşünce HENLEY İN CİNSİYET –STATÜ KAVRAMIDIR.

BAŞARILARRsevde

22.05.2015 18:57

aöfMatik

 

tesekkurler :)
Kartaliçee

22.05.2015 19:00

aöfMatik

 

TR Ekonomisi

En çok ticaret yaptığımız ülke : Almanya ( Topluluk diye sorarsa OECD)
En çok ihracat yaptığımız ülke : Almanya
En çok ithalat yaptığımız ülke : Rusya
En çok tarımsal ihracat yaptığımız ülke : Irak
En çok tarımsal ithalat yaptığımız ülke : ABD
En çok su ürünleri ithalatı yaptığımız ülke : Norveç
En çok su ürünleri ihracati yaptıgımız ülke : italya
En çok ithalat yaptığımız kalem : Mineral yağlar-Mineral yakıtlar
En çok ihracat yaptığımız kalem : Motorlu kara taşıtları
yusufhsr

22.05.2015 19:24

aöfMatik

 

kartalice , eyvallah bunlara calismistim ama 1 solukta genel bi tekrar yaptim :)
Kartaliçee

22.05.2015 19:36

aöfMatik

 

tekrar iyidir :-)
KOSOVALI20

22.05.2015 19:48

aöfMatik

 

her zaman:-)
Mesaj gönderebilmek için Android işletim sistemli bir cihazınızın olması gerekmektedir. Buraya tıklayın ve uygulamayı ücretsiz indirin.
Kısa bir süre sonra sitemiz üzerinden üye olabilecek ve buradan da aöfMatik uygulamasına katılabileceksiniz...