Hukuka Giriş Test- Çıkmış Sorular ve Cevapları

Aöf, Hukuka Giriş Dersi Çıkmış Sınav Soruları ve Cevapları.

1-Aşağıdakilerden hangisi,hukukun gerekliliğine ilişkin örnektir?

a-Ali'nin osmandan yardım istemesi
b-Ali'nin boğulmakta olan osman'ı kurtarması
c-Ali'nin osman'a yalan söylemesi
d-Ali'nin zor durumdaki osman'a para vermesi
e-Ali'nin osmanı öldürmesi

2-Sosyal hayatta kişilerin birbirleriyle olan sosyal ilişkilerindeki davranış biçimlerini belirleyen ahlak kuralları hangisidir?

a-Subjektif ahlak kuralları
b-Objektıf ahlak kuralları
c-Yaratıcı ahlak kuralları
d-Açıklayıcı ahlak kuralları
e-İktisadi ahlak kuralları

3-Medeni kanunda yer alan yoksul yakınlarına yardım etmeyi öngören hüküm sosyal düzen kuralları arasında hangi etkileşimi ifade eder?

a-Ahlak kurallarının hukuk kuralları haline gelmiş şeklidir
b-Göggü kurallarının din kuralı haline gelmiş şeklidir
c-Görgü kuralının hukuk kuralı haline gelmiş şeklidir
d-Hukuk kuralının ahlak kuralı halıne gelmiş şeklidir
e-Din kuralının ahlak kuralı haline gelmiş şeklidir

4-Aşağıdakilerden hangisi cezanın çeşitlerinden değildir?

a-müebbet hapis cezası
b-Adli para cezası
c-Kısa süreli hapis cezası
d-Sürekli hapis cezası
e-Hukuka aykırı fiil ıle verilen zararın karşılanması

5-Bir ögrencinim,hukuka aykırı biçimde sınavlara girmesine engel olunursa,bu ögrenci bu işlemi nasıl ortadan kaldırabilir?

a-İptal
b-Ceza
c-Yokluk
d-Cebri icra
e-Tazminat

6-haksız fiil veya sözleşmeye aykırılıktan dolayı diğer tarafı zarara ugratan kimsenin karşılasacagı müeyyide hangisidir?

a-Ayıplama
b-Cebri icra
c-Hükümsüzlük
d-Mutlak butlan
e-Tazminat

7-Aşagıdakilerden hangisi kamu hukukunun dallarından biri değildir?

a-Anayasa hukuku
b-Devletler hususi hukuku
c-Vergi hukuku
d-Yargılama hukuku
e-Ceza hukuku

8-Laiklik kaç yılında yapılan değişiklikle anayasamıza gitmiştir?

a-1924
b-1937
c-1921
d-1948
e-1923

9-Suçun kanuni unsuruna ne ad verilir?

a-Tipiklik
b-İcra
c-İhmal
d-Kast
e-Taksir

10-Kanunun suç saydığı bir eylemı,onu meydana getirecek hareketin sonuçlarını bilerek ve isteyerek yapmaya ne ad verilir?

a-Kast
b-Taksir
c-İhmal
d-İcra
e-cebri icra

11-Aşagıdakilerden hangisi iş hukukunun konularından biri değildir?

a-Hizmet akdi
b-sendikalar
c-Şirketler
d-grev ve lokavt
e-Toplu iş sözleşmeleri

12-Eski medeni kanunumuz hangi ülkeden alınmıştır?

a-Almanya
b-İsviçre
c-Fransa
d-Amerika
e-İngiltere

13-Bir Türkle evlenen yabancı kadın,Türk vatandaşlığını nasıl kazanır?

a-Aslen
b-Müktesep
c-Mutlak
d-Nispi
e-Hiçbiri

14-Anonim şirkette şirketin esas sermayesi en az kaç liralık paylara ayrılır?

a-500 tl
b-5.000 tl
c-50.000 tl
d-500.000 tl
e-5.000.000 tl

15-Kıymetli evrakın çeşitleri içinde tedavül (elden ele dolaşma) kabiliyeti en kolay hangisidir?

a-Nama yazılı senetler
b-Hamile yazılı senetler
c-Emre yazılı senetler
d-Konşimentolar
e-Varantlar

16-Başbakalık,bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla çıkardıkları yazılı kurallar ne ad verilir?

a-Tüzükler
b-Kanun
c-Yönetmelikler
d-Kanun Hükmünde kararname
e-Nizamname

17-Aşagıdakılerden hangisi bir kuralın örf ve adet hukuku haline gelmesi için aranan unsurlardan değildir?

a-Devamlılık
b-Manevi unsur
c-Maddi yaptırım
d-Objektif unsur
e-Genel inanış

18-Aşagıdaki kaynaklardan hangisi hakimi bağlar?

a-Doktrin
b-Öğreti
c-Mahkeme kararları
d-Yargıtayın kararları
e-Yargıtay içtihadı birleştirme kurulunun kararları

19-Sahibine maddi veya maddi olmayan bütün mallar üzerinde geniş yetkiler tanıyan ve herkese karşı ileri sürülebilen haklara ne denir?

a-Velayet hakkı
b-Mutlak haklar
c-Vesayet hakkı
d-Siyasi haklar
e-Nisbi haklar

20-Aşağıdakilerden hangisi maddi mallar üzerindeki mutlak haklardan değildir?

a-Mülkiyet
b-İrtifak
c-Taşınmaz yükü
d-Kişilik hakkı
e-Rehin hakları

21-Ahmet,mümessili olduğu,Ali'ye ,mümessillikten istifa ettiğini bildirmiştir.Ahmet'in kullandığı hak aşagıdakilerden hangisidir?

a-Kurucu yenilik doğuran hak
b-Değiştirici yenilik doğuran hak
c-Bağlayıcı yenılık doğuran hak
d-Tamamlayıcı yenilik doğuran hak
e-Bozucu yenilik doğuran hak

22-Aşagıdakilerden hangisi ''kişiye sıkısıkıya bağlı haklar''dan biri değildir?

a-Telif hakkı
b-Boşanma davası açma hakkı
c-Nişanı bozma hakkı
d-Soybağının reddi hakkı
e-Bozucu yenilik doğuran hak

23-Sahipsiz taşınır malın aslen kazanılmasına ne ad verilir?

a-Devren kazanma
b-İşgal
c-İhraz(sahiplenme)
d-Hukuki olay
e-İstimlak

24-Mirasçıların,murisin ölümünden itibaren 3 ay içerisinde mirası reddetmezlerse bir daha reddedemeyecekleri,red hakkının hangi yolla kaybedilmesidir?

a-Hukuki olay
b-Hukuki fiil
c-hukuki muamele
d-Kanun gereği
e-Sözleşme gereği

25-Karı-kocadan biri,evlilik birliğini temsil etme hakkını kötüye kullanırsa,mahkemede ona hangi yaptırım uygulanır?

a-Uyma
b-Kınama
c-Yetkinin alınması
d-Para cezası
e-Hapis cezası

26-Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a-Gerçek kişilik sadece ölüm ile sona erer
b-Gerçek kişilik ölüm ve gaiplikle sona erer
c-Bitkisel hayata girmiş kişini gerçek kişiliği sona ermiş denilebilir
d-Kendilerine menfaat sağlayan karşılıksız kazanma işlemleri
e-Kendilerini borç altına sokan muameleler

27-Sınırlı ehliyetsizler hangi işlemleri yasal danısmanlarının rızasıyla yapabilirler?

a-Kefil olma
b-Bağışlama
c-Vakıf kurma
d-Kendilerine menfaat sağlayan karşılıksız kazanma işlemleri
e-Kendilerini borç altına sokan muameleler

28-Aşagıdakilerden hangisi,gerçek kişilerin fiil ehliyetine sahip olmaları açısından önem taşımaz?

a-Ayırt etme gücü
b-Kısıtlı olmamak
c-Ergin olmak
d-Vücut bütünlüğü
e-Sağ doğmuş olmak

29-Ölümüne muhtemel gözle bakılacak bir olayda kaybolan bir kimsenin mirasçıları mirası ne kadar süre sonra kesin olarak kazanır?

a-1 yıl
b-6 ay
c-5 yıl
d-15 yıl
e-20 yıl

30-Ölümüne kesin gözüyle bakılacak bir halde kaybolan ve cesedi bulunamayan bir kişinim ölmüş sayılmasına ne ad verilir?

a-Ölüm
b-Gaiplik
c-Ölüm karinesi
d-Kayıp
e-Birlikte ölüm karinesi

.

.

.

.

CEVAPLAR
1-E          6-E           10-A          15-B           20-D         25-C
2-B          7-B           11-C          16-C          21-E          26-B
3-A          8-B           12-B          17-D           22-A         27-E
4-E          9-A           13-B          18-E           23-C         28-D
5-A                           14-C         19-B           24-A         29-C
30-C


2 yorum

 • Yorumunuz en az 30 karakter olmalıdır. (0)
  Tüm Yorumlar
  • Dangal

   Cevap anahtarı yanlış admin

   Yanıtla

  • mücahit

   Teşekkürler.Gülümseme

   Yanıtla

İlginizi çekebilir...
Sitede Ara
 • Kredili Sistemde Ders Geçmek İçin Kaç Almalısınız?
  Benim 1sinifim ilk donem iyi gecti ikinci donem derslerden kaldim 2.yilimda mi kaldigim dersleri mi ver...
 • PHP Array | Dizi İçinde Tekrar Eden Elemanların Sayısını Alma
  Sen kralsın kardeşim :) 5 saattir bunu arıyordum...
 • Türkiye'de Hangi Burçtan Kaç Kişi Var?
  Çok güzel ve doğru ki muhtemelen akrep olduğum içindir. :)...
 • Jako Beslenme Diyeti - Afrika Gri Papağanı neler yer, hangi gıdalar zararlıdır
  harika bir çalışma teşekkürler...
 • Windows 7 ve Vista Tüm Dil Paketleri - SP1 SP2 RTM x86 32bit x64 64bit
  Teşekkürler çok yardımcı oldu ...
 • Genel İşletme 1. Dönem Vize Soruları
  soru 3 şıklarında yanlışlık vardır tüketim ve hizmet aynı kapasitede yer alıp ikisi de cevap kabul edil...
 • Türkiye Ekonomisi 1. ve 9. Üniteler Ders Notları
  çok iyi baya işime yaradı cidden...