Açıköğretim'e geçişte muaf dersler


sevcan
Ziyaretçi
06.09.2010 21:06 # 0

meraba ben suanda dumlupınar unv.3.sınıf sıgortacılık ve risk yönetimi bölümünde okuyorum.Buna ek olarakta açiktan 2 yıllık menkul kıymetler ve sermaye piyasası bolumunu okumak ıstıorum.Sorum su açıktan okuyacagım bolumdekı bırcok dersı normalde aldım sımdı o derslerden muaf olabılır mıyım ?


Master
Administrator
Mesajlar: 295
17.12.2011 21:03 # 1

SORU: Bilindiği gibi 17 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeler ile Anadolu Üniversitesi açıköğretim sisteminde bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan bu değişikliklerden öğrencilerde en çok merak uyandıran ve mahiyeti en fazla merak edilen konu muafiyettir. Bu konuda bizlere çok sayıda mail ulaştırıldı. Konunun önemine binaen ve ziyaretçilerimizden gelen çok sayıda soruya cevap verebilmek için konuyu tekrar ele alma ihtiyacını hissettik.

Açıköğretime ilişkin sorularınız için memurlar@gmail.com adresini kullanabilirsiniz.

CEVAP:

Öncelikle yönetmelikte geçen ve en çok merak edilen “dersleri transfer edebilirler” ibaresine açıklık getirelim. Burada tranfer etmek ibaresi öğrencilerin önceden almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmalarını belirtir.

YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakülteler Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinin 17.maddesinde Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, kayıtlı oldukları bölümlerde okutulan tüm derslerin tümünü -daha önce açıköğretim ve diğer yüksek öğretimde almış ve başarmış oldukları derslerin tümünü- almak zorundaydılar.

Madde 17- a) Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, kaydedildikleri ve bulundukları sınıf, bölüm ve programda okutulan derslerin tümünü almak zorundadırlar. Öğrencilere, yükseköğretim kurumlarında (açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakülteler dahil) daha önce okudukları ve başardıkları dersler dolayısıyla hiç bir şekilde muafiyet tanınmaz.

Ancak gibi 17 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakülteler Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğindeki değişiklik ile bu konuda bazı yeni uygulamalar getirilmiştir. Yapılan değişikliğe göre daha önce hiçbir şekilde muafiyet tanınmayan Acıköğretim öğrencilerine Anadolu Üniversitesinden daha önce alıp da başarmış oldukları Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ve Temel Bilgi Teknolojisi derslerini transfer edebilme yani muafiyet imkanı getirilmiş oldu.

"MADDE 17 - Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, kaydedildikleri ve bulundukları sınıf, bölüm ve programda okutulan derslerin tümünü almak zorundadır. Ancak, öğrencilerin Anadolu Üniversitesinden daha önce alıp da başarmış oldukları Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ve Temel Bilgi Teknolojisi dersleri transfer edilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından ders transferi yapılmaz.

Dikey geçiş yapan öğrenciler, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile Türk Dili derslerini ön lisans programlarından almış olduklarından lisans programındaki bu derslerden sorumlu tutulmaz."

DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN ALINAN DERSLER TRANSFER (MUAF) EDİLEBİLİR Mİ?

17 Şubat 2009 tarihli Yönetmelikte yapılan değişikliğin 17.maddesi dikkatle incelendiğinde getirilen dersleri transfer etme (muaf olma) imkânının sadece Anadolu Üniversitesinden daha önce alınan ve başarılı olunan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ve Temel Bilgi Teknolojisi derslerini kapsadığı görülmektedir. Diğer üniversitelerde okuyan/mezun olan öğrenciler Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ve Temel Bilgi Teknolojisi derslerinden başarılı olsalar bile bu derslerden muaf edilmezler. Yapılan yönetmelik değişikliğinde “Diğer yükseköğretim kurumlarından ders transferi yapılmaz.”şeklinde bu durum açıkça belirtilmiştir.

Altı çizilmesi gereken bir diğer hususta bu yapılan değişikliğin 2009-2010 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yürürlüğe gireceğidir.

Sabır; yüzünü ekşitmeden acıyı yudumlamaktır.