aöfMatik | KPSS Kategorisi
Uygulamayı İndir
aöfMatik Nedir?

eKamp » KPSS » Zabıt Katibi Alimi vaaar... (Buradasınız)

Zabıt Katibi Alimi vaaarçekonomist

21.11.2012 01:02

aöfMatik
Yargıtay Başkanlığından bu gün yapılan duyuruya göre 35 zabıt katibi alımı yapılacak. Zabıt katibi alımına başvuru için kpss 2012 den en az 70 puan almış olmak gerekiyor. Başvurular ise 28/11/2012 Çarşamba günü başlayıp, 07/12/2012 Cuma günü saat17.00’de sona erecek. İlanın detaylarını aşağıdagörebilirsiniz.Yargıtay Başkanlığından:1- Aşağıda sayısı ve derecesi belirtilen ve genel idare hizmetleri sınıfında bulunan toplam 35 zabıt katibikadrosuna, Başkanlığımızca yapılacak uygulamalı ve mülakat sınavı sonucuna göre açıktan atamayapılacaktır.2- Başkanlığımızca yapılacak uygulamalı sınav ve mülakat sınavına, Kamu Personeli Seçme Sınavı (2012KPSS)’nda, lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları içinKPSSP94 puan türünden, 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecek olup, başvuruda bulunacaklarınaşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.I) Genel Şartlar:a- Türk vatandaşı olmak,b- İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, başvurunun son günü olan 07/12/2012 tarihi itibariyle35 yaşını bitirmemiş olmak (07/12/1977 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilecektir.) ve 657sayılı Devlet Memurları Kanununun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak.c- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş isemuvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,d- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 23/01/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun 317. maddesi iledeğişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkum olmamak.e- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevinidevamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,f- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.II) Özel Şartlar:a- Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslekyüksekokullarının adalet bölümü, adalet meslek lisesi veya diğer lise veya dengi okulların ticaret veyabilgisayar bölümlerinden mezun olmak (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardanveya örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmiolarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)b- Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru tarihi itibariyleMillî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilendaktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak.c- Meslek liselerinde okutulan daktilografi ders kitabından veya daha önce yayınlanmış her hangi bireserde yer alan yazı parçasından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden bilgisayar ile yanlışsız vuruşhesabı yapılmadan üç (3) dakikada en az doksan (90) kelime yazmak. (Vuruş hesabı yapılmadan üç (3)dakikada yanlışsız olarak en az doksan (90) kelime yazamayan adaylar mülakat sınavınaalınmayacaklardır.)III- Başvuru yeri ve şekli:Başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvurularını şahsen, APS, iadeli taahhütlü mektupla ya da kargoile Yargıtay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Vekaletler Cad. No:3 Bakanlıklar/ANKARAadresine yapacaklardır.IV- Başvuru tarihi: Başvurular 28/11/2012 Çarşamba günü başlayıp, 07/12/2012 Cuma günü saat17.00’de sona erecektir. Posta veya kargo ile yapılacak başvuruların, başvurunun son günü mesaibitimine kadar Başkanlığımızda olması gerekmektedir.V- Eksik belge ile veya nitelikleri uygun olmadığı halde başvuranlar hakkında kayıt kabul işlemiyapılmayacaktır.VI- Başvuru bitim tarihinden itibaren, başvuru sayısı göz önünde bulundurularak uygulama sınavı(bilgisayar klavyesi ile yazı yazma) yapılacaktır. Bilgisayar klavyesi ile üç dakikada en az 90 kelimeyazılması zorunlu olup; mülakat sınavına; merkezi KPSS sınavından alınan puanların %35’i, bilgisayaryeterlilik uygulama sınavında yazılan en fazla kelime sayısı 100 puan kabul edilerek her bir doğru kelimekarşılığı oluşan katsayı puanı ile yazılan kelime sayısının çarpımı suretiyle elde edilecek puanın %35’ininbirlikte toplamı esas olmak üzere; en yüksek puandan başlanılarak, ilan edilen kadro sayısının 20 katıkadar aday çağrılacaktır. Sınavların yer ve zamanı www.yargitay.gov.tr adresinden daha sonraduyurulacaktır. Adayların sözlü mülakatta başarılı sayılabilmesi için, mülakata katılan adaylar hakkında,mülakat heyetinin verdiği puan ortalamasının en az 50 puan olması gerekmektedir.VII- Değerlendirme: Adayların aldıkları KPSS puanları % 35, Uygulama sınav puanları % 35 ve mülakatpuanları da % 30 olacak şekilde alınacak hesaplama sonucunda sıralama ilan edilecektir.VIII- Değerlendirme sonuçları www.yargitay.gov.tr adresinden duyurulacaktır.IX- Başvuru için gerekli belgeler:a- Başvuru Formu (Aç – Bilgisayara İndir)b-Nüfus cüzdan fotokopisi,c-Öğrenim belgesi fotokopisi,d-KPSS – 2012 sınav sonuç belgesi fotokopisi,e-Son üç ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,f-Bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika veya yukarıda belirtilenokullardan mezun olduğuna dair belge fotokopisi.X- Açıktan atama yapılacak zabıt kâtipliği kadro dereceleri aşağıda gösterilmiştir.10.derece: 1012.derece: 25TOPLAM: 35sonosmanlı

24.11.2012 23:27

aöfMatik

 

Yargıtay torpil yuvası!
Mesaj gönderebilmek için Android işletim sistemli bir cihazınızın olması gerekmektedir. Buraya tıklayın ve uygulamayı ücretsiz indirin.
Kısa bir süre sonra sitemiz üzerinden üye olabilecek ve buradan da aöfMatik uygulamasına katılabileceksiniz...