Toplam 1 kayıt bulundu...


OCX | ActiveX | Bileşen Nasıl Yapılır ?

23.10.2008 — Visual Basic,
0 Yorum

Bu makalede Ocx yapımını ve projede kullanımını anlatacağım. Yeni bir Visual Basic projesi başlatın. Projeye bir User control ekleyin. User controlün ismini RenkliButon olarak değiştirin. Eklediğiniz user control'ün üzerine bir adet Label ekleyin ve kod kısmına geçerek aşağıdaki kodları yazın.   Public Event Click() Private Sub Label1_Click() RaiseEvent Click End Sub Private Sub Label1_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single) Label1.BackColor = QBColor(4) Label1.ForeColor = QBColor(15) End Sub [...] Yazının devamı için buraya tıklayın...

activex yapma, ocx yapımı ders kodları, visual basicte bileşen yapma,