aöfMatik | Açıköğretim Kategorisi
Uygulamayı İndir
aöfMatik Nedir?

eKamp » Açıköğretim » sisteme giremeyenler kamu yönetimi 4.sinif arkadaş... (Buradasınız)

sisteme giremeyenler kamu yönetimi 4.sinif arkadaşlar için soru ve cevaplarttugbaa58

26.05.2015 14:52

aöfMatik
KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLARA1. ABD?de yeniden yapılanmayı öneren vefederal yönetimin nitelikli personelledoldurulması gerektiğini belirten raporaşağıdakilerden hangisidir?A) Fulton RaporuB) Al Gore RaporuC) Plowden RaporuD) Thatcher RaporuE) Northocote-Trevelyon Raporu2. Aşağıdakilerden hangisi yeni kamuyönetiminin özelliklerinden biri değildir?A) Müşteri odaklılıkB) Biçimsel kurallara öncelik vermekC) Ayrışmaya vurgu yapmakD) Çıktı kontrolüne önem vermekE) Rekabete vurgu yapmak3. Aşağıdakilerden hangisi krize hazırlık vekrizden korunma aşamasındagerçekleştirilen faaliyetlerden biri değildir?A) Çalışanların motivasyonlarının ve yönetimegüvenlerinin yüksek tutulmasıB) Kriz yönetim merkezi ve kriz ekiplerininoluşturulmasıC) Kriz iletişim sistemi kurulmasıD) Kriz yönetim planı hazırlanmasıE) Erken uyarı sisteminin kurulması4. Afet yönetiminin ilk aşamasıaşağıdakilerden hangisidir?A) Zarar azaltmaB) İlk yardımC) Geçici barınmaD) KurtarmaE) Yeniden inşa5. Stratejik planlarla bütçeler arasındakiilişkiyi kuran ve beş yıllık olarak hazırlananstratejik planların yıllık uygulamadilimlerini ifade eden kavrama ne adverilir?A) Yıllık programB) Yıllık performansC) Performans programıD) Yatırım programıE) Yıllık uygulama programı6. Bir Büyükşehir Belediyesinin stratejikplanında yer alan, ?Belediye öz gelirlerindeher yıl %6 artış sağlanacaktır? ifadesiaşağıdakilerden hangisine örnektir?A) MisyonB) HedefC) VizyonD) AmaçE) Strateji7. Türkiye?de açıklık ilkesinin uygulamayaetkin yansıması aşağıdaki hangi yasanınçıkmasıyla mümkün olmuştur?A) Özel Güvenlik YasasıB) Kurumlar Vergisi KanunuC) Sosyal Sigorta YasasıD) Bilgi Edinme Hakkı YasasıE) Avrupa Birliği Uyum Yasası8. I. ZamanII. MekanIII. KaliteYukarıdakilerden hangileri kurumsalperformans ölçütleri arasında yer alır?A) Yalnız IIB) Yalnız IIIC) I ve IID) I ve IIIE) I, II ve III9. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye?deki e-devlet uygulamalarından biri değildir?A) UYAPB)MERNİSC) POLNETD) VEDOPE) BREAM10. II. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanya?sıtarafından kullanılan elektro-mekanikşifreleme cihazı aşağıdakilerdenhangisidir?A) EchelonB) SormC) FranchelonD) EnigmaE) Carnivore11. Başka bir elektronik veriye eklenen veyaelektronik veriyle mantıksal bağlantısıbulunan ve kimlik doğrulama amacıylakullanılan elektronik veriye ne ad verilir?A) KriptoB) E-hizmetC) Elektronik imzaD) PortalE) Truva atı12. Ahlaki kavramların anlamları üzerindenmantıksal analizlere yönelerek ahlakbilgisinin temelini ve yapısını araştıran etiktürüne ne ad verilir?A) Normatif etikB) Tanımlayıcı etikC) Meta etikD) Betimleyici etikE) Uygulamalı etik13. Aşağıdakilerden hangisi Kamu GörevlileriEtik Kurulu?nun başlıca görevlerinden birideğildir?A) Kamu görevlilerinin uyması gereken etikdavranış ilkelerini belirlemekB) Hediye alma yasağının kapsamınıbelirlemek ve uygulama durumunu izlemekC) Gerektiğinde kamu görevlilerinin malbildirimlerini incelemekD) Kamu kurumları arasındaki anlaşmazlıklarıçözmekE) Etik ilkeler ve bunların uygulanma sorunlarıhakkında kurumlara görüş bildirmek14. I.DürüstlükII. EşitlikIII. AdiliyetIV. GüvenilirlikYukarıdakilerden hangileri etik liderliközelliklerindendir?A) I ve IIB) III ve IVC) I, II ve IIID) II, III ve IVE) I, II, III ve IV15. Bilgi edinme hakkı ile ilgili aşağıdakiifadelerden hangisi yanlıştır?A) Birey bakımından bir insan hakkıdır.B) Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 2004 yılındaçıkarılmıştır.C) Bilgi edinme hakkı devlet memurları hariçherkese tanınmaktadır.D) Şeffaflık ve hesap verebilirlik ile ilgili birdüzenlemedir.E) Bu hak ile birey belli konularda idareyebaşvurarak bilgi isteme, bilgi ve belgelereulaşma gibi haklara sahiptir.16. Ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde siyasal,sosyal içerikli baskı ve çıkar gruplarından,sosyal kuruluşlardan ve özel örgütlerdenoluşan ağların yönetimini ifade edenyönetişim türü aşağıdakilerden hangisidir?A) Küresel yönetişimB) Kurumsal yönetişimC)İktisadi yönetişimD)İşletme yönetişimiE) Kamu yönetişimi17. ?Avrupa Yönetişimi?belgesine göre,aşağıdakilerden hangisi iyi yönetişimintemel ilkelerinden biridir?A) KatılımB) HiyerarşiC) MerkeziyetçilikD) Dikey hizmet sunumuE) Katı bürokrasi18. Yeni kamu işletmeciliğive OECD?ninetkisiyle Batılı ülkelerde yaygınlık kazanankarar alma modeli aşağıdakilerdenhangisidir?A) Düzenleyici etki analiziB) Pareto analiziC) Dengeli ölçüm kartıD) Paydaş analiziE) Durum analizi19. İlk olarak Auguste Comte tarafından ortayaatılan ve nesnel araştırmayla kazanılmışbilgi dışındaki bilginin bir değeriolmadığını, tek sağlam bilginin olgularıgözlemleyerek elde edilen verilere dayalıbilgi olduğunu ileri süren yaklaşımaşağıdakilerden hangisidir?A) PragmatizmB) PozitivizmC) HümanizmD) AmpirisizmE) Strasserizm20. Mümkün olduğu kadar az iş gücü ve paraharcayarak mümkün olduğu kadar uzun birkara yolu yapmak aşağıdakilerdenhangisine örnektir?A) EtkinlikB) EtkililikC) EkonomiklikD) EşitlikE) YasallıkKAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR CEVAP ANAHTARIKYT402U 1-B 2-B 3-E 4-A 5-C 6-B 7-D 8-D 9-E 10-D 11-C 12-C 13-D 14-E 15-C 16-E 17-A 18-A 19-B 20-Asareberra

26.05.2015 14:53

aöfMatik

 

nasil girdin tugba sen
cenk01

26.05.2015 14:56

aöfMatik

 

3.sinif yok mu ya
ttugbaa58

26.05.2015 14:58

aöfMatik

 

memurlar.net e bi girmenizi tavsiye ederim orda bazı arkadaşlar girmiş onlar kopyala yapıştır yapıp yayinlamislar bende giremedim burdan buldum benim 4 dersdi baktiklarimi paylasiyorum
cenk01

26.05.2015 15:02

aöfMatik

 

Teşekkürler çok sagolun
sareberra

26.05.2015 15:02

aöfMatik

 

ben ilahiyat okuyrm girsem olur mu
ttugbaa58

26.05.2015 15:04

aöfMatik

 

rica ederim isterseniz bi bakin saraberra belki bulabilirsiniz
sareberra

26.05.2015 15:13

aöfMatik

 

Tamam canim cok sagol
Mesaj gönderebilmek için Android işletim sistemli bir cihazınızın olması gerekmektedir. Buraya tıklayın ve uygulamayı ücretsiz indirin.
Kısa bir süre sonra sitemiz üzerinden üye olabilecek ve buradan da aöfMatik uygulamasına katılabileceksiniz...