AÖF AKTS Nedir Nasıl Hesaplanır?

AÖF AKTS Nedir Nasıl Hesaplanır?

Açıköğretim Fakültesi öğrencilerini yakından ilgilendiren bir diğer konu da AKTS Kredi sistemi. 2005 yılından bu yana kullanılan bu sistemin avantaj ve dezavajları neler. Nasıl hesaplanır bakalım.

Kredili Sistemde Ders Geçmek İçin Kaç Almalısınız?

AKTS Kredi Sistemi Nedir?

“AKTS, öğrenme çıktılarına ve öğrenim sürecinin şeffaflığına dayanan öğrenci merkezli bir kredi biriktirme ve transfer sistemidir. AKTS öğrenci değişimi kadar yeterlikler ve öğrenme parçaları için planlamayı, ulaştırmayı, değerlendirmeyi, tanınmayı ve geçerliği kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. AKTS, yükseköğretimde yaygın olarak kullanılmakla birlikte diğer hayat boyu öğrenme etkinliklerinde de uygulanabilmektedir.

AKTS kredileri, öğrencilerin beklenen öğrenme çıktılarını başarabilmesi için gerekli olan iş yüküne dayandırılmıştır. Öğrenme çıktıları, başarılı bir öğrenme sürecinin tamamlanmasından sonra bir öğrencinin neyi öğreneceğini, anlayacağını ve yapabileceğini tanımlamaktadır. Bu çıktılar, Ulusal ve Avrupa Yeterlikler Çerçevesindeki düzey tanımlayıcıları ile ilişkilendirilmektedirler.

İş yükü, öğrencilerin beklenen öğrenme çıktılarını kazanmak için gereken tüm öğrenme aktivitelerini (derslere devam etmek, proje yapmak, bireysel çalışmalar ve sınavlar gibi) tamamlamak için harcayacağı zamanı tanımlar.

Örgün öğretimde bir akademik yıldaki tanımlanmış iş yükü ve bağlantılı öğrenme çıktıları 60 AKTS'ye karşılık gelmektedir. Anadolu Üniversitesinde 1 AKTS kredisi 25 saate karşılık geldiğinden, bir akademik yıldaki öğrenci iş yükü 1500 saattir.

Anadolu Üniversitesi 2005-2006 akademik yılından bu yana AKTS sistemini kullanmaktadır. 2004-2005 Akademik Yılında her programın AKTS Kredi Komisyonu, her bir dersin AKTS kredilerinin hesaplanmasını sağlamıştır. Ayrıca uzmanlar tarafından hazırlanan "AKTS Kredi Sınama Anketi" her ders için tüm öğrencilere uygulanmış, anket sonuçlarına göre her dersin AKTS kredisi yeniden hesaplanmıştır. 2005-2006 Öğretim Yılından itibaren ilgili programda ilk defa açılacak derslerin AKTS kredisinin belirlenebilmesi için her dönem sonunda yeni açılan dersler için anket uygulanmakta ve dersin kredisi buna göre değiştirilmektedir. Ayrıca Üniversite Yönetimi tarafından her 5 yılda bir anketin tüm derslere uygulanarak AKTS kredilerinin değerlendirilmesi öngörülmektedir. Bu çerçevede ilgili anketler 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında tüm dersler için 2014 yılında tekrarlanmıştır. Tüm bunlara ek olarak, Anadolu Üniversitesi Türkiye Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi uygulaması için 2011 yılında pilot üniversitelerden biri olarak seçilmiştir. Anadolu Üniversitesine bu alanda yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı YÖK tarafından teşekkür belgesi verilmiştir.

2012-2013 eğitim yılında Anadolu Üniversitesi Aöf Açıköğretim Fakültelerinde öğrenim verilen tüm bölümler kredili sisteme geçecektir. Kredili sistemde AKTS (ECTS) Avrupa kredi aktarım sistemi de uygulamaya geçmiş olacak ve Bitirdiğimiz bölümler Avrupa Birliğinde bulunan Üniversitelerde ki aynı bölümlerle eşit şartlara sahip olmuş olacaklar.

Daha Detaylı Açıklarsak Eğer;

 • Başlangıçta öğrencilerin çeşitli yüksek öğretim kurumlarından almış oldukları eğitimlerin, Avrupa’daki diğer yüksek öğretim kurumları tarafından da tanınması ile ilgili sorunlara çözüm getirmek üzere ‘kredi aktarım sistemi’ olarak geliştirilmesine karşın, aynı ülkenin yüksek öğretim kurumları arasında da ‘kredi biriktirme sistemi’ olarak uygulanmaktadır.

AKTS (ECTS) Nedir?

 • Bir dersin hedeflenen öğrenme çıktılarını kazandırmak amacıyla planlanan öğrenim aktivitelerini başarıyla tamamlamak için gerekli zamanı temel alarak belirlenen İş Yükü (Student workload)’ne dayanan kredi sistemidir.

AKTS FAYDALARI

 • İş yükü ve öğrenme çıktıları açısından karşılaştırılabilir öğrencilerin hareketliliği artar. Örneğin bu öğrenciler Erasmus değişim programına katılabilirler.
 • Mezunların ulusal ve küresel iş pazarlarında tanınırlığı ve hareketliliği artar. Bu onların iş bulmasını kolaylaştırır, istihdam edilebilirliğine katkı sağlar.
 • Bir öğretim programı çerçevesinde öğrencinin aldığı dersler, notlar ve AKTS kredileri; program içeriğine ve yükseköğretim sistemine ilişkin diğer bilgilerle birlikte mezun olduğunda öğrenciye verilen İngilizce Diploma Eki içinde ifade edilir. Böylece mezun, kendisini AKTS sistemi ile değerlendirilmiş diğer mezunlarla karşılaştıran bir tanınırlık belgesi elde etmiş olur.

İş Yükü ;

Bir dersin başarı ile tamamlanması için gerekli olan tüm öğrenim faaliyetlerini derse katılım, uygulamalara katılım, seminer, proje hazırlama, sınav, tüm bireysel çalışmalar, staj için gerekli zamanı kapsar.

 • Öğrencinin harcadığı zamana/emeğe öğrencinin iş yükü denir.
 • Bu yük ortalama bir öğrenci göz önüne alınarak öğretim elemanı tarafından hesaplanır.
 •  Hesaplamaya öğrenci görüşlerinin de katılması, uygulamanın kalite güvencesini ve kabul edilebilirliğini arttırır.
 •  AKTS sistemini kullanan yükseköğretim kurumları ortak bir dil kullanıyor demektir. Dolayısıyla bu kurumların herhangi bir programındaki öğrencilerin iş yükleri karşılaştırılabiliyor demektir.
 •  İş yükleri karşılığında öğrencinin bilgi, beceri ve yetkinlikler şeklinde ifade edilen öğrenme kazanımları da belli ise bir öğrenci başka bir ülkedeki öğrenci ile daha karşılaştırılabilir bir duruma gelir.

AKTS’İN KURUMLARA SUNDUĞU OLANAKLAR

 • Ders programları ve ders içerikleri hakkında ayrıntılı bilgi vermek.
 • Akademik tanınma konusunda, akademisyenlere yardımcı olmaktadır.
 • Ders programlarının yapısı, öğrencilerin ders yükü ve öğrenim sonundaki kazanımlarının yeniden gözden geçirilmesine yardımcı olmaktadır.

Dersler için AKTS kredisinin Belirlenmesi

 • Bu değer aslında, her dersin bir akademik yılın tam zamanlı olarak tamamlanması için gereken toplam çalışma yükünün ne kadarlık bölümünü kapsadığının bir göstergesidir.
 • AKTS ‘de bir akademik yıllık (iki dönem) eğitime 60 AKTS, bir dönemlik eğitime 30 AKTS verilir.

1 akademik yıl= 60 AKTS

1500-1800 saat/yıl (37,5-45 hafta/yıl)

1 AKTS kredisi=25-30 çalışma saati

 • AKTS kredisi sadece ders saatine bağımlı olmayıp, o dersin oluşturduğu iş yükünü kapsar.

AKTS/ECTS KREDİLERİNİN BELİRLENMESİ
 

 • 1 akademik yılda alınması gereken tüm derslerin kredilerinin toplamı 60, 1 dönemde 30 olması zorunludur. Bazı hallerde, 28-32, 29-31 veya 32-28, 31-29 yapılabilir.
 • ECTS kredisi tam sayı olarak verilmeli, (Küsurlu sayılardan 1,63 gibi kaçınılmalıdır.)
 • Bir öğrencinin tam zamanlı görevinin öğrencilik yapmak olduğu göz önüne alınarak,tam zamanlı bir işçi gibi düşünülürse 45 saat çalışması gerekeceği öne sürülerek 1 AKTS’nin saat bazında karşılığını hesaplamaya çalışalım.
 • Biz Atılım’da bir öğrencinin derslerinde başarılı olması için haftada 45 saat çalışacağı düşüncesi ile hesap yapalım.
 • Bir dönemde toplam 30 AKTS kredisi alınmalı.
 • Atılım’da bir dönem 17 haftadır.(14 hafta dersler+1 hafta sınava hazırlık arası + 2 hafta sınav haftası)
 • Bunlara göre:

(45 saat)x(17 hafta) = 765 saat (öğrencinin bir eğitim döneminde çalışması gereken saat)

 • 1 ECTS = (765 saat/30 AKTS) = 25.5 saat
 • 1 ECTS = (765 saat/30 AKTS) = 25.5 saat
 • Bu saati öğrenci dersler, ödevler, laboratuvarlar, sınavlar, projeler ve kendi başına çalışarak geçirir. Her dersin hocası kendi dersine ait gereklilikleri ortaya çıkarıp bu bazda AKTS kredilerini belirler.

AKTS Kredisi Hesaplama Örneği

 • Örneğin: 3 kredilik bir havuz dersi; 10 ödev veriliyor; 2 ara sınav var. Öğrencinin kendi kendine çalışma saati de 30 olarak belirlenmiş olsun.
 • Ders için ECTS:

(14 hafta ders)x (3 saat) = 42 saat / öğrencinin derste geçirdiği zaman)

(10 ödev) x (3 saat) = 30 öğrencinin ödevleri çözmek için harcadığı zaman

(2 ara sınav)x(3 saat) = 6 sınavda geçirilen zaman

= 30 saat kendi kendine evinde, kütüphanede vb. çalıştığı zaman.

Toplam= 118 saat

1-ECTS= 25.5 saat

Bu dersin ECTS kredisi böylesi:

(118 saat / 25.5 ECTS) = 4.23 à 4.5 veya 5 ECTS olarak hesaplanabilir.1 yorum

 • Yorumunuz en az 30 karakter olmalıdır. (0)
  Tüm Yorumlar
  • Destan kulluk
   Ben aof okudum ilk yılım yıllık sistemdi onu kac kredi olduğunu nasil öğrenebilirim

   Yanıtla

Sitede Ara
 • ECA Kombi Aşırı Isınma Arızası Arıza Kodu 6 Nedir Nasıl Çözülür - Pompa Çalışmıyor Olabilir Mi?
  bu hata kodu çıkıyordu kombimizde tarif ettiğiniz şekilde pompayı harekete geçirdik ve sorun çözüldü si...
 • Çiklet (Prenses) Balıklarındaki Ürkeklik ve Korkaklık
  Ben çok uzun süre sp, bp ile frenatus besledim hiç bir sorun yaşamadım. Çok uyumlulardı. Renk katıyor a...
 • Genel İşletme 1. Dönem Vize Soruları
  soru 3 yanlıs bence"...
 • CS 1.5 ve CS 1.6 İçin Sağlam Bir CFG (cengaver.cfg)
  bozuk bu cfg kullanmayın derim ...
 • Türkiye'de Hangi Burçtan Kaç Kişi Var?
  Akrep burcu olan var mı ben akrep burcu olarak hiç akrep burcu bulamıyorum....
 • Papağan Bakımı Banyo Yaptırma Yıkama
  pakistan pağına sirkeli su ile yıkanırmı...
 • Müzik Notaları İçin A4 Kağıda Porte Çıktısı Alma
  SEN NE KRAL ADAMSIN!! VALLA ÇOK SAĞOL...