Baca bağlantısı nasıl yapılmalıdır, ideal koşullar nelerdir