Toplam 1 kayıt bulundu...


Formu görev çubuğunda gizleme Taskbar

28.10.2008 — Visual Basic,
0 Yorum

Programınızın birçok formdan oluşuyorsa bütün formların görev çubuğunda (Taskbar) dizilmesi pek hoş olmaz.Bu kod ile bu durumun üstesinden gelebilirsiniz... Option Explicit Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32" Alias "SetWindowLongA" (Byval hwnd As Long , Byval nIndex As Long , Byval dwNewLong As Long) As Long Private Declare Function GetWindowLong Lib "user32" Alias "GetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long , Byval nIndex As Long) As Long Private Const WS_EX_APPWINDOW = &H40000 Private Const GWL_EXSTYLE= (-20) Private Sub Command1_Click() Dim a, b As Long a = GetWindowLong(hwnd , GWL_EXSTY [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

Visual Basic, visual basic formu Taskbar'da gizleme,