php mysql gün , ay , yıl olarak veri çekme


Mesajlar: 1
18.09.2012 18:33 # 0

ilk sorum :

php mysqlgün , ay , yıl  olarak ayrı ayrı databaseden  tablo ( veri) çekmek istiyorum ama hiçbir fikrim yok normal olarak id olarak verilerimi sıralaya biliyorum ama gün , ay , yıl diye ayrı ayrı nasıl sıralayabilirm. hangi ayda ne paylaşmışım onu öğrenmek istiyorum .

ikinci sorum :

database imdeki tablolarda toplam kaç verim saklı nasıl öğrenebilirm

 

 

 

 


Master
Administrator
Mesajlar: 295
20.09.2012 18:39 # 1

Mysql'deki tablonuzu datetime formatında oluşturmuş olmanız gerekli. Eğer veriler bu şekilde depolanmışsa alttaki gruplama ve mysql'İn week, month year fonksiyonlarını inceleyebilirsiniz.

Örnek 1

SELECT
COUNT(id),
EXTRACT(MONTH FROM tarih),
EXTRACT(YEAR FROM tarih)
FROM
bloggirdileri
GROUP BY
EXTRACT(YEAR_MONTH FROM tarih) 

 

örnek 2

Set lc_time_names = 'tr_TR';
Select Concat(MonthName(tarih),' ',Year(tarih)) as donem, Count(*) as 'adet' From tablo_adi
Group By Year(tarih), Month(tarih)
Order By tarih

 

örnek 3

alttaki tarihlerden 5. aylardakileri listeleme;

2011-05-06 11:12:13 (<-- bunu)
2012-06-06 13:12:13
2010-02-06 14:52:13
2011-05-06 21:12:13 (<-- bunu)
2001-08-06 16:12:13
2011-09-06 18:12:43
2009-01-06 11:12:13
2012-02-06 12:17:55
2010-03-06 14:15:13
2012-05-06 11:19:23  (<-- ve bunu)
SELECT * FROM tablom WHERE MONTH(tarih_sutunum) = 5

 

Örnek 4

2 tarih arasını listeleme;

select * from tablom where tarih_sutunum between '2012-05-01' and '2012-05-31';

5. ayın 1'inden 31'İne kadar olan kayıtlar listelenir...


 

Tablo içindeki kayıt sayısını almak için count(); fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Örnek

$sql = mysql_query("SELECT * FROM tablom");

echo  'Toplam ' . mysql_num_rows($sql) . 'kayıt bulunmaktadır.';

 

Sabır; yüzünü ekşitmeden acıyı yudumlamaktır.